Et profilbilde

Associate Professor
Birgitta Haga Gripsrud { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Birgitta Haga Gripsrud", "tel": "", "email": "birgitta.h.gripsrud@uis.no" }

Faculty Faculty of Health Sciences
Department Department of Caring and Ethics
Room KA A-285

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Gripsrud, Birgitta Haga; Thoresen, Lisbeth (2019). Alt som lever må dø : døden som tverrfaglig kunnskapsfelt. Scandinavian Academic Press. ISBN 9788230402344. 286 p.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). Aldring, lidenskap og intimitet. Oversettelse av Lynne Segals originalartikkel.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). Hjemsøkte i individualiseringens tidsalder. Oversettelse av Sasha Roseneils originaltekst.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2008). The Cultural History of the Breast.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2019). A psychosocial approach to illness narratives. VID Specialized University; 2019-04-01.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2019). Psychosocial illness narrative inquiry: Developing a single case study through group-based depth-hermeneutic interpretation of one woman’s narratives of breast cancer. Department of People and Technology, Roskilde University; 2019-08-22.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2019). Psychosocial methodology between art, culture and science. Torvald Øgaard; 2019-01-17.
 • Gripsrud, Birgitta Haga; Sneberg, Cathrine (2019). Døden som tverrfaglig kunnskapsfelt. uis.no og uis intranett. [Internet]; 2019-10-21.
 • Gripsrud, Birgitta Haga; Thoresen, Lisbeth (2019). Døden lar seg ikke overse.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Gripsrud, Birgitta Haga (2019). Skivebom av Aftenbladet.
 • Ådland, Anne Kristine; Lavik, Marta Høyland; Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen (2019). Death and liminality: an ethnographic study of nursing home staff’s experiences in an encounter with the dead body. University of Bath; 2019-09-04 - 2019-09-07.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2018). Historien om et forskningsprosjekt. Ulike datainnsamlingsmetoder for kvalitativ forskning – hva, når og hvordan?. Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger; 2018-03-20.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2018). Humanistiske innganger til helse, sykdom og omsorg: erfaringer, muligheter og begrensninger. Universitetet i Agder; 2018-09-06 - 2018-09-07.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2018). Presentasjon av PhD-emnet Professional Relationships in Health-and Social Work: A Psycho-Social Perspective. Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger; 2018-09-21.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2018). Professional relations.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2018). The International Research Group for Psycho-Societal Analysis.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2018). Welcome. Tending to wounds: A reflection on this year's theme of trauma and transmission of trauma. The International Research Group for Psycho-Societal Analysi; 2018-05-28.
 • Gripsrud, Birgitta Haga; Høeg, Elida (2018). Utfordrer berøringsangst for kvinnebrystet. Kilden kjønnsforskning.no. [Internet]; 2018-02-17.
 • Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen (2018). Visual Matrix i en studie av forestillinger om døden. Norsk palliativ forening; 2018-09-12 - 2018-09-14.
 • Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen; Vevatne, Kari (2018). Couldn’t care less? The integrated breast cancer pathway as a case for nursing ethics. School of Nursing & Midwifery, University College Cork; 2018-09-01 - 2018-09-02.
 • Lunde, Siri; Helland, Thomas; Jonassen, Janne; Martha, Haugstøyl; Austdal, Marie; Lode, Kirsten; Hagen, Kari-Britt; Gripsrud, Birgitta Haga; Lind, Ragna Anne; Gjerde, Jennifer; Lende, Tone Hoel; Gilje, Bjørnar; Aas, Turid; Jonsdottir, Kristin; Kroksveen, Ann Cathrine; Erdal, Bjørg; Vevle, Sissel; Sagen, Jørn-Vegard; Oltedal, Satu; Nordgård, Oddmund; Tjensvoll, Kjersti; Lash, Timothy; Kvaløy, Jan Terje; Janssen, Emiel; Mellgren, Gunnar; Søiland, Håvard; Lien, Ernst Asbjørn (2018). A prospective, longitudinal, breast cancer biobank (PBCB) in western Norway. 2018-09-04 - 2018-09-07.
 • Ramvi, Ellen; Lavik, Marta Høyland; Gripsrud, Birgitta Haga (2018). The experience of ethical dilemmas in the transition between the country of origin and the country of destination. A qualitative study of migrant health care personnel working with death in a welfare state.. University College Cork; 2018-09-01 - 2018-09-02.
 • Solbrække, Kari Nyheim; Gripsrud, Birgitta Haga (2018). Scientific supremacy as an obstacle to establishing and sustaining interdisciplinary dialogue across knowledge paradigms in health and medicine. Knowit, Universitetet i Oslo; 2018-10-26 - 2018-10-27.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2017). Amming offentlig: Når den sexy puppen blir babymat. forskning.no. [Internet]; 2017-05-17.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2017). Brystkreft – kulturelle dimensjoner og kroppslige erfaringer. Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger; 2017-05-09.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2017). Imagining transitions in old age through a Visual Matrix. Presentasjon av artikkel, med fokus på overgangen fra liv til død. Forskergruppa SHEP, Avdeling for helsefag, UiO; 2017-08-14 - 2017-08-15.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2017). Innbilding av overganger i aldring gjennom en Visual Matrix. Presentasjon av en artikkel, med fokus på overgangen fra liv til død. Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker; 2017-08-29.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2017). Noen bruker nakenhet som terapi, andre som politisk virkemiddel. Dagbladet Magasinet. [Newspaper]; 2017-07-13.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2017). Oops I did it again? Touching on feminist methodology – a research testimonial. Universitetet i Stavanger, Norsk Hotellhøgskole; 2017-12-13.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2017). Public breastfeeding: When the sexy boob becomes baby food. kilden.no. [Internet]; 2017-06-28.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2016). Aftenbladets tabloide omgang med den livsfarlige arven.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2016). Gendering Breast Cancer: Constellations of Corporeal and Psychosymbolic Loss. Centre for Gender Studies, University of Oslo; 2016-09-29.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2016). I am not the same: Women's Experiences of breast cancer, loss of breast and reconstruction.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2016). ”Jeg er ambivalent i forhold til livet” - eksistensielle og sosiokulturelle aspekter ved en kvinnes erfaring av brystkreft. Instutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo; 2016-03-09 - 2016-03-10.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2016). Juntafil P3: Toppløshet, kvinnebryster og seksualitet i norsk kontekst. NRK Marienlyst/Rogaland. [Radio]; 2016-06-16.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2016). Pakkeforløp i brystkreftbehandling: et kritisk blikk på samhandling og omsorg i sammenheng. Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, UiS; 2016-05-10.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2016). Professional relations.
 • Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen (2016). Ekspressiv skriving for relasjonsarbeidere i rusomsorg. Funkishuset; 2016-03-15.
 • Liveng, Anne; Lading, Åse Høgsbro; Ramvi, Ellen; Gripsrud, Birgitta Haga; Manley, Julian; Froggett, Lynn; Hollway, Wendy (2016). Imaging transitions in old age through the Visual Matrix method. Association for Psychosocial Studies; 2016-06-29 - 2016-07-01.
 • Ramvi, Ellen; Gripsrud, Birgitta Haga (2016). Death as cultural trope and death as silent care praxis. Senter for omsorgsforskning, høgskolen i Bergen; 2016-11-08 - 2016-11-09.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2015). Brystkreft og øyet som ser: kulturelle og psykososiale aspekter. Brystdiagnostisk senter, Stavanger Universitetssjukehus; 2015-04-13.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2015). Exploring the water cluster as it emerged in a visual matrix on death and dying. The University of Stavanger & University of Roskilde; 2015-08-24 - 2015-08-26.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2015). "Javisst gjör det ont när knoppar brister". Brystkreft: kulturelle og psykososiale aspekter. Avdeling for Blod-og kreftsykdommer, SUS; 2015-04-21.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2015). "Jeg er ikke den samme" - status quo. Haukeland sjukehus og Stavanger Universitetssjukehus; 2015-02-13.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2015). Spektakulære kvinnebryst i blikkfang og levd erfaring. Clutchen dameklubb; 2015-04-21.
 • Gripsrud, Birgitta Haga; Pollestad, Kathrine (2015). "Hva gjør det med oss?" Om utfordringer knyttet til relasjonsintensivt sykepleiearbeid med døende mennesker. Avdeling for Blod-og kreftsykdommer, SUS; 2015-09-08.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2014). Brystkreftkirurgi - psykososiale aspekter. Internundervisningen ved stråleterapien, Medisinsk div, SUS; 2014-09-03.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2014). Burde vi fanden meg vente med å gi ny pupp? Om primær rekonstruksjon i norsk brystkreftbehandling. Avdeling for helsefag, Universitetet i Oslo; 2014-10-21.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2014). Ekspressiv skriving: Terapeutisk metode og datainnsamling. Programområdet Profesjonelle relasjoner, UiS; 2014-03-20.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2014). Kvinners opplevelser av brystkreft, tap av bryst og rekonstruksjon. Norske kvinners sanitetsforening; 2014-09-22.
 • Gripsrud, Birgitta Haga; Elstad, Lotta (2014). Den evige kampen om brystvortene. Morgenbladet. [Newspaper]; 2014-07-04.
 • Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen (2014). Visual Matrix: Associations on the Spectacular and Lived Breasts. The Association for Psychosocial Studies; 2014-12-16 - 2014-12-17.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). Brystkreft - utvidet forståelse. Nærbø bygdekvinnelag; 2013-10-30.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). Brystkreft – utvidet forståelse gjennom tverrfaglig tilnærming. Stavanger Universitetssjukehus, Folke Hermansens fond;
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). Finnes det en feminin estetikk?. Tou Scene, Stavanger kommune; 2013-06-13.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). Fra molekyl til helt menneske - glimt fra et personorientert forskningsprogram på brystkreft. Kreftforeningen; 2013-02-20.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). Hva betyr et kvinnebryst?. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2013-03-11.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). Innslag om frigivelsen av Paula Cooper i Søndagsavisa. NRK. [Radio]; 2013-06-23.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). Ja til forskjellsbehandling. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2013-02-21.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). "Jeg er ikke den samme" - opplevelser av brystkreft, tap av bryst og rekonstruksjon. Foredrag. Avdeling for bryst-og endokrinkirurgi, SUS; 2013-06-19.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). "Jeg er ikke den samme" - presentasjon av et kvalitativt brystkreftprosjekt. Prospective Breast Cancer Biobank Study; 2013-09-06.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). La Résistance: historier om tverrfaglig samarbeid i brystkreftforskning. Nettverk for kjønnsforskning, UiS; 2013-09-11.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). Psykoanalytiske tema og teorier i doktorgradsavhandlingen "Spectacular Breasts: Mapping Our Historical and Contemporary Cultural Fascination with the Breast". Programområdet Profesjonelle relasjoner, UiS; 2013-04-04.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). Spektakulære kvinnebryst: fra blikkfang til levd erfaring. Soroptimistene, Stavanger lokallag; 2013-05-07.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). Vi venter fanden meg ikke på ny pupp!. Universitetet i Stavanger, Stavanger Universitetssjukehus; 2013-09-26.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2012). Du faller fritt og du svever. Anmeldelse av danseforestilling.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2012). Forfengelighetens fyrverkeri. Anmeldelse av danseforestilling.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2012). Gender - An Introduction. Hotellfagskolen, Universitetet i Stavanger; 2012-11-01.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2012). Grensekontroll i møtet med den andre. Anmeldelse av danseforestilling.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2012). Kråkesølv i sammenbruddets rand. Anmeldelse av danseforestilling.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2012). Nettside for studien "I am not the same" - Women's Experiences of Breast Cancer, Breast Loss and Reconstruction.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2012). Orkester som sosialt prosjekt. Scenekunst.no. [Internet]; 2012-11-07.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2012). Skriveglede. Samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Stavanger; 2012-10-29.
 • Gripsrud, Birgitta Haga; Borrevik, Line Noer (2007). ...hva er det der som buler ut? Bryster.
 • Gripsrud, Birgitta Haga; Nome, Johanne Færevaag (2007). Puppen og psykoanalysen.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2013). Absence - website - text/content for multimedia arts project. Agnes Btffn.
 • Gripsrud, Birgitta Haga (2012). "Skriveglede" - film til bruk i internundervisning for ansatte ved Universitetet i Stavanger. Universitetet i Stavanger. Stavanger.