Et profilbilde

Professor
Bodil Furnes { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Bodil Furnes", "tel": "Telephone: +47 51834279", "email": "bodil.furnes@uis.no" }

Faculty Faculty of Health Sciences
Department Department of Caring and Ethics
Room KA A-117

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Rustad, Else Cathrine; Dysvik, Elin (veileder); Furnes, Bodil (veileder); Seiger, Berit E. Cronfalk (veileder) (2017). Continuity of care from hospital to municipal health care. Experiences of older patients, next of kin and nurses.. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-737-8. 157 p.
 • Furnes, Bodil (2008). Å skrive sorgen-bearbeidelse av sorg. Prosessorientert skriving i møte med en fenomenologisk språkforståelse. En hermeneutisk fenomenologisk studie av skriving som sorgbearbeidelse hos etterlatte. Universitetet i Bergen.
 • Furnes, Bodil (1997). Skriveprosessens terapeutiske betydning i bearbeidelse av sorg. -Kan sorg bearbeides gjennom skriving? -Er prosessorientert skriving en egnet tilnærmingsmåte i sykepleie for å hjelpe de etterlatte i bearbeidelse av sorg?. Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen.
 • Furnes, Bodil; Dysvik, Elin; Ueland, Venke Irene (2018). Sykeliggjør vi alminnelig liv for mye?.
 • Gjesdal, Kine; Furnes, Bodil; Dysvik, Elin (2018). Dissonans mellom pasientenes og sykepleiernes smerteforståelse?. Norsk smerteforening; 2018-01-04 - 2018-01-05.
 • Ueland, Venke Irene; Dysvik, Elin; Furnes, Bodil (2018). Satt i system.
 • Furnes, Bodil (2017). Hva er terapeutisk skriving?. 2017-08-14.
 • Rustad, Else Cathrine; Furnes, Bodil; Seiger, Berit E. Cronfalk; Dysvik, Elin (2017). Continuity of care from hospital to municipal health care. Experiences of older patients, next of kin and nurses.. Scientific Future Group; 2017-04-05 - 2017-04-07.
 • Drageset, Jorunn; Dysvik, Elin; Espehaug, Birgitte; Natvig, Gerd Karin; Furnes, Bodil (2015). Suffering and mental health among older people living in nursing homes - a mixed-methods study. Senter for alders og sykehjemsmedisin (SEFAS), UiB; 2015-04-24 - 2015-04-25.
 • Furnes, Bodil; Dysvik, Elin (2013). A narrative approach in chronic pain. Universitetet i Bergen; 2013-10-30.
 • Furnes, Bodil; Dysvik, Elin (2013). Exploring change processes among people suffering from chronic pain after attending a cognitive-behavioural programme. 2013-10-09 - 2013-10-12.
 • Dysvik, Elin; Furnes, Bodil (2012). Mange veier til helse.
 • Furnes, Bodil (2012). Livsfenomener. 2012-12-05.
 • Furnes, Bodil (2012). Å forske på livsfenomener. Prosjektet: kronisk smerte, tap og sorg. 2012-03-07.
 • Furnes, Bodil; Dysvik, Elin (2011). Chronic pain, loss and grief. 2011-02-06 - 2011-02-12.
 • Røysland, Ingrid Ølfarnes; Dysvik, Elin; Furnes, Bodil (2011). Rehabilitation of patients with non-cardiac chest pain. 2011-10-06 - 2011-10-07.
 • Furnes, Bodil (2010). Regines bok rives bort. [Newspaper]; 2010-05-02.
 • Furnes, Bodil (2010). Vårt menneskesyn og betydningen av dette i møte med pasient og pårørende. 2010-06-10.
 • Furnes, Bodil; Dysvik, Elin (2010). Frisk eller syk-det er spørsmålet.
 • Furnes, Bodil; Dysvik, Elin (2010). The experience of chronic pain, loss and grief. 2010-04-08 - 2010-04-10.
 • Furnes, Bodil; Dysvik, Elin (2010). The experience of chronic pain, loss and grief.
 • Dysvik, Elin; Furnes, Bodil (2009). Det enkleste er ofte det beste.
 • Furnes, Bodil (2009). Bearbeidelse av sorg. Presentasjon av forskningsprosjektet skriving og sorg. 2009-11-11.
 • Furnes, Bodil (2009). Sorg og Sorgbearbeidelse. Stavanger Rotary/Inner wheel; 2009-11-02.
 • Furnes, Bodil (2008). Skriving- et redskap i sorgbearbeidelse. Åpen dag, Universitetet i Stavanger; 2008-11-26.
 • Furnes, Bodil (2008). Skriving viktig i sorgen. [Newspaper]; 2008-03-30.
 • Furnes, Bodil (2008). Writing as a tool in a grief process. 2008-11-05 - 2008-11-07.
 • Furnes, Bodil (2008). Å skrive sorgen - bearbeidelse av sorg. 2008-05-28.
 • Furnes, Bodil (2008). Å skrive sorgen - bearbeidelse av sorg. 2008-05-28.
 • Furnes, Bodil (2004). Fenomenologisk forståelsesramme - et motspill til naturvitenskapelig rasjonalitet. 2004-03-30.
 • Furnes, Bodil (2004). Skriving og sorg- utvikling og iverksetelse av skriveprogram for sorgbearbeidelse. 2004-03-25 - 2004-03-27.
 • Furnes, Bodil (1997). Skriveprosessens terapeutiske betydning i bearbeidelse av sorg. 1997-07-24 - 1997-07-26.