Et profilbilde

Associate Professor
Janne Fauskanger { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Janne Fauskanger", "tel": "Telephone: +47 51833558", "email": "janne.fauskanger@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Education and Sports Science
Room HG O-215

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Fauskanger, Janne (2019). Ambisiøse undervisningspraksiser i Teacher Time Out. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. Volume 24. Booklet 1. p. 75-94.
 • Fauskanger, Janne (2019). Lesson Study på fire ungdomsskoler - fra lærernes perspektiv. Nordic Studies in Education. ISSN 1891-5914. Volume 39. Booklet 4. p. 264-280. DOI: 10.18261/issn.1891-5949-2019-04-03.
 • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond (2019). Learning ambitious teaching of multiplicative properties through a cycle of enactment and investigation. Mathematics Teacher Education and Development. ISSN 1442-3901. Volume 21. Booklet 1. p. 125-144.
 • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond (2019). Learning to elicit and respond to students’ mathematical ideas through Teacher Time-Out.. In: 27th Annual Conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education (SAARMSTE), 15 January – 17 January 2019, hosted by University of KwaZulu-Natal, Durban, South Africa : Book of Proceedings. The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology. ISBN 978-0-9922269-8-5. p. 47-58.
 • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond (2019). Tools for helping student-teachers learning the complex work of teaching in lesson study cycles.. In: Lesson study in initial teacher education : Principles and practices. Emerald Group Publishing Limited. ISBN 9781787567986. p. 133-146.
 • Fauskanger, Janne; Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2019). Fra ensomme svaler til fugler i flokk - skolebaserte praksisplaner som redskap i utvikling av felles forståelse i praksisskolen.. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. ISSN 2535-7697. Volume 13. Booklet 1. p. 133-146. DOI: 10.23865/up.v13.1940.
 • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne; Kazima, Mercy (2019). Malawi mathematics teacher educators’ understanding of Lesson Study. International Journal for Lesson and Learning Studies. ISSN 2046-8253. Volume 8. Booklet 1. p. 48-59. DOI: 10.1108/IJLLS-06-2018-0039.
 • Fauskanger, Janne; Lindstøl, Fride (2019). Det ser ut som om de har glemt alt vi gjorde i forrige uke : om samtaler og kvikkbilder som brobyggere i matematikkfaget. In: 101 grep for å aktivisere elever i matematikk : matematikkdidaktikk i teori og praksis. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2452-4. p. 39-55.
 • Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti (2019). Learning to represent students’ mathematical ideas through teacher time-outs in rehearsals. In: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-90-73346-75-8. p. 3265-3272.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Kazima, Mercy (2019). MALAWI MATHEAMTICS TEACHER EDUCATORS BELIEFS ABOUT MATHEMATICS, LEARNING AND TEACHING. In: 27th Annual Conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education (SAARMSTE), 15 January – 17 January 2019, hosted by University of KwaZulu-Natal, Durban, South Africa : Long Paper Abstracts, Symposia, Short Papers, Snapshots. The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology. ISBN 978-0-9922269-9-2. p. 163-167.
 • Kazima, Mercy; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2019). From instrumental to relational – Malawi mathematics teacher educators’ research lessons. In: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-90-73346-75-8. p. 3416-3423.
 • Zehetmeier, Stefan; da Ponte, Joao Pedro; Brown, Laurinda; Buforn, Angela; Fauskanger, Janne; Friesen, Marita; Mellone, Maria; Samkova, Libuse (2019). International perspectives on mathematics teacher professional development. In: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-90-73346-75-8. p. 3187-3190.
 • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond (2018). Deep learning as constructed in mathematics teachers’ written discourses. IEJME-Mathematics Education. ISSN 1306-3030. Volume 13. Booklet 3. p. 149-160. DOI: 10.12973/iejme/2705.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Valenta, Anita; Bjuland, Raymond (2018). Good mathematics teaching as constructed in Norwegian teachers’ discourses. In: Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eight Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, May 30 - June 2, 2017. Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF. ISBN 978-91-984024-1-4. p. 239-248.
 • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Cajkler, Wasyl; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Fauskanger, Janne; Wood, Phil; Baldry, Fay; Jakobsen, Arne; Bugge, Hans Erik; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Norton, Julie E. (2018). A literature review of lesson study in initial teacher education: perspectives about learning and observation. International Journal for Lesson and Learning Studies. ISSN 2046-8253. Volume 7. Booklet 1. p. 8-22. DOI: 10.1108/IJLLS-06-2017-0030.
 • Maugesten, Marianne; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2018). Second graders’ reflections about the number 24. In: Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eight Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, May 30 - June 2, 2017. Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF. ISBN 978-91-984024-1-4. p. 51-58.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2018). Opportunities and challenges of using the MDI framework for research in Norwegian teacher education. In: Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eight Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, May 30 - June 2, 2017. Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF. ISBN 978-91-984024-1-4. p. 209-219.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti (2018). Fra undervisningskunnskap i matematikk til kjernepraksiser – endringer i grunnskolelærerutdanningens matematikkfag.. UNIPED. ISSN 1893-8981. Volume 41. Booklet 4. p. 401-411. DOI: 10.18261/issn.1893-8981-2018-04-03.
 • Fauskanger, Janne (2017). Kunnskap nødvendig for effektiv matematikkundervisning - slik lærere selv ser det.. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volume 101. Booklet 1. p. 45-56. DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2017-01-05.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2017). Core practices and mathematical tasks of teaching in teacher education: What can be learned from a challenging case?. In: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-1-873769-73-7. p. 2844-2853.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2017). Mathematics discourse in student teachers' instruction: The case of a Norwegian student teacher. In: Book of long papers: 25th Annual Meeting of the Southern African Association of Research in Mathematics, Science & Technology Education (SAARMSTE). The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology. ISBN 978-0-9922269-4-7. p. 41-51.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne (2017). Investigating potential improvements of mathematics student teachers’ instruction from Lesson Study. In: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-1-873769-73-7. p. 2956-2963.
 • Tyskerud, Anita; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2017). Investigating Lesson Study as a practice-based approach to study the development of mathematics teachers’ professional practice. In: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-1-873769-73-7. p. 3384-3391.
 • Fauskanger, Janne (2016). Matematikklæreres oppfatninger om ingrediensene i god matematikkundervisning.. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. ISSN 1504-9922. Volume 10. Booklet 3.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2016). Lærerarbeidets matematiske undervisningsoppgaver. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. Volume 21. Booklet 3. p. 73-88.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2016). Why are mathematics teachers “not sure”?. Mathematics Teacher Education and Development. ISSN 1442-3901. Volume 18. Booklet 2. p. 107-123.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Kristensen, Morten Søyland (2016). Født sånn, eller blitt sånn? Matematikklæreres oppfatninger om evnen til å undervise.. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. ISSN 1504-9922. Volume 10. Booklet 1.
 • Mosvold, Reidar; Hanssen, Brit; Fauskanger, Janne (2016). På jakt etter fagdidaktikk i nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningens matematikkfag. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. ISSN 1504-9922. Volume 10. Booklet 3.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2015). Pre-service teachers developing lesson plans in field practice. In: Nordic research in mathematics education – Proceedings of NORMA14, Turku, June 3-6, 2014. The Finnish Research Association for Subject Didactics. ISBN 978-952-5993-17-2. p. 51-60.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2015). What questions do mathematics mentor teachers ask?. In: Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-80-7290-844-8. p. 2762-2769.
 • Fauskanger, Janne (2015). Challenges in measuring teachers' knowledge. Educational Studies in Mathematics. ISSN 0013-1954. Volume 90. Booklet 1. p. 57-73. DOI: 10.1007/s10649-015-9612-4.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2015). En metodisk studie av innholdsanalyse – med analyser av matematikklæreres undervisningskunnskap som eksempel. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. Volume 20. Booklet 2. p. 79-96.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2015). The difficulty of measuring types of mathematics teachers' knowledge.. In: Nordic research in mathematics education – Proceedings of NORMA14, Turku, June 3-6, 2014. The Finnish Research Association for Subject Didactics. ISBN 978-952-5993-17-2. p. 71-80.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2015). Why are Laura and Jane «not sure»?. In: Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-80-7290-844-8. p. 3192-3198.
 • Jankvist, Uffe Thomas; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2015). Analysing the use of history of mathematics through MKT. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. ISSN 0020-739X. Volume 46. Booklet 4. p. 495-507. DOI: 10.1080/0020739X.2014.990528.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2015). Kartlegging av læreres kunnskap er ikke enkelt. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. ISSN 1504-9922. Volume 9. Booklet 1.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2015). Adapted Mathematical Knowledge for Teaching Measures: Reliable, But Still Challenging. In: Mathematics, Science and Technology Education for Empowerment and Equity: Final proceedings. The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology. ISBN 978-0-9922269-0-9. p. 380-385.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2014). Innholdsanalysens muligheter i utdanningsforskning. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volume 98. Booklet 2. p. 127-139.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2014). Studying teachers’ knowledge by the use of multiple-choice items. The case of “I’m not sure”. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. Volume 19. Booklet 3–4. p. 41-55.
 • Hoover, Mark; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2014). Common tasks of teaching as a resource for measuring professional content knowledge internationally. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. Volume 19. Booklet 3–4. p. 7-21.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2014). Undervisningskunnskap i matematikk for lærere på 1.–7. trinn. In: QED 1-7: Matematikk for grunnskolelærerutdanningen: Bind 2. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-42092-5. p. 631-656.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2014). Undervisningskunnskap i matematikk for lærere på 5. - 10. trinn. In: QED 5-10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-42098-7. p. 567-588.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2014). Teachers’ Beliefs about Mathematical Horizon Content Knowledge. International Journal for Mathematics Teaching and Learning. ISSN 1473-0111.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond (2014). Fra “de” til “vi”? – fokus i lærerstudenters refleksjoner før og etter en praksisperiode i matematikk. In: FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-04215. p. 192-200.
 • Fauskanger, Janne (2013). Teachers' epistemic beliefs about mathematical knowledge for teaching two-digit multiplication. In: Current state of research on mathematical beliefs XVIII: Proceedings of the MAVI-18 conference, September 12-15, 2012, Helsinki, Finland. International Conference on Mathematical Views (MAVI). ISBN 978-952-5993-08-0. p. 271-284.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2013). Analyzing focused discussions based on MKT items to learn about teachers’ beliefs. In: Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-975-429-315-9. p. 1339-1348.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2013). «Det ligger jo i bunn for alt» – om læreres oppfatning av undervisningskunnskap knyttet til posisjonssystemet. In: Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0086-6. p. 86-93.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2013). Teachers’ mathematical knowledge for teaching equality. In: Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Mathematics learning across the life span. PME. ISBN 978-3-89088-288-8. p. 289-296.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2013). Teachers' beliefs about mathematical knowledge for teaching definitions. IEJME-Mathematics Education. ISSN 1306-3030. Volume 8. Booklet 2-3. p. 43-61.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne (2013). Using content analysis to investigate student teachers’ beliefs about pupils. In: Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-975-429-315-9. p. 1389-1398.
 • Fauskanger, Janne (2012). "For norske lærere har stort sett en algoritme" : om undervisningskunnskap i matematikk. In: FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2918-9. p. 129-141.
 • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2012). Analysis of psychometric properties as part of an iterative adaptation process of MKT items for use in other countries. ZDM: Mathematics Education. ISSN 1863-9690. Volume 44. Booklet 3. p. 387-399. DOI: 10.1007/s11858-012-0403-4.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2012). “Wrong, but still right” – Teachers reflecting on MKT items. In: Proceedings of the 34th annual meeting of the North American chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Navigating transitions along continuums. Western Michigan University. ISBN 978-0-615-69792-5. p. 423-429.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2012). Correlations between teachers' MKT in different content areas. In: Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education. University of Iceland Press. ISBN 978-9979-54-965-9. p. 359-368.
 • Ng, Dicky; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2012). Translating and Adapting the Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) Measures: The Cases of Indonesia and Norway. The Mathematics Enthusiast. ISSN 1551-3440. Volume 9. Booklet 1&2. p. 149-178.
 • Fauskanger, Janne; Hanssen, Brit (2011). Frafall og omvalg i lærerutdanningen : hva kan vi gjøre noe med og hva må vi leve med?. UNIPED (Tromsø). ISSN 1500-4538. Volume 34. Booklet 2. p. 55-66.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne (2011). Does the format matter? How the multiple-choice format might complicate the MKT items. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. Volume 16. Booklet 4.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2011). Comparison of item performance in a Norwegian study using U.S. developed mathematical knowledge for the teaching measures. In: CERME 7: Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-83-7338-683-9. p. . 1575-1584.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2011). Similar but different - Investigating the use of MKT in a Norwegian kindergarten setting. In: CERME 7: Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-83-7338-683-9. p. 1802-1811.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2011). What can be learned from comparing performanceof mathematical knowledge for teaching iteam found in Norway and in the U.S.?. In: 11th International Conference of The Mathematics Education into the 21st Century ProjectTurning Dreams into Reality: Transformations and Paradigm Shifts in Mathematics Education. Oxford University Press. ISBN 83-919465-0-9. p. 163-168.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2010). Undervisningskunnskap i matematikk tilpasning av en amerikansk undersøkelse til norsk, og lærernes opplevelse av undersøkelsen. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volume 94. Booklet 2. p. 112-123.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2010). "Eg kan jo multiplikasjon, men ka ska eg gjørr?" - det utfordrende undervisningsarbeidet i matematikk. In: Ny som lærer : sjansespill og samspill. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2514-3. p. 99-114.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2009). Teachers' beliefs and knowledge about the place value system. In: Nordic Research in Mathematics Education. Sense Publishers. ISBN 978-90-8790-781-5. p. 159-165.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2009). Å regne - en introduksjon. In: Å regne i alle fag. Universitetsforlaget. ISBN 9788215014364. p. 13-18.
 • Fauskanger, Janne; Skaar Davidsen, Hilde (2009). Regning før og ved skolestart. In: Å regne i alle fag. Universitetsforlaget. ISBN 9788215014364. p. 34-43.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne; Melhus, Kjersti (2009). Translating test items into Norwegian - without getting lost in translation?. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. Volume 14. Booklet 4. p. 101-123.
 • Østrem, Sissel; Fauskanger, Janne; Hanssen, Brit (2009). Hvorfor velger studenter å avslutte allmennlærerutdanningen?. In: Allmennlærerutdanningen i Norge - rekruttering, seleksjon og frafall. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276443721. p. 118-126.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2008). Kunnskaper og oppfatninger - implikasjoner for etterutdanning. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volume 92. Booklet 3. p. 187-197.
 • Fauskanger, Janne; Reikerås, Elin Kristi Lie (2008). "Ti er ikke ti, men fem" - Tallbegrepsutvikling som matematikkfaglig fokus. In: GLSM. Grunnleggende Læring i et Stimulerende Miljø i barnehagen redigert av Sonja Kibsgaard. Universitetsforlaget.
 • Fauskanger, Janne; Tjomsland, Sigve (2006). Matematikk med fokus på det den enkelte trenger å lære akkurat nå nye veier i undervisningen på Nylund skole. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. Volume 71. Booklet 4. p. 70-75.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Fauskanger, Janne (2006). Antall, rom og form. In: Foreskrift om rammeplan for barnmehagens innhold og oppgaver. Kunnskapsdepartementet.
 • Fauskanger, Janne; Vassbø, Marta (2005). Elevar i 1. og 2. klasse på veg inn i ”den magiske talverda”. In: GLSM. Grunnleggende lese- skrive- og matematikkopplæring. Det Norske Samlaget. p. 155-175.
 • Olsen, Knut Rune; Olsen, Knut Rune; Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne; Eik, Liv Torunn (2004). ?Smettene? ? et storylineforløp om vennskap og sosial kompetanse for småskoletrinnet. Plan og lærerveiledning. In: Storyline på småskoletrinnet. Universitetsforlaget. p. 72-99.
 • Olsen, Knut Rune; Olsen, Knut Rune; Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne; Eik, Liv Torunn (2004). Storyline og utvikling av sosial kompetanse. In: Storyline for småskoletrinnet. Universitetsforlaget. p. 49-71.
 • Fauskanger, Janne (2003). Storylinekonteksten utfordrer elevenes matematikk! Om storyline som undersøkelseslandskap i matematikkfaglig arbeid på mellomtrinnet. In: Storyline for mellomtrinnet. Universitetsforlaget. p. 13-33.
 • Fauskanger, Janne (2003). Tivoliet - en storyline med matematikk som regifag. Plan og lærerveiledning. In: Storyline for mellomtrinnet. Universitetsforlaget. p. 34-60.
 • Fauskanger, Janne; Vassbø, Marta (2003). En adventskalender med fokus på matematikk. ?. Booklet 4. p. 23-24.
 • Fauskanger, Janne (2002). Storyline - med matematikk innenfor eller utenfor?. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volume 4. p. 308-321.
 • Fauskanger, Janne (2017). Lesson Study og tid til samarbeid - et dilemma? I Folkvord K. A., Berg G. D. & Lyngstad H. (Eds.), Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap. Rapport nr. 70, UiS (s. 67-76).. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-748-4. 10 p.
 • Enge, Ole; Fauskanger, Janne; Herheim, Rune; Holmedal, Sigrun; Maugesten, Marianne (2016). Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning, retningslinjer for matematikk. universitet og høgskolerådet. 8 p.
 • Fauskanger, Janne (2015). Å måle og studere læreres undervisningskunnskap. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-597-8. 250 p.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Reikerås, Elin Kristi Lie (2009). Å regne i alle fag. Universitetsforlaget.
 • Østrem, Sissel; Fauskanger, Janne; Hanssen, Brit; Schjelderup, Per Madland (2009). Hvorfor velger studenter å avslutte allmennlærerutdanningen? En intervjuundersøkelse med forhenværende studenter fra Høgskolen i Bergen og Universitetet i Stavanger. Sluttrapport til Kunnskapsdepartementet. Universitetet i Stavanger, IAS. ISBN 978-82-7644-372-1.
 • Fauskanger, Janne (2006). Matematik i de lekande barnens värld. NCM/Nämnaren. ISBN 9188450384. 7 p.
 • Eik, Liv Torunn; Fauskanger, Janne; Olsen, Knut Rune (2003). Storyline for mellomtrinnet. Universitetsforlaget. ISBN 8215004415. 114 p.
 • Fauskanger, Janne; Reikerås, Elin Kristi Lie (2003). Tangenten; Tema: begynneropplæring. Caspar Forlag.
 • Fauskanger, Janne; Vassbø, Marta (2005). Rekneverkstad og Posisjonssystemet. To av flere filmer i prosjektet I praksis: Mateamatikk på 1. - 4 trinn.
 • Fauskanger, Janne (2019). Aktivering av forståelseshorisont – for både elev og lærer. UiS; 2019-10-01.
 • Fauskanger, Janne (2019). Ambisiøse undervisningspraksiser og det å lære slike praksiser. UiT; 2019-10-21.
 • Fauskanger, Janne (2019). Barns begrepsutvikling og regneutvikling. Jærkommunene; 2019-05-29.
 • Fauskanger, Janne (2019). Choral counting.. NORAD; 2019-05-06.
 • Fauskanger, Janne (2019). Counting Choral Counting & Counting Collections.. 2019-05-05 - 2019-05-08.
 • Fauskanger, Janne (2019). Counting collections.. NORAD;
 • Fauskanger, Janne (2019). Dialogbasert undervisning for dybdelæring. Strand kommune;
 • Fauskanger, Janne (2019). Dybdelæring og dialogbasert undervisning.
 • Fauskanger, Janne (2019). Kvikkbilde - for faglig diskusjon. UiT; 2019-11-26.
 • Fauskanger, Janne (2019). Same or different - supporting mathematical argumentation. NORAD/University of Malawi; 2019-05-07.
 • Fauskanger, Janne (2019). Talk moves when teaching mathematics. NORAD/University of Malawi; 2019-05-06.
 • Fauskanger, Janne (2019). The teaching gap. UiT; 2019-10-22.
 • Fauskanger, Janne (2019). Å telle i kor og øve på samtaletrekk. UiS; 2019-11-15.
 • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond (2019). Learning to elicit and respond to students’ mathematical ideas through Teacher Time-Out.. Southern African Association for Research in Mathematics, Sc; 2019-01-15 - 2019-01-19.
 • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne; Kazima, Mercy (2019). From instrumental to relational – Malawi mathematics teacher educators’ research lessons.. European Society for Research in Mathematics Education; 2019-02-05 - 2019-02-10.
 • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne; Kazima, Mercy (2019). Mathematics teacher educators’understanding of lesson study in Malawi. UiS; 2019-01-08 - 2019-01-11.
 • Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti (2019). Learning to represent students’ mathematical ideas through teacher time-out in rehearsals. ERME; 2019-01-06 - 2019-01-10.
 • Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti (2019). Å lære ambisiøse undervisningspraksiser i matematikk i sykluser med utprøving og utforsking. UiS; 2019-09-17.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Kazima, Mercy (2019). MALAWI MATHEAMTICS TEACHER EDUCATORS BELIEFS ABOUT MATHEMATICS, LEARNING AND TEACHING. 2019-01-15 - 2019-01-18.
 • Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne (2018). The challenge of providing instructional support in mentoring conversations: Mathematics student teachers' support in field service. LaUDiM Prosjektgruppe, NTNU; 2018-11-28 - 2018-11-29.
 • Fauskanger, Janne (2018). Kvalitativ innholdsanalyse. Universitetet i Bergen;
 • Fauskanger, Janne (2018). Kvalitativ innholdsanalyse. UiT;
 • Fauskanger, Janne (2018). Lesson Study – hva er det?. NTNU;
 • Fauskanger, Janne (2018). Lærerarbeidets kjernepraksiser - å legge til rette for at elever oppnår dybdelæring. Strand kommune;
 • Fauskanger, Janne (2018). Matematikklærerarbeidets kjernepraksiser. Tau skule;
 • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2018). Mathematical discourse in instruction (MDI) matters. University of Malawi;
 • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2018). Mining mathematics in textbook lessons. University of Malawi;
 • Kazima, Mercy; Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond (2018). Strengthening Numberacy in Early Years Through Professional Development of Teachers in Malawi. SAARMSTE; 2018-01-16 - 2018-01-19.
 • Bulien, Tone; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2017). Challenges of constructing core concepts of Lesson Study in the discourse of teacher education. Nagoya University; 2017-11-24 - 2017-11-27.
 • Fauskanger, Janne (2017). Barns begrepsutvikling og regneutvikling, med fokus på ferdighet, forståelse og problemløsing. Jærskolen;
 • Fauskanger, Janne (2017). Er «lesson study» og læreres arbeidstidsavtale på kollisjonskurs?.
 • Fauskanger, Janne (2017). Fra læreres undervisning til elevers læring - med brøk som eksempel. Jærskolen;
 • Fauskanger, Janne (2017). Gode oppstarter og avslutninger av en undervisningsøkt. Våland skole; 2017-11-14.
 • Fauskanger, Janne (2017). History of mathematics and teacher knowledge. University of Malawi;
 • Fauskanger, Janne (2017). How Mathematical Knowledge for Teaching May Profit from the Study of History of Mathematics. University of Malawi;
 • Fauskanger, Janne (2017). To access and assess theachers mathematical knowledge for teaching - challenges and affordances. NTNU;
 • Fauskanger, Janne (2017). Vi må regne med de små. Boganes barnehage;
 • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2017). Lesson Study (LS) as a scaffold for teachers’ and teacher educators’ learning in Malawi. University of Malawi;
 • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2017). The concept of Fractions. University of Malawi;
 • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2017). The concept of multiplication. University of Malawi;
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2017). Mathematical tasks of teaching in teacher education: What can be learned from a challenging case?. European Society for Research in Mathematics Education; 2017-02-01 - 2017-02-05.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2017). Mathematics discourse in student teachers' instruction. 2017-01-17 - 2017-01-20.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Helgevold, Nina; Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond (2017). Towards inter-rater reliability: A study of factors that may influence scoring of classroom videos. Universitetet i Stavanger; 2017-09-27 - 2017-09-28.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Valenta, Anita; Bjuland, Raymond (2017). Good mathematics teaching as constructed in Norwegian teachers’ discourses. NORME; 2017-05-30 - 2017-06-02.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne (2017). Mathematical discourse in instruction - MDI - matters. Universitetet i Malawi/University of Stavanger; 2017-11-08 - 2017-11-09.
 • Kazima, Mercy; Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne (2017). Mathematics teacher educators’ understanding of lesson study in Malawi. World Association of Lesson Studies (WALS); 2017-11-24 - 2017-11-27.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne (2017). Investigating potential improvements of mathematics student teachers’ instruction from Lesson Study. 2017-02-01 - 2017-02-05.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2017). Applying the MDI framework in a Norwegian context. NORME; 2017-05-30 - 2017-06-02.
 • Tyskerud, Anita; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2017). Investigating Lesson Study as a practice-based approach to study the development of mathematics teachers’ professional practice. 2017-02-01 - 2017-02-05.
 • Enge, Ole; Fauskanger, Janne; Herheim, Rune; Holmedal, Sigrun; Maugesten, Marianne (2016). Nasjonale retningslinjer for fag. NRLU; 2016-04-28.
 • Fauskanger, Janne (2016). A young researcher at Congress of European Research in Mathematics Education. University of Hamburg; 2016-07-24 - 2016-07-31.
 • Fauskanger, Janne (2016). Hvordan skape gode oppstarter til/avslutninger av en matematikkøkt?. Sokndal kommune;
 • Fauskanger, Janne (2016). "Ka då ittepå?". Kritiske perspektiver på å måle og studere lærerkunnskap.. Lesesenteret;
 • Fauskanger, Janne (2016). Lesson Study - helt konkret.. Sokndal kommune;
 • Fauskanger, Janne (2016). Lesson Study og matematisk diskurs som utgangspunkt for praksis. Høgskolen i Sørøst-Norge; 2016-09-19 - 2016-09-22.
 • Fauskanger, Janne (2016). Lesson Study. Observasjon av elevers læring - for læreres læring.. Time kommune;
 • Fauskanger, Janne (2016). Matematikkopplæring, hva virker og hva må læreren da kunne?. Vestfold Fylkeskommune;
 • Fauskanger, Janne (2016). Mathematical discourse in instruction (MDI) matters. University of Malawi; 2016-11-19 - 2016-11-26.
 • Fauskanger, Janne (2016). Mining mathematics in textbook lessons. University of Malawi; 2016-11-19 - 2016-11-26.
 • Fauskanger, Janne (2016). Regning og nasjonale prøver. Sokndal kommune;
 • Fauskanger, Janne (2016). verbene i kompetansemålene, PRUV og regning i alle fag. Sokndal kommune;
 • Fauskanger, Janne (2016). Å få elevene "på". Om å starte en matemaitikktime. Jærskolen;
 • Fauskanger, Janne (2016). Å måle og studere matematikklæreres undervisningskunnskap. Universitetet i Stavanger;
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2016). Dette skiller en god og en dårlig mattelærer. forskning.no. [Internet]; 2016-04-18.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2016). Fra kunnskap til praksis: endring i fokus i matematikkfaget i lærerutdanningen.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2016). Hvilke matematiske undervisningsoppgaver inngår i matematikkundervisning av høy kvalitet?.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2016). Mathematical tasks of teaching and the professional and Cultural aspects of teaching. University of Hamburg; 2016-07-24 - 2016-07-31.
 • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Cajkler, Wasyl; Wood, Philip; Helgevold, Nina; Elliot, John; Fauskanger, Janne; Bugge, Hans Erik; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Jakobsen, Arne (2016). Lesson study and initial teacher education(ITE): understanding learning and meaningful observation to guide beginning teachers. University of Exeter; 2016-09-03 - 2016-09-05.
 • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Østrem, Sissel; Drew, Ion Patrick Francis (2016). TasS Project (teachers as students): Lesson study in Initial Teacher education in Norway, a time-lagged experiment from field practice. University of Oslo; 2016-06-06 - 2016-06-08.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2015). What questions do mathematics mentor teachers ask?. 2015-02-04 - 2015-02-08.
 • Fauskanger, Janne (2015). Begynneropplæring i matematikk - en god start. Jærkommunene; 2015-05-19.
 • Fauskanger, Janne (2015). Har vår forståelse for kunnskapsbegrepet betydning for hvordan vi tenker om lærerens undervisningsarbeid og om lærerutdanning?. IGIS;
 • Fauskanger, Janne (2015). History of mathematics and teacher knowledge.. University of Malawi; 2015-05-13.
 • Fauskanger, Janne (2015). How Mathematical Knowledge for Teaching May Profit from the Study of History of Mathematics. University of Malawi; 2015-05-11.
 • Fauskanger, Janne (2015). Hva er regning? Hvordan bli en god regner? Fokus på vurdering av elevers regning – for læring – både i matematikk og i andre fag. Forsand skule;
 • Fauskanger, Janne (2015). Hva må en lærer kunne og kan slik kunnskap måles og læres?. Universitetet i Nordland;
 • Fauskanger, Janne (2015). Hvordan skape gode oppstarter til/avslutninger av en undervisningstime?. Forsand kommune;
 • Fauskanger, Janne (2015). Introduksjon til Lesson Study. Sokndal kommune;
 • Fauskanger, Janne (2015). Lesson Study og regning, basert på læreplanarbeid og med samfunnsfag som første eksempel. Forsand skule;
 • Fauskanger, Janne (2015). Lesson study som stillas i læreres læring. Forsand skule;
 • Fauskanger, Janne (2015). Læreplanarbeid som utgangspunkt for "å bli bedre sammen". Time kommune;
 • Fauskanger, Janne (2015). Om undervisningskunnskap og regning i alle fag. Hvilken kunnskap har læreren behov for og hva sier forskningen?. Time kommune;
 • Fauskanger, Janne (2015). Planlegging av et Lesson Study-forløp. Forsand kommune;
 • Fauskanger, Janne (2015). To assess and access teachers’ MKT. University of the Witwatersrand; 2015-05-07 - 2015-05-08.
 • Fauskanger, Janne (2015). Undervisningskunnskap i matematikk - praktisk tilnærming. Høgskolen i Buskerud og Vestfold; 2015-08-10 - 2015-08-11.
 • Fauskanger, Janne (2015). Ungdomstrinn i Utvikling – erfaring fra regning. Universitetet i Stavanger; 2015-06-10.
 • Fauskanger, Janne (2015). "Å bli bedre sammen" - læreplanarbeid som utgangspunkt. Time kommune;
 • Fauskanger, Janne (2015). Å regne både i matematikk og i andre fag. Sokndal kommune; 2015-06-02.
 • Fauskanger, Janne (2015). Å regne i matematikk, og i andre fag. Sokndal skule;
 • Fauskanger, Janne (2015). Å sammen blir bedre: Matematisk kompetanse i andre fag enn matematikk. Sokndal kommune;
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2015). Undervisningskunnskap i matematikk (UKM) - rent praktisk. Å utvikle UKM gjennom å diskutere episoder fra klasserommet. Matemaitkksenteret; 2015-05-27.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2015). Why are Laura and Jane "not sure"?. 2015-02-04 - 2015-02-08.
 • Kristensen, Morten Søyland; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2015). Å studere matematikklæreres oppfatninger, noen metodologiske betraktninger. 2015-04-09 - 2015-04-10.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2015). Undervisningskunnskap i matematikk (UKM) - teori og forskning. Matematikksenteret; 2015-05-27.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2015). Adapted Mathematical Knowledge for Teaching Measures: Reliable, But Still Challenging. SAARMSTE; 2015-01-13 - 2015-01-16.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2014). Dialogues of student teachers developing lesson plans of mathematics in field practice. 2014-06-03 - 2014-06-06.
 • Fauskanger, Janne (2014). Antall, rom og form i et stimulerende leke- og læringsmiljø. Drammen kommune;
 • Fauskanger, Janne (2014). En problemløsende tilnærming til regningen, både i matematikk og i andre fag. Forsand konnune;
 • Fauskanger, Janne (2014). Julematematikk. Forsand kommune;
 • Fauskanger, Janne (2014). Regning i matematikk - og i andre fag.
 • Fauskanger, Janne (2014). Regning som grunnleggende ferdighet - i alle fag. Kampen skole;
 • Fauskanger, Janne (2014). Å regne i andre fag enn matematikk. Finnøy kommune;
 • Fauskanger, Janne (2014). Å regne i matematikk – og i andre fag. Forsand kommune;
 • Fauskanger, Janne (2014). Å regne i matematikk – og i andre fag. Tryggheim skolene;
 • Fauskanger, Janne (2014). Å regne i matematikk - og i andre fag. Kampen skole;
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2014). Editorial.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2014). The difficulties of measuring types of mathematics teachers' knowledge. 2014-06-03 - 2014-06-06.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2013). Affordances and constraints for student teachers' learning in a pre-lesson mentoring session of mathematics. University of Gothenburg; 2013-09-06 - 2013-09-09.
 • Fauskanger, Janne (2013). Barns regneutvikling - med fokus på ferdighet, forståelse og problemløsing. UiS/Stavanger kommune;
 • Fauskanger, Janne (2013). Barns regneutvikling - med fokus på ferdighet, forståelse og problemløsing. UiS/Stavanger kommune;
 • Fauskanger, Janne (2013). "Foreldre teller" - om foreldre som støtte i barns matematisk utvikling. Sandved skole;
 • Fauskanger, Janne (2013). Fra telling til flytende regning. UiS/Stavanger kommune;
 • Fauskanger, Janne (2013). Fra telling til flytende regning. UiS/Stavanger kommune;
 • Fauskanger, Janne (2013). Vurdering – med fokus på både ferdighetstrening og problemløsing.
 • Fauskanger, Janne (2013). Å regne i alle fag - på småskoletrinnet. Tasta bydel;
 • Fauskanger, Janne (2013). Å regne i matematikk - og i andre fag. Fokus på målinger, statistikk og geometri.
 • Fauskanger, Janne (2013). Å regne i matematikk - og i andre fag. Fokus på målinger, statistikk og geometri. UiS;
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2013). Hvilken kunnskap må en fremtidig matematikklærer ha?. Høgskolen i Østfold; 2013-09-16 - 2013-09-19.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2013). STUDYING TEACHERS’ EPISTEMIC BELIEFS BY USING FOCUSED DISCUSSIONS BASED ON MKT ITEMS. European Society for Research in Mathematics Education; 2013-02-05 - 2013-02-10.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2013). Teachers' mathematical knowledge for teaching equality. 2013-07-28 - 2013-08-02.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne (2013). Fra "de" til "vi" – fokus i lærerstudenters diskusjoner før og etter en praksisperiode i matematikk. Høgskolen i Nord-Trøndelag; 2013-04-22 - 2013-04-23.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2013). Hva fokuserer de egentlig på? Lærerstudenters diskusjoner før og etter en praksisperiode i matematikk. Høgskolen i Østfold; 2013-09-16 - 2013-09-19.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne (2013). Who are “they”? Student teachers’ beliefs. European Society of Research in Mathematics Education; 2013-02-05 - 2013-02-10.
 • Fauskanger, Janne (2012). 4-5-åringenes matematiske utvikling. Universitetet i Stavanger/Stavanger kommune;
 • Fauskanger, Janne (2012). Barns regneutvikling- med fokus på ferdighet, forståelse og problemløsing. Universitetet i Stavanger/Stavanger kommune;
 • Fauskanger, Janne (2012). Barns regneutvikling- med fokus på ferdighet, forståelse og problemløsing. Universitetet i Stavanger/Stavanger kommune;
 • Fauskanger, Janne (2012). "Foreldre teller" - om foreldres støtte i barns matematiske utvikling. Storevarden skole;
 • Fauskanger, Janne (2012). Fra telling til flytende regning. Fokus på hvordan barn utvikler sine regnestrategier (fra telling til mer effektive regnestrategier), sin regneforståelse, samt hvilke verktøy som kan brukes for å få innsikt i barns regneutvikling. Universitetet i Stavanger/Stavanger kommune;
 • Fauskanger, Janne (2012). Fra telling til flytende regning. Fokus på hvordan barn utvikler sine regnestrategier (fra telling til mer effektive regnestrategier), sin regneforståelse, samt hvilke verktøy som kan brukes for å få innsikt i barns regneutvikling. Universitetet i Stavanger/Stavanger kommune;
 • Fauskanger, Janne (2012). "Man har jo alltid en algoritme" - om flersifret regning. Universitetet i Stavanger;
 • Fauskanger, Janne (2012). TEACHERS’ EPISTEMIC BELIEFS ABOUT HCK. International Congress on Mathematics Education (ICME); 2012-07-07 - 2012-07-14.
 • Fauskanger, Janne (2012). Tall (og algebra )– med fokus på ferdighetstrening. Skolene i Tasta bydel;
 • Fauskanger, Janne (2012). Tall og algebra – med fokus på problemløsing. Skolene i Tasta bydel;
 • Fauskanger, Janne (2012). Teachers’ epistemic beliefs about mathematical knowledge for teaching two-digit multiplication. University of Helsinki; 2012-09-12 - 2012-09-15.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2012). "Alle trenger å lære mer om posisjonssystemet” - om læreres oppfatning om et aspekt ved UKM. 2012-04-23 - 2012-04-24.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2012). “Wrong, but still right” – Teachers reflecting on MKT items. Western Michigan University; 2012-11-01 - 2012-11-04.
 • jankvist, Uffe Thomas; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2012). MATHEMATICAL KNOWLEDGE FOR TEACHING IN RELATION TO HISTORY IN MATHEMATICS EDUCATION. International Congress on Mathematics Education; 2012-07-07 - 2012-07-14.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2012). TEACHERS’ EPISTEMIC BELIEFS ABOUT MKT DEFINITIONS.Teachers’ Knowledge of Mathematical Definitions: What They Need to Know and What They Think They Need to Know. 2012-04-13 - 2012-04-17.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2012). Testing av matematikklærere. Nei takk, men ja til faglige diskusjoner.
 • Fauskanger, Janne (2011). Adapting MKT measures for the Norwegian educational context – challenges and possibilities. University of Tallinn;
 • Fauskanger, Janne (2011). Challenges and possibilities related to adapting MKT measures for the Norwegian educational context. University of Oslo;
 • Fauskanger, Janne (2011). ”Eg kan multiplisera, men ka ska eg gjørr” – om undervisningskunnskap i matematikk. Universitetet i Stavanger;
 • Fauskanger, Janne (2011). Fokusgruppeintervjuer.
 • Fauskanger, Janne (2011). “For norske lærere har stort sett en algoritme”- om undervisningskunnskap i matematikk. NTNU;
 • Goodchild, Simon; Fauskanger, Janne; Friestad Pedersen, Ida; Raen, Kristina Markussen (2011). Mathematics education PhD summer school 2011.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2011). Correlations between teachers’ MKT in different content areas. 2011-05-09 - 2011-05-14.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2011). Item performance characteristics found in a Norwegian study using mathematical knowledge for teaching measures. 2011-02-09 - 2011-02-13.
 • Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne (2011). Some Results found using U.S. Developed Measures for Teachers’ Mathematical Knowledge for Teaching in Norway. 2011-06-13 - 2011-06-16.
 • Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne (2011). What can be learned from Comparing Performance of Mathematical Knowledge for teaching items found in Norway and in the U.S.?. 2011-09-11 - 2011-09-17.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2011). Similar but different - Investigating the use of MKT in a Norwegian kindergarten setting. 2011-02-09 - 2011-02-13.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine; Fauskanger, Janne; Kaltvedt, Elsa Helen (2011). Det helhetlige barnet. Stavangerprosjektet;
 • Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne (2010). Vurdering for læring -Utfordringer knytta til underveisvurdering i matematikk. UiS Pluss - kurs for barneskolelærere i Sandnes kommune; 2010-03-17.
 • Fauskanger, Janne (2010). Barns matematiske utvikling i barnehagealderen. Stavanger kommune; 2010-11-12.
 • Fauskanger, Janne (2010). "Eg kan multiplikasjon, men ka ska eg gjørr?" - fokus på strategier, strategiobservasjon, strategiopplæring og ideer til undervisningen i multiplikasjon på småskoletrinnet. Universitetet i Stavanger. Veiledning av nyutdanna; 2010-04-13 - 2010-04-14.
 • Fauskanger, Janne (2010). Foreldre er mer enn leksehjelpere. Storevarden skole; 2010-02-10.
 • Fauskanger, Janne (2010). Kart for matematiske barnehagebarn. Boganes barnehage; 2010-04-06.
 • Fauskanger, Janne (2010). Matte i alle fag. [Newspaper]; 2010-03-10.
 • Fauskanger, Janne (2010). Regning som grunnleggende ferdighet. Stavanger og Sola kommuner; 2010-04-08.
 • Fauskanger, Janne (2010). Undervisningskunnskap i matematikk - med eksempler fra både barnehage og skole. Tønsberg kommune og KS; 2010-03-22.
 • Fauskanger, Janne (2010). Undervisningskunnskap i matematikk. Hva kan det være for barnetrinnets lærere?. Holmboeprisen 2010; 2010-05-26.
 • Fauskanger, Janne (2010). Vurdering for læring i matematikk. Sandnes kommune; 2010-03-17.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2010). Hva må læreren kunne?.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2010). Undervisningskunnskap i matematikk - Hva er det, og hva har det å si for innholdet i lærerutdanningen?. 2010-05-05 - 2010-05-08.
 • Fauskanger, Janne (2009). 2-3 åringers matematiske utvikling. Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger; 2009-10-02.
 • Fauskanger, Janne (2009). 4-5-åringers matematiske utvikling. Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger; 2009-10-09.
 • Fauskanger, Janne (2009). 4-5-åringers matematiske utvikling. Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger; 2009-10-13.
 • Fauskanger, Janne (2009). Barnehagebarn er matematiske barn!. 2009-11-13.
 • Fauskanger, Janne (2009). Barnehagebarn er matematiske barn. Om pedagogenes matematiske utfordringer. Sandnes kommune.; 2009-01-10.
 • Fauskanger, Janne (2009). Barnehagen - et matematisk eventyr også om været ikke er bra. Om matematiske målinger i barnehagen. Boganes barnehage, Stavanger; 2009-09-18.
 • Fauskanger, Janne (2009). De voksne teller!. Foreldre og ansatte i Aueberget barnehage.; 2009-03-03.
 • Fauskanger, Janne (2009). "Eg kan multiplisere, men ka ska eg gjørr?" - om strategier, strategiobservasjon og strategiopplæring på småskoletrinnet. Seminar for nyutdanna lærere og deres veiledere. Universitetet i Stavanger; 2009-04-21.
 • Fauskanger, Janne (2009). Foreldre er mer enn leksehjelpere. FAU ved Vaulen skole, Stavanger.; 2009-03-19.
 • Fauskanger, Janne (2009). Foreldre er mer enn leksehjelpere. Om hvordan foreldre i 5. klasse kan støtte egne ungers matematiske utvikling. Fokus på regnestrategier. Foreldre i 5. klasse ved Sunde skole, Stavanger; 2009-03-23.
 • Fauskanger, Janne (2009). Foreldre som støtte i barns tidlige matematiske utvikling. FAU ved Boganes barnehage, Stavanger; 2009-09-30.
 • Fauskanger, Janne (2009). Hva med fagdidaktikken i matematikken i ny lærerutdanning?. Forskerforum ved Universitetet i Stavanger; 2009-11-02.
 • Fauskanger, Janne (2009). Læring i matematikk for alle?. MicroDaisy, Dysleksiseminaret 2009; 2009-09-09.
 • Fauskanger, Janne (2009). Matematikkdidaktikk, et samarbeid mellom oljeindustrien og universitetet. Universitetet i Stavanger; 2009-12-04.
 • Fauskanger, Janne (2009). Matematiske barnehagebarn og pedagogenes utfordringer. Bærland barnehage, Gjesdal; 2009-01-05.
 • Fauskanger, Janne (2009). Meningsfull matematikk gjennom Storylinemetoden. Åbo Akademi, Vasa, Finland; 2009-01-22.
 • Fauskanger, Janne (2009). Ny test skal gi bedre matematiklærere. [Newspaper]; 2009-02-01.
 • Fauskanger, Janne (2009). Om hvordan foreldre kan støtte egne ungers matematiske utvikling. Fokus på regning. FAU ved Dysjaland skole; 2009-05-04.
 • Fauskanger, Janne (2009). Praktisk arbeid med matemaitkk i barnehagen. Dusavik barnehage, Stavanger; 2009-01-02.
 • Fauskanger, Janne (2009). Problemløsende matematikkundervisning. Vaulen skole, Stavanger; 2009-02-17.
 • Fauskanger, Janne (2009). Telleaktiviteter ? hvordan og hvorfor?. Boganes barnehage, Stavanger; 2009-12-01.
 • Fauskanger, Janne (2009). Telleaktiviteter for 4-åringer. Boganes barnehage, Stavanger; 2009-05-18.
 • Fauskanger, Janne (2009). Å åpne døra til matematikk for skolestarterne. Sandnes kommune; 2009-10-14.
 • Fauskanger, Janne; Melhus, Kjersti (2009). Hjelp til leksehjelperne i matematikk. Røde Kors i Stavanger; 2009-03-26.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2009). Etter- og videreutdanning av matematikklærere: Et spørsmål om antall studiepoeng eller om innhold?.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2009). Ny UiS-test skal styrke mattelærer-utdanningen. [Newspaper]; 2009-01-28.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2009). OLF sponser matematikkforskning. [Newspaper]; 2009-01-29.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2009). Challenges of Translating and Adapting the MKT Measures for Norway. 2009-04-13 - 2009-04-17.
 • Fauskanger, Janne (2008). Addisjon og subtraksjon. Fokus på utvikling av gode regnestrategier. Hundvåg skole; 2008-02-12.
 • Fauskanger, Janne (2008). Algebra med fokus på generaliseringer. Bærland skole; 2008-05-06.
 • Fauskanger, Janne (2008). Algebra med fokus på generaliseringer. Bærland skole; 2008-05-06.
 • Fauskanger, Janne (2008). Arbeid med antall i barnehagen. Askeladden barnehage; 2008-08-26.
 • Fauskanger, Janne (2008). Barns matematiske utvikling. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2008-04-09.
 • Fauskanger, Janne (2008). Barns matematiske utvikling. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2008-01-16.
 • Fauskanger, Janne (2008). Barns matematiske utvikling - et viktig fokus i barnehagen. Sola kommune; 2008-05-07.
 • Fauskanger, Janne (2008). Barns matematiske utvikling - et viktig fokus i barnehagen. Sola kommune; 2008-05-07.
 • Fauskanger, Janne (2008). Barns matematiske utvikling - et viktig fokus i barnehagen. Sola kommune; 2008-03-10.
 • Fauskanger, Janne (2008). Barns matematiske utvikling - et viktig fokus i barnehagen. Sola kommune; 2008-02-25.
 • Fauskanger, Janne (2008). Barns matematiske utvikling og praksislærernes utfordringer. Institutt for førskolelærerutdanning; 2008-01-24.
 • Fauskanger, Janne (2008). Brøkregning. Bærland skole; 2008-03-11.
 • Fauskanger, Janne (2008). Foreldre som viktige stillas om egne barns læring. FAU ved Stangeland skole; 2008-04-29.
 • Fauskanger, Janne (2008). Foreldre som viktige stillas om egne barns læring. Stangeland skole; 2008-04-29.
 • Fauskanger, Janne (2008). Foreldre teller!! Om foreldre som en viktig brikke i elevenes matematikkopplæring. Røyneberg skole; 2008-03-12.
 • Fauskanger, Janne (2008). Foreldre teller!! Om foreldre som en viktig brikke i elevenes tallbegrepsutvikling. Kampen skole; 2008-03-10.
 • Fauskanger, Janne (2008). Geometrisk byvandring i Stavanger. Fokus på geometri i kommende byturer. Dusavik barnehage; 2008-04-10.
 • Fauskanger, Janne (2008). Geometrisk byvandring i Stavanger. Fokus på geometri i kommende byturer. Dusavika barnehage; 2008-04-10.
 • Fauskanger, Janne (2008). Hva finnes i skapet og hvordan skal vi bruke det? Om bruk av konkretisering i alle emner på barnetrinnet. Lura skole; 2008-11-21.
 • Fauskanger, Janne (2008). Matematikk for barnehagebarn, hva handler det om?. Boganes barnehage; 2008-09-13.
 • Fauskanger, Janne (2008). Matematiske barnehagebarn og registrering av deres kunnskaper. Stavanger kommune; 2008-10-15.
 • Fauskanger, Janne (2008). Matematiske barnehagebarn: fokus på antall. 2008-08-08 - 2008-08-11.
 • Fauskanger, Janne (2008). Mestring og utvikling av posisjonssystemet og regneartene. Hå kommune; 2008-03-27.
 • Fauskanger, Janne (2008). Målinger med fokus på lengde, areal og volum. Bærland skole; 2008-05-20.
 • Fauskanger, Janne (2008). Målinger med fokus på lengde, areal og volum. Bærland skole; 2008-05-20.
 • Fauskanger, Janne (2008). Om foreldre som ressurs i matematikkudervisningen. FAU ved Håland skole; 2008-09-17.
 • Fauskanger, Janne (2008). Posisjonssystemet - det viktige grunnlaget for regning. Buøy skole; 2008-04-01.
 • Fauskanger, Janne (2008). Posisjonssystemet. Hva? Hvorfor? Hvordan?. Universitetet i Stavanger. Seminar for nyutdanna lærere.; 2008-04-15.
 • Fauskanger, Janne (2008). Posisjonssystemet. Hva? Hvorfor? Hvordan?. 2008-04-15.
 • Fauskanger, Janne (2008). Praktisk arbeid med ametmatikk i barnehagen. Stavanger kommune; 2008-11-14.
 • Fauskanger, Janne (2008). Regning med vekt på språklige aspekter. Kampen skole; 2008-11-13.
 • Fauskanger, Janne (2008). Regning med vekt på tilpasset opplæring. Vaulen skole; 2008-08-13.
 • Fauskanger, Janne (2008). Skriftlig hoderegning - en ny vei mot målet?. Vaulen skole; 2008-11-25.
 • Fauskanger, Janne (2008). Stasjonsundervisning - hva, hvordan og hvorfor?. Universitetet i Stavanger, Senter for leseforskning; 2008-09-09.
 • Fauskanger, Janne (2008). Strategiopplæring og problemløsing. Bærland skole; 2008-02-26.
 • Fauskanger, Janne (2008). Tallbegrepsutvikling og utvikling av forståelse for posisjonssystemet. Bærland skole; 2008-02-11.
 • Fauskanger, Janne (2008). Ulike målinger i barnehagen, med bruk av kart som fokus. Huskestua barnehage; 2008-09-30.
 • Fauskanger, Janne (2008). Utvikling av et rikt tallbegrep. 1. og 2. klasselærernes utfordringer. Teinå skole; 2008-01-15.
 • Fauskanger, Janne (2008). Utvikling av forståelse for de fire regneartene. Fokus på de som sliter. Teinå skole; 2008-02-05.
 • Fauskanger, Janne (2008). Utvikling av forståelse for posisjonssystemet - også bak komma. Vaulen skole; 2008-09-30.
 • Fauskanger, Janne; Christ, Inge (2008). Matematikk og fysikk: et verksted med fokus på målinger. Oljeindustriens Landsforening; 2008-03-12.
 • Fauskanger, Janne; Christ, Inge (2008). Musefellebilens matematiske muligheter. Smeaheia skole; 2008-03-04.
 • Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne; Billington, Mary Genevieve (2008). Matematisk skattejakt i Sandnes sentrum. LAMIS, Landslaget for Matematikk i Skolen; 2008-08-09.
 • Fauskanger, Janne; Melhus, Kjersti (2008). Algebra for alle grunnskolens trinn - fokus på generaliseringer. Landslaget for Matematikk i Skolen; 2008-04-07.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2008). Teachers' beliefs and knowledge about the place value system. 2008-04-21 - 2008-04-25.
 • Fauskanger, Janne; Tjomsland, Sigve (2008). Møter Kunnskapsløftet med stasjonsundervisning.
 • Fauskanger, Janne; Tjomsland, Sigve (2008). Tilpasset tallregning på Nylund skole. Oljeindustriens Landsforening; 2008-02-06.
 • Fauskanger, Janne (2007). Antall, rom og form i barnehagen. Regnbuen barnehage; 2007-05-30.
 • Fauskanger, Janne (2007). Areal og omkrets i begynneropplæringen. Porsholen skole; 2007-06-05.
 • Fauskanger, Janne (2007). Barnehagebarn er matematiske. Hvordan kan foreldre støtte barns matematiske utvikling?. Soria Moria barnehage; 2007-09-13.
 • Fauskanger, Janne (2007). Barnehagebarn er matematiske. Hvordan kan foreldre støtte barns matematiske utvikling?. Grødem barnehage; 2007-11-27.
 • Fauskanger, Janne (2007). Barnehagebarn og geometri. Soria Moria barnehage; 2007-11-16.
 • Fauskanger, Janne (2007). Barns matematiske utvikling, fokus på telling og antall. Soria Moria barnehage; 2007-08-17.
 • Fauskanger, Janne (2007). Barns matematiske utvikling. Stavangerprosjektet. Lesesenteret; 2007-11-21.
 • Fauskanger, Janne (2007). Barns matematiske utvikling. Stavangerprosjektet. Lesesenteret; 2007-11-14.
 • Fauskanger, Janne (2007). Barns matematiske utvikling. Stavangerprosjektet. Lesesenteret; 2007-10-24.
 • Fauskanger, Janne (2007). Ferdighetstrening og problemløsing i arbeidet med de 4 regneartene. Randaberg kommune; 2007-11-21.
 • Fauskanger, Janne (2007). Foreldre teller! Om foreldres muligheter til å støtte barnas tallbegrepsutvikling. Kampen skole; 2007-01-10.
 • Fauskanger, Janne (2007). Foreldrenes utfordringer når barna skal støttes i sin matematikklæring. Haga skole; 2007-01-22.
 • Fauskanger, Janne (2007). Foreldrenes utfordringer når barna skal støttes i sin matematikklæring. FAU ved Storevarden skole; 2007-03-15.
 • Fauskanger, Janne (2007). God matematikkundervisning = tilpasset opplæring. Storhaug skole; 2007-01-02.
 • Fauskanger, Janne (2007). Læremidler i arbeidet med tall i begynneropplæringen. Tastarustå skole; 2007-03-08.
 • Fauskanger, Janne (2007). Matematiske byggverk. Matematikk og arkitektur. Universitetet i Stavanger i samarbeid med oljeindustriens Landsforening (OLF); 2007-01-30.
 • Fauskanger, Janne (2007). Målinger og geometri fra 1. - 10. klasse. Karmøy kommune; 2007-01-29.
 • Fauskanger, Janne (2007). Problemløsing i begynneropplæringen. Porsholen skole; 2007-03-27.
 • Fauskanger, Janne (2007). Realfagslærere ved Lærerutdanningen på UiS samarbeider med oljeindustrien. [Radio]; 2007-01-24.
 • Fauskanger, Janne (2007). Regning og kartlegging. Porsholen skole; 2007-01-16.
 • Fauskanger, Janne (2007). Regning på barnetrinnet ¿ ferdighetstrening og problemløsing. Hof kommune i indre Vestfold; 2007-11-12.
 • Fauskanger, Janne (2007). Statistikk, hva er det?. Randaberg kommune; 2007-09-21.
 • Fauskanger, Janne (2007). Symmetrier og tessellering. Storhaug skole; 2007-03-13.
 • Fauskanger, Janne (2007). Utvikling av et rikt tallbegrep i barnehagen og ved skolestart. 2007-10-19.
 • Fauskanger, Janne (2007). Utvikling av forståelse for posisjonssystemet i tråd med Kunnskapsløftet. Kvaleberg skole; 2007-01-08.
 • Fauskanger, Janne; Christ, Inge (2007). Fysikk og matematikk med utgangspunkt i Musefellebilen. Universitetet i Stavanger i samarbeid med Oljeindustriens Landsforening (OLF); 2007-10-23.
 • Fauskanger, Janne; Christ, Inge (2007). OLF sponser realfagsprosjekt. [Newspaper]; 2007-03-20.
 • Fauskanger, Janne; Christ, Inge (2007). Teknologi og design med fokus på matematiske muligheter tilknyttet arbeidet med husbygging. Universitetet i Stavanger i samarbeid med oljeindustriens Landsforening (OLF); 2007-03-07.
 • Fauskanger, Janne; Christ, Inge (2007). Å arbeide med raketter - matematikk, teknologi og fysikk i fokus.
 • Fauskanger, Janne (2006). Antall, rom og form i ny rammeplan for barnehagen. Hva betyr det for barnehagens praksis?. Utdanningsforbundet i Stavanger; 2006-11-14.
 • Fauskanger, Janne (2006). Antall, rom og form i ny rammeplan for barnehagen. Hva betyr det for barnehagens praksis?. SiS barnehagene; 2006-10-09.
 • Fauskanger, Janne (2006). Barnehagebarn er matematiske barn! Fokus på ny Rammeplan for barnehagen. FAU og ansatte ved Bru barnehage; 2006-02-14.
 • Fauskanger, Janne (2006). Building mathematical Storyline contexts. 2006-10-26 - 2006-10-29.
 • Fauskanger, Janne (2006). Det utfordrende posisjonssystemet. Arbeid med posisjonssystemet på barnetrinnet. Grannes skole; 2006-01-23.
 • Fauskanger, Janne (2006). Foreldre teller! Foreldre som viktige bidragsytere i egne barns matematiske utvikling. Kampen skole i samarbeid med FAU; 2006-03-14.
 • Fauskanger, Janne (2006). Hva er matematikk for små barn, og hva bør stimuleres? Inspirasjon og motivasjon for barnehagene i Hillevåg bydel m.fl. Hillevåg bydel; 2006-01-06.
 • Fauskanger, Janne (2006). Hva regner vi på og hvordan regner vi? Fokus på Kunnskapsløftets balansering av problemløsing og ferdighetstrening. 2006-11-17.
 • Fauskanger, Janne (2006). Livsglede i det problemløsende klasserommet. 2006-06-07 - 2006-06-08.
 • Fauskanger, Janne (2006). Matematikkundervisningen i Norge - en status. Utvikling av forståelse for posisjonssystemet. Matematikkvansker, identifisering og forebygging. CVU Sønderjylland. ERASMUS Lærerutveksling.; 2006-03-07 - 2006-03-09.
 • Fauskanger, Janne (2006). Ny rammeplan for barnehagen - fordi barnehagen skal være for matematiske barn. Vardafjell barnehage; 2006-09-22.
 • Fauskanger, Janne (2006). Nye planers fokus på problemløsende tilnærming til barnetrinnets matematikk. Grannes skole; 2006-01-30.
 • Fauskanger, Janne (2006). Problemløsende tilnærming til begynneropplæringens matematikkundervisning. 2006-11-29.
 • Fauskanger, Janne (2006). Prøblemløsende tilnærming til begynneropplæringens regning. 2006-11-17.
 • Fauskanger, Janne (2006). Å legge til rette for utvikling av et rikt tallbegrep i barnehagen og i begynneropplæringen. Evje kommune; 2006-03-16.
 • Fauskanger, Janne; Christ, Inge (2006). Matematikk, teknologi og fysikk i arbeidet med raketter. 2006-08-06 - 2006-08-09.
 • Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne; Eik, Liv Torunn (2006). The Little People? : a Storyline for 6-10 year olds. A storyline focusing on developing the pupils` social competence as well on aims from mathematics and mother language instructions. 2006-10-26 - 2006-10-29.
 • Fauskanger, Janne; Reikerås, Elin Kristi Lie; Mosvold, Reidar (2006). Matematikk for små og store. [Newspaper]; 2006-09-26.
 • Fauskanger, Janne; Vassbø, Marta (2006). Automatisering av addisjon- og subtraksjonstabellene - eksemplifisert gjennom arbeidet i en 3. klasse.
 • Fauskanger, Janne; Vassbø, Marta (2006). Matematikk under åpen himmel - med fokus på areal og omkrets. 2006-08-06 - 2006-08-09.
 • Fauskanger, Janne (2005). Barnehagen ? for matematiske barn!. SUS barnehagene; 2005-01-03.
 • Fauskanger, Janne (2005). Building mathematical storyline contexts. Flotur - Organization of mathematics teachers.; 2005-09-30 - 2005-10-01.
 • Fauskanger, Janne (2005). Kreativ matematikk-undervisning på mellomtrinnet med fokus på verkstedspreget undervisning i arbeidet med både tall og geometri. 2005-11-18.
 • Fauskanger, Janne (2005). Kreativ matematikk-undervisning på småskole-trinnet, med fokus på arbeidet med tall. 2005-11-18.
 • Fauskanger, Janne (2005). Matematiske byggverk - fokus på matematikk i byggingen av storylinekontekster. 2005-05-02 - 2005-05-04.
 • Fauskanger, Janne (2005). Posisjonssystemet i 1. og 2. klasse. Høgskolen i Vestfold.; 2005-01-07.
 • Fauskanger, Janne (2005). Storyline with mathematics inside or outside?. Flotur - Organization of mathematics teachers.; 2005-09-30 - 2005-10-01.
 • Fauskanger, Janne (2005). Tallære på småskoletrinnet. Høgskolen i Vestfold; 2005-01-06.
 • Fauskanger, Janne; Tjomsland, Sigve (2005). Matematikk-undervisning på Nylund skole. Hva gjør en for å tilpasse undervisningen til alle elevene?. 2005-11-23 - 2005-11-26.
 • Fauskanger, Janne (2004). Arbeid med posisjonssystemet på barnetrinnet. Fokus på nasjonale prøvers etappemål og posisjonssystemet. Stangeland skole; 2004-11-08.
 • Fauskanger, Janne (2004). Arbeid med posisjonssystemet på småskoletrinnet. 2004-11-12.
 • Fauskanger, Janne (2004). Barnehagen – for matematiske barn!. Dusavik barnehage; 2004-10-20.
 • Fauskanger, Janne (2004). Barnehagen – for matematiske barn!. 2004-10-21 - 2004-10-22.
 • Fauskanger, Janne (2004). Begynneropplæring i matematikk med fokus på tallbegrepsutviklingen. Setesdal kommune; 2004-08-24.
 • Fauskanger, Janne (2004). Matematikk for barnetrinnet med fokus på tallsymboler, tallsystemer og tallregning. Suldal kommune; 2004-08-12.
 • Fauskanger, Janne (2004). Matematikk på barnetrinnet med fokus på elevers strategier, tilpasset opplæring og forebygging av vansker. Rennesøy kommune; 2004-08-13.
 • Fauskanger, Janne (2004). Matematikk på barnetrinnet med fokus på tallsystemer og de fire regneartene. Haga skole; 2004-01-24.
 • Fauskanger, Janne (2004). Matematikk på småskoletrinnet med fokus på problemløsing og bruk av verksted i matematikkundervisningen. Haugesund kommune; 2004-02-02.
 • Fauskanger, Janne (2004). Problemløsing i småskoletrinnets matematikkundervisning. 2004-11-12.
 • Fauskanger, Janne (2004). Samarbeid mellom høgskole og grunnskole – en viktig ressurs i arbeidet med GLSM (Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring). 2004-09-08.
 • Fauskanger, Janne (2004). Storyline - med fokus på ”matematiske muligheter”. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.; 2004-11-15.
 • Fauskanger, Janne (2004). Storyline. Generell innføring med fokus på ”matematiske muligheter”. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen; 2004-04-26.
 • Fauskanger, Janne (2004). Tallære på barnetrinnet med fokus på forebygging av matematikkvansker. Nylund skole; 2004-04-13.
 • Fauskanger, Janne (2004). Tallære på mellomtrinnet med fokus på tallsystemer. Stavanger kommune; 2004-02-17.
 • Fauskanger, Janne (2004). Tallære på småskoletrinnet med fokus på tallsystemer. Stavanger kommune; 2004-02-16.
 • Fauskanger, Janne (2004). Tallære på småskoletrinnet. Fokus på mengdeforståelse og på posisjonssystemet. Eidsvoll kommune; 2004-09-06.
 • Fauskanger, Janne (2004). Utendørsmatematikk. Haugesund kommune; 2004-09-13.
 • Fauskanger, Janne; Vassbø, Marta (2004). Arbeid med posisjonssystemet i 1. klasse.
 • Vassbø, Marta; Fauskanger, Janne (2003). Førsteklasses arbeid på veien fram mot formelle symboler.
 • Fauskanger, Janne (2002). A Storyline Unit - With Mathematics Inside or Outside?.
 • Fauskanger, Janne (2002). Fornyelse av matematikkfaget. Bygg en by - et geometriprosjekt.
 • Fauskanger, Janne (2002). Storyline - with mathematics inside or outside?. 2002-05-10 - 2002-05-12.
 • Fauskanger, Janne; Vassbø, Marta (2002). Problemløsing i 1. og 2. klasse, hva kan det være?. 2002-11-18 - 2002-11-19.
 • Lyngstad, Mette Bøe; Lyngstad, Mette Bøe; Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne (2002). Bygg en by - et geometriprosjekt som utgangspunkt for dramafaglig arbeid.
 • Lyngstad, Mette Bøe; Lyngstad, Mette Bøe; Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne (2002). En by får liv.
 • Maugesten, Marianne; Hole, Arne; Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne; Hinna, Kristin Ran Choi; Lindstrøm, Tom (2010). Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning, matematikk.
 • Fauskanger, Janne (2007). Bare læreren kan nok, så lærer elevene det de skal!? - om hvilken betydning vitenskapssyn har for matematikkundervisning, og dermed for planlegging og gjennomføring av etterutdanning av lærere Paperpresentasjon tilknyttet PhD-kurset: Philosophy of science with ethics.
 • Fauskanger, Janne (2007). Teachers' knowledge and beliefs. Essay tilknyttet PhD-kurset Research Methodology in Mathematics Education ved Høgskolen i Agder.
 • Fauskanger, Janne (2007). Teachers' mathematical content knowledge for teaching. Essay tilknyttet PhD-kurset: Theories in Mathematics Learning and Teaching.