Et profilbilde

Assistant Professor
Ellen Elvethon { "honorific-suffix": "Assistant Professor", "fn": "Ellen Elvethon", "tel": "Telephone: +47 51833103", "email": "ellen.elvethon@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Avdeling Porsgrunn

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Elvethon, Ellen (2019). Allmennpedagogiske tiltak i barnehagen – med fokus på barn som trenger ekstra støtte. Eigersund kommune; 2019-03-07.
  • Elvethon, Ellen (2019). Gruppeledelse som forebygging av mobbeatferd og som grunnlag for et inkluderende barnehagemiljø.. Fylkesmannen i Troms og Finnmark; 2019-06-05.
  • Elvethon, Ellen (2019). Hvordan avdekke, håndtere og forebygge krenkelser og mobbeatferd i barnehagen?. Forum for oppvekst i Sunnhordaland; 2019-01-25.
  • Elvethon, Ellen; Brennås, Helene Berntsen; Løkken, Ingrid Midteide (2019). Fostering peer interactions to prevent bullying behavior in toddler groups in Norwegian ECEC.. European Early Childhood Education Research Association; 2019-08-20 - 2019-09-23.
  • Elvethon, Ellen; Løkken, Ingrid Veronika Midteide; Berntsen Svensson, Helene (2019). Personalets rolle i jevnalderrelasjoner for å forebygge mobbeatferd.. Filiorum og BarnKunne; 2019-10-16 - 2019-10-17.
  • Sølvik, Randi M.; Elvethon, Ellen (2019). Inkluderende barnehagemiljø for barn og voksne - relasjoner, sosial kompetanse og lek.. 2019-08-15.
  • Sølvik, Randi M.; Elvethon, Ellen (2019). Voksnes betydning for inkludering - gruppeledelse i barnehagen. 2019-01-29.
  • Elvethon, Ellen (2018). God gruppeledelse=trygt læringsmiljø.