Et profilbilde

Assistant Professor
Conrad Hagen { "honorific-suffix": "Assistant Professor", "fn": "Conrad Hagen", "tel": "Telephone: +47 51834022", "email": "conrad.hagen@uis.no" }

Faculty Faculty of Performing Arts
Department Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Hagen, Conrad (2007). Effekter og effektivitet i kunstfagundervisningen. In: Kultur former framtida: Hvordan og hvorfor kultur virker. Kulturforbundet og Andrimne. p. 36-41.
 • Hagen, Conrad (2007). Læring gjennom musikk. In: Kultur former framtida: Hvordan og hvorfor kultur virker. Kulturforbundet og Andrimne. p. 28-35.
 • Hagen, Conrad (2008). Rapport 2008: 8R Uppföljande utvärdering av lärarutbildingen, Kvalitetsgranskning, Högskoleverket (Swedish National Agency for Higher Education), Stockholm, april 2008. Högskoleverket (Swedish National Agency for Higher Education), Stockholm. 250 p.
 • Hagen, Conrad (2002). Plan for Stavanger kulturskole. Stavanger kommune. 39 p.
 • Hagen, Conrad (1998). Skapende, kreative aktiviteter i kunst og kulturformidlinga : Delrapport 1: Komponering i klasserommet. SKAKK-prosjektet. 118 p.
 • Hagen, Conrad (1997). Deltakelse i rammeplanarbeid LU-98-Rammeplan for faglærerutdanning Musikk, dans og drama.
 • Hagen, Conrad (2014). "Husker du?".
 • Hagen, Conrad (2014). Kulturtimen.
 • Hagen, Conrad (2014). På bølgelengde.
 • Hagen, Conrad (2014). "På bøljan blå...".
 • Hagen, Conrad (2014). På jordomseiling.
 • Hagen, Conrad (2013). Juleforestilling.
 • Hagen, Conrad (2013). "Sommerkonsert".
 • Hagen, Conrad (2013). "Syng og vær glad".
 • Hagen, Conrad (2013). "Varietè".
 • Hagen, Conrad (2012). "Julekonsert".
 • Hagen, Conrad (2012). Konsertforestilling "Gode, gamle dager".
 • Hagen, Conrad (2012). Konsertforestillingen "Husker du?".
 • Hagen, Conrad (2012). Konsertforestillingen "Husker du?".
 • Hagen, Conrad (2012). "Solhaug 101 ut".
 • Hagen, Conrad (2012). "Variete".
 • Hagen, Conrad (2011). Gode, gamle dager.
 • Hagen, Conrad (2011). Gode, gamle dager.
 • Hagen, Conrad (2011). Gode, gamle dager.
 • Hagen, Conrad (2014). Hvordan bruke musikk i arbeidet med personer med utviklingshemming/nedsatt funksjonsevne?.
 • Hagen, Conrad (2014). Ny kulturell grunnmur - presentasjon av sentrale dokumenter i arbeidet med kunst og kultur i lokalmiljøet. Kulturskolen i Levanger;
 • Hagen, Conrad (2013). MI i praksis. Skaarlia barnehage;
 • Hagen, Conrad (2013). Mangesidig intelligens i barnehagen. Iglemyr FUS barnehage AS;
 • Hagen, Conrad (2013). Samordnet kunst- og kulturopplæring. Levanger kulturskole;
 • Hagen, Conrad (2012). Howard Gardners MI-teori i barnehagen. Furutoppen barnehage;
 • Hagen, Conrad (2011). Howard Gardners MI-teori i barnehagen. Bratteborg barnehage;
 • Hagen, Conrad (2011). Multiple intelligenser i barnehagen. Furutoppen barnehage;
 • Hagen, Conrad (2009). Det estetiska området som som utvecklingskraft i utbildning. 2009-02-05.
 • Hagen, Conrad (2009). Sang skaper livskvalitet og utvikling - hva forskningen forteller oss. 2009-03-29.
 • Hagen, Conrad (2008). Gardners teori om multiple intelligenser (MI) og utvikling av nye læringsstrategier i skolen. 2008-08-14.
 • Hagen, Conrad (2007). Gardners multiple intelligenser - i praksis.
 • Hagen, Conrad (2006). Gardners multiple intelligenser - fra teori til praksis.
 • Hagen, Conrad (2006). Mary's Boy Child - et jubileumsarrangement.
 • Hagen, Conrad (2005). Nye læringsstrategier i skolen.
 • Hagen, Conrad (2002). De 8 intelligenser. [Newspaper]; 2002-11-29.
 • Hagen, Conrad (2002). De åtte intelligenser og barns læringsstiler. 2002-01-02.
 • Hagen, Conrad (2002). Gardners flerintelligensteori. 2002-09-18.
 • Hagen, Conrad (2002). Gardners flerintelligensteori og barns læringsstiler. 2002-11-22.
 • Hagen, Conrad (2002). Gardners flerintelligensteori og barns læringsstiler. 2002-08-14.
 • Hagen, Conrad (2002). Gardners flerintelligensteori og barns læringsstiler i praksis. 2002-10-18.
 • Hagen, Conrad (2002). Gardners flerintelligensteori og barns læringsstiler i praksis. 2002-04-02.
 • Hagen, Conrad (2002). Howard Gardners teori om de mange intelligenser. 2002-09-06.
 • Hagen, Conrad (2002). Intelligensforskning:Finnes det sammenhenger mellom denne og elevers forberedelsesarbeid og medvirkning i skolekonserter?. 2002-06-12 - 2002-06-13.
 • Hagen, Conrad (2002). Kan musikk gjøre oss klokere?. [Newspaper]; 2002-10-01.
 • Hagen, Conrad (2002). Musikk i grunnskolen. 2002-09-17.
 • Hagen, Conrad (2002). Samspill og samarbeid i skole og kulturliv. 2002-11-15.
 • Hagen, Conrad (2002). Sang i skolen. 2002-04-26 - 2002-04-28.
 • Hagen, Conrad (2001). De åtte intelligenser.
 • Hagen, Conrad (2001). Den kulturelle skolesekken; Intensjoner, grunnleggende prinsipper og forutsetninger. Høgskolen i Stavanger, Statens utdanningskontor i Rogaland, Kulturseks; 2001-11-19.
 • Hagen, Conrad (2001). Forskning på flerintelligensteorien og sammenhengen mellom kunstfag og læring. 2001-03-30.
 • Hagen, Conrad (2001). Gardners flerintelligensteori - i praksis. Lunde skole; 2001-08-10.
 • Hagen, Conrad (2001). Kultur - betydning for oppvekst og lokalsamfunn; Eksempler på forskning og dokumentasjon. 2001-03-29.
 • Hagen, Conrad (2001). Kunstfag som pedagogisk virkemiddel.
 • Hagen, Conrad (2001). Learning Through Music - A Norwegian Perspective.
 • Hagen, Conrad (2001). Music and Brain Research. New England Conservatory of Music; 2001-03-08.
 • Hagen, Conrad (2001). Music literacy, socialization and violence; What the research shows. 2001-03-01.
 • Hagen, Conrad (2001). Music, Brain Development and Learning.
 • Hagen, Conrad (2001). Musikkdidaktikk i lærerutdanningen.
 • Hagen, Conrad (2001). Nyere forskning om barn og musikk. 2001-09-22.
 • Hagen, Conrad (2001). Skolebasert kompetanseutvikling og læring gjennom musikk. 2001-09-13 - 2001-09-14.
 • Hagen, Conrad (2001). Skolebasert kompetanseutvikling og læring gjennom musikk.
 • Hagen, Conrad (2001). Skolebasert kompetanseutvikling og læring gjennom musikk.
 • Hagen, Conrad (2000). Educational Reforms in Norway: Implications for Music Teacher Training.
 • Hagen, Conrad (2000). Music, Brain Development and Learning: The Function of Arts in Education.
 • Hagen, Conrad (2000). The Effects of Teaching and Learning in Music and the Arts.
 • Hagen, Conrad (2002). Musikk på mellomtrinnet.
 • Hagen, Conrad (2002). Skolebasert kompetanseutvikling og læring gjennom musikk.