Et profilbilde

Professor
Hildegunn Fandrem { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Hildegunn Fandrem", "tel": "Telephone: +47 51832914", "email": "hildegunn.fandrem@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Room HG Q-361

Research fields

Minoritetsspråklige/innvandrere generelt og depressive symptomer, mobbing, aggresivitet, identitet og behov for tilhørighet hos innvandrerungdom spesielt

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; O'Higgins Norman, James; Roland, Erling Georg (2019). Teacher authority in long-lasting cases of bullying: A Qualitative study from Norway and Ireland. International Journal of Environmental Research and Public Health. ISSN 1660-4601. Volume 16. Booklet 7. DOI: 10.3390/ijerph16071163.
 • Sjursø, Ida Risanger; Roland, Erling Georg; Fandrem, Hildegunn (2019). "All the time, every day, 24/7". A qualitative perspective on symptoms of post- traumatic stress in long lassting cases of traiditional and cyber victimization in Norway and Ireland.. International Journal of Bullying Prevention. ISSN 2523-3653. DOI: https://doi.org/10.1007/s42380-019-00024-8.
 • Fandrem, Hildegunn (2018). Forstå og gjøre seg forstått : omsorg og tilrettelegging for barn med innvandrerbakgrunn. In: Utvikling, lek og læring i barnehagen - forskning og praksis. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2387-9. p. 259-286.
 • Nergaard, Svein Erik; Fandrem, Hildegunn (2018). "Mye å holde orden på" : er skoleeier sitt ansvar bevisst i arbeidet med forebygging, avdekking og håndtering av mobbing?. In: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. p. 49-70.
 • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn (2018). "Vi ble noen masekopper - vi ble ikke trodd" : foreldres rolle i mobbesaker. In: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. p. 117-137.
 • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2018). Mobbing i et systemperspektiv. In: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. p. 11-30.
 • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg; Roland, Pål (2018). Det krevende arbeidet med mobbesaker : innsats og samarbeid på mange nivåer. In: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. p. 213-232.
 • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2016). Emotional Problems in Traditional and Cyber Victimization. Journal of School Violence. ISSN 1538-8220. Volume 15. Booklet 1. p. 114-131. DOI: 10.1080/15388220.2014.996718.
 • Fandrem, Hildegunn (2015). Friendship during adolescence and Cultural variations. In: International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition). Elsevier. ISBN 9780080970868. p. 432-441.
 • Fandrem, Hildegunn; Johannessen, Øystein Lund; Haus, Sigrud (2015). Dette er Sevgi, hun er tyrkisk, eller...?. In: Når verden banker på. Nye utfordringer for profesjonsutøvelse. Fagbokforlaget. ISBN 9788245017403. p. 135-156.
 • Vestad, Lene; Fandrem, Hildegunn (2015). Selvregulering, språk og relasjon til pedagogen hos minoritetsspråklige og majoritetsspråklige førskolebarn. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. Volume 80. Booklet 1. p. 45-56.
 • Fandrem, Hildegunn (2014). Forstå og gjøre seg forstått: Omsorg og tilrettelegging for barn med innvandrerbakgrunn. In: Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0160-3. p. 269-293.
 • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Jonsdottir, Kolbrun Asta (2014). Peer groups and victimisation among native and immigrant adolescents inNorway. In: Emotional and Behavioural Difficulties Associated with Bullying and Cyberbullying. Routledge. ISBN 978-0-415-63498-4. p. 48-60.
 • Fandrem, Hildegunn (2013). Oliver - en utålmodig rebell, eller?. In: Barn i utfordringer. Systemtenkning og tidlig innsats i pedagogisk arbeid. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1242-2. p. 55-66.
 • O'Moore, Mona; Cross, Donna; Valemaki, Maritta; Almeida, Ana; Berne, Sofia; Deboutte, Gie; Fandrem, Hildegunn; Olenik-Shemesh, Dorit; Heiman, Tali; Kurki, Marjo; Fulop, Marta; Sygkollitou, Efi; Stald, Gitte (2013). Guidelines to prevent cyberbullying: A cross-national review. In: Cyberbullying through the new media: Findings from an International Network. Psychology Press. ISBN 978-1-84872-253-8. p. 136-161.
 • Fandrem, Hildegunn (2012). Methodological challenges in an immigrant study in Norway. In: Migrations: Interdisciplinary Perspectives. Springer. ISBN 978-3-7091-0949-6. p. 67-77.
 • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Jonsdottir, Kolbrun Asta (2012). Peer groups and victimization among native and immigrant adolescents in Norway. Emotional and Behavioural Difficulties. ISSN 1363-2752. Volume 17. Booklet 3-4. p. 273-285. DOI: 10.1080/13632752.2012.704308.
 • Stefanek, Elisabeth; Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn; Spiel, Christiane (2012). Depressive symptoms in native and immigrant adolescents: the role of critical life events and daily hassles. Anxiety, Stress, and Coping. ISSN 1061-5806. Volume 25. Booklet 2. p. 201-217. DOI: 10.1080/10615806.2011.605879.
 • Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn; Spiel, Christiane (2012). The need for peer acceptance and affiliation as underlying motive for aggressive behaviour and bullying others among immigrant youth living in Austria and Norway. Anales de Psicología. ISSN 0212-9728. Volume 28. Booklet 3. p. 695-704. DOI: 10.6018/analesps.28.3.155991.
 • Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn; Stefanek, Elisabeth; Spiel, Christiane (2012). The goal to be accepted by friends as underlying function of overt aggressive behaviour in immigrant adolescents. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. Volume 53. Booklet 1. p. 80-88. DOI: 10.1111/j.1467-9450.2011.00910.x.
 • Fandrem, Hildegunn (2011). Mangfold og mestring i barnehage og skole : migrasjon som risikofaktor og ressurs. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-863-7. 182 p.
 • Fandrem, Hildegunn (2011). Sosiale og emosjonelle utfordringer som følge av migrasjon. In: Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01777-8. p. 74-96.
 • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Løge, Inger Kristine (2011). De utfordrende barna - et systemrettet prosjekt med fokus på tidlig innsats. In: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01850-8. p. 125-146.
 • Fandrem, Hildegunn (2010). Mental health among native and immigrant adolescents in Norway: the role of gender, age and urbanization. In: Advances in Psychology Research. Nova Science Publishers, Inc.. ISBN 9781617280016.
 • Fandrem, Hildegunn (2010). The relation between aggression and bullying. In: The 12th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence. Medimond. ISBN 9788875875855. p. 7-14.
 • Fandrem, Hildegunn; Ertesvåg, Sigrun K.; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling (2010). Bullying and affiliation: A study of peer groups in native and immigrant adolescents in Norway. European Journal of Developmental Psychology. ISSN 1740-5629. Volume 7. Booklet 4. p. 401-418. DOI: 10.1080/17405620802335075.
 • Fandrem, Hildegunn; Sam, David Lackland; Roland, Erling (2009). Depressive Symptoms Among Native and Immigrant Adolescents in Norway: The Role of Gender and Urbanization. Social Indicators Research. ISSN 0303-8300. Volume 92. Booklet 1. p. 91-109.
 • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling (2009). Bullying and Victimization Among Native and Immigrant Adolescents in Norway The Role of Proactive and Reactive Aggressiveness. Journal of Early Adolescence. ISSN 0272-4316. Volume 29. Booklet 6. p. 898-923. DOI: 10.1177/0272431609332935.
 • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Størksen, Ingunn; Løge, Inger Kristine (2007). Erfaringer fra "De utfordrende barna" "Never too early..." (Loeber & Farrington, 1999). Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. Volume 72. Booklet 4. p. 20-27.
 • Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling (2002). En plage opptrer sjelden alene. In: Årsmelding 2001, Statlig spesialpedagogisk støttesystem. Senter for atferdsforskning. p. 27-28.
 • Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling (2002). Strategier for lokalt utviklingsarbeid i Samtak. In: Systemarbeid - Et Samtak-eksempel. Senter for atferdsforskning. p. 12-24.
 • Midthassel, Unni Vere; Fandrem, Hildegunn (2002). Systemrettet arbeid i Samtak. In: Utviklingsarbeid i skole og PPT. Senter for atferdsforskning.
 • Midthassel, Unni Vere; Fandrem, Hildegunn (1999). Systemrettet arbeid i Samtak. In: http://samtak.nls.no. Senter for atferdsforskning. p. 1-11.
 • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2018). Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. 234 p.
 • Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn; Sævik, Stine (2017). Flyktningkompetent skole. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. ISBN 9788283720051. 70 p.
 • Tveitereid, Kirsti; Vestad, Lene; Sævik, Stine; Fandrem, Hildegunn (2017). Flyktningkompetent barnehage. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. ISBN 9788283720198. 71 p.
 • Fandrem, Hildegunn; Fuglestad, Otto L. (2013). Barn i utfordringer. Systemtenkning og tidlig innsats i pedagogisk arbeid. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1242-2. 182 p.
 • Vestad, Lene; Fandrem, Hildegunn (veileder) (2013). Forutsetninger for læring i førskolealder : Selvregulering, språk og relasjon til pedagogen hos majoritetsspråklige og minoritetsspråklige førskolebarn. Universitetet i Stavanger. 80 p.
 • Fandrem, Hildegunn (2012). Dei utfordrande barna. Sluttrapport fra prosjektets 3. prosjektperiode 2010-2012. Senter for atferdsforskning, Universitete i Stavanger. 69 p.
 • Välimäki, Maritta; Almeida, Anna; Cross, Donna J.; O'Moore, Mona; Berne, Sofia; Deboutte, Gie; Heiman, Tali; Olenik-Shemesh, Dorit; Fulop, Marta; Fandrem, Hildegunn; Stald, Gitte; Kurki, Marjo; Sygkollitou, Efi (2012). Guidelines for preventing cyber-bullying in the school environment: a review and recommendations. COST IS 0801. 20 p.
 • Midthassel, Unni Vere; Fandrem, Hildegunn; Godtfredsen, Marianne (2011). Jeg låner deg mitt øre. Foreningen Være sammen og IdeHospitalet. ISBN 978-82-93166-20-7. 45 p.
 • Westergård, Elsa; Fandrem, Hildegunn (2011). Samarbeid mellom hjem og skole. Senter for atferdsforskning. ISBN 978-82-7578-048-3. 42 p.
 • Fandrem, Hildegunn (2009). Social and sociocultural adaptation among adolescents in Norway with immigrant backgrounds. A study of depressive symptoms and bullying. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276443738.
 • Fandrem, Hildegunn (2000). Godt skolemiljø. Et samarbeidsprosjekt mellom Lunner kommune og Senter for atferdsforskning. Senter for atferdsforskning. ISBN 8275780071. 39 p.
 • Fandrem, Hildegunn (1996). Møte mellom kulturer. Kommunikasjon i et ferdighetsperspektiv. Ped.institutt. Norges teknisk naturvitenskaplige universitet..
 • Fandrem, Hildegunn (2018). Alltid nyheter - om digital mobbing. NRK Radio. [Radio]; 2018-10-25.
 • Fandrem, Hildegunn (2018). Digital mobbing - hva vet vi og hva gjør vi?. Møre og Romsdal PPT;
 • Fandrem, Hildegunn (2018). Digital mobbing og nettvett. FAU Skadberg skole;
 • Fandrem, Hildegunn (2018). Flyktningekompetent barnehage. Utdanningsforbundet;
 • Fandrem, Hildegunn (2018). Flyktningers psykososiale utfordringer i møte med et nytt land. Røde Kors;
 • Fandrem, Hildegunn (2018). Hvordan legge til rette for livsmestring blant elever med innvandrerbakgrunn. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning;
 • Fandrem, Hildegunn (2018). Inkludering og undervisning av flyktninger.
 • Fandrem, Hildegunn (2018). Mangfold og mestring - innvandrerbakgrunn som risiko og ressurs i psykososialt arbeid med barn og unge. VID;
 • Fandrem, Hildegunn (2018). Mobbing og andre krenkelser.
 • Fandrem, Hildegunn (2018). Nettmobbing/digital mobbing - hva er det og hvordan forhindre det?. Bærum kommune;
 • Fandrem, Hildegunn; Tvedt, Maren Stabel; Virtanen, Tuomo Erkki; Bru, Lars Edvin (2018). Intentions to quit among natives and immigrants in upper secondary school: The role of peer relation. International Society for Study of Behavioural Development; 2018-07-15 - 2018-07-19.
 • Gusfre, Kari Stamland; Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn (2018). Teacher bullying - a literature review. Psychologische Hochschule Berlin; 2018-11-01 - 2018-11-03.
 • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2018). Victim’s perceived social support from teachers in long lasting cases of traditional and cyberbullying in Norway and Ireland.. 23rd Workshop on Aggression; 2018-11-01 - 2018-11-03.
 • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2018). Stemmer i mobbesaker. UiS;
 • Fandrem, Hildegunn (2017). A systemic approach towards the work with bullying cases. Focusing especially on law/policy and parents as important systems. DCU i samarbeid med UiS;
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Akkulturasjonsprosesser. Hva innebærer det av utfordringer?. Breidablikk læringssenter;
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Barn og unge med innvandrerbakgrunn. Hvordan forstå hvem de er og viktige prinsipper for arbeid. UiS;
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Barn og unge med migrasjonsbakgrunn. Hvordan forstå hvilken situasjon de er i og prinsipper for arbeid. Møre og Romsdal PPT;
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Barn og unges ulike strategier i møtet med det nye samfunnet. Hva bør lærere og andre gjøre for at de nyankomne elevene skal oppleve seg inkludert?. Nordens Välfärdscenter;
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Bullying among children and youth. National strategies and programs in Norway. UiS;
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Digital mobbing. Udir;
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Digital mobbing - hva kan foreldre gjøre?. Osterøy kommune;
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Digital mobbing i ungdomskolen. Osterøy kommune;
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Digital mobbing i videregående skole. Osterøy fylkeskommune;
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Digital mobbing og foreldres rolle. Osterøy kommune;
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Digital mobbing, hvordan skjer det, hvorfor og hvordan unngå det?. Kvernevik fritidsklubb;
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Er det greit å bruke begrepet fremmedkulturell?. barnehage.no. [Internet]; 2017-05-08.
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Forebygging av traumer i barnehagen. NRK P1, Her og Nå. [Radio]; 2017-10-10.
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Forskere informerer om flyktningebarns traumer. Utrop. [Business/trade/industry journal]; 2017-10-12.
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Hvordan oppføre seg på nett og hvorfor?. Stavanger kommune;
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Hvordan ser vi at et barn er traumatisert?. forskning.no. [Internet]; 2017-10-05.
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Hvordan styrke innsatsen i barnehager og skoler for å bedre inkludering og hindre utenforskap?. Nordisk ministerråd; 2017-05-02 - 2017-05-03.
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Jenter mobber mer på nett enn ansikt til ansikt. Solabladet. [Newspaper]; 2017-10-12.
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Klasseledelse og god start i arbeidet med mobbing. NSLA;
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Kollektiv kamp mot nettmobbing. Bygdanytt. [Newspaper]; 2017-02-24.
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Mobbing og vennerelasjoner blant barn og ungdom med innvandrerbakgrunn. UiS; 2017-11-10 - 2017-11-17.
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Nettvett og nettmobbing. Gosen skole;
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Nettvett og nettmobbing med fokus på foreldres rolle. Lura skole;
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Psykososialt arbeid med barn og unge med minoritetsbakgrunn. Diakonhjemmet/VID;
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Psykososialt arbeid med barn og unge med minoritetsspråklig bakgrunn. Diakonhjemmet;
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Psykososialt tilpasning blant barn og unge med innvandrerbakgrunn. Statped;
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Voices in Bullying cases. A sosioecological approach towards the work with bullying.. 2017-11-22 - 2017-11-25.
 • Fandrem, Hildegunn; Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti (2017). Teacher's role in immigrant pupil's experiences of belonging in Norwegian schools. European Association of Developmental Psychology; 2017-08-29 - 2017-09-01.
 • Nergaard, Svein Erik; Fandrem, Hildegunn (2017). School owners’ responsibilities, tasks and actions regarding work with bullying cases. 22th Conference on Aggression, Limassol, Cyprus, 23-25 Novem; 2017-11-23 - 2017-11-25.
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn (2017). Inclusion of Immigrants in Norwegian Schools: The Role of Introductory Classes, Belonging and Diversity. 2017-06-07 - 2017-06-09.
 • Fandrem, Hildegunn (2016). "Anderledeshet" gjør en mer utsatt. Drammens tidende. [Newspaper]; 2016-01-14.
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Avdekking, stopping og forebygging av mobbing. Læringsmiljøsenteret; 2016-08-15 - 2016-08-29.
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Barn i akkulturasjonsprosesser - konsekvenser for pedagogen. UiS;
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Barn med flyktningbakgrunn.Traumer og posttraumatisk stressyndrom..
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Bullying and psychosocial problems among children and youth: Programs and national strategies in Norway. UiS;
 • Fandrem, Hildegunn (2016). De skrev at jeg var stygg og ikke fortjente å leve. Aftenposten. [Newspaper]; 2016-02-07.
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Derfor er skolen og barnehagen viktige arenaer for innvandrere.
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Digital mobbing - PPT's rolle. Fylkesmannen i Buskerud;
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Digital mobbing - foreldres rolle. Storhaug skole;
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Elever med innvandrerbakgrunn- hvordan forstå dem og prinsipper for lærerens arbeid. 2016-02-23.
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Flerkulturell pedagogikk. VID vitenskapelige høgskole; 2016-01-15 - 2016-01-16.
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Flyktningebarn og ungdom - hvem er de?. Utdanningsdirektoratet/Fylkesmannen; 2016-11-08 - 2016-11-22.
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Hvordan legge til rette for at også de flerspråklige elevene føler seg sett og verdsatt. Sandnes kommune;
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Hvordan stoppe nettmobbing?. NRK. [Radio]; 2016-09-29.
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Identitetsbasert mobbing. Utdanningsdirektoratet;
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Immigrant pupils, bullying and affiliation. University of Northamton;
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn. FAS;
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Interseksjonalitet og akkulturasjon. UiS;
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Jeg tror Selma blir mobbet digitalt!. Mandal kommune;
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Kva veit vi om digital mobbing?. Fylkesmannen i Rogaland;
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Mangfold og mestring: Migrasjon som risikofaktor og ressurs (1). VID/Misjonshøgskolen;
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Mangfold og mestring: Migrasjon som risikofaktor og ressurs (2). VID/Misjonshøgskolen;
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Minoritetsspråklige elever. Læringsmiljøsenteret;
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Mobbing - forebygge, avdekke og håndtere - med særlig vekt på digital mobbing. Stvanger kommune; 2016-01-27.
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Mobbing blant barn og unge. Høyland menighet;
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Mobbing og digital mobbing. Fylkesmannen i Buskerud;
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Mobbing og vennerelasjoner blant elever med innvandrerbakgrunn. UiS;
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Noen mobber andre. Hvorfor? Her er mobbernes historier. Aftenposten. [Newspaper]; 2016-03-31.
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Psykologisk og sosiokulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn – hvordan fremme mestring og tilhørighet for disse elevene?. Godalen videregående sksole;
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Psykososial tilpasning blant barn og unge med innvandrerbakgrunn. Skolelederforbundet;
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Psykososialt arbeid blant barn og unge med innvandrerbakgrunn. VID/Misjonshøgskolen;
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Psykososialt arbeid med barn og unge med innvandrerbakgrunn. Diakonhjemmet;
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Sju tegn på nettmobbing. NRK. [Internet]; 2016-09-29.
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Tilhørighet og læring for minoritetsspråklige elever og prinsipper for lærerens arbeid. Læringsmiljøsenteret/Hammerfest kommune;
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Tilhørighet og læring for minoritetsspråklige elever og viktige prinsipper for arbeidet i skolen. Dønna og Herøy kommuner;
 • Fandrem, Hildegunn (2016). Umulig å være på alle arenaer. Trønder-avisa. [Newspaper]; 2016-01-15.
 • Fandrem, Hildegunn; Larsen, Kjersti Botnan (2016). Elevens rett til et godt skolemiljø. Fylkesmannen i Nord Trøndelag; 2016-01-14.
 • Fandrem, Hildegunn; Larsen, Kjersti Botnan (2016). Handlingssløyfa: Avdekking, håndtering og oppfølging av digital mobbing. Utdanningsdirektoratet, IKT-senteret og Bufdir;
 • Fandrem, Hildegunn; Støen, Janne (2016). Minority parents involvement in bullying cases. EARA;
 • Fandrem, Hildegunn; Tveitereid, Kirsti (2016). Barn med flyktningbakgrunn. Hvorfor må barnehager og skoler vite noe om flyktninger?.
 • Fandrem, Hildegunn; Tveitereid, Kirsti (2016). Barn med flyktningbakgrunn.Praktiske metoder..
 • Fandrem, Hildegunn; Tveitereid, Kirsti (2016). Barn og unge med flyktningbakgrunn. 4 artikler til Læringsmiljøsenterets nettsider..
 • Liu, Dian; Fandrem, Hildegunn (2016). Bullying, victimization and anti-isolation among rural undergraduates in Chinese elite universities. DCU; 2016-06-09 - 2016-06-10.
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn (2016). C from Norwegian research. University of Northampton; 2016-11-24.
 • Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn (2016). Barn med Flyktningbakgrunn. Forberedelse i fellesskap.
 • Fandrem, Hildegunn (2015). 12 av 13 skoler har nesten fjernet mobbingen gjennom Læringsmiljøprosjektet. utdanningsnytt.no. [Internet]; 2015-03-18.
 • Fandrem, Hildegunn (2015). Barn i utfordringer. Implementering av endringsprosesser og systemrettede tiltak. Fylkesmannen i Finmark; 2015-06-04.
 • Fandrem, Hildegunn (2015). Barn og elever i akkulturasjonsprosesser: Konsekvenser for læreren/pedagogen. Fylkesmannen i Rogaland/UiS; 2015-08-12.
 • Fandrem, Hildegunn (2015). Behaviour problems among children and youth - programs and strategies in Norway. Ege University; 2015-04-27.
 • Fandrem, Hildegunn (2015). Digital mobbing. Aftenposten. [Newspaper]; 2015-01-26.
 • Fandrem, Hildegunn (2015). Digital mobbing. FUG/KS; 2015-11-05.
 • Fandrem, Hildegunn (2015). Digital mobbing. FUG/KS; 2015-10-30.
 • Fandrem, Hildegunn (2015). Digital mobbing. Utdanningsdirektoratet;
 • Fandrem, Hildegunn (2015). Digital mobbing. NRK Rogaland. [Radio]; 2015-03-24.
 • Fandrem, Hildegunn (2015). Digital mobbing - hva er det og hvordan kan det forebygges og stoppes. FUG/KS; 2015-10-14 - 2015-10-15.
 • Fandrem, Hildegunn (2015). Digital mobbing - hva er det og hva kan foreldre gjøre?. FAU Auglend skole; 2015-04-23.
 • Fandrem, Hildegunn (2015). Digital mobbing - hva er det og hva kan læreren gjøre?. Randaberg videregående skole; 2015-08-13.
 • Fandrem, Hildegunn (2015). Digital mobbing - hva er det og hvordan forebygge?. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane; 2015-10-29.
 • Fandrem, Hildegunn (2015). Hvorfor mobber Onur?. Fylkesmannen i Nord Trøndelag; 2015-09-23.
 • Fandrem, Hildegunn (2015). Immigrants in Norway - policy, attitudes and adaptation. EADP; 2015-09-08.
 • Fandrem, Hildegunn (2015). "Jeg tror Selma blir mobbet digital!" - hva er digital mobbing og hva kan læreren gjøre for å forebygge.. Mandal kommune; 2015-01-04.
 • Fandrem, Hildegunn (2015). Jeg tror Selma blir mobbet digitalt!. Skolemøte i Rogaland; 2015-11-13.
 • Fandrem, Hildegunn (2015). Klasseledelse og God start. Læringsmiljøprosjektet; 2015-08-18.
 • Fandrem, Hildegunn (2015). Mobbing - avdekking,stopping og forebygging. Klepp kommune; 2015-03-05.
 • Fandrem, Hildegunn (2015). Mobbing - hva virker?. Hovedutvalg for skole og barnehage;
 • Fandrem, Hildegunn (2015). Mobbing - identifisering og avdekking. Sør-Varanger kommune og Andnes kommune; 2015-03-02 - 2015-03-04.
 • Fandrem, Hildegunn (2015). Mobbing skal avdekkes og stoppes. Sør-Varanger Avis. [Newspaper]; 2015-02-28.
 • Fandrem, Hildegunn (2015). Nettmobbing kan gi angst. Solabladet. [Newspaper]; 2015-06-11.
 • Fandrem, Hildegunn (2015). Preventing and tackling school bullying with Restorative Practices. UiS;
 • Fandrem, Hildegunn (2015). Sevgi. UiS; 2015-05-27.
 • Fandrem, Hildegunn (2015). Utfordringer som minoritetsspråklige elever møter i skolen. Senter for flerspråklig opplæring;
 • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn (2015). Hvor mange liv må gå tapt?.
 • Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn (2015). Psychosicial adaptation in the context of migration. Ege University; 2015-04-28.
 • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn (2015). Parents' role in bullying cases. University of Applied Upper Austria; 2015-11-21.
 • Fandrem, Hildegunn (2014). Barn i Utfordringer - et praksisretta prosjekt. NSLA;
 • Fandrem, Hildegunn (2014). Barn i utfordringer. Systemtiltak og tidlig innsats i pedagogisk arbeid. IBU, UiS;
 • Fandrem, Hildegunn (2014). Barn og ungdom med minoritetsbakgrunn og implikasjoner for psykososial praksis. Diakonhjemmet Høyskole;
 • Fandrem, Hildegunn (2014). Digital mobbing. Direktoratet/NSLA;
 • Fandrem, Hildegunn (2014). Digital mobbing - hva er det og hvordan kan det forebygges?. UiS; 2014-04-13.
 • Fandrem, Hildegunn (2014). Digital mobbing - hva er det og retningslinjer for å forebygge og håndtere. Fylkesmannen i Rogaland;
 • Fandrem, Hildegunn (2014). Forebygging av digital mobbing gjennom arbeid med jevnaldrende. JobbAktiv;
 • Fandrem, Hildegunn (2014). Hva bør gjøres for å forebygge og håndtere digital mobbing av barn og ungdom - hva sier forskning?. Djupedalsutvalget;
 • Fandrem, Hildegunn (2014). Migrasjon som risikofaktor og ressurs 1. MHS;
 • Fandrem, Hildegunn (2014). Migrasjon som risikofaktor og ressurs 2. MHS;
 • Fandrem, Hildegunn (2014). Mobbing - hva er det, og hvordan forebygge og intervenere?. HiB, Avd. for lærerutdanning;
 • Fandrem, Hildegunn (2014). Mobbing og digital mobbing - definisjoner, konsekvenser og retningslinjer for å forebygge og håndtere. Rana kommune;
 • Fandrem, Hildegunn (2014). Organisasjonslæring og systemretta arbeid. NSLA;
 • Fandrem, Hildegunn; Yanagida, Takuya; Strohmeier, Dagmar (2014). Bullying groups and their victims in ethnically diverse classes: The role of ethnicity and popularity. EARA;
 • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2014). Possible emotional consequenses for traditional and cyber victimization. EARA;
 • Vestad, Lene; Fandrem, Hildegunn (2014). Forutsetninger for læring i førskolealder. Selvregulering, språk og relasjon til pedagog hos minoritetsspråklige og majoritetsspråklige førskolebarn. Universitetet i Stavanger; 2014-09-26.
 • Fandrem, Hildegunn (2013). De utfordrende barna eller barn i utfordringer?. Fylkesmannen Møre &Romsdal;
 • Fandrem, Hildegunn (2013). Flyktningers møte med en ny kultur. Haugesund Røde kors;
 • Fandrem, Hildegunn (2013). Mobbing - forståelse, avdekking og tiltak. Tysfjord kommune;
 • Fandrem, Hildegunn (2013). Mobbing med fokus på digital mobbing. Klepp ungdomskole;
 • Fandrem, Hildegunn (2013). Ny i Norge. Sosiale og psykologiske utfordringer i møte med en ny kultur. Haugesund Røde kors;
 • Fandrem, Hildegunn (2013). Samarbeid med minoritetspråklige foreldre. Oslo kommune;
 • Fandrem, Hildegunn (2013). Sosiale og emosjonelle vansker i et migrasjonsperspektiv. Fylkesmannen Møre & Romsdal;
 • Fandrem, Hildegunn (2013). Understanding the associations between ethnic discrimination, acculturation, psychological health and school adjustment among immigrant youth. European Association of Developmental Psycholgy; 2013-09-03 - 2013-09-07.
 • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn (2013). Fokus på forebygging av digital mobbing i Europa – jevnaldrenes betydning.
 • Fandrem, Hildegunn (2012). Acculturation and adaptation of immigrant youth. 2012-10-02.
 • Fandrem, Hildegunn (2012). Barnehagens og skolens møte med mangfold - migrasjon som risikofaktor og ressurs. Klepp kommune; 2012-04-19.
 • Fandrem, Hildegunn (2012). Behaviour challenges with immigrant youth. 2012-10-09.
 • Fandrem, Hildegunn (2012). Bullying among immigrants: Tips for Prevention.
 • Fandrem, Hildegunn (2012). Flerkulturell pedagogikk - migrasjon som risikofaltor og ressurs. UiS Pluss; 2012-01-23.
 • Fandrem, Hildegunn (2012). Hva påvirker flyktningers tilpasning?. Rogaland Røde Kors; 2012-10-31.
 • Fandrem, Hildegunn (2012). Hvorfor er Onur deprimert? Innagerende minoritetsspråklige elever - forståelse og tiltak. 2012-11-16.
 • Fandrem, Hildegunn (2012). Hvorfor mobber Onur? Utagerende minoritetsspråklige elever - forståelse og tiltak. 2012-11-16.
 • Fandrem, Hildegunn (2012). Innvandrere blir mobbet mer. VG. [Newspaper]; 2012-11-25.
 • Fandrem, Hildegunn (2012). Innvandrere og mobbing. NRK Buskerud. [Radio]; 2012-11-28.
 • Fandrem, Hildegunn (2012). Innvnadrerungdom blir mer mobbet enn norsk ungdom. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2012-12-07.
 • Fandrem, Hildegunn (2012). Mobbing. Mandal kommune/Senter for atferdsforskning; 2012-01-02.
 • Fandrem, Hildegunn (2012). Mobbing blant innvandrere.
 • Fandrem, Hildegunn (2012). Psykologiske og sosiale utfordringer i møte med en ny kultur. Stavanger Røde kors; 2012-02-28.
 • Fandrem, Hildegunn (2012). Psykologiske og sosiale utfordringer i møte med en ny kultur. Sandnes Røde Kors; 2012-01-30.
 • Fandrem, Hildegunn (2012). Ungdommer med innvandrerbakgrunn og psykososiale utfordringer - forståelse og tiltak. Fylkesmannen, opplæringsavdelingen, PPT; 2012-03-29.
 • Fandrem, Hildegunn (2012). Unge innvandrere mobbes mer. forskning.no. [Internet]; 2012-10-23.
 • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Jonsdottir, Kolbrun Asta (2012). Victimization, depressive symptoms and peer groups in multicultural schools in Norway. European Association for Research on Adolescence (EARA);
 • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2012). Traditional versus cyber - vitimization and emotional problems. COST;
 • Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn (2012). Bullying and Victimization as a Threat to Dignity: The Case of Immigrant Youth. Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger; 2012-10-24 - 2012-12-25.
 • Størksen, Ingunn; Fandrem, Hildegunn (2012). Ani Banani lokker fram svar. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2012-04-19.
 • Fandrem, Hildegunn (2011). Arbeid med minoritetsbarn - migrasjon som risikofaktor og ressurs. Rennesøy, Strand og Finnøy kommuner; 2011-04-12.
 • Fandrem, Hildegunn (2011). Arbeid med minoritetsbarn i barnehagen med fokus på det psykososiale. Fylkesmannen i Rogaland;
 • Fandrem, Hildegunn (2011). Barn og unge med minoritetsbakgrunn og implikasjoner for psykososial praksis. Diakonhjemmet; 2011-02-02.
 • Fandrem, Hildegunn (2011). Hvordan lage prosjektplan?. Fylkesmannen i Vestagder; 2011-02-25.
 • Fandrem, Hildegunn (2011). Innføring i en veiledningsmodell. Fylkesmannen i Vestagder; 2011-02-24.
 • Fandrem, Hildegunn (2011). Migrasjon og Mangfold som ressurs. http://saf.uis.no/nyheter/article58415-667.html.. [Internet]; 2011-11-21.
 • Fandrem, Hildegunn (2011). Migrasjon relatert til veilederrollen. Fylkesmannen i Vestagder; 2011-05-24.
 • Fandrem, Hildegunn (2011). Mobbing og annen problematferd blant minoritetsbarn og ungdommer. Senter for atferdsforskning; 2011-01-07.
 • Fandrem, Hildegunn (2011). Psychological and sociocultiral adaptation in immigrant youth: The role of individual, school and family related factors. European Association for Developmental Psychology; 2011-08-23 - 2011-08-27.
 • Fandrem, Hildegunn (2011). Ser roten til mobbing. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2011-07-29.
 • Fandrem, Hildegunn (2011). Studium i hvordan du mestrer mangfold. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2011-04-06.
 • Fandrem, Hildegunn (2011). Systemperspektivet relatert til veilederrollen. Fylkesmannen i Vestagder; 2011-05-23.
 • Fandrem, Hildegunn (2011). Utfordringer i forhold til migrasjon. Saf; 2011-02-08.
 • Fandrem, Hildegunn; Idsøe, Thormod; Oppedal, Brit (2011). Reactive and proactive Aggressiveness Among Immigrant and native Preadolescents: The relation to Emotional and Conduct problems. SRCD; 2011-03-31 - 2011-04-02.
 • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Jonsdottir, Kolbrun Asta (2011). Peer groups and victimization among native and immigrant adolescents in Norway. IACCP; 2011-06-30 - 2011-07-03.
 • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn (2011). Immigrant children's adaptation before and after transition from an introduction institution to a local school. European Society for Developmental Psychology; 2011-08-23.
 • Størksen, Ingunn; Fandrem, Hildegunn (2011). Barn med minoritetsbakgrunn. www.uis.no/skoleklar. [Internet]; 2011-01-06.
 • Fandrem, Hildegunn (2010). Arbeid med minoritetsbarn i barnehagen - med fokus på det psykososiale. 2010-12-08.
 • Fandrem, Hildegunn (2010). Barnehagens og skolens evne til å kompensere for sårbarhet som følge av kulturell ulikhet. 2010-03-10 - 2010-03-11.
 • Fandrem, Hildegunn (2010). Hjem-barnehage/skole samarbeid med fokus på minoritetsspråklige forledre. 2010-09-17.
 • Fandrem, Hildegunn (2010). Innvandrere og mobbing - hva sier nasjonal og internasjonal forksning?. 2010-11-25.
 • Fandrem, Hildegunn (2010). Kultur, identitet og tilpasning A. Johannes læringssenter/Senter for interkulturell kommunikasjon/Universitetet i Stavanger; 2010-03-03.
 • Fandrem, Hildegunn (2010). Kultur, identitet og tilpasning B. Johannes læringssenter/Senter for interkulturell kommunikasjon/Universitetet i Stavanger; 2010-01-27.
 • Fandrem, Hildegunn (2010). Kultur, identitet og tilpasning C. Johannes læringssenter/Senter for interkulturell kommunikasjon/Universitetet i Stavanger; 2010-04-07.
 • Fandrem, Hildegunn (2010). Methodological Challenges in an Immigrant Study in Norway Peer Relations in Immigrant Adolescents: Methodological Challenges and Key Findings. 2010-07-01 - 2010-07-03.
 • Fandrem, Hildegunn (2010). Migrasjon som risikofaktor og ressurs. 2010-10-19.
 • Fandrem, Hildegunn (2010). The relation between aggression and bullying. 2010-05-12 - 2010-05-15.
 • Fandrem, Hildegunn (2010). Utfordringer og muligheter i samarbeid med minoritetsspråklie foreldre. Connect Oslo; 2010-12-09.
 • Fandrem, Hildegunn (2009). Bullying and affiliation A study of peer groups in native and immigrant adolescents in Norway. Psykologisk fakultet, Universitetet i Wien; 2009-02-20.
 • Fandrem, Hildegunn (2009). Hvorfor mobber Jarek fra Polen og hvorfor mobber Eirik fra Norge?. Forum for historie, kultur og samfunn. Universitetet i Stavanger; 2009-12-02.
 • Fandrem, Hildegunn (2009). Innvandrere og mobbing. 2009-11-06.
 • Fandrem, Hildegunn (2009). Innvandrerungdom, mobbing og tilhørighet. Breidablikk læringssenter; 2009-03-30.
 • Fandrem, Hildegunn (2009). Innvandrerungdoms jevnalder-relasjoner. Institutt for sosialfag, Universitetet i Stavanger; 2009-09-15.
 • Fandrem, Hildegunn (2009). Mobber for å høre til. [Newspaper]; 2009-11-26.
 • Fandrem, Hildegunn (2009). Mobbing blant innvandrerungdom og samarbeid med minoritetsspråklige foreldre. Giske ungdomskole; 2009-09-22.
 • Fandrem, Hildegunn (2009). Mobbing i innvandrermiljø. 2009-04-02.
 • Fandrem, Hildegunn (2009). Mobbing og tilhørighet.
 • Fandrem, Hildegunn (2009). Møte mellom kulturer - med fokus på sosiale og emosjonelle utfordringer. Flerkulturelt arbeidsmiljø i hjemmebaserte tjenester. Hjemmetjenesten i Stavanger kommune; 2009-11-25.
 • Fandrem, Hildegunn (2009). Psychological and social adaptation among adolescents in Norway with immigrant backgrounds. A study og depressive symptoms and bullying. 2009-04-28.
 • Fandrem, Hildegunn (2009). Psychological and sociocultural adaptation among adolescents in Norway with immigrant backgrounds: A study of depressive symptoms in Norway.
 • Fandrem, Hildegunn (2009). Social Processes and Adaptation of Immigrant Youths in Europe Symposium Discussion. 2009-08-18 - 2009-08-22.
 • Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Løge, Inger Kristine (2009). Psykososiale vansker hos barn - hva forteller casebeskrivelsene i prosjektet "De utfordrende barna".
 • Spiel, Christiane; Strohmeier, Dagmar; Fandrem, Hildegunn; Stefanek, Elisabeth (2009). Acceptance by friends as underlying function of aggressive behaviour in immigrant adolescents. 2009-04-02 - 2009-04-04.
 • Fandrem, Hildegunn (2008). Babel. [Radio]; 2008-10-06.
 • Fandrem, Hildegunn (2008). Bullying and Peer Relationships in a Multicultural School in Norway. 2008-05-07 - 2008-05-10.
 • Fandrem, Hildegunn (2008). Flerkulturell Tematikk. 2008-11-21.
 • Fandrem, Hildegunn (2008). Hvorfor mobber Ramesh og hvorfor mobber Marius?. 2008-11-06 - 2008-11-07.
 • Fandrem, Hildegunn (2008). Innvandrerungdom og gruppetilhørighet Resultater fra doktorgradsarbeidet: Psykologisk og sosiokulturell tilpasning hos innvandrerungdom. En studie av depressive symptomer og mobbing. 2008-11-26.
 • Fandrem, Hildegunn (2008). Innvandrerungdommer, mobbing og vennerelasjoner Sosiale og emosjonelle vansker hos minoritetsspråklige elever, med fokus på relasjoner til medelever. 2008-03-06.
 • Fandrem, Hildegunn (2008). Kultur, majoritet, minoritet. Videreutdanning i Flerkulturell forståelse (VIFF), Institutt for sosialfag; 2008-09-04.
 • Fandrem, Hildegunn (2008). Kvifor mobber Ramesh frå Tyrkia klassekameratane sine, og kvifor gjer Marius det?. 2008-04-23 - 2008-04-24.
 • Fandrem, Hildegunn (2008). Mobbing og gruppetilhørighet på Hauketo skole Presentasjon basert på resultater fra undersøkelsen foretatt våren 2007. 2008-06-12.
 • Fandrem, Hildegunn (2008). Sliter mest. [Newspaper]; 2008-10-02.
 • Fandrem, Hildegunn (2008). Urbane innvandrergutter sliter. [Newspaper]; 2008-10-06.
 • Fandrem, Hildegunn (2007). De minoritetsspråklige barna - en ekstra utfordring?. 2007-05-04.
 • Fandrem, Hildegunn (2007). Inkludering av minoritetsspråklige elever. 2007-11-20 - 2007-11-21.
 • Fandrem, Hildegunn (2007). Innvandrerguttermobber for tilhørighet. [Newspaper]; 2007-10-30.
 • Fandrem, Hildegunn (2007). Innvandrerungdommer, mobbing og vennerelasjoner. 2007-11-28.
 • Fandrem, Hildegunn (2007). Mobbar for å få høyre til. [Newspaper]; 2007-06-11.
 • Fandrem, Hildegunn (2007). Mobber for å bli populær Innvandrergutter i Norge mobber for å få seg venner, viser ny forskning. [Newspaper]; 2007-06-12.
 • Fandrem, Hildegunn (2007). Mobber for å få venner. [Newspaper]; 2007-10-30.
 • Fandrem, Hildegunn (2007). Mobber for å føle tilhørighet. [Newspaper]; 2007-11-07.
 • Fandrem, Hildegunn (2007). Mobbing, aggressivitet og vennskap blant innvandrerungdom. Institutt for sosialfag, Videreutdanning i Flerkulturell forståelse; 2007-09-27.
 • Fandrem, Hildegunn (2007). Norgesglasset. [Radio]; 2007-10-30.
 • Fandrem, Hildegunn (2007). Social and Emotional Problems and peer-Relations among Immigrant Adolescents in Norway. Forskerforum Migrasjon og Interkulturelle Relasjoner, UiS; 2007-06-18.
 • Fandrem, Hildegunn (2007). Systemfokus også på de små.
 • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling (2007). Bullying and Victimization among Norwegian and Immigrant Adolescents in Norway: The role of Proactive and Reactive Aggressiveness. 2007-08-21 - 2007-08-25.
 • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling (2007). Immigrant Boys in Norway and Peer-Relations- Integration or Separation?. 2007-07-06 - 2007-07-09.
 • Fandrem, Hildegunn (2006). Kultur, majoritet, minoritet. Videreutdanning i Flerkulturell forståelse, Det samfunnsvitenskaplige fakultet, UiS; 2006-08-31.
 • Fandrem, Hildegunn (2006). Prinsipper for arbeid blant minoriteter. Bachelorprogram i sosialfag, Det samfunnsvitenskaplige fakultet, UiS; 2006-08-30.
 • Fandrem, Hildegunn (2006). Sosiale og emosjonelle vansker hos ungdom med flerkulturell tilhørighet. 2006-11-29.
 • Fandrem, Hildegunn (2006). Sosiale og emosjonelle vansker hos ungdom med flerkulturell tilhørighet. 2006-08-23.
 • Fandrem, Hildegunn (2005). Antisosial atferd hos ungdom med flerkulturell tilhørighet. 2005-11-21.
 • Fandrem, Hildegunn (2005). Bullying among Norwegians and minority adolecents in Norway: The role of culture. 2005-08-24 - 2005-08-28.
 • Fandrem, Hildegunn (2005). Kollegaveiledningsmodell som arbeidsredskap i prosjektet "Dei utfordrande barna". 2005-12-02.
 • Fandrem, Hildegunn (2005). Norwegians and Minority Adolescents in Norway - Differences in Antisocial Behaviour. 2005-09-17.
 • Fandrem, Hildegunn (2005). Prinsipper for arbeid blant minoriteter. Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskaplige fakultet - Sosionomutdanningen; 2005-11-16.
 • Fandrem, Hildegunn (2005). Prinsipper i arbeid med minoritetsspråklige elever. 2005-11-03.
 • Fandrem, Hildegunn (2005). Prosjektledelse og arbeidet med prosjektplan i "Dei utfordrande barna". 2005-10-07.
 • Fandrem, Hildegunn (2004). Depressive symptoms among Norwegians and minority adolescents in Norway: The role of culture. 2004-08-02 - 2004-08-06.
 • Fandrem, Hildegunn (2004). Identitet og etnisitet, majoritet/minoritet. Høgskolen i Stavanger, HS: Videreutdanning i Flerkulturell forståelse; 2004-08-26.
 • Fandrem, Hildegunn (2003). Nordnorsk atferdsforum - fra møteforum til e-konferanse. 2003-05-08 - 2003-05-10.
 • Fandrem, Hildegunn; Veland, Jarmund (2003). Hva er det som gjør at noen barn klarer seg idag?.
 • Roland, Erling; Fandrem, Hildegunn (2003). Sosiale og emosjonelle vansker hos unge i ungdomskole/videregående skole - Funderinger over hva som er særpreget ved dagens oppvekstvilkår. 2003-03-25 - 2003-03-26.
 • Fandrem, Hildegunn (2002). Det flerkulturelle klasserommet. Høgskolen i Stavanger, Allmennlærerutdanningen; 2002-10-14.
 • Fandrem, Hildegunn; Lund, Øystein (2002). Atferdsforum - bruk av IKT i læring/samarbeid. 2002-11-04 - 2002-11-05.
 • Bjørnsen, Gaute; Fandrem, Hildegunn; Midthassel, Unni Vere (2001). Skolenes ressursteam.
 • Fandrem, Hildegunn (2001). Lokalt utviklingsarbeid med vekt på systemperspektivet og systemrettet arbeid. Høgskolen i Stavanger, 2. avd. spes.ped; 2001-03-06.
 • Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling (2000). Strategier for lokalt utviklingsarbeid i Samtak.
 • Midthassel, Unni Vere; Fandrem, Hildegunn (2000). Systemperspektivet i Samtak - hva betyr det for lærerens arbeid?.
 • Fandrem, Hildegunn (1999). Handlingskompetanse. 1999-12-06 - 1999-12-08.
 • Fandrem, Hildegunn; Veland, Jarmund (1999). SAMTAK.
 • Fandrem, Hildegunn (1996). The role of subjective identity in the intercultural contact situation. 1996-11-20 - 1996-11-23.
 • Fandrem, Hildegunn (2008). Mobbing ut fra ulike motiver.