Et profilbilde

Associate Professor
Kristin Fugelsnes { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Kristin Fugelsnes", "tel": "Telephone: +47 51833428", "email": "kristin.fugelsnes@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Early Childhood Education
Room HL K-215

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Fugelsnes, Kristin (2018). Reciprocal caring in ECEC settings. In: Values Education in Early Childhood Settings. Concepts, Approaches and Practises. Springer Nature. ISBN 978-3-319-75558-8. p. 187-198.
 • Røthle, Monika Anna; Fugelsnes, Kristin (2018). Getting dressed in preschool : values education in daily routines. In: Values in early childhood education : citizenship for tomorrow. Routledge. ISBN 9781138230705. p. 102-117.
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit (2015). Verdipedagogikk i barnehagen. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02451-6. 263 p.
 • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Tofteland, Berit; Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Røthle, Monika Anna (2015). Rettferdighet som demokratisk verdi i barnehagen. In: Demokratiske praksiser i barnehagen. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1652-9. p. 131-149.
 • Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna; Johansson, Eva Marianne (2013). Values at stake in interplay between toddlers and teachers. In: Varied Perspectives on Play and Learning: Theory and Research on Early Years Education. Information Age Publishing. ISBN 9781623964160. p. 109-125.
 • Fugelsnes, Kristin (2006). Etiske sider ved bruk av dokumentasjon Etiske utfordringer ved bruk av pedagogisk dokumentasjon i barnehagen. In: Rom for medvirkning - en utfordring for barnehagen. Universitetet i Stavanger. p. 43-49.
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit (2014). Verdier i barnehagen: Mellom ideal og realiteter. Et utviklings- og forskningsprosjekt. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-566-4. 255 p.
 • Zachrisen, Berit; Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Røthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2014). Verdier i barnehagen: Mellom ideal og realiteter. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-566-4. 255 p.
 • Fugelsnes, Kristin; Rosell, Lars Yngve (2019). Tilhørighet i barnehagen. Politics of belonging: Promoting children`s inclusion in educational settings across borders. Kontekstualisering og operasjonalisering med vekt på sentrale metodiske innfallsvinkler i den norske delen av prosjektet. Universitetet i Stavanger; 2019-10-16.
 • Fugelsnes, Kristin; Zachrisen, Berit (2019). Foreldresamarbeid i barnehagen. Universitetet i Stavanger; 2019-05-06.
 • Fugelsnes, Kristin; Zachrisen, Berit (2019). Tilrettelegging for lek i barnehagen. Universitetet i Stavanger; 2019-02-11.
 • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin (2019). Foreldresamarbeid i en flerkulturell kontekst. UiS, IBU;
 • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin (2019). 'Third culture kids'. UiS, IBU;
 • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin (2019). Vennskap i barnehagen og Sosiogram. UiS, IBU; 2019-03-12.
 • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Johansson, Eva Marianne; Rosell, Lars Yngve; Røthle, Monika Anna; Tofteland, Berit (2019). Politics of Belonging. Collectivities in Norwegian Preschools. UiS; 2019-01-09 - 2019-01-12.
 • Johansson, Eva Marianne; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Fugelsnes, Kristin; Tofteland, Berit; Røthle, Monika Anna; Zachrisen, Berit (2018). WP7: Collectivities in Norwegian preschools. University of Oulu, project Politics of Belonging; 2018-01-22 - 2018-01-25.
 • Johansson, Eva Marianne; Tofteland, Berit; Röthle, Monika; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Zachrisen, Berit; Rosell, Lars Yngve; Eidsvåg, Gunnar Magnus (2018). Tilhørighet i barnehagen er et eksistensielt behov.
 • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin (2018). Barn-barn-samspill i mangfoldige barnegrupper. Universitetet i Stavanger; 2018-10-25.
 • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin (2018). Voksnes rolle i barns lek. Universitetet i Stavanger; 2018-11-27.
 • Fugelsnes, Kristin (2017). Tanker om praksisbesøk i barnehagelærerutdanningen. 2017-09-26.
 • Fugelsnes, Kristin; Røthle, Monika Anna (2017). Values Education in Nordic Preschools - Basis of education for tomorrow (2013-2016). European Early Childhood Education Reserach Assisiation; 2017-08-31.
 • Fugelsnes, Kristin (2016). Omsorg som verdi. Hvordan kommuniserer de voksne i barnehagen omsorg og hvordan tar barna imot omsorgen?. Skolemøtet i Rogaland; 2016-11-18.
 • Fugelsnes, Kristin (2016). Omsorg som verdi. Hvordan kommuniseres omsorg og hvem bestemmer hva som er omsorg?. Utdanningsforbundet; 2016-01-25.
 • Fugelsnes, Kristin (2016). Reciprocal caring values in ECEC-settings. ValuEd-prosjektet; 2016-09-23.
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit (2016). Verdipedagogikk i barnehagen. Mellom ideal og realiteter. Del 1. Utdanningsforbundet; 2016-01-25.
 • Fugelsnes, Kristin (2015). How are caring values communicated in ECEC-settings?. EECERA; 2015-09-09.
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2014). Verdier i barnehagen. Mellom idealer og realiteter. Universitetet i Stavanger; 2014-03-11.
 • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Tofteland, Berit; Fugelsnes, Kristin (2014). Garderoben; En arena for kommunikasjon av demokratiske verdier i barnehagen.. Institutt for barnehagelærerutdanning; 2014-03-11.
 • Fugelsnes, Kristin (2013). Doing research "on order." Erfaringer fra FoU-arbeid i to barnehager innen prosjektet: Verdier i barnehagen. Universitetet i Stavanger; 2013-01-16.
 • Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna (2013). Hvilke verdier kommer til utrykk i garderoben? Presentasjon av video-observasjoner fra prosjektet: Verdier i barnehagen. Universitetet i Stavanger; 2013-04-02.
 • Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna (2013). Values communicated in the locker room. Analyses of practitioner-child interactions based on video observations. EECERA; 2013-08-28 - 2013-08-31.
 • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Tofteland, Berit; Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna (2013). Norwegian Study: VAlues Education in Nordic ECEC Valued. Oweview. Values education in Nordic preschools: Basis for tomorrow; 2013-09-30 - 2013-10-02.
 • Röthle, Monika Anna; Fugelsnes, Kristin (2013). Hvilke verdier kommuniseres i garderoben?. Universitetet i Stavanger; 2013-04-02.
 • Tofteland, Berit; Fugelsnes, Kristin; Johansson, Eva Marianne; Röthle, Monika Anna; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2013). Oppsummerende samtale om verdier. Institutt for førskolelærerutdanning; 2013-04-02.
 • Fugelsnes, Kristin (2012). Empati - knyttet til positiv selvhevdelse. 2012-01-30 - 2012-12-30.
 • Fugelsnes, Kristin (2012). Empati knyttet opp mot humor, lek og glede. Universitetet i Stavanger; 2012-02-28.
 • Fugelsnes, Kristin (2012). Evaluering av utviklingsarbeid i barnehage. Universitetet i Stavanger; 2012-03-28.
 • Fugelsnes, Kristin (2012). Evaluering av utviklingsarbeid i barnehage. Universitetet i Stavanger; 2012-04-18.
 • Fugelsnes, Kristin (2012). Hvordan forholde seg til barn som er utenfor leken/fellesskapet?. Universitetet i Stavanger; 2012-03-06.
 • Fugelsnes, Kristin (2012). Å gi og få tilbakemeldinger fra kollegaer med utgangspunkt i observasjon. Universitetet i Stavanger; 2012-02-02.
 • Fugelsnes, Kristin (2011). Den voksnes rolle i barns lek og barns konflikter.
 • Fugelsnes, Kristin (2011). Den voksnes uttrykk for empati, den empatiske voksne.
 • Fugelsnes, Kristin (2011). Empati - knyttet opp mot samarbeid.
 • Fugelsnes, Kristin (2011). Empati - knyttet opp mot selvkontroll.
 • Fugelsnes, Kristin (2011). Empati og sympati, lek og kjønn.
 • Fugelsnes, Kristin (2011). Hvordan ytrer barns empati seg?.
 • Fugelsnes, Kristin (2011). Konflikthåndtering - med utgangspunkt i Kari Lamers ICPS-problemløsningsstrategi.
 • Fugelsnes, Kristin (2011). Observasjon, knyttet til voksenrollen.
 • Fugelsnes, Kristin (2011). Rollelek og voksenrollen i rollelek.
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Grindland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna (2011). Verdier i barnehage, ett forsknings- och utvecklingsprojekt.Hur forska tillsammans?. Programområde Læringskulturer i barnehage UiS; 2011-04-05.
 • Röthle, Monika Anna; Fugelsnes, Kristin (2011). Communicating values during free-play sessions in toddler groups. EECERA; 2011-09-14 - 2011-09-17.
 • Fugelsnes, Kristin (2010). Aktiv lytting og "hørestyrke". 2010-11-02.
 • Fugelsnes, Kristin (2010). Begrepet empati. 2010-09-30.
 • Fugelsnes, Kristin (2010). Etikk og forskning med barn. Samtykkeproblematikk når barnehagebarn deltar i undersøkelser og kartlegginger. 2010-01-21.
 • Röthle, Monika; Fugelsnes, Kristin (2010). Interpreting values communicated during play sessions Part of SYMPOSIUM: CARING, DISCIPLINED AND DEMOCRATIC GIRLS AND BOYS IN PRE-SCHOOL. 2010-08-11 - 2010-08-13.
 • Röthle, Monika; Fugelsnes, Kristin (2010). Lek og verdier. Refleksjoner over eksempler fra barnehagen. 2010-11-19.
 • Fugelsnes, Kristin (2009). Etikk og forskning med barn. Samtykkeproblematikk når barnehagebarn deltar i undersøkelser og kartlegginger. 2009-05-07.
 • Fugelsnes, Kristin (2009). Etikk og forskning med barn. Samtykkeproblematikk når barnehagebarn deltar i undersøkelser og kartlegginger. 2009-01-29.
 • Alvestad, Marit; Fugelsnes, Kristin; Tungland, Inger B.E. (2007). The Experienced Curriculum - Childrens Understandings of Learning in Some Norwegian Kindergartens. 2007-08-29 - 2007-09-01.
 • Alvestad, Marit; Fugelsnes, Kristin; Kaltvedt, Elsa (2006). Foreldresamarbeid i barnehagen; generelt, flerkulturelt og i lys av revidert rammeplan. 2006-04-27.
 • Fugelsnes, Kristin (2006). Etiske sider ved bruk av dokumentasjon i barnehagen. 2006-05-31.
 • Fugelsnes, Kristin (2005). Bør det foreligge samtykke fra foreldre/foresatte når førskolebarn deltar i forskning og/eller undersøkelser?. 2005-10-27.
 • Fugelsnes, Kristin (2005). Etikk i barnehagen; moralske og yrkesetiske utfordringer i barnehagehverdagen. 2005-06-21.
 • Fugelsnes, Kristin (2005). Rights when giving birth and raising children in Norway. Artevelde Hogschool Gent, Belgum; 2005-04-19 - 2005-04-20.
 • Fugelsnes, Kristin; Grindland, Berit (2005). The Norwegian educational system. 2005-04-19.
 • Grindland, Berit; Fugelsnes, Kristin (2005). Children under the age of 6 years. A presentation of some key aspects in the Framework Plan for Day Care Institutions and of some parents rights in Norway. Artevelde hogeschool. Presentation for the staff from Departement of Bachelor in Early Childhood Education; 2005-04-18.
 • Fugelsnes, Kristin (2004). Yrkesetikk - utfordringer for nyutdannede førskolelærere. 2004-10-14.