Et profilbilde

Assistant Professor
Nina Grini { "honorific-suffix": "Assistant Professor", "fn": "Nina Grini", "tel": "Telephone: +47 51833208", "email": "nina.grini@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Avdeling Porsgrunn

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Grini, Nina (2019). Livsmestring hele livet - en film om relasjoner. Nina Grini. Læringsmiljøsenteret.
 • Grini, Nina; Vedholm, Fredrik Dahle (2017). En Mobbehistorie. Læringsmiljøsenteret, UIS. Læringsmiljøsenteret, UIS, Stavanger.
 • Grini, Nina (2015). Si fra til en voksen om du blir mobbet – Nina Grini henvender seg til elever. Læringsmiljøsenteret, UIS. Porsgrunn.
 • Grini, Nina (2020). Oppfølging etter mobbing - individ og system fokus (klasse og skole). Utdanningsdirektoratet; 2020-01-08 - 2020-01-09.
 • Grini, Nina (2019). § 9A, aktivitetsplikten og undersøkelsesfasen. Fylkesmannen i Telemark og Vestfold; 2019-11-11.
 • Grini, Nina (2019). Forebygging- Klasseledelse. leikanger kommune;
 • Grini, Nina (2019). God start - om oppstart av skoleåret og mulighetene dette gir læreren for å skape et god læringsmiljø. Læringsmiljøsenteret og Udir; 2019-08-25.
 • Grini, Nina (2019). Mobbingens psykologi - i SFO. Sogn region; 2019-03-02.
 • Grini, Nina; Randi, Sølvik (2019). voksnes betydning for inkludering. Flesberg kommune;
 • Grini, Nina (2018). God Start - klasseledelse. Søgne kommune;
 • Grini, Nina (2018). Mobbing og krenkelser- avdekking og stopping. Flesberg kommune;
 • Grini, Nina (2018). Mobbingens psykologi - for foreldremøte. Leikanger kommune;
 • Grini, Nina (2018). Mobbingens psykologi -stopping og avdekking av mobbing og krenkelser. Leikanger kommune; 2018-08-16.
 • Grini, Nina (2018). Pedagogisk analyse. Leikanger kommune; 2018-10-24.
 • Grini, Nina (2018). Pedagogisk analyse i avdekking av krenkelser og mobbing. Flesberg kommune;
 • Grini, Nina (2018). Problemløsning - Steg for steg modellen - ROBUST. Bærum kommune; 2018-10-17.
 • Grini, Nina (2018). Problemløsning - ulike utfordringer - løsninger og konsekvenser- en del av programmet ROBUST. Bærum kommune; 2018-06-18 - 2018-06-19.
 • Grini, Nina (2018). Slik foregår mobbing - for Foreldremøte. Søgne;
 • Grini, Nina; Tharaldsen, Kjersti Balle (2018). Systematisk oppfølging etter mobbing.
 • Grini, Nina (2017). Klasseledelse - Emosjonell støtte, organisering og Læringsstøtte. Tønsberg kommune;
 • Grini, Nina (2017). Klasseledelse og de viktige relasjonene. Søgne kommune;
 • Grini, Nina; Gusfre, Kari Stamland (2017). § 9A Aktivitetsplikten - Brosjyre.
 • Grini, Nina; Martinsen, Marianne Torve (2017). Systemarbeid i PPT - hvordan veilede barnehager og skoler på interaksjoner mellom barn og voksne. Nes kommune; 2017-12-08.
 • Grini, Nina (2014). A systemic aproach to school development. Tartu County og SEPU; 2014-08-22.
 • Grini, Nina (2014). Bedre klasseledese gjennom skolebasert kompetanseutvikling. Udir/NTNU; 2014-03-10 - 2014-03-11.
 • Grini, Nina (2014). Finnes det mobbing i barnehagen?. Narvik kommune; 2014-04-04.
 • Grini, Nina (2014). Forankring av utviklingsarbeid i skolen. Læringsmiljøsenteret; 2014-03-11.
 • Grini, Nina (2014). Hvorfor leker vi?. Øvre Eiker kommune; 2014-09-03.
 • Grini, Nina (2014). Klasseledelse. Gauldal kommune; 2014-04-22.
 • Grini, Nina (2014). Klasseledelse. Strand kommune; 2014-02-03.
 • Grini, Nina (2014). Læringsmiljø i barnehagen. Hurum kommune; 2014-03-20.
 • Grini, Nina (2014). Læringsmiljø og pedagogisk analyse. Hurum kommune; 2014-02-10.
 • Grini, Nina (2014). Læringsmiljø og pedagogsik analyse, grunnopplæring. Læringsmiljøseneret; 2014-08-12.
 • Grini, Nina (2014). Læringsmiljøutvikling - Hvorfor det?. Læringsmiljøsenteret; 2014-08-13.
 • Grini, Nina (2014). Læringsmiljøutvikling i skolen - hvorfor?. Læringsmiljøsenteret; 2014-05-23.
 • Grini, Nina (2014). Læringsmmiljøutvikling og skolen som lærende organisasjon. Nasjonal senter for læringsmiljø; 2014-04-03.
 • Grini, Nina (2014). Nettverk for Pedagogisk psykologisk tjeneste. Læringsmiljøsentert;
 • Grini, Nina (2014). Praktisk, variert og relevant undervisning på ungdomstrinnet. Strand kommmune; 2014-09-17.
 • Grini, Nina (2014). Relasjoner. Øvre Eiker kommune; 2014-04-10.
 • Grini, Nina (2014). Skolen som lærende organisasjon. Læringsmiljøsenteret; 2014-03-12.
 • Grini, Nina (2014). The LP model - learning enviroment and pedagogical analysis. SEPU; 2014-08-21.
 • Grini, Nina (2014). Veiledning Ungdomstrinn i utvikling, Pedagogisk analyse. Læringsmiljøsenteret; 2014-05-05.
 • Grini, Nina (2014). Veiledning, utvikling av klasseledelse. Strand kommune; 2014-02-26.
 • Grini, Nina (2014). Veilening, Utviklingsarbeid i skolen. Våler kommune; 2014-01-07.
 • Grini, Nina (2014). Videreføring av LP i Våler. Våler kommune; 2014-01-07.
 • Jahnsen, Hanne; Grini, Nina (2014). Læringsmiljø. Sigdal kommune; 2014-08-13.
 • Westergård, Elsa; Grini, Nina (2014). Den gode timen. Strand kommune; 2014-09-18.
 • Grini, Nina (2013). Et eksternt blikk på skolens utfordringer. Våler kommune;
 • Grini, Nina (2013). Et eksternt blikk på våre utfordringer. Våler kommmune; 2013-10-09.
 • Grini, Nina (2013). Fokus på læringsmiljø og pedagogisk analyse i barnehagen. Trondheim; 2013-04-18.
 • Grini, Nina (2013). Gruppeledelse i LP grupper i barnehagen. Skaun kommune;
 • Grini, Nina (2013). Hva preger læreres språk i refleksjon om klasseromsutfordringer?. PPT i: Øvere Eiker, Moss, Hurum, Modum, Rælingen,;
 • Grini, Nina (2013). Hva preger lærernes samtaler i reflkesjon om utfordringer i klasserommet?. Våler kommune;
 • Grini, Nina (2013). Klasseledelse i ungdomstrinnsatsingen. UDIR;
 • Grini, Nina (2013). Klassen som sosialt system Å jobbe som en lærende organisasjon. UIS; 2013-11-15.
 • Grini, Nina (2013). Læreren endring i språk. Våler kommune; 2013-03-13.
 • Grini, Nina (2013). Lærerens endring i språk. oslofjord kommunenes PPT kontorer; 2013-03-14.
 • Grini, Nina (2013). Læringsmiljøutvikling (LP-modellen) i barnhagen - Grunnopplæring. Hurum Kommune; 2013-01-31 - 2013-02-01.
 • Grini, Nina (2013). NSLA i Ungdomstrinnsatsingen - Klasseledelse. UDIR; 2013-10-24.
 • Grini, Nina (2013). PPT og systemarbeid. Læringsmiljøsenetert;
 • Grini, Nina (2013). Relasjonskompetanse. Hurum kommune;
 • Grini, Nina (2013). Relasjonskompetanse. Trondheim;
 • Grini, Nina (2013). Relasjonskompetanse. Narvik kommune;
 • Grini, Nina (2013). Relasjonskompetanse - Hva er det?. Trondheim og Skaun kommune; 2013-10-16.
 • Grini, Nina (2013). Relasjonskompetanse - Hva er det?. Narvik kommune; 2013-10-15.
 • Grini, Nina (2013). Relasjonskompetanse - hva er det?. Hurum kommune; 2013-10-22.
 • Grini, Nina (2013). Skolekultur. Hurum kommune;
 • Grini, Nina (2013). Skolen som lærende organisasjon. Trondheim kommune;
 • Grini, Nina (2013). Systemarbeid i PPT. PPT Moss;
 • Grini, Nina (2013). Veiledning av PPT i arbeidet med læringsmiljø og pedagogisk analyse. Modum kommune;
 • Grini, Nina (2013). Veiledning med prosjektgruppene i Ungdomstrinnsatsingen. Tau/Jørpeland skoler; 2013-11-08.
 • Grini, Nina (2013). Working with the learning enviroment and how to arrange the use of pedagogical analysis in schools. Tartu county; 2013-11-05.
 • Grini, Nina (2013). Å jobbe systematisk med systemsaker i PPT. Moss Kommune; 2013-09-26.
 • Grini, Nina (2013). Å være gruppeleder i lærergrupper (LP) Analyse av LP undersøkelsen. Modum kommune, Sigdal kommune, Krødsherad kommune; 2013-02-21.
 • Grini, Nina; Jahnsen, Hanne (2013). Ambulerende team -lokale kompetansesenter for inkludering.
 • Grini, Nina; Nergaard, Svein Erik (2013). Veiledning av Ambulerende team i Arendal. Arendal kommune; 2013-03-06.
 • Grini, Nina; Oterkiil, Tonje Constance (2013). LP- modellen barnehage.Fagdag om Relasjonskompetanse. Hurum kommune; 2013-10-22.