Et profilbilde

External Consultant
Ingebjørg Storeide Folgerø { "honorific-suffix": "External Consultant", "fn": "Ingebjørg Storeide Folgerø", "tel": "", "email": "ingebjorg.folgero@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Faculty of Social Sciences

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Engstrøm, Truls E.J; Folgerø, Ingebjørg (2000). Opplevelsesbasert samhandling. In: Samhandling på Arbeidsplassen - fornøyde kunder, klienter og kollegaer. Gyldendal Akademisk. p. 200-209.
  • Larsen, Svein; Folgerø, Ingebjørg (1993). Supportive and defensive communication. ?. Volume 5. Booklet 3. p. 22-25.
  • Folgerø, Ingebjørg; Larsen, Svein (1992). Kalenderen som kriterium : sykmeldingers varighet og legers arbeidssituasjon. ?. Volume 112. Booklet 13. p. 1735-1736.
  • Folgerø, Ingebjørg; Larsen, Svein (1991). Sykmeldingers varighet og friskmeldingstidspunktet i servicenæringen. ?. Volume 111. Booklet 21. p. 2667-2669.