Et profilbilde

Associate Professor
Erik Fossåskaret { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Erik Fossåskaret", "tel": "Telephone: +47 51831642", "email": "erik.fossaaskaret@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Media and Social Sciences
Room KE C-371

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Fossåskaret, Erik (2014). Rammer for val av industrielle identitetsmarkørar - Industristaden som kulturarv. In: Når Industrisamfunnet blir verdensarv. Scandinavian Academic Press. ISBN 978-82-304-0110-1. p. 165-191.
 • Fossåskaret, Erik (2010). Industri i nasjonalromantisk ornamentikk. In: "Hardanger". Årbok for Hardanger Historielag. Hardanger Historielag. p. 53-69.
 • Fossåskaret, Erik (2009). "Hvis man saa ikke er for optat med sin fastklamren, faar man se Hardanger i al dens herlighet" Gamle bjølvo Kraftverk mellombels freda. In: Hardanger. Årbok for Hardanger Historielag. Hardanger Historielag. p. 93-106.
 • Fossåskaret, Erik (2009). Kyrkje i bydel med utfordringar i endring. In: Jubileumsbok St. Johannes Kirke. St. Johannes Kirke. p. 127-130.
 • Fossåskaret, Erik (2009). Turnlokalet. In: Gamalt frå Kvam. Hardangerforlaget. ISBN 9788291520179. p. 69-80.
 • Fossåskaret, Erik (2009). "-må jeg få lov å henvende mig til Dem-" paternalistiske direktørar som lokalpolitiske aktørar. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. Volume 21. Booklet 2.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Den delte byen. In: Breiavatnet - hjertet i Stavanger. Hertervig forlag. p. 30-33.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Fellesskapsarkitektur. In: Nyere "årringer" til Trehusbyen Stavanger. Rekke-, kjede- og klyngebebyggelse fra 1952 til 2008. Stavanger Kommune. p. 61-62.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Industrien brøyter seg inn i Hardanger. In: "Historie". Hardanger Historielag. p. 69-84.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Soga er saltet og sevja som kvar sjølvbyrg by og bygd må friska seg på bruk av historie i omdømebygging. Heimen. ISSN 0017-9841. Volume 45. Booklet 2. p. 121-133.
 • Fossåskaret, Erik (2007). "... et mønstergyldig anlegg". Bjølvefossen henta sentral norsk 1900-tals arkitektur til Kvam. In: Gamalt frå Kvam. Hardangerforlaget / Kvam Sogelag.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Sosial harme og raus respekt - i dialog. In: Nansenskolens Skriftserie. Innblikk og utsyn. Nansenskolen.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Tråd frå trend til tradisjon. In: Opplegg på gang. Fagbokforlaget.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Region som forvaltningsnivå og identitetseining. In: Regionalisme. Haugaland akademi.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Sild og salmesong - sushi og Shakira. In: "Opplev Ryfylkeøyene". Stavanger Turistforening.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Vestlandssamfunnet i dag. In: Vestlandets Historie. Samfunn. Vigmostad/Bjørke.
 • Fossåskaret, Erik (2004). ...ikkje tære vit paa vestlandske fjellbeite... . Tidsskifte ved byggi. In: Bygdejol: Årbok for Kvam sogelag. p. 5-24.
 • Fossåskaret, Erik (2004). Evalueringsmetodikk. In: Sigrid Røyseng & Dag Solhjell (red.): Kultur, politikk ogforskning. Festskrift til Per Mangset på 60-årsdagen. Telemarksforsking. p. 68-84.
 • Fossåskaret, Erik (2004). Vestlandsregionen. Rom for etnisitetsforvaltning eller ramme for vegbygging. ?. Booklet 1. p. 3-10.
 • Fossåskaret, Erik (2003). Industristedets alliansar og konfliktar i konstruksjon av sjølvforståing. In: "Sted og tilhørighet", red: Trond Thuen. Høyskoleforlaget. Norges Forskingsråd. p. 77-102.
 • Fossåskaret, Erik (2003). Sigerens tap. Lokal religionshistorie skriven som krigssoge. In: "Forankring eller frikopling? Kulturperspektiver på religiøst liv i dag." Red: Tone Lund-Olsen og Pål Repstad. Høyskoleforlaget. Norges Forskingsråd. p. 161-176.
 • Fossåskaret, Erik (2003). Slusk, slagg og Shostakovich Stedsbygging gjennom kulturarbeid. In: Bjarne Hodne, Randi Særbøe (red.): Kulturforskning. Universitetsforlaget. p. 213-221.
 • Fossåskaret, Erik (2002). Religionsbyen Bergen. ?. Booklet 1. p. 78-80.
 • Fossåskaret, Erik (2002). Smalahove og nân, haglette og enchilada som identitetsmarkørar. In: Tradisjon, opplysnbing og verkelegheit i norsk matkultur. Eldbjørn Fossgard, red.). Vestnorsk kulturakademi. p. 141-154.
 • Fossåskaret, Erik (2002). Stedsidentitet mellom lokal kultur og nasjonal kulturpolitikk. In: Bjørkås, Svein (red.): Individ, identitet og kulturell erfaring. Høyskoleforlaget. Norges Forskningsråd. p. 113-131.
 • Fossåskaret, Erik (2001). Kvinner i industristadens maskuline scenografi. In: Arbeiderhistorie 2001: Kvinner i arbeid og politikk. p. 105-120.
 • Fossåskaret, Erik (2000). Å kle seg i helg for Zululand. Norsk kulturpolitikk - grenser for desentralisering?. In: Grenseløs utkant? Norsk kulturliv mellom sentrum og periferi. Norsk Kulturråd. p. 20-38.
 • Fossåskaret, Erik; Akselberg, Gunnstein (2000). Surapalen som identitetsmarkør. Regionalisering, stad og sjølvforståing. In: Målbryting. Språkleg regionalisering. Skrifter frå prosjektet Talemålsendring i Noreg - nr. 4. Nordisk Institutt - Universitetet i Bergen. p. 27-46.
 • Fossåskaret, Erik; Ellefsen, Kristin; Lund, Christian; Aamodt, Ane (2000). Feire, forføre, formidle, formane - om kulturbyggets fellesskap. In: Rom for kunst. Norsk Kulturråd. p. 11-20.
 • Fossåskaret, Erik; Mangset, Per; Aslaksen, Ellen; Arnestad, Georg (1999). Råjern, riksteater og rododendron. In: Studier i kulturliv og kulturpolitikk. HøgskoleForlaget, Norges Forskingsråd. p. 81-97.
 • Fossåskaret, Erik; Aksnes, Olav K (1999). Bru mellom motting, mai-faner og metropolis. In: Frå preseteristfabrikk til almueskule Øystese stasrealskule og gymnas 50 år Jubileumshistorie 1949 - 1999. Øystese Gymnas. p. 26-28.
 • Fossåskaret, Erik; Fossåskaret, Erik; Storås, Frode (1999). Kvarts, koks, kultur. In: Ferrofolket ved fjorden Globale tema i lokal soge - Bjølvefossen - Ålvik - Hardanger. Nord4. p. 154-185.
 • Fossåskaret, Erik; Gjerstad, Arne; Fykse, Gudny; Skutlaberg, Marie E (1999). Fabrikken som feirar i form og farge. In: Årbok for Kvam sogelag. Kvam sogelag. p. 10-19.
 • Fossåskaret, Erik; Gjerstad, Arne; Fykse, Gudny; Skutlaberg, Marie E (1999). Raud sol over Krommen. In: Årbok for Kvam sogelag. Kvam Sogelag. p. 66-73.
 • Fossåskaret, Erik (1998). Har "Jorda-Rundt-generasjonen" røter.Generasjonen i vandring mellom det lokale og det globale. In: Folk i Ryfylke. Årbok for Ryfylkemuseet.
 • Fossåskaret, Erik (1998). Ålvik - bygda mellom bedrift og byråsjef. In: "Hardanger", Årboka for Hardanger Historielag. Hardanger Folkemuseum.
 • Fossåskaret, Erik; Arnestad, Georg; Mjør, Kjersti (1998). Tidsskifte ved tusenårsskiftet?. In: Norsk Kulturårbok 1998. Det Norske Samlaget. p. 92-101.
 • Fossåskaret, Erik; Fuglestad, Otto Laurits; Aase, Tor Halfdan (1997). Har kunnskap sin eigen rett? Etiske utfordringar ved å distansere seg frå det nære. In: Metodisk feltarbeid. Produksjon og tolkning av kvalitative data. Universitetsforlaget.
 • Fossåskaret, Erik; Fuglestad, Otto Laurits; Aase, Tor Halfdan (1997). Ustrukturerte intervjuer med få informanter gir i seg selv ikke noen kvalitativ undersøkelse. In: Metodisk feltarbeid. Produksjon og tolkning av kvalitative data. Universitetsforlaget.
 • Fossåskaret, Erik (1996). Region som sum og del. ?. Volume 1.
 • Fossåskaret, Erik; Eidsvåg, Inge (1996). Fridom, frykt, formaning under faner, flagg og fakler. In: Demokrati og fredelig konfliktløsning. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Aase, Tor Halfdan; Fossåskaret, Erik (2014). Skapte virkeligheter. Om produksjon og tolkning av kvalitative data. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01947-5. 225 p.
 • Fossåskaret, Erik; Aase, Tor Halfdan (2007). Skapte virkeligheter. Om produksjon og tolkning av kvalitative data. Universitetsforlaget. ISBN 9788215011264. 190 p.
 • Fossåskaret, Erik; Storås, Frode (1999). Ferrofolket ved fjorden: Globale tema i lokal soge - Bjølvefos en - Ålvik - Hardanger. Nord 4. ISBN 82-7326-057-7. 191 p.
 • Fossåskaret, Erik; Fuglestad, Otto Laurits; Aase, Tor Halfdan (1997). Metodisk feltarbeid. Produksjon og tolkning av kvalitatative data. Universitetsforlaget, Oslo. ISBN 8200229149. 307 p.
 • Fossåskaret, Erik; Fuglestad, Otto Laurits; Aase, Tor Halfdan (1997). Metodisk feltarbeid.Produksjon og tolkning av kvalitative data. Universitetsforlag. ISBN 82-00-22914.
 • Fossåskaret, Erik (2013). Bedehus i ny drakt.
 • Fossåskaret, Erik (2018). Alene på øya / To nye liv. Stavanger Aftenblad. Magasin. [Newspaper]; 2018-04-28.
 • Fossåskaret, Erik (2018). Fjorden føyer folk og bygder saman. Fjordabåtar og ferjers funksjon som sosial og kulturell arena. Rygja Kystlag;
 • Fossåskaret, Erik (2018). Livet i og utafor diagnosen Å leve med ikkje-kurativ kreft. Stavanger Universitetssjukehus, Kreftavdelingen.;
 • Fossåskaret, Erik (2018). Livet utenfor diagnosen. Å leve med ikkje-kujrativ kreft. Kreftforeningen;
 • Fossåskaret, Erik (2018). Nye Stavanger Sams Identitetsmarkørar – Kulturhistoriske trekk – Symbol. Nye Stavanger;
 • Fossåskaret, Erik (2017). Er det Hardanger som har gitt innhald til 'det norske'? Verdiforskjellar mellom naboregionane Hardanger og Ryfylke. Kvam Senioruniversitet;
 • Fossåskaret, Erik (2017). Kvalitative metodar i feltarbeid. SAMPLAN, Kommunenes Sentralforbund;
 • Fossåskaret, Erik (2016). Bedehus i Ryfylke – Ungdomshus i Hardanger Motkulturar i Stavanger – bykulturar i Bergen Verdiforskjellar mellom grannar. Seniorklubben Bergeland Videregående skole;
 • Fossåskaret, Erik (2016). Fjordabåtar og ferjer let oss reisa anføtes – føyer saman folk og bygder. Seniorklubben Norled; 2016-09-05.
 • Fossåskaret, Erik (2016). Flesker til på Facebook Valgkamp Bispevalget Stavanger. Stavangerr Aftenblad. Papir og nett. [Newspaper]; 2016-10-24.
 • Fossåskaret, Erik (2016). Kommunal identitet. NRK Rogaland. Ettermiddagssending. [Radio]; 2016-05-25.
 • Fossåskaret, Erik (2016). Kumlokets konstituerande kraft Regional identitet. Vitskapsakademiet i Rogaland; 2016-06-17.
 • Fossåskaret, Erik (2016). Sandnes er eit patriotisk mirakel.
 • Fossåskaret, Erik (2016). Ser ikkje vinninga med Vestlandet.
 • Fossåskaret, Erik (2015). Arbeiderrørsla i Rogaland. Arbeidernes Historielag i Rogaland;
 • Fossåskaret, Erik (2015). Den dialogiske vendingen i forskingsintervjuet. Geografisk institutt. Universitetet i Bergen;
 • Fossåskaret, Erik (2015). Evig troskap. Klubben er et fristed.. Sunnmørsposten. [Newspaper]; 2015-01-30.
 • Fossåskaret, Erik (2015). Feltarbeid med utgangspunkt i lokale statuser. Universitetet i Bergen / Geografisk institutt;
 • Fossåskaret, Erik (2015). Flest bor alene på Storhaug. Stavanger Aftenblad. Papir og nett. [Newspaper]; 2015-11-13.
 • Fossåskaret, Erik (2015). Fra John Haugvaldstad og bedehusvekkelsen til trosopplæring i lokalmenighetens regi. Kirkekontoret i Rennesøy prestegjeld;
 • Fossåskaret, Erik (2015). Færre vil bo på gård. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2015-07-31.
 • Fossåskaret, Erik (2015). Identitet som tema ved endring av kommunegrenser. NRK Rogaland. NRK P2. [Radio]; 2015-08-19.
 • Fossåskaret, Erik (2015). Kommunereform og identitetsmarkørar. Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, NOKU;
 • Fossåskaret, Erik (2015). Kommunereform og romlege identitetsmarkørar. Fylkesmannen i Rogaland;
 • Fossåskaret, Erik (2015). Kultursponsing bør bli en del av bedriftenes samfunnsansvar. aftenbladet.no. [Newspaper]; 2015-05-04.
 • Fossåskaret, Erik (2015). Musikkkonservatoriets noverande og framtidige innhald, funksjon og samfunnsoppdrag. Uis / Institutt for musikk og dans;
 • Fossåskaret, Erik (2015). Naboregionars kulturhistoriske forskjellar. Gjesdal Mållag;
 • Fossåskaret, Erik (2015). Når Ryfylkefjordene gjennombores av tunneler og broer, må ferjene seile sin egen sjø. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2015-04-12.
 • Fossåskaret, Erik (2015). Romlege identitetsdiskursar. NRK P2, Kulturhuset. [Radio]; 2015-08-11.
 • Fossåskaret, Erik (2015). Slik eer de unges liv. Stavanger Aftenblad / Helgemagasinet 'Pluss'. [Newspaper]; 2015-03-28.
 • Fossåskaret, Erik (2015). Some basic concepts in qualitative methodology (What characterizes qualitative methods? What is a social relation?). Geografisk Institutt. UiB. Norwegian Researcher School in Ge;
 • Fossåskaret, Erik (2014). Båtar - og folket mellom dei. Einstadbøvoll Helselag;
 • Fossåskaret, Erik (2014). Bønerop og bunadssaum - sild og sjakett. Ryfylke og Hardanger - Stavanger og Bergen i nasjonsbygginga. Ynglingen Senior;
 • Fossåskaret, Erik (2014). Den store reisa. 200 år med samfunnsutvikling. Fusa kommune 50 år. Lukksund og Lygrepollen. Fusa Kommune;
 • Fossåskaret, Erik (2014). Det (kvalitative) intervjuet. UiB / Georgrafisk Institutt;
 • Fossåskaret, Erik (2014). "Farmen"-Frank tekstet feil. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2014-10-09.
 • Fossåskaret, Erik (2014). Feltarbeid for planleggarar. Kommunenes Sentralforbund;
 • Fossåskaret, Erik (2014). Følelser og lokalpatriotisme betyr lite i det lange løp. Næringslivsmagasinet Rosenkilden, nr 9, 2014. [Business/trade/industry journal]; 2014-10-01.
 • Fossåskaret, Erik (2014). Gamle Bjølvo kan redde Ålvik skule.
 • Fossåskaret, Erik (2014). Hvorfor går de i klubb? - En avkobling fra hverdagen. Haugesunds Avis. [Newspaper]; 2014-11-25.
 • Fossåskaret, Erik (2014). Kultur og næring, religion og region. Ryfylkemuseet;
 • Fossåskaret, Erik (2014). Kvifor er dette så vanskeleg å snakke om?. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2014-02-07.
 • Fossåskaret, Erik (2014). Opplæringsspråk i grunnskolen. NRK TV Rogaland og NRK 1, "Norge i dag",. [TV]; 2014-09-30.
 • Fossåskaret, Erik (2014). Regionale kulturhistoriske forskjellar mellom Hordaland og Rogaland. Personalkilubb i oljeselskapet Total;
 • Fossåskaret, Erik (2014). Regionane i nasjonsbygginga. Ryfylke i spenninga mellom tradisjonstruskap og endringsvilje. Ryfylkemuseet;
 • Fossåskaret, Erik (2014). Rennesøy - frå sjølvrådde grender til Stavangers drabantar. Renneøsøy Kommune;
 • Fossåskaret, Erik (2014). Rubb, rapp og reisas gleder. Sveio Kystlag;
 • Fossåskaret, Erik (2014). Ryfylke og Hardanger i nasjonsbygginga. Fister Bygdelag;
 • Fossåskaret, Erik (2014). Second City Syndrome. NRK P2 Kulturhuset. [Radio]; 2014-11-20.
 • Fossåskaret, Erik (2014). Stavanger og Rogalands bleike plass i nasjonsbygginga. Bekkefaret Y's Mens Club;
 • Fossåskaret, Erik (2014). Stavanger-folk handler dyrere. Fulle klesskap ikke noe problem. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2014-01-27.
 • Fossåskaret, Erik (2014). Strand 2050. Strand vil bli drabantby. Strandbuen. [Newspaper]; 2014-01-10.
 • Fossåskaret, Erik (2014). Studie av eigen kultur. UiB / Geografisk Institutt;
 • Fossåskaret, Erik (2013). - Vi tror det kan bli vanskelig å få en dame i Oslo til å bosette seg fast i Ålvik. Kvinner i industriens maskuline scenografi.
 • Fossåskaret, Erik (2013). Cecilie B. Neumann, Iver B. Neumann: Forskeren i forskningsprosessen. En metodebok om situering.
 • Fossåskaret, Erik (2013). Det interaksjonistiske intervjuet. Geografisk institutt - Universitetet i Bergen;
 • Fossåskaret, Erik (2013). Litteraturhuset biblioteket. Norsk bibliotekforening i Rogaland og Sølvberget;
 • Fossåskaret, Erik (2013). Oljerikinger bor best i "Stavangeers Bærum". Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2013-08-15.
 • Fossåskaret, Erik (2013). Planleggarar i feltarbeid. Kommunenes Sentralforbund og Miljøverndepartementet;
 • Fossåskaret, Erik (2013). På båten reiser me anføtes. Kystlaget Utsira;
 • Fossåskaret, Erik (2013). Regionane i nasjonsbygginga.
 • Fossåskaret, Erik (2013). Ryfylke - i spenninga mellom traust tradisjonstruskap og motstandsfri modernitet. Arena Ryfylke;
 • Fossåskaret, Erik (2013). Stavanger i endring - et sosiologisk-historisk perspektiv. Vitskapsakademiet i Stavanger;
 • Fossåskaret, Erik (2013). Stortingsvalet 2013. NRK Rogaland, Stavanger. [Radio]; 2013-08-28.
 • Fossåskaret, Erik (2013). Studier av sosiale system der forskaren har lokale statusar. Universitetet i Bergen - Geografisk institutt;
 • Fossåskaret, Erik (2013). Valg 2013. NRK Rogaland, Stavanger. [Radio]; 2013-08-27.
 • Fossåskaret, Erik (2013). Vår bleike plass i nasjonsbygginga.
 • Fossåskaret, Erik (2013). Ålvik-familien som døydde i Auschwitz.
 • Fossåskaret, Erik (2012). (Rogaland Teater) Tredje størst i landet. Aftenposten. [Newspaper]; 2012-01-23.
 • Fossåskaret, Erik (2012). Bygd i endring. Bygdebladet. [Newspaper]; 2012-11-01.
 • Fossåskaret, Erik (2012). Bygdefunkis. Dagens Næringsliv. [Newspaper]; 2012-03-23.
 • Fossåskaret, Erik (2012). Bønder i byen - byliv på stavangersk. Stavanger kommune. Kultur og byutvikling.;
 • Fossåskaret, Erik (2012). Den bortvalde soga om det manglande byborgarskap og bygdenes kulturverdiar. Rogaland Sosiologforening;
 • Fossåskaret, Erik (2012). Feire, forføre, formidle, formane Kulturhusets fellesskap. Kulturbygget "Meieriet";
 • Fossåskaret, Erik (2012). Feltarbeid som metode. Kommunenes Sentralforbund, Miljøverndepartementet;
 • Fossåskaret, Erik (2012). Ferja som bru mellom menneske. Dag og Tid. [Newspaper]; 2012-03-09.
 • Fossåskaret, Erik (2012). Forskingsetikk. NRK Rogaland Ettermiddagssending. [Radio]; 2012-02-10.
 • Fossåskaret, Erik (2012). Industristaden som kulturarv. Universitetet i Bergen; 2012-08-29 - 2012-08-31.
 • Fossåskaret, Erik (2012). Industristadens kjønna kulturarv. NRK Hordaland. [Radio]; 2012-08-30.
 • Fossåskaret, Erik (2012). Kva gjer oljepengane med verdiane i Stavanger-regionen. KinoKino, Sandnes Kommune;
 • Fossåskaret, Erik (2012). Levekår Stavanger. NRK Rogaland. [TV]; 2012-05-10.
 • Fossåskaret, Erik (2012). Om kultur og miljø i Stavanger. Stavanger / Norge. [Radio]; 2012-10-10.
 • Fossåskaret, Erik (2012). Om kultur og miljø i Stavanger. Riksantikvaren / Byantikvaren i Stavanger;
 • Fossåskaret, Erik (2012). Rogalandsverdiar. Næringslivets Hovedorganisasjon Rogaland;
 • Fossåskaret, Erik (2012). Slik kjøper vi oss fri fra daglige gjøremål for å få mer tid. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2012-05-14.
 • Fossåskaret, Erik (2012). Soga ferjekommunen skrotar Sjøverts kollektivreiser. Rogaland Kystlag;
 • Fossåskaret, Erik (2012). "Verdig og fri beliggenhet" Ålvik kyrkje 50 år.
 • Fossåskaret, Erik (2012). Vernevøling og framtidsfeiring - verdivariasjonar i Ryfylke.
 • Fossåskaret, Erik (2011). Blikk på bjergsted. Kunstens konstituerande kraft. Stavanger Kommune;
 • Fossåskaret, Erik (2011). Det interaksjonistiske intervjuet. Universitetet i Bergen. Geografisk institutt; 2011-01-17.
 • Fossåskaret, Erik (2011). Det moderne og det postmoderne. Misjonshøgskolen;
 • Fossåskaret, Erik (2011). Etiske utfordringar ved bruk av skriftlege kjelder. Instituttt for sosiologi. Universitetet i Tromsø;
 • Fossåskaret, Erik (2011). Feerjene let oss reise anføtes - føydde saman folk og fjordar. Hardanger Fartøyvernsenter;
 • Fossåskaret, Erik (2011). Feerjene let oss reise saman - føydde saman folk og fjordar. Hardanger Fartøyvernsenter;
 • Fossåskaret, Erik (2011). Feltarbeid som mwetode. Kommunenes Sentralforbund;
 • Fossåskaret, Erik (2011). Husholdstyper, enslighet og ensomhet. Stavanger. [Radio]; 2011-10-31.
 • Fossåskaret, Erik (2011). Inga interesse. Lite blir gjort for å halda industristaden Ålvik i fasong. Dag og Tid. [Newspaper]; 2011-12-02.
 • Fossåskaret, Erik (2011). Inntekt og forskjellar. NRK Rogaland Formiddagssending. [Radio]; 2011-06-08.
 • Fossåskaret, Erik (2011). Integrering av innvandrarar. NRK Rogaland. [Radio]; 2011-04-14.
 • Fossåskaret, Erik (2011). Kjekkaseri i kulturforvaltninga.
 • Fossåskaret, Erik (2011). Kultur skal smerte meir enn sminke.
 • Fossåskaret, Erik (2011). ”Kultursosiologisk perspektiv på kvardagsliv og sivilisasjon”. Misjonshøgskolen;
 • Fossåskaret, Erik (2011). Lokal religionshistorie som ressurs og raritet i kollektiv merkevarebygging. 2011-01-07.
 • Fossåskaret, Erik (2011). NRK Rogaland Ettermiddagssending. [Radio]; 2011-01-03.
 • Fossåskaret, Erik (2011). Nå er det lov å stikke seg fram. Stavanger Aftenblad. [Internet]; 2011-08-24.
 • Fossåskaret, Erik (2011). Om å få Stavanger på kartet. Dilemma i kollektiv identitetsforvaltning. Universitetet i Stavanger;
 • Fossåskaret, Erik (2011). Stavanger har flest rike. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2011-05-24.
 • Fossåskaret, Erik (2011). ”Stedets sosiologi". Misjonshøgskolen;
 • Fossåskaret, Erik (2011). Studier av eigen kultur. Universitetet i Bergen. Geografisk institutt; 2011-01-18.
 • Fossåskaret, Erik (2011). Teateret og byen. Stavanger kommune, Kultursjefen;
 • Fossåskaret, Erik (2011). Terroren vil få politiwsk betydning. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2011-07-27.
 • Fossåskaret, Erik (2011). Tou Scene, hva nå? Kunstfabrikkens og kunstens rolle. Tou Scene;
 • Fossåskaret, Erik (2011). Ungdom - sosial realitet eller sosiologisk konstruksjon?. Universitetet i Stavanger;
 • Fossåskaret, Erik (2011). Ungdom og verdiar. NRK Rogaland og Norge. [Radio]; 2011-03-15.
 • Fossåskaret, Erik (2010). Betalingsvegring ved korthandel. [Radio]; 2010-12-08.
 • Fossåskaret, Erik (2010). Brutalisering av nettdebattar. [Radio]; 2010-12-13.
 • Fossåskaret, Erik (2010). Brutalisering av nettdebattar. [Radio]; 2010-12-10.
 • Fossåskaret, Erik (2010). Dei mektigaste i kulturlivet bør bekymra seg for armlengds avstand. [Newspaper]; 2010-09-21.
 • Fossåskaret, Erik (2010). Det kvalitative intervju. Universitetet i Bergen. Geografisk Institutt; 2010-01-14.
 • Fossåskaret, Erik (2010). Er det tilstrekkeleg avstand mellom rammevilkårsmakt og innhaldsmakt i Stavangers kulturliv?. Internasjonalt Hus; 2010-11-04.
 • Fossåskaret, Erik (2010). Feltarbeid i eigen kultur. Universitetet i Stavanger. Geografisk Institutt; 2010-01-13.
 • Fossåskaret, Erik (2010). Fergen er en møteplass. [Newspaper]; 2010-07-31.
 • Fossåskaret, Erik (2010). Konkurrerer om prisen begge vil den andre skal vinne. [Newspaper]; 2010-05-18.
 • Fossåskaret, Erik (2010). Kulturminneforvaltning. museer og samfunnet. 2010-05-03 - 2010-05-05.
 • Fossåskaret, Erik (2010). Kvalitative metodar. Høgskolen i Oslo; 2010-01-28.
 • Fossåskaret, Erik (2010). Kvalitative metodar i feltarbeid. SAMPLAN. Kommunenes Sentralforbund.; 2010-11-25.
 • Fossåskaret, Erik (2010). Kvam forvaltar nasjonal arkitektursoge i Ålvik.
 • Fossåskaret, Erik (2010). "Lågmelt, folkelig og lite prangende" Endringar i Stavangers omdømme. Stavanger Pedagogiske Forening; 2010-01-18.
 • Fossåskaret, Erik (2010). Mangler Sandnes byidentitet. [Newspaper]; 2010-02-02.
 • Fossåskaret, Erik (2010). NRK Rogaland. Ettermiddagssending. [Radio]; 2010-03-31.
 • Fossåskaret, Erik (2010). Nærmere fire år og elleve millioner etter "Fredag den trettende" har ikke Ålvik Vekst opprettet en eneste ny arbeidsplass. [Newspaper]; 2010-12-18.
 • Fossåskaret, Erik (2010). Seks veteraner slutter i 2011. Sosiolog mener de har surfet på en vekstbølge. [Newspaper]; 2010-12-29.
 • Fossåskaret, Erik (2009). 1920-talet. Byar og musikk. Alban Berg, Anton Webern og Alexander Zemlinsky i Wien. Stavanger Symfoniorkester; 2009-03-12.
 • Fossåskaret, Erik (2009). 1920-tallet: St. Petersburg / Helsinki. Sibelius / Sjostakovitsj / Prokofiev. Stavanger Symfoniorkester; 2009-02-05.
 • Fossåskaret, Erik (2009). 4713 nyfødte ved SUS - ny rekord igjen Kulturelle og økonomiske forklaringer. [Newspaper]; 2009-01-02.
 • Fossåskaret, Erik (2009). Analyse av observasjonsmateriale. Høgskolen i Volda; 2009-11-16.
 • Fossåskaret, Erik (2009). Byidentitet. 2009-05-19.
 • Fossåskaret, Erik (2009). Demokratisk paternalisme.
 • Fossåskaret, Erik (2009). Det gjeld å få selt byen.
 • Fossåskaret, Erik (2009). Finnfast trugar ikkje øykulturen. [Newspaper]; 2009-10-15.
 • Fossåskaret, Erik (2009). Fjordaliv og ferjereiser. Pensjonistlag; 2009-01-19.
 • Fossåskaret, Erik (2009). Forhånds-bonanza i avisene i 2008. [Newspaper]; 2009-09-24.
 • Fossåskaret, Erik (2009). Frp utfordrer "velferdskulturen". [Newspaper]; 2009-07-27.
 • Fossåskaret, Erik (2009). Håndskrift mot konvoluttangst. [Newspaper]; 2009-06-20.
 • Fossåskaret, Erik (2009). Intervju som metode ved kvalitativ forsking. Universitetet i Bergen, Geografisk Institutt; 2009-01-13.
 • Fossåskaret, Erik (2009). Krigskår og bygdefellesskap. Ålvik Røde Kors Besøkstenestet og Folkeakademiet; 2009-11-07.
 • Fossåskaret, Erik (2009). Kultursatsing i kommunene 30 års vei til kommunal kultursatsing Kvaliteten i kulturlivet er blitt bedre på 30 år Kultur er blitt merkevarebygging for kommunene. [Newspaper]; 2009-06-16.
 • Fossåskaret, Erik (2009). Mediedekninga av Stavanger som europeisk kulturhovudstad 2008. 2009-08-19 - 2009-08-22.
 • Fossåskaret, Erik (2009). Mest vekst lengst vest.
 • Fossåskaret, Erik (2009). Metodiske utfordringar ved studie av eigen kultur. Universitetet i Bergen, Geografisk Institutt; 2009-01-12.
 • Fossåskaret, Erik (2009). Miller ble mediemaskot. [Newspaper]; 2009-09-24.
 • Fossåskaret, Erik (2009). Musikk Paris 1920-talet. Stavanger Symfoniorkester; 2009-04-23.
 • Fossåskaret, Erik (2009). NRK Rogaland Formiddagssending. [Radio]; 2009-05-05.
 • Fossåskaret, Erik (2009). NRK Rogaland Lokalsending. [Radio]; 2009-07-02.
 • Fossåskaret, Erik (2009). Omdømebygging. Byar og regionar vil gjerne styrke sin verdi som merkevare. Stokka Y's Mens Club; 2009-02-23.
 • Fossåskaret, Erik (2009). Pressedekninga av Stavanger som europeisk kulturhovudstad 2008. 2009-09-23.
 • Fossåskaret, Erik (2009). Rogaland har landets yngste befolkning. [Newspaper]; 2009-02-09.
 • Fossåskaret, Erik (2009). Sosiologisk blikk på eit lokalt historieverk. 2009-02-06 - 2009-02-07.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Arkitekturhistorie og stedsforming. Ålvik. Kvam Herad; 2008-04-30.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Begrep gjer livet begripeleg. Ved å forstå sosiale hendingar vert forskaren ein medskapar. Universitetet i Stavanger; 2008-03-04.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Bruk av historie i identitesforvaltning og merkevarebygging. Universitetet i Stavanger. Humanistisk Fakultet; 2008-04-21.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Den delte byen. Fagforbundet; 2008-01-07.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Den delte byen. Kven lever livet på Stavangers framscene, og kven er på bakscenen?. Ynglingen - Senior; 2008-03-27.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Den halvtomme ungdomsskulen i Øystese står som eit monument over feiden Kreative kvemmingar ønskjer no å opprette eit nasjonalt senter for bygdestrid. [Newspaper]; 2008-10-26.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Den tapte Vestlandsregionen.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Det er lov å flørte med fordommar. [Newspaper]; 2008-02-01.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Egoet kan komme i veien. [Newspaper]; 2008-02-14.
 • Fossåskaret, Erik (2008). En ekstra utfordring. [Newspaper]; 2008-10-16.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Ettermiddagssending Radio. [Radio]; 2008-09-04.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Feltarbeid som metode. SAMPLAN. Kommunenens Sentralbyrå; 2008-11-26.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Fonna, fjellet, fossen, fjorden og folket.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Industrien som brøyter seg inn, og ryddar seg rom i Hardanger. Kvam Herad - Kvam Eldreråd; 2008-10-01.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Korleis kan bygda bli merkevare?. [Newspaper]; 2008-12-01.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Kritiske, men hjemmekjære bergensere. [Newspaper]; 2008-07-28.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Kulturhovudstad utan debatt.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Kvalitativ metode Feltarbeid i eigen kultur Etiske utfordringar i kvalitativ forsking Det kvalitative intervju. Fokusgruppe intervju. Geografisk institutt. Universitetet i Bergen; 2008-01-14 - 2008-01-15.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Kvalitative forskingsmetodar. Senter for Interkulturell Kommunikasjon. Misjonshøgskolen; 2008-08-21.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Lokalsending NRK Rogaland. [Radio]; 2008-02-04.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Mediedekninga av Stavanger som europeisk Kulturhovudstad. Forum for informasjonsarbeidere; 2008-09-18.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Morgensending, Radio. [Radio]; 2008-01-07.
 • Fossåskaret, Erik (2008). NRK Rogaland Morgensending og NRK P 2, Kulturbeitet. [Radio]; 2008-11-05.
 • Fossåskaret, Erik (2008). NRK Rogaland, Morgonsending. [Radio]; 2008-01-07.
 • Fossåskaret, Erik (2008). NRK Rogaland. Ettermiddagssending. [Radio]; 2008-09-04.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Nasjonalromantikken møter tungindustri. Rennesøy Sanitetsforening; 2008-01-13.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Når bibelbeltet losnar. Sekularisering i eit sørvestnorsk perspektiv. 2008-03-28 - 2008-03-29.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Regionsbygging føreset meir enn politisk kampvilje. 2008-11-25.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Stavanger er Norges beste storby. [Newspaper]; 2008-07-28.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Urbanitet og byidentiet. 2008-01-28.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Utfordrar Strandbuane. [Newspaper]; 2008-11-07.
 • Fossåskaret, Erik (2008). Vaksne har abdisert. [Newspaper]; 2008-02-29.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Dei fine ferjene. Studentersamfunnet i Bergen; 2007-10-16.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Den delte byen. Kven lever livet på byens framscnene, og kven lever det på bakscenen?. Kirkens bymisjon, Josephines Kafé; 2007-11-27.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Den opne regionen. [Newspaper]; 2007-02-28.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Den tapte Vestlandsregionen.
 • Fossåskaret, Erik (2007). "Det blæs ein regionsvind over Europa." Kvifor tek ikkje vinden tak i Vestlandet?. Universitetet i Stavanger; 2007-11-28.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Eit anna Hardanger.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Ettermiddagssendinga Radio. [Radio]; 2007-03-28.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Ettermiddagssendinga Radio. [Radio]; 2007-08-28.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Feltarbeid som metode. Kommunenens Sentralbyrå/Miljøverndepartementet; 2007-11-28.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Ferjereiser på Vestlandet. [Radio]; 2007-10-16.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Folkeleg fellesskap i felles ferjereiser. Romsa Kystlag; 2007-12-06.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Frå strandstad til tettstad. Tradisjon for rural urbanitet. Suldal Utviklingsselskap; 2007-02-22.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Gamle Bjølvo Kraftverk - riving eller gjenbruk. Kvam Sosialistisk Venstreparti; 2007-08-29.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Generasjonsmøte. [Radio]; 2007-02-05.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Historie og identitetsbygging. 2007-05-11 - 2007-05-13.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Kaos og kreativitet. Kultur som motor ved stedsutvikling. 2007-10-29 - 2007-10-30.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Kultur møter næringsliv: Ikke uproblematisk. [Newspaper]; 2007-10-29.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Kulturpolitisk bruk av historie i merkevarebygging. 2007-08-23 - 2007-08-24.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Kunst skal gjøre litt vondt Stavanger 2008 må dreie seg om mer enn å markedsføre byen. [Newspaper]; 2007-10-26.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Kunsten ber Stavanger gi oljen til FN. [Newspaper]; 2007-10-24.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Kvalitet og næring i industrielle kulturminne.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Med M/F Folgefonn til Gamle Bjølvo.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Misjonsselskaper på gravens rand?. [Newspaper]; 2007-02-28.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Morgonsending. Radio. [Radio]; 2007-06-01.
 • Fossåskaret, Erik (2007). "Og bakom synger forstaden". [Newspaper]; 2007-11-17.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Regionale identitetar i Rogaland. [Radio]; 2007-01-22.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Regionale særtrekk. [Radio]; 2007-01-22.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Rekordfå aborter i Rogaland. [Newspaper]; 2007-01-20.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Samtidsstudier i eigen region. Korleis handtere eigen rolle. Metodiske konsekvensar. 2007-06-14.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Sjøreisene skapte bygdene. Rennesøy Kommune. Kulturkontoret; 2007-08-31.
 • Fossåskaret, Erik (2007). 'Soga er saltet og sevja som kvar sjølvbyrg by og bygd må friska seg på' Historikaren som byggjer kollektive identitetar. Historisk Forening. Avdeling Rogaland; 2007-09-27.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Solskinsbuss, spekemat og krotakaker.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Vatn, vekst og vannlagnad. Gandsfjorden Rotary; 2007-04-11.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Verkomtale. Stavanger Symfoniorkester; 2007-10-04.
 • Fossåskaret, Erik (2007). Vi er like harry som naboen. Siddisen er rikest, men gauken smiler. [Newspaper]; 2007-10-07.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Bedehusa som rotvelter i Ryfylke. Frivillighetssentralen Hjelmeland kommune; 2006-02-07.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Bedrift for bygda eller reiskap for rentenistar.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Bjerkreim kommune - utviklingstrekk i regionalt perspektiv. 2006-05-05.
 • Fossåskaret, Erik (2006). "De rike onklene er dagens fyrster". [Newspaper]; 2006-12-01.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Demografi, kultur og næring på Vestlandet. Landslaget for pensjonistar i offentleg teneste, Avdeling Sør-Rogaland.; 2006-11-15.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Dokumentarfilm som stedsforteljing Foredrag ved premiere for dokumentarfilmen "Fra solside til skuggeland". Kvam Sogelag; 2006-11-11.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Elkem Bjølvefossen i Ålvik. [Radio]; 2006-10-13.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Etikk i tolkning, behandling og publisering av tekst og bilder. Universitetet i Tromsø, SV-fakultetet; 2006-06-21 - 2006-06-23.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Feltarbeid som metode. SAMPLAN - Kommunenes Sentralforbund; 2006-11-23.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Folks sosiale kontaktmønster. [Radio]; 2006-10-03.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Historisk løft for Vestlandet. [Newspaper]; 2006-10-24.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Idol-artistene trenger ikke livvakter. [Newspaper]; 2006-07-15.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Kraftprisar og industriarbeidsplasser. [Radio]; 2006-05-25.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Kultur og teknologi - Spenning og samspel Semesteropning for masterstudentar ved UiS, Teknisk-naturvitskapleg fakultet. Teknisk-naturvitskapleg fakultet, Universitetet i Stavanger.; 2006-08-22.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Kulturskifte i Ryfylke. "Kulturbruk 44/4"; 2006-09-22.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Kvalitative forskingsmetodar. Stavanger Universitetssykehus / Helse Stavanger; 2006-03-16.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Kvalitative forskingsmetodar Forholdet mellom kvalitative og kvantitative metodetradisjonar Studier av sosiale system der forskaren har lokale statusar Forskingsetikk ved kvalitativ metodebruk. Universitetet i Bergen. Geografisk Institutt; 2006-01-16 - 2006-01-17.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Mat som lokal og global identitetsmarkør. Universitetet i Bergen / Høgskolen landbruk og bygdenæringar; 2006-03-18.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Nedlegging av industrsistedet Ålvik pga av statens kraftprisar?. [Radio]; 2006-05-15.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Nye lodder og gervinster på basar. Samler samfunnet. [Newspaper]; 2006-07-15.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Region og identitet.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Rogalendinger best i undersøkelser "Vi bor i landets skikkeligste fylke.". [Newspaper]; 2006-07-20.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Sandnes midt i Stavanger-regionen.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Sau og sjaklar - salmesong og Shakira. Vestlandet i endring - eit regionsprotrett. 2006-11-29.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Sosiale dimensjonar ved ferjer og kollektivreiser. [Radio]; 2006-01-08.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Statkraft vil bruke titals millionar kroner på å rive nasjonale kulturminne.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Verkorientering Verdi: Messa da requiem. Stavanger Symfoniorkester; 2006-10-26.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Vestlandet Presentasjon av "Vestlandets Historie" ved Bokdag. ARK Sund; 2006-11-18.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Vestlandet i endring. [Radio]; 2006-11-16.
 • Fossåskaret, Erik (2005). "Alle" vil bli journalist, men få får jobbtilbud. [Newspaper]; 2005-07-22.
 • Fossåskaret, Erik (2005). Endring og kvalitet versus vekst og kvantitet?. 2005-04-12 - 2005-04-13.
 • Fossåskaret, Erik (2005). Ettermiddagssending radio, NRK Rogaland. [Radio]; 2005-01-11.
 • Fossåskaret, Erik (2005). Farvesaken.
 • Fossåskaret, Erik (2005). Feltarbeid som metode. Kommunenes sentralforbund/Miljøverndepartementet; 2005-11-14 - 2005-11-23.
 • Fossåskaret, Erik (2005). Fordommer bygger på sannhet. Artikkelforfattaer: Maiken Ree. [Newspaper]; 2005-06-25.
 • Fossåskaret, Erik (2005). Historisk vandring Bjølvefossen - Ålvik 1905 - 2005. Elkem Bjølvefossen; 2005-06-18.
 • Fossåskaret, Erik (2005). Industrïstadssoge med modellverdi for stedsplanlegging. Strand Rotary; 2005-05-03.
 • Fossåskaret, Erik (2005). Korleis forme profesjonsstolte medarbeidarar til ikkje-eksisterande profesjon. Høgskolen i Telemark; 2005-10-20 - 2005-10-21.
 • Fossåskaret, Erik (2005). Ku eller kaffelatte? Finst der kulturforskjellar mellom by og bygd?. [Newspaper]; 2005-11-15.
 • Fossåskaret, Erik (2005). Kulturbeitet. [Radio]; 2005-03-11.
 • Fossåskaret, Erik (2005). Kulturskifte i Ryfylke. Senioruniversitetet i Ytre Ryfylke; 2005-09-22.
 • Fossåskaret, Erik (2005). Kulturutdanninga er 30 år. Må passe seg for pyntehylla. [Newspaper]; 2005-10-19.
 • Fossåskaret, Erik (2005). Musikk for konger - verkomtale. Stavanger Symfoniorkester; 2005-04-21.
 • Fossåskaret, Erik (2005). NRK Rogaland Morgonsending. [Radio]; 2005-12-19.
 • Fossåskaret, Erik (2005). Om Vestlandsregionen - konstruksjon eller realitet?. 2005-02-04 - 2005-02-05.
 • Fossåskaret, Erik (2005). Regionalisme frå ein sosiologisk synsstad. 2005-02-04 - 2005-02-05.
 • Fossåskaret, Erik (2005). Riv vakraste rommet i Hardanger. [Newspaper]; 2005-07-19.
 • Fossåskaret, Erik (2005). Ro og storslått skjønnhet - Verkomtale. Stavanger Symfonikonsert; 2005-10-06.
 • Fossåskaret, Erik (2005). Rogalandinger bruker mest på uteliv. [Newspaper]; 2005-08-18.
 • Fossåskaret, Erik (2005). Samspel og nytenking. 2005-06-01.
 • Fossåskaret, Erik (2005). Sau, sjaklar og service. Det moderne Ryfylke i vestlandsk perspektiv. Rennesøy bibliotek; 2005-11-05.
 • Fossåskaret, Erik (2005). Sild og salmesong - Foreigners and Festivals. Identitetsforvaltning i Stavanger under endring. 2005-04-21.
 • Fossåskaret, Erik (2005). Skråblikk.
 • Fossåskaret, Erik (2005). Sogeriving.
 • Fossåskaret, Erik (2005). Stedsidentitet under endring. 2005-06-09.
 • Fossåskaret, Erik (2005). Stor søking til journalistutdanning. [Radio]; 2005-07-22.
 • Fossåskaret, Erik (2005). Suldølen vernevøler verda.
 • Fossåskaret, Erik (2005). UiS vil ha ny, mykere profil. [Newspaper]; 2005-11-11.
 • Fossåskaret, Erik (2005). Usikkerhet i lokal og regional planlegging. Universitetet i Bergen, Geografisk institutt.; 2005-02-15.
 • Fossåskaret, Erik (2005). Vektskålene.
 • Fossåskaret, Erik (2005). Vil verna unik perle. [Newspaper]; 2005-07-25.
 • Fossåskaret, Erik (2004). Analytiske reiskapar i stedsanalyse. Usikkerhet i planlegging. Universitetet i Bergen. Senter for ressurs- og miljøstudier; 2004-02-24.
 • Fossåskaret, Erik (2004). Feltarbeid som metode ved planlegging. SAMPLAN, i regi av Miljøverndepartementet og Kommunenes Sentralforbund; 2004-11-17.
 • Fossåskaret, Erik (2004). Forsking i høve Stavanger som europeisk kulturhovudstad 2008. [Radio]; 2004-09-09.
 • Fossåskaret, Erik (2004). "Har to typer innvandrere". Det fleirkulturelle Stavanger. Intervjar: Maren Næss Olsen. [Newspaper]; 2004-07-12.
 • Fossåskaret, Erik (2004). Intervjuar Anne-Marie Fedde: En by full av utfordringer. [Newspaper]; 2004-04-30.
 • Fossåskaret, Erik (2004). Intervjuar Dag-Henrik Fosse: Hold korte gudstenester. [Newspaper]; 2004-04-14.
 • Fossåskaret, Erik (2004). Intervjuar Guro Sollien Eriksrud: Universitetet burde vært i sentrum. [Newspaper]; 2004-01-12.
 • Fossåskaret, Erik (2004). Intervjuar: Martine Aurdal: Livet etter oljealderen. [Newspaper]; 2004-07-24.
 • Fossåskaret, Erik (2004). Intervjuar: Tommas Torgersen Skretting: Om folk og fest. [Newspaper]; 2004-09-04.
 • Fossåskaret, Erik (2004). Kaos, kunst, kreativitet. Forskingsdagane 2004; 2004-09-24.
 • Fossåskaret, Erik (2004). Kulturarbeid og stedsbygging. Eit eksempel frå Hardanger. Haugesund senioruniversitet; 2004-08-30.
 • Fossåskaret, Erik (2004). Kvalitativ metode - ein god strategi?. 2004-09-21.
 • Fossåskaret, Erik (2004). Levande lokale samfunn. Stedsanalyse. 2004-11-01 - 2004-11-02.
 • Fossåskaret, Erik (2004). På stadion for å bli sett. Intervjuar: Audun Kristiansen Jahren. [Newspaper]; 2004-11-21.
 • Fossåskaret, Erik (2004). Sogeansvar.
 • Fossåskaret, Erik (2004). Stedshistorie.
 • Fossåskaret, Erik (2004). Surapalen.
 • Fossåskaret, Erik (2004). Vekstarv.
 • Fossåskaret, Erik (2004). Vestlandet i eit Europa av regionar. Arkeologisk Museum; 2004-02-10.
 • Fossåskaret, Erik (2004). Vestlandet som region. [Radio]; 2004-08-25.
 • Fossåskaret, Erik (2004). Vestlandsværet som identitetsgivande faktor. Intervju NRK Rogalands morgensending radio. [Radio]; 2004-11-17.
 • Fossåskaret, Erik (2003). Blad byggjer bygder og feirar fellesskap.
 • Fossåskaret, Erik (2003). Bygging av identitet og sjølvrespekt gjennom kulturarbeid. Høgskolen i Stavanger, "Åpen fagdag"; 2003-11-26.
 • Fossåskaret, Erik (2003). Der storskogen ligg som rotvelter i nyspirande villkratt. Kulturskifte i Rogaland. 2003-04-02.
 • Fossåskaret, Erik (2003). Festivalbyen Stavanger. [Radio]; 2003-07-14.
 • Fossåskaret, Erik (2003). Formidleren. Intervju v/ Julie Stromsvaag og Anders Vevatne Hereid (foto). [Newspaper]; 2003-08-25.
 • Fossåskaret, Erik (2003). Hjelmeland best på levekår, av Marie von Krogh. [Newspaper]; 2003-09-03.
 • Fossåskaret, Erik (2003). Hva forvanter vi av en norsk kulturhovedstad?. 2003-10-30 - 2003-10-31.
 • Fossåskaret, Erik (2003). Industristedet som byggjer identitet og sjølvrespekt ved kulturarbeid. 2003-02-13 - 2003-02-15.
 • Fossåskaret, Erik (2003). Kan vi planlegge oss til eit godt liv?. 2003-09-22.
 • Fossåskaret, Erik (2003). Kulturforskingsmesse i Grieghallen. [Radio]; 2003-02-13.
 • Fossåskaret, Erik (2003). Kulturpolitisk satsing i Stavanger. [Radio]; 2003-02-07.
 • Fossåskaret, Erik (2003). Lag spennende vitensenter. Intervjuar: Rigmor Lindøe. [Newspaper]; 2003-06-06.
 • Fossåskaret, Erik (2003). Lyset frå Ålvik. Intervjuar: Per Anders Todal. [Newspaper]; 2003-01-11.
 • Fossåskaret, Erik (2003). NRK Rogaland, "Formiddagslokalen". [Radio]; 2003-10-09.
 • Fossåskaret, Erik (2003). Noe å skrive om. Intervjuar: Steinar Brandslet. [Newspaper]; 2003-08-15.
 • Fossåskaret, Erik (2003). Om å setje John Philip Sousa og Franz Schubert til å byggje sted og sjølvrespekt.
 • Fossåskaret, Erik (2003). Rogaland har landets yngste brudepar. [Newspaper]; 2003-09-29.
 • Fossåskaret, Erik (2003). Samanslåing av kommunar?. [Radio]; 2003-09-03.
 • Fossåskaret, Erik (2003). Slusk, slagg og Sjostakovitsj. Industristedet byggjer identitet og sjøvrespekt ved kulturarbeid. 2003-02-13 - 2003-02-15.
 • Fossåskaret, Erik (2003). Stedsbygging, planlegging og kulturarbeid: Eksempel frå ein industristad. 2003-05-21.
 • Fossåskaret, Erik (2003). Usikkerhet ved planlegging i lokale samfunn. Universitetet i Bergen, Senter for miljø- og ressursstudier.; 2003-01-29.
 • Fossåskaret, Erik (2003). Verdiar og visjonar som element i leiing av endring. 2003-04-23 - 2003-04-25.
 • Fossåskaret, Erik (2003). Å leva anføtes - i Fusa og på Fiji. Fusa Kommune, Oppvekst og kultur; 2003-08-13 - 2003-08-14.
 • Fossåskaret, Erik (2003). Å vera ein surapal midt i Noregs Frukthage. Hardinglaget; 2003-11-06.
 • Fossåskaret, Erik (2002). Bygder søkjer byens Gud.
 • Fossåskaret, Erik (2002). Byggjeskikk som verkemiddel i stedsutvikling. 2002-03-21.
 • Fossåskaret, Erik (2002). Fysiske, sosiale og miljømessige utfordringar. Erfaringar frå Rennfast. Ryfylke IKS i samarbeid med Lyse Energi, Sparebank 1 SR-bank og Rogala; 2002-09-12 - 2002-09-13.
 • Fossåskaret, Erik (2002). Hjelp, ein journalist ringde!.
 • Fossåskaret, Erik (2002). Kultur i Rogaland på 1900-talet. Folkeuniversitetet/Pensjonistuniversitetet i Stavanger; 2002-12-12.
 • Fossåskaret, Erik (2002). Mia mellom Reality og Royality.
 • Fossåskaret, Erik (2002). Norges Naturvernforbund, Rogaland, søkjer sponsing i næringsliv. Organisasjonsendring. [Radio]; 2002-03-04.
 • Fossåskaret, Erik (2002). Olje eller ikke olje.... [Newspaper]; 2002-04-30.
 • Fossåskaret, Erik (2002). Religion på rogalandsk. 2002-04-09.
 • Fossåskaret, Erik (2002). Slusk, slagg og Shostakovich Kunst og kultur i identitets- og stedsbygging. 2002-09-18 - 2002-09-20.
 • Fossåskaret, Erik (2002). Sosiologiske perspektiver på troens landskap i Rogaland. 2002-09-26 - 2002-09-27.
 • Fossåskaret, Erik (2002). Teknokratar som byggjer sted ved kunst og kultur. "Kulturforum", Høgskolen i Stavanger.; 2002-03-20.
 • Fossåskaret, Erik (2002). Vestlandet - smeltedigel av skilnader og forum for fellesskap. 2002-04-15 - 2002-04-16.
 • Fossåskaret, Erik (2002). Å bake forskarstatus inn i lokale statusar, og å maskere lokale statusar med forskarstatus. 2002-09-11 - 2002-09-12.
 • Fossåskaret, Erik (2002). Å forske i konfliktens skuddlinje. Metodeerfaringar ved sosiologiske studiar av forskarens lokale samfunn. 2002-08-15 - 2002-08-17.
 • Fossåskaret, Erik (2001). Lokal religionshistorie skriven som krigssoge - sigerens tap. 2001-10-01.
 • Fossåskaret, Erik (2001). Ryfylke løyser av seg bibelbeltet. Ei sekulariseringssoge. 2001-02-16 - 2001-02-17.
 • Fossåskaret, Erik (2001). Smalahove og nân, hagletta og enchilada som glokale identitetsmarkørar. 2001-09-12 - 2001-09-14.
 • Fossåskaret, Erik (2001). Sted og identitet - røter eller berre rot?. Arkeologisk Museum i Stavanger; 2001-11-06.
 • Fossåskaret, Erik (2001). Sted, stedets betydning og identitet i en samfunnsvitenskapelig innfallsvinkel. Arkeologisk Museum i Stavanger; 2001-11-06.
 • Fossåskaret, Erik (2001). Stokka som bygd i byen. Stokka menighet; 2001-11-23.
 • Fossåskaret, Erik (2001). Usikkerhet ved lokal og regional planlegging. Universitetet i Bergen. Geografisk Institutt; 2001-02-07 - 2001-02-08.
 • Fossåskaret, Erik (2001). Vekkingsbylgjer og kulturbryting i Ryfylke. Finnøy Kommune v/ Eldreutvalet; 2001-01-10.
 • Fossåskaret, Erik (2000). Berre kulturpolitikarar kan gi kommunen mål og meining! Foredrag ved Rogaland fylkeskommune sin årskonferanse for rogalandskommunane.
 • Fossåskaret, Erik (2000). Bruk av informantar, vurdert frå sosiologisk synsstad. Forskarutdanningsseminar for språkforskarar.
 • Fossåskaret, Erik (2000). Der det skjer så mykje meir enn det som står på plakaten.
 • Fossåskaret, Erik (2000). Er opne kjelder i alle høve tilgjengelege?.
 • Fossåskaret, Erik (2000). Industristadens maskuline iscenesetting.
 • Fossåskaret, Erik (2000). Industristedets scenografi i konstruksjon av sjølvforståing.
 • Fossåskaret, Erik (2000). Kultur for sjølvrespekt.
 • Fossåskaret, Erik (2000). Kultur som tidsfordriv - eller som driv i tida?.
 • Fossåskaret, Erik (2000). Kulturomgrepet og organisasjonskultur Planleggingsdag Johannes skole/Voksenopplæringssenter.
 • Fossåskaret, Erik (2000). Om å gjere Stavanger katedralnotert.
 • Fossåskaret, Erik (2000). Stad og identitet. Stedsplanlegging i Nord-Rogaland.
 • Fossåskaret, Erik (2000). Stad og identitet. Stedsplanlegging på Jæren.
 • Fossåskaret, Erik (2000). Å kle seg i helg for Zululand og Sputnik.
 • Fossåskaret, Erik (1999). Byggeskikk og samhandling.
 • Fossåskaret, Erik (1999). Bygningene skjemmer og har således ingen berettigelse Estetikk som noko ekstra eller det egentlege?.
 • Fossåskaret, Erik (1999). Den som ikkje bøygde kne, sette seg utafor sjølve bygdefellesskapet Kåseri ved Vikevåg bedehus si 80-års feiring.
 • Fossåskaret, Erik (1999). Det er berre på biletet vi kan bere heile jorda på ein arm.
 • Fossåskaret, Erik (1999). Feire og forføre, formidle og formane Om kulturbyggets fellesskap.
 • Fossåskaret, Erik (1999). Frå kaffidrøs til halve kaffikoppar.
 • Fossåskaret, Erik (1999). Frå pynteskorsteinar til halve kaffikoppar. Bygder som taper ferja, taper og sin sosiale kapital.
 • Fossåskaret, Erik (1999). Hele stedet til gode Samspel gir samhandling.
 • Fossåskaret, Erik (1999). Ja-politikaren er ein estetisk risiko.
 • Fossåskaret, Erik (1999). Kva er det som gjer byen storslått - vekst og kvantitet eller endring og kvalitet?.
 • Fossåskaret, Erik (1999). Norsk kulturpolitikk: Grenser for desentralisering.
 • Fossåskaret, Erik (1999). Regionalisering og regional identitet sett i samfunnsvitskapleg lys.
 • Fossåskaret, Erik (1999). Sanninga er å søkje det usikre Kunst og kultur skal setje mål for eit nytt tusenår.
 • Fossåskaret, Erik (1999). Sosiale lag og klassar i industribygda.
 • Fossåskaret, Erik (1999). Stedet i lokal og regional planlegging.
 • Fossåskaret, Erik (1999). Utan kultur stoggar all verdidebatt.
 • Fossåskaret, Erik (1999). Å kle seg i helg for Zululand Norsk kulturpolitikk - grenser for desentralisering.
 • Fossåskaret, Erik (1999). Ålvik - bygda mellom bedrift og byråsjef.
 • Fossåskaret, Erik (1998). Har kunnskap sin eigen rett? Etiske utfordringar ved å distansere seg frå det nære.
 • Fossåskaret, Erik (1998). Kollektivreise som møte.
 • Fossåskaret, Erik (1998). Kropp som kjønn, kultur og klasse.
 • Fossåskaret, Erik (1998). Liste med 14 foredrag haldne i 1996 og som ligg føre i utskriven form.
 • Fossåskaret, Erik (1998). Mellom inkorporasjon og byte. Kulturpolitikk som integrerande kraft i lokale samfunn.
 • Fossåskaret, Erik (1998). Råjern, Riksteater og rododedron.
 • Fossåskaret, Erik (1998). Sosiale stjerner skin så dei set svimerke.
 • Fossåskaret, Erik (1998). Sosiologiske skråblikk på endringar i kommunikasjons- og samkvemsmønster med referanse til Rennfast.
 • Fossåskaret, Erik (1996). Røter og rot i det rogalandske.
 • Fossåskaret, Erik (2006). Vestlandets Historie.