Et profilbilde

Department Director
Arne Endresen { "honorific-suffix": "Department Director", "fn": "Arne Endresen", "tel": "Telephone: +47 51831557", "email": "arne.endresen@uis.no" }

Faculty Faculty of Health Sciences
Department Fakultetsadministrasjonen HV
Room KA A-149

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Endresen, Arne (2014). Virksomhetens sosiale kapital - et analytisk perspektiv for å studere tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid i organisasjoner. In: Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag. Universitetsforlaget. ISBN 9788215023304. p. 251-269.
 • Endresen, Arne; Moe, Sverre Georg (2012). Arbeidsmiljøet blant NAV-ansatte sett i et sosial kapitalperspektiv :. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. Volume 29. Booklet 1/2. p. 3-20.
 • Endresen, Arne; Testad, Ingelin (2012). Sosial kapital og stressrelaterte lidelser for ansatte i sykehjemssektoren i Norge :. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. Volume 8. Booklet 1. p. 78-93.
 • Sagvaag, Hildegunn; Endresen, Arne; Høie, Harald; Smith-Solbakken, Marie; Hjelm, Bente; Tungland, Else; Daatland, Christer D. (2009). Rett kurs : ut av fengselet. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-004-8. 78 p.
 • Endresen, Arne (2004). Tvang og makt i omsorgsarbeidet overfor psykisk utviklingshemmede. In: "Det er mitt liv - Brukermedvirkning og nye hjelperoller i habilitering og rehabilitering". Universitetsforlaget. p. 177-200.
 • Ristesund, Torbjørg; Endresen, Arne (2010). Personvern i NAV. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276444315. 51 p.
 • Endresen, Arne (2018). Sosial Kapital i politiske partier. Rogaland venstre; 2018-05-04.
 • Endresen, Arne (2017). Rapport fra følgeforskningen knyttet til "Prosjekt Lassa". Stavanger Kommune; 2017-12-13.
 • Endresen, Arne (2014). Tillit, rettferdighet og samarbeidsevne - en forutsetning for etablering av robuste fagnettverk. Senter for eldremedisin og samhandling (SESAM) Helse Vest; 2014-06-04 - 2014-06-05.
 • Endresen, Arne (2014). Utvikling av relasjoner og sosial kapital på arbeidsplassen - hva, hvem og hvordan?. UNIO; 2014-11-26.
 • Endresen, Arne (2012). Arbeidsmiljø i NAV sett i et sosial kapitalperspektiv.Framlegg på SPA-Konferanse. Institutt for samfunnsforskning/ Tidskriftet Søkelys på Arbe; 2012-05-23.
 • Endresen, Arne (2012). Kommunikasjon, Makt og Tillit. Forsand Kommune; 2012-04-24.