Et profilbilde

Professor
Ingunn Tollisen Ellingsen { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Ingunn Tollisen Ellingsen", "tel": "Telephone: +47 51834237", "email": "ingunn.t.ellingsen@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Social Studies
Room KA A-211

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Martinsen, Kathrine Haugland; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Strøm, Elisabeth (2019). Sosionom. Relasjoner og muligheter. Fellesorganisasjonen. ISBN 978-82-90858-15-0. 227 p.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Slettebø, Tor; Studsrød, Ingunn; Farstad, Gunhild Regland; Herland, Mari Dalen (2018). Det gjør livet litt lettere. Gruppetilbud til foreldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon. Universitetet i Stavanger. 88 p.
 • Levin, Irene; Ellingsen, Ingunn T; Kleppe, Lise Cecilie; Berg, Berit (2016). Sosialt arbeid - en grunnbok, 2 opplag. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01929-1. 343 p.
 • Ellingsen, Ingunn T; Levin, Irene; Berg, Berit; Kleppe, Lise Cecilie (2015). Sosialt arbeid. En grunnbok. Universitetsforlaget. ISBN 9788215019291. 344 p.
 • Levin, Irene; Ellingsen, Ingunn T; Berg, Berit; Kleppe, Lise Cecilie (2015). Introduksjon: Sosialt arbeid. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01929-1. 4 p.
 • Ellingsen, Ingunn T; Østerhaug, Reidar (2014). Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02352-6. 197 p.
 • Ellingsen, Ingunn T (2011). Adolescents in foster care and their families: A Q methodological study on family perceptions. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-451-3. 210 p.
 • Ellingsen, Ingunn T. (2006). Mor uten barn - oppfølging etter omsorgsovertakelse. Bodø: I.T.Ellingsen.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen (2019). Plenumssamtale: Sosialt arbeids muligheter og begrensninger i et demokratisk samfunn preget av mangfold.. UIS; 2019-08-16.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Studsrød, Ingunn (2019). Etisk refleksjon i barneverntjenesten. Barneverntjenestene i Hjelmeland, Strand og Indre Ryfylke; 2019-10-04.
 • Ursin, Marit; Ellingsen, Ingunn Tollisen (2019). FNs barnekonvensjon fyller 30 år - et innblikk i forståelsen av og praksisen rundt barns rettigheter i Norden.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen (2018). Loosing custody: Follow-up to parents. Groningen University; 2018-11-01.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen (2018). Är Norden bättre än andra? Vår välfärd lockar internationella studenter. Social politik. [Journal]; 2018-03-01.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Slettebø, Tor (2018). Det gjør livet litt lettere: Gruppetilbud til foreldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet; 2018-11-08.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Studsrød, Ingunn; Jensen, Ida Bruheim (2018). The understanding of Family among Norwegian social workers. IASSW, AIETS, ICSW, IFSW; 2018-07-04 - 2018-07-07.
 • Nygren, Karina; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Chris, Alastair; Walsh, Julie (2018). What about the fathers? The presence and absence of the father in social work practice in England, Ireland, Norway and Sweden, a comparative study. Iassw, ICSW, IFSW; 2018-07-04 - 2018-07-07.
 • Nygren, Lennart; White, Sue; Ellingsen, Ingunn Tollisen (2018). Welfare regime typologies in social work Research: pitfalls, paradoxes and potentialities. Iassw, ICSW, IFSW; 2018-07-04 - 2018-07-07.
 • Sletten, Marina; Ellingsen, Ingunn Tollisen (2018). Standardization - increasing the professionalism among child welfare workers?. Social Work Education and Social Development; 2018-07-04 - 2018-07-07.
 • Ellingsen, Ingunn T (2017). Utdanningen i dag: I et spenningsfelt mellom praksis og forskning?. Kull 1982 Sosialhögskolen i Stavanger; 2017-06-09.
 • Ellingsen, Ingunn T; Oltedal, Siv; Studsrød, Ingunn (2017). Cross-contextual research on family complexity in social work - methodological challenges and possibilites. European Social Work Research Association; 2017-04-19 - 2017-04-21.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen (2017). RETHOS - Nasjonale retningslinjer for sosialarbeiderutdanningene. FO; 2017-11-27 - 2017-11-28.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Nygren, Karina; Walsh, Julie (2017). Voices of child welfare workers in eight countries. NORFACE; 2017-08-21 - 2017-08-25.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Oltedal, Siv; Studsrød, Ingunn (2017). Cross-contextual research in Family complexity in social work: Methodological challenges and possibilities. Aalborg Univeristy; 2017-04-19 - 2017-04-21.
 • Martinsen, Kathrine Haugland; Ellingsen, Ingunn T; Glemmestad, Hanne; Zachariassen, Cecilie; Ytreland, Lena; Kalleberg, Leif Roar; Saugerud, Thore; Harby, Helene (2017). Sosionomens kunnskap er viktig i barnevernet - ta den i bruk!.
 • Steenbakkers, Anne; Ellingsen, Ingunn Tollisen; van der Steen, Steffie; Grietens, Hans (2017). The psychosocial needs of children in foster care witha history of sexual abuse: Are they recognized?. ISPCAN; 2017-10-01 - 2017-10-04.
 • Studsrød, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T (2017). Parent’s sense making in child welfare. NORFACE, University of Gröningen; 2017-08-21 - 2017-08-25.
 • Ellingsen, Ingunn T (2016). Q methodology - grasping children's perspective. Universidad Autonoma Nuevo Leon; 2016-02-02.
 • Ellingsen, Ingunn T (2016). Q methodology - grasping children's perspectives. Universidad Catolica; 2016-01-26.
 • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn; Jensen, Ida Bruheim (2016). Family Complexity in child welfare in different welfare contexts - assessment and intervention : Mexico and Norway. EUSARF; 2016-09-13 - 2016-09-16.
 • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn; Muñoz-Guzmán, Carolina (2016). Social workers understanding family in different family policy contexts - impact on practice : Chile, Mexico and Norway compared. IASSW, ICSW, IFSW; 2016-06-27 - 2016-06-30.
 • Jensen, Ida Bruheim; Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn (2016). Child visibility in families and child protection work across welfare contexts. EUSARF; 2016-09-13 - 2016-09-16.
 • Steenbakkers, Anne; van der Steen, Steffie; Ellingsen, Ingunn T; Grietens, Hans (2016). The needs of foster children: A Q sort study on the differences between the psychosocial needs of foster children with and without a history of sexual abuse. EUSARF; 2016-09-13 - 2016-09-16.
 • Steenbakkers, Anne; van der Steen, Steffie; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Grietens, Hans (2016). The needs of children in foster care: A Q methodological study. Developmental and behavioural disorders in education and car;
 • Studsrød, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T (2016). Foster care in Norway. Universidad Autonoma Nuevo Leon; 2016-01-16.
 • Ellingsen, Ingunn T (2015). Fra idè til grunnbok i sosialt arbeid. Universitetsforlaget; 2015-10-28.
 • Ellingsen, Ingunn T (2015). Q methodology - a comparative approach. Program for velferdstjenesteforskning; 2015-09-21.
 • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn (2015). Child welfare and foster care in Norway. UiS og NTNU; 2015-09-22 - 2015-09-23.
 • Ellingsen, Ingunn T (2014). Barnevernfaglig utdanninger ved Institutt for sosialfag. KS-Rogaland; 2014-05-23.
 • Ellingsen, Ingunn T (2014). Oppfølging etter omsorgsovertakelse: teoretiske perspektiver og empiriske holdepunkter. UIS - EVU; 2014-04-02.
 • Ellingsen, Ingunn T (2014). Oppfølging og kontakt etter omsorgsovertakelse: Perspektiver fra ungdom. PsykOpp; 2014-04-03 - 2014-04-04.
 • Ellingsen, Ingunn T (2014). Q metode workshop. Høgskolen i Molde; 2014-06-16 - 2014-06-17.
 • Størksen, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T (2014). Jenter er flinkere enn gutter til å regulere egen atferd. Forskning.no. [Internet]; 2014-09-28.
 • Størksen, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T (2014). Jenter er flinkere enn gutter til å regulere egen atferd. forskning.no. [Internet]; 2014-09-28.
 • Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn (2013). Bruk av observasjonsverktøyet inCLASS i norske barnehager. Norges forskningsråd; 2013-03-18 - 2013-03-19.
 • Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn (2013). Understanding the link between children’s engagement with adults, peers, and tasks and early learning in a Norwegian context. Society for Research on Child Development; 2013-04-18 - 2013-04-20.
 • Størksen, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T (2013). The influence of parental socioeconomic background and gender on self-regulation among 5 year old children in Norway. Society for Research on Child Development; 2013-04-18 - 2013-04-20.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T (2013). Å lykkes i første klasse?. Norges forskningsråd; 2013-03-18.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Steele, Misty; Montgomery, Diane; Ellingsen, Ingunn T (2013). Second order analysis to capture cross national differences: A study of teacher expectations for children transitioning to first grade. ISSSS; 2013-09-05 - 2013-09-07.
 • Ellingsen, Ingunn T (2012). Q methodology and social work research - a fit like a hand in glove?. 2012-05-30 - 2012-05-31.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T; Steele, Misty; Montgomery, Diane (2012). Contextual challenges using Q methodology in comparative research. ISSSS; 2012-09-05 - 2012-09-08.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn (2012). Orientering om Skoleklar prosjektet og Q-studien i Farsund. Farsund kommune; 2012-11-08.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn (2012). Revealing children's experiences and emotions through Q methodology. 2012-09-05 - 2012-09-08.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn (2012). Revealing children's experiences and emotions through Q methodology. Høgskolen i Oslo og Akershus; 2012-04-19 - 2012-04-20.
 • Kipperberg, Elise; Ellingsen, Ingunn T (2011). E-learning potentials in social studies, UIS. Vir Camp; 2011-11-11.
 • Ellingsen, Ingunn T. (2010). Familiebetydning for ungdom i fosterhjem. 2010-10-29.
 • Ellingsen, Ingunn T. (2009). Erfaringer fra ungdommers deltakelse i Q studie Utarbeidelse av utsagn og gjennomføring av Q sortering med ungdom under barnevernets omsorg. 2009-11-19 - 2009-11-20.
 • Ellingsen, Ingunn T. (2009). Oppfølging til foreldre etter omsorgsovertakelse. Barnevernstjenesten i Bodø kommune; 2009-06-15.
 • Ellingsen, Ingunn T. (2009). Oppfølging til foreldre etter omsorgsovertakelse. Barnevernstjenesten i Trondheim kommune; 2009-05-07.
 • Lichtwarck, Willy; Ellingsen, Ingunn T. (2007). User participation - increasing the distance to the client?. 2007-03-15 - 2007-03-17.
 • Ellingsen, Ingunn T. (2006). Mor uten barn - Barnevernets oppfølgingsansvar. Stavanger Barnevern; 2006-12-12.