Et profilbilde

Postdoctoral Fellow
Aslaug Fodstad Gourvennec { "honorific-suffix": "Postdoctoral Fellow", "fn": "Aslaug Fodstad Gourvennec", "tel": "", "email": "aslaug.f.gourvennec@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department National Centre for Reading Education and Research
Room OD B-2499

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid (2019). «Du er nødt til å ha endringskompetanse som lærer, hvis ikke så dør du ut, altså». Lærerperspektiv i digitaliserte klasserom. In: Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03160-6. p. 101-130.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle (2019). Digital hverdag med en-til-en-løsning i ungdomsskolen: En studie av bruken av elevenes datamaskin i undervisningen. In: Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03160-6. p. 52-70.
 • Michelsen, Per Arne; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe (2018). Samtalen som representasjon av teksten. In: Norsk litterær årbok 2018. Det Norske Samlaget. ISBN 9788252195644. p. 259-283.
 • Rangnes, Hege; Gourvennec, Aslaug Fodstad (2018). Læreres samtale om pedagogisk bruk av flerspråklige elevers prøveresultater. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. ISSN 1504-9922. Volume 12. Booklet 4. DOI: 10.5617/adno.6282.
 • Solheim, Oddny Judith; Gourvennec, Aslaug Fodstad (2017). Gutte- og jentelesere i topp og bunn. En utforsking av leserprofiler. In: Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv. Universitetsforlaget. ISBN 9788215030241. p. 186-203.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2016). En plass for meg? Faglig identitetsbygging i en litterær praksis. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. ISSN 1504-9922. Volume 10. Booklet 1.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2016). Litteraturfaglig praksis: Avgangselevers retrospektive blikk på arbeid med litterære tekster i videregående skole. Nordic Journal of Literacy Research. ISSN 2464-1596. Volume 2. DOI: 10.17585/njlr.v2.271.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle (2014). Inn i norskfaget? Litterære samtaler som faglig praksis. In: Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0381-2.
 • Nielsen, Ingrid; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle (2014). Lesing i norsk. In: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40457-4. p. 181-198.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2017). "Det rister litt i hjernen". En studie av møtet mellom høytpresterende elever i videregående skole og litteraturfaglig praksis. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-724-8.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2019). Figured Worlds Among Teachers Co-Teaching Classes with Respectively Strong and Poor Literacy Development. ARLE; 2019-06-26 - 2019-06-28.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2019). I won't grow up!.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2019). Læreplanlesing.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2019). Språklov på høyring.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2019). Tverrfaglige tema til diskusjon.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2019). Åpne og åpnende litterære gruppesamtaler - et mulighetsrom for elevers etablering av saksorienterte prosjekter. I dialog med vibeke Hetmars tenkning. DPU, Aarhus Universitet; 2019-03-29.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Höglund, Heidi; Johansson, Maritha; Kabel, Kristine; Sønneland, Margrethe (2019). Forestillinger om litteratur og litteraturarbeid i nordiske læreplaner. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2019-05-07 - 2019-05-09.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe (2019). Muntlige ferdigheter på ny. Norsklærernettverk, Oppland fylkeskommune; 2019-11-14.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe; Kabel, Kristine; Johansson, Maritha; Höglund, Heidi (2019). Literature in the Nordic Curricula: A study of the concept of literature and purposes for literary education for lower secondary education. ARLE International Association for Research in L1 Education;
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2018). Cumbersome concepts? Exploring terminology, disciplinarity, and dialogue in literary group conversations in upper secondary school: work in progress. UH-Nett Vest "Muntlighet i Vest"; 2018-10-25 - 2018-10-26.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2018). Forhandlingar om framtidas norskfag.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2018). Fremtidens elever skal få bedre prøver.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2018). Litterære samtaler. Foreningen !les;
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2018). Litterære samtaler - et mulighetsrom for deltakelse og utvikling?. NTNU; 2018-11-20.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe (2018). Litteraturen i norskfagets kjerneelementer. Nettverk for litteraturdidaktisk forskning i Norden; 2018-05-31 - 2018-06-01.
 • Rangnes, Hege; Gourvennec, Aslaug Fodstad (2018). A Study of Norwegian Teachers' Conversation About the Use of Test Results for Instructional Purposes. AEA-Europa; 2018-11-07 - 2018-11-10.
 • Rangnes, Hege; Gourvennec, Aslaug Fodstad (2018). Læreres samtale om pedagogisk bruk av flerspråklige elevers prøveresultater. Universitetet i Oslo; 2018-10-11 - 2018-10-12.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2017). "Det rister litt i hjernen". Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2017-08-26.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2017). "Det rister litt i hjernen." En studie av møtet mellom høytpresterende elever i videregående skole og litteraturfaglig praksis. NNMF; 2017-11-30 - 2017-12-01.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2017). Poesi i klasserommet. Morgenbladet. [Newspaper]; 2017-09-08.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Michelsen, Per Arne; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe (2017). Litterære samtaler i lærerutdanningen: Forholdet mellom den litterære teksten og samtalen som representasjon av teksten. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Solheim, Oddny Judith (2017). Gutte- og jentelesere i topp og bunn. En utforsking av leserprofiler. Lesesenteret og Utdanningsdirektoratet; 2017-12-06.
 • Michelsen, Per Arne; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe (2017). Litteratursamtaler i lærerutdanningen. 2017-11-29 - 2017-12-01.
 • Skaftun, Atle; Gourvennec, Aslaug Fodstad (2017). Den digitale hverdagen: Hvordan brukes datamaskinene i ungdomsskolen?. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2016). Litterære samtaler som faglig praksis. Landslaget for norskundervisning; 2016-03-04 - 2016-03-05.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2016). "Utvikling av litterær faglighet" eller "Bilder av litteraturfaglig praksis"?. Nettverk for litteraturdidaktisk forskning i Norden; 2016-01-27 - 2016-01-28.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Rongved, Elisabeth (2016). Pupils’ critical view of literature education. Alphagalileo.org. [Internet]; 2016-08-25.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe (2016). The Importance of Literature in Education - in a Digital Age. 2016-05-04 - 2016-05-05.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2015). Development of literary disciplinarity. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2015). Litterære samtaler som faglig lesing. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger;
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2014). Meningsskaping ved hjelp av forbindelser. Nettverk for litteraturdidaktisk forskning i Norden; 2014-11-20 - 2014-11-21.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2013). Utvikling av litterær faglighet. Institut for uddannelse og pædagogik (DPU);
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle (2013). Interpretation and literary disciplinarity. IAIMTE; 2013-06-11 - 2013-06-13.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle (2013). Litteratur og faglighet. Skrivesenteret og Lesesenteret; 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle (2013). Litteraturens plass i kommunikasjonsfaget norsk.
 • Rønneberg, Vibeke; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Husebø, Dag; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Staurseth, Hanne Egenæs (2013). Faglig lesing - lesing i fagene. Nasjonalt senter for leseforskning og leseopplæring; 2013-03-18 - 2013-03-19.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning (2012). Literary education as a transition between everyday language and academic literacy. IAIMTE, SiG Research on Literature Education; 2012-04-30 - 2012-05-02.