Et profilbilde

Associate Professor
Hulda Mjøll Gunnarsdottir { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Hulda Mjøll Gunnarsdottir", "tel": "Telephone: +47 51831521", "email": "hulda.m.gunnarsdottir@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Social Studies
Room KA A-215

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll (2017). The Emotional Middle. Autonomy and emotion management in the middle managerial role.. University of Stavanger. ISBN 978-82-7644-697-5. 89 p.
 • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Nilssen,, Linn Helen; Bente, Nistad Westermoen; Westermoen, Harald; Ophus, Tonje Alvestad; Omland, Leif Johannes; Petersen, Siri Myhren (2018). Foreldre på Sandved er bekymret.
 • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll (2018). En jobb full av følelser. Å bruke seg selv i jobben. Ressurssenteret for barn og familier, Sandnes kommune; 2018-12-06.
 • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll (2018). Gatelangs - Sosialpedagogisk praksis og oppsøkende metode.. NTNU; 2018-05-07 - 2018-05-08.
 • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll (2018). Mellom barken og veden, eller midt i smørøyet? Relasjonelt og emosjonelt arbeid i mellomleder rollen.. MindUp; 2018-09-19.
 • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll (2017). 5-årig barnevernsutdanning. FO; 2017-04-19 - 2017-04-20.
 • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll (2017). Doktoren svarer. Lederliv i krysspress.. Morgenbladet. [Newspaper]; 2017-03-24.
 • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll (2017). Gatelangs og trygg. Et sosialpedagogisk perspektiv på oppsøkende arbeid.. Universitetet i Stavanger- sosialpedagogisk nettverk; 2017-05-10 - 2017-05-11.
 • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll (2017). Mellomledelse. Mellomlederens vanskelige følelsesliv.. Dagens Perspektiv. [Newspaper]; 2017-03-23.
 • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll (2017). Skal du fungere som mellomleder må takle egne og ansattes følelser.. Teknisk ukeblad. [Business/trade/industry journal]; 2017-05-11.
 • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll; Studsrød, Ingunn (2016). Barnevernet: Gjør utdanningen 5 årig.
 • Studsrød, Ingunn; Gunnarsdottir, Hulda Mjøll (2016). Barnevernet: Gjør utdanningen 5-årig.
 • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll (2014). Autonomy in emotion managment: Balancing organizational change. Universitetet i Stavanger, Høgskule i Stord og Haugesund; 2014-11-25 - 2014-11-27.
 • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll (2013). En for alle, alle for en...eller? Samspill og mestring i endringsprosesser. Mattilsynet, Region Rogaland; 2013-12-13.
 • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll (2013). Intervju om kvinnedagens betydning i dagens samfunn. Stavanger studentradio. [Radio]; 2013-03-08.
 • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll (2012). Gender and person/role conflict in managmenet: A study of gender, management position and dissonance amongst managers in a Scandinavian setting. Emotions Network; 2012-07-02 - 2012-07-03.
 • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll (2012). Middle managers, sensemaking and emotional labor in organizational change. NEON; 2012-11-21 - 2012-11-22.