Et profilbilde

Assistant Professor
Kari Stamland Gusfre { "honorific-suffix": "Assistant Professor", "fn": "Kari Stamland Gusfre", "tel": "Telephone: +47 51834572", "email": "kari.s.gusfre@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Avdeling Porsgrunn

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Gusfre, Kari Stamland (2018). Aktivitetsplikten i praksis. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. ISBN 9788283720587. 59 p.
  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Gusfre, Kari Stamland (2019). The Schools Internal Resource Team against bullying. Conference partners international; 2019-06-04 - 2019-06-06.
  • Gusfre, Kari Stamland (2018). Foreldresamarbeid. Læringsmiljøsenteret; 2018-02-02.
  • Gusfre, Kari Stamland (2018). Rektors rolle i mobbesaker. Læringsmiljøsenteret; 2018-01-24 - 2018-01-25.
  • Gusfre, Kari Stamland; Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn (2018). Teacher bullying - a literature review. Psychologische Hochschule Berlin; 2018-11-01 - 2018-11-03.
  • Gusfre, Kari Stamland; Tveitereid, Kirsti (2018). Hvorfor går ikke mobbetallene ned? Mobbing er mer enn det som skjer mellom den som mobber og den som utsettes for mobbing. Presentasjon av innhold i boken Stemmer i mobbesaker (2018).
  • Grini, Nina; Gusfre, Kari Stamland (2017). § 9A Aktivitetsplikten - Brosjyre.
  • Gusfre, Kari Stamland (2017). Rektors rolle i mobbesaker. Læringsmiljøsenteret; 2017-04-26 - 2017-04-27.
  • Støen, Janne; Gusfre, Kari Stamland (2017). Det viktige foreldresamarbeidet. Utdanningsdirektoratet;
  • Støen, Janne; Gusfre, Kari Stamland (2017). Foreldresamarbeid. Utdanningsdirektoratet;