Et profilbilde

Postdoctoral Fellow
Veslemøy Guise { "honorific-suffix": "Postdoctoral Fellow", "fn": "Veslemøy Guise", "tel": "Telephone: +47 51834291", "email": "veslemoy.guise@uis.no" }

Faculty Faculty of Health Sciences
Department Department of Quality and Health Technology
Room KA A-246

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Aase, Karina; Billett, Stephen; Haraldseid-Driftland, Cecilie; Guise, Veslemøy (2018). Collaborative Learning in SHARE. Universitetet i Stavanger; 2018-12-11.
 • Aase, Karina; Chambers, Mary; Guise, Veslemøy (2018). Patient and Stakeholder Involvement. Universitetet i Stavanger; 2018-11-12.
 • Guise, Veslemøy (2018). Introduksjon til velferdsteknologi. Universitetet i Stavanger; 2018-11-19.
 • Guise, Veslemøy (2018). Simulering av videobesøk i hjemmesykepleien – virker det?. SAFER; 2018-04-09 - 2018-04-10.
 • Aase, Karina; Aase, Ingunn; Haraldseid, Cecilie; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Guise, Veslemøy; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Tjoflåt, Ingrid (2017). Hva menes med effektiv utdanning og implementering? Utvalgte forskningsresultater fra SHARE. SAFER; 2017-12-15.
 • Guise, Veslemøy (2015). Hvordan simulere videobesøk i hjemmesykepleien. SAFER; 2015-12-02.
 • Guise, Veslemøy (2015). Introduksjon til velferdsteknologi. UiS; 2015-08-12.
 • Guise, Veslemøy (2015). Pasientsikkerhet i hjemmebaserte tjenester. UiS; 2015-11-04.
 • Guise, Veslemøy (2015). Pasientsikkerhet i hjemmebaserte tjenester. UiS; 2015-01-13.
 • Guise, Veslemøy (2015). Patient safety risks associated with telecare. Kuopio University Hospital; 2015-09-23.
 • Guise, Veslemøy (2015). Velferdsteknologi på Institutt for helsefag, UiS. Kommunenes Sentralforbund; 2015-06-12.
 • Guise, Veslemøy (2014). Can training for healthcare professionals aid adoption, quality and safety of telecare services in home-based elderly care? Development and evaluation of a simulation-based pilot training programme. SESAM, SUS; 2014-02-11 - 2014-02-13.
 • Guise, Veslemøy (2014). Opplæringsbehov for helsepersonell som skal ta i bruk videokommunikasjonsutstyr - foreløpige funn fra fokusgruppeintervjuer. UiS;
 • Guise, Veslemøy (2014). Patient safety risks associated with telecare: a systematic review and narrative synthesis of the literature. PhD studentene ved IH; 2014-03-26 - 2014-04-02.
 • Guise, Veslemøy (2014). Videokommunikasjon i hjemmebaserte tjenester - Bruksområder, brukere og mål for opplæring. Stavanger kommune;
 • Guise, Veslemøy; Anderson, Janet; Wiig, Siri (2014). Identifying patient safety risks in telecare: The utility of a human factors approach. UiS og NSQH; 2014-10-02 - 2014-10-03.
 • Guise, Veslemøy; Haraldseid, Cecilie (2014). Introduksjon til velferdsteknologi. Universitetet i Stavanger; 2014-08-19.
 • Guise, Veslemøy; Wiig, Siri; Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne; Søyland, Elsa; Testad, Ingelin; Lorentsen Moltu, Kirsti (2014). Videokommunikasjon i hjemmebaserte tjenester - Bruksområder, brukere og mål for opplæring. Randaberg kommune;
 • Guise, Veslemøy; Wiig, Siri; Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne; Søyland, Elsa; Testad, Ingelin; Lorentsen Moltu, Kirsti; Anderson, Janet (2014). Kartlegging av opplæringsbehov: Resultater fra datainnsamling i WP4. Lyse FoU og UiS;
 • Guise, Veslemøy; Wiig, Siri; Testad, Ingelin (2014). Healthcare professionals' reflections on telecare services and training needs associated with telecare use - findings from a focus group study. UiS og NSQH; 2014-10-02 - 2014-10-03.
 • Wiig, Siri; Guise, Veslemøy; Storm, Marianne; Husebø, Sissel Eikeland; schibevåg, lene; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina; Heskestad, Randi Nisja; Haraldseid, Cecilie; Dyrstad, Dagrunn Nåden (2014). Status on Nordic research on patient safety and quailty in healthcare and suggestions for future research. UiS;
 • Wiig, Siri; lunde husebø, Anne Marie; Guise, Veslemøy; Storm, Marianne; Søyland, Elsa; Moltu, Kirsti; Testad, Ingelin (2014). Using videophone technology in homecare services for the elderly - healthcare professionals' views on implications for quality and safety. 2014-10-02 - 2014-10-03.
 • Guise, Veslemøy (2013). Benefits and challenges of applying an action research approach to a multi-stakeholder telecare project. Institutt for helsefag, UiS;
 • Guise, Veslemøy (2013). Can training for healthcare professionals aid adoption, quality and safety of telecare services in home-based elderly care? Development and evaluation of a simulation-based pilot training programme. Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger;
 • Guise, Veslemøy (2013). Can training for healthcare professionals aid adoption, quality and safety of telecare services in home-based elderly care? Development and evaluation of a simulation-based pilot training programme. SESAM, SUS;
 • Guise, Veslemøy (2013). Tar doktorgrad i Lyse-prosjekt. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2013-12-04.
 • Guise, Veslemøy; Wiig, Siri (2013). Velferdstekonologi og opplæring: erfaringer og behov hos helsepersonell. 2013-10-23 - 2013-10-24.
 • Haraldseid, Cecilie; Guise, Veslemøy (2013). Introduksjon til temaet: Velferdsteknologi.
 • Haraldseid, Cecilie; Guise, Veslemøy; Aase, Karina (2013). 3rd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare, 2-3 October 2014, Stavanger, Norway.
 • Guise, Veslemøy (2012). Assistive technology and training. Programområde for kvalitet og sikkerhet i helsesystemer, IH;
 • Guise, Veslemøy (2012). Velferdsteknologi og opplæring. Stavanger kommune;
 • Guise, Veslemøy (2012). WP4: Velferdsteknologi og opplæring. Lyse;