Et profilbilde

Associate Professor
Anne Håland { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Anne Håland", "tel": "Telephone: +47 51833248", "email": "anne.haland@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department National Centre for Reading Education and Research
Room OD B-2495

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne (2017). God leseplanlegging. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-53392-2. 108 p.
 • Håland, Anne (2016). Skrivedidaktikk. Korleis støtta elevane si skriving i fag?. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02711-1. 215 p.
 • Håland, Anne (2013). Bruk av modelltekstar i sakprega skriving på mellomtrinnet. Ei undersøking av korleis modelltekstar set spor i elevtekstar og korleis elevar posisjonerer seg i ulike sakprega skrivesituasjonar. Det humanistiske fakultet, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. ISBN 978-82-7644-552-7. 286 p.
 • Håland, Anne (2010). Nynorsk i bruk. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7649-065-7. 70 p.
 • Håland, Anne; Helgevold, Lise; Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Mangen, Anne (2008). Lesing er.... Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2007). Bok i bruk på åttande til tiande trinn. Lesesenteret.
 • Håland, Anne; Lorentzen, Rutt Trøite (2007). Dialogar om tekst. Praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget. Universitetsforlaget. ISBN 9788215010809. 207 p.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2006). Bok i bruk på første til fjerde trinn. Lesesenteret. ISBN 8276490395.
 • Håland, Anne (2005). Leik og læring Grunnleggjande lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Lesesenteret. ISBN 8276490379. 50 p.
 • Håland, Anne (2011). Lesing som grunnleggjande ferdigheit. Lesesenteret, Nynorsksenteret, Skrivesenteret, Snøballfilm AS.
 • Håland, Anne (2008). Forlag som metode Filmar om lese- og skriveopplæring på 1. trinn.
 • Håland, Anne (2008). lesing som støtte for skriving og skriving som støtte for lesing Filmmateriale knytt til lese- og skriveoplæring på 1. trinn.
 • Håland, Anne (2007). Lese- og skriveoplæring på 1. trinn Sykehuslek.
 • Håland, Anne (2007). Lese- og skriveoplæring på 1. trinn. Kven er eg?- munnleg trening.
 • Håland, Anne (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn Boksen- munnleg trening.
 • Håland, Anne (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn Klassebamsen sin post kasse.
 • Håland, Anne (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn Lesing-tekstskaping-lesing.
 • Håland, Anne (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn Skriv!- 1. skoledag.
 • Håland, Anne (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn Skriving på PC.
 • Håland, Anne (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn Undring omkring bokstavene.
 • Håland, Anne (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Høytlesing: Jeg vil spise et barn.
 • Håland, Anne (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinnHøytlesing: Venner.
 • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; McTigue, Erin (2019). Hva er kvantiteten og kvaliteten på høytlesingspraksiser på første trinn i Norge?. Noles; 2019-03-11 - 2019-03-13.
 • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; McTigue, Erin (2019). Hva er kvantiteten og kvaliteten på læreres høytlesingspraksiser på første trinn i Norge?. NNMF; 2019-10-23 - 2019-10-24.
 • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; McTigue, Erin (2019). Hva er kvantiteten og kvaliteten på læreres høytlesingspraksiser på første trinn i Norge?. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2019-05-08.
 • Håland, Anne; Wagner, Åse Kari H. (2019). Hvordan utnytter norske 2.- trinnslærere potensialet i veileda lesing?. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2019-05-07 - 2019-05-09.
 • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; Rongved, Elisabeth (2018). Lykkes med meningsfull skriving i første klasse.
 • Håland, Anne (2018). Skriv!.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2018). Samtaler, Analyse og leseglede. Lesing av skjønnlitterære bøker på første trinn. Litteraturkritikk og kritisk lesing, Foreningen !les. [Business/trade/industry journal]; 2018-02-08.
 • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; Solheim, Oddny Judith (2018). Hvilke skrivepraksiser finnes på 1. trinn i norske klasserom?. 2018-01-25 - 2018-01-26.
 • Håland, Anne; Myran, Iris Hansson (2018). Skriving fra første dag - hvis skolen er forberedt.
 • Håland, Anne; Rongved, Elisabeth (2018). Gode tips til leseleksa.
 • Håland, Anne; Rongved, Elisabeth (2018). Leseråd for travle familiar.
 • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne (2017). Hvilke skrivepraksiser finnes på 1. trinn i norske klasserom?. Syddanske universitet; 2017-11-30 - 2017-12-01.
 • Håland, Anne (2017). Disciplinary literacy in elementary school. American Educational Research; 2017-04-26 - 2017-05-02.
 • Håland, Anne (2017). Modelltekstar som stillas. 2017-06-03.
 • Håland, Anne (2017). Samtalar om språk som stillas. 2017-06-01 - 2017-06-02.
 • Håland, Anne (2017). Skriverammer som stillas. 2017-06-04.
 • Håland, Anne (2017). Slik lærer du barnet å lese. Klikk.no. [Internet]; 2017-07-03.
 • Håland, Anne (2017). Å byggja stillas rundt elevane si skriving. 2017-07-01.
 • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord (2017). Skrivepraksiser på 1. trinn. Høgskolen Vestlandet; 2017-09-25.
 • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; Solheim, Oddny Judith (2017). Skriveopplæring i norske klasserom – egnet for å møte elevmangfoldet?. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Hoel, Trude; Håland, Anne; Rongved, Elisabeth (2016). First graders can read like experts. Alphagalileo.org. [Internet]; 2016-05-12.
 • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne (2016). Hvordan støtte elevenes skriving i fag?. Godalen videregående skole; 2016-09-07.
 • Håland, Anne (2016). Bruk av modelltekstar i skriveopplæringa. Universitetet i Stavanger; 2016-02-03.
 • Håland, Anne (2016). Korleis byggja stillas rundt elevane si skriving?. Lesesenteret; 2016-03-14 - 2016-03-15.
 • Håland, Anne (2016). Kva skjer når me les litteratur?.
 • Håland, Anne (2016). Leseplanleggjaren. Lesesenteret;
 • Håland, Anne (2016). Litteraturformidling. Lesesenteret;
 • Håland, Anne (2016). Skriveplanleggjaren.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2016). Førsteklassinger kan lese som eksperter. forskning.no. [Internet]; 2016-04-22.
 • Håland, Anne; Myran, Iris Hansson (2016). Skriving 4. Lesesenteret;
 • Scarbocci, Paolo Haaland; Håland, Anne; Aasen, Marit (2016). Lesing og skriving i norskfaget.
 • Håland, Anne (2015). Kan skrivedagar bli skriveopplæring?.
 • Håland, Anne (2015). Lesestimulering.
 • Håland, Anne (2015). Litteraturformidling. Lesesenteret;
 • Håland, Anne (2015). Modelltekstar som inspirasjon til skriving. Fylkesbiblioteket i Agder;
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2015). Estetisk lesekompetanse på 1. trinn. 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord (2015). Disciplinary literacy. How can we design Research focusing on disciplinary Reading and writing practices?. Iamte;
 • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord (2015). Fagspesifikk lesing og skriving. Lesesenteret og Skrivesenteret;
 • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; Skartveit, Bente Stausland (2015). Kva vil det seia å vera leselærar på faget sine eigen premissar?.
 • Håland, Anne; Myran, Iris Hansson (2015). Skriving 1. Lesesenteret og Skrivesenteret;
 • Håland, Anne; Myran, Iris Hansson (2015). Skriving 2. Lesesenteret og Skrivesenteret;
 • Håland, Anne; Myran, Iris Hansson (2015). Skriving 4. Lesesenteret og Skrivesenteret;
 • Myran, Iris Hansson; Håland, Anne (2015). Skriving 3.
 • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne (2014). Lesing som grunnleggjande ferdigheit. Utdanningsdirektoratet; 2014-04-03 - 2014-04-04.
 • Håland, Anne (2014). Arbeid med skjønnlitteratur. Utdanningsdirektoratet; 2014-03-17 - 2014-03-19.
 • Håland, Anne (2014). Arbeid med skjønnlitteratur. Utdanningsdirektoratet; 2014-02-10 - 2014-02-12.
 • Håland, Anne (2014). Modelltekstar som inspirasjon til skriving. Bergen Folkebibliotek; 2014-02-03 - 2014-02-05.
 • Håland, Anne (2014). På hvilken måte henter elevene mønstyer fra modelltekster?. Københavns Universitet; 2014-03-04.
 • Håland, Anne (2014). Rammer for skriving. Høgskulen i Sør-Trøndelag; 2014-04-11.
 • Håland, Anne (2014). Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Utdanningsdirektoratet; 2014-02-17 - 2014-02-19.
 • Håland, Anne (2014). Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Utdanningsdirektoratet; 2014-02-10 - 2014-02-12.
 • Håland, Anne (2014). Å posisjonere seg som fagtekstskriver.
 • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord (2014). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2014-09-03 - 2014-09-04.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne (2014). God praksis i begynneropplæringen i lesing og skriving. På sporet; 2014-05-20.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne (2014). Hva kjennetegner god begynneropplæring i lesing og skriving? God praksis i begynneropplæringen.. På sporet; 2014-08-13.
 • Håland, Anne (2013). 10 leseråd til foreldre. [Newspaper]; 2013-08-22.
 • Håland, Anne (2013). Fagtekstskriving. Nord- Østerdalsregionen;
 • Håland, Anne (2013). Korleis posisjonerer elevane seg som fagtekstskrivarar? Ei undersøking av korleis elevar på 5. trinn posisjonerer seg i skriving av labrapportar og fagbøker. 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Håland, Anne (2013). Korleis utvikla gode fagskrivarar?.
 • Håland, Anne (2013). Leseopplæring i fag.
 • Håland, Anne (2013). Lesing og skriving i fag på barnetrinnet. Skulemøte for Rogaland;
 • Håland, Anne (2013). "Rammer for skriving- sakprega skriving". HIST;
 • Håland, Anne (2013). Skriveopplæring på barnetrinnet.
 • Håland, Anne (2013). Slutt med hugseprøvar. [Newspaper]; 2013-03-24.
 • Håland, Anne (2013). Å kunne skrive i fag.
 • Håland, Anne (2013). Å lesa i fag. Stavanger kommune;
 • Håland, Anne; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Langvik, Kjersti Merete (2013). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Lesesenteret; 2013-04-22 - 2013-04-23.
 • Håland, Anne; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Langvik, Kjersti Merete (2013). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Lesesenteret; 2013-05-14 - 2013-05-15.
 • Hoel, Trude; Håland, Anne (2012). Gutter vil ha action, humor og sex. [Newspaper]; 2012-01-14.
 • Håland, Anne (2012). Leseopplæring. Stavanger kommune;
 • Håland, Anne (2012). Lesing i alle fag. Randaberg kommune;
 • Håland, Anne (2012). "Rammer for skriving". Nasjonalt senter for skriveopplæring;
 • Håland, Anne (2012). Skriveopplæring. Fjell kommune;
 • Håland, Anne (2012). Torvald Tu- norsk forfattar på to bokstavar. Klepp mållag;
 • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne (2011). Å lese i alle fag, hvorfor, hva og hvordan?. Lesesenteret; 2011-09-01.
 • Håland, Anne (2011). Grunnleggjande lese- og skriveopplæring. 2011-09-27.
 • Håland, Anne (2011). Korleis kan læraren si "Scaffolding" gi elevane tilgang til spesialisert skriving?. Med eksempel frå labrapportskriving på 5. trinn. 2011-05-30 - 2011-05-31.
 • Håland, Anne (2011). Korleis utvikla gode skrivarar?. 2011-01-26.
 • Håland, Anne (2011). Kva vil det seia å vera leselærar?. 2011-02-01 - 2011-02-02.
 • Håland, Anne (2011). Modelltekster gir rammer for skriving. Eksempler fra et PhD-prosjekt gjennomført med 10 år gamle elever. 2011-09-08.
 • Håland, Anne (2011). Å lesa for ulike formål. 2011-02-04.
 • Håland, Anne (2011). Å lesa i alle fag. 2011-08-16.
 • Håland, Anne (2011). Å lesa i fag. 2011-03-14.
 • Håland, Anne (2011). Å vera leselærar i fag. 2011-02-14.
 • Håland, Anne (2011). Å være leselærer. 2011-03-16.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2011). Skolemøtet i Rogaland - Språkstimulering i barnehage og skule, del I. 2011-11-18.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2011). Skolemøtet i Rogaland - språkstimulering i barnehage og skule, del II. 2011-11-18.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2011). Språkstimulering i barnehage og skule. 2011-03-28 - 2011-03-29.
 • Wadsten, Marit; Håland, Anne; Aasen, Arne Johannes (2011). NOLES-konferanse okt 2011. Lesesenteret, Skrivesenteret, Nynorsksenteret; 2011-10-05 - 2011-10-06.
 • Wadsten, Marit; Håland, Anne; Melby, Guri (2011). NOLES-konferanse. Lesesenteret, Skrivesenteret, Nynorsksenteret; 2011-02-02 - 2011-02-03.
 • Helgevold, Lise; Hoel, Trude; Håland, Anne (2010). Sosiokulturelt perspektiv som erkjennelse. 2010-11-08.
 • Håland, Anne (2010). Bruk av barnelitteratur i lese- og skriveopplæringa på 1. trinn. UIS; 2010-03-09.
 • Håland, Anne (2010). Korleis kan bruk av modelltekstar hjelpa elevar som strevar med skriving?. 2010-05-26 - 2010-05-27.
 • Håland, Anne (2010). Korleis utvikla gode skrivarara?. Lesesenteret; 2010-11-16.
 • Håland, Anne (2010). Kva er god begynnaropplæring?. UIS; 2010-09-02.
 • Håland, Anne (2010). Lesestimulering og leseoppdragelse. UIS; 2010-10-21.
 • Håland, Anne (2010). Lesing av modelltekstar som utgangspunkt for eiga skriving. UIS; 2010-02-04.
 • Håland, Anne (2010). Skriving av fagtekstar. Kringlebotn skole; 2010-09-17.
 • Håland, Anne; Andreassen, Anne Brit; Stuestøl, Liv Caroline (2010). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Lesesenteret; 2010-06-03 - 2010-06-04.
 • Håland, Anne; Andreassen, Anne Brit; Stuestøl, Liv Caroline (2010). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Lesesenteret; 2010-05-31 - 2010-06-01.
 • Håland, Anne (2009). Bok i bruk på 1.-4. trinn. Klepp kommune; 2009-09-02.
 • Håland, Anne (2009). Bruk av modelltekstar i undervisninga. Universitetet i Stavanger; 2009-11-13.
 • Håland, Anne (2009). Bøker i bruk, litteraturformidling på 1.-4. trinn. Sandnes kommune; 2009-10-28.
 • Håland, Anne (2009). Bøker og tekst i bruk i den første lese- og skriveopplæringa. Universitetet i Stavanger; 2009-02-12.
 • Håland, Anne (2009). Dialogar om tekst. Arbeid med elevtekstar i norskfaget. Universitetet i Agder; 2009-05-28.
 • Håland, Anne (2009). Korleis utvikla gode skrivarar?. Kvernevik skole; 2009-10-29.
 • Håland, Anne (2009). Leseglederordninga. Rogaland fylkesbibliotek; 2009-09-18.
 • Håland, Anne (2009). Litteraturformidling og arbeid med tekst. Høgskulen i Sør-Trøndelag; 2009-01-12.
 • Håland, Anne (2009). Litteraturformidling og bøker i bruk. Høgskulen i Hedmark; 2009-11-19.
 • Håland, Anne (2009). Modelltekstar i skriveopplæringa på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Universitetet i Stavanger; 2009-04-21.
 • Håland, Anne (2009). Ny litteratur. Rogaland fylkesbibliotek; 2009-03-06.
 • Håland, Anne (2009). dialogar om tekst. Praktsik arbeid med elevtekstar i norskfaget. Universitetet i Agder; 2009-11-20.
 • Håland, Anne (2009). litteraturformidling og bøker i bruk. Universitetet i Stavanger; 2009-10-22.
 • Håland, Anne; Helgevold, Lise (2009). Bok i bruk. Litteraturformidling for lærere. Lesesenteret, Nynorsksenteret og NBI; 2009-03-03.
 • Håland, Anne; Helgevold, Lise (2009). Bok i bruk. Litteraturformidling for lærere. Lesesenteret og Norsk Barnebokinstitutt; 2009-03-02.
 • Helgevold, Lise; Håland, Anne (2008). Lesing er... Veiledningsmateriell og etterutdanningskurs. 2008-05-29.
 • Håland, Anne (2008). Bok i bruk og Leseglederordninga- ulike metodar for å styrkja leseferdigheitene i skulen. 2008-02-03 - 2008-02-06.
 • Håland, Anne (2008). Fagtekstskriving på 7. trinn med utgangspunkt i moderne fagbøker for barn. 2008-04-24 - 2008-04-25.
 • Håland, Anne (2008). Forlaga fråskriv seg ansvar. [Radio]; 2008-03-04.
 • Håland, Anne (2008). Lesesatsing i boks. [Newspaper]; 2008-10-04.
 • Håland, Anne (2008). Lesesatsingen er i boks. [Newspaper]; 2008-09-24.
 • Håland, Anne (2008). Loggskriving på 5. trinn med utgangspunkt i autentiske loggar frå arbeidslivet. 2008-11-17 - 2008-11-18.
 • Håland, Anne (2008). Må pirre barnas nysgjerrighet. [Newspaper]; 2008-01-22.
 • Håland, Anne (2008). Ny barneliteratur bra for lesing. [Newspaper]; 2008-02-01.
 • Håland, Anne (2008). Nynorskungar blir taparar. [Radio]; 2008-03-04.
 • Håland, Anne; Engen, Liv (2008). Lese- og skriveopplæring på mellom- og ungdomstrinnet. Sauda kommune; 2008-09-29.
 • Håland, Anne; Helgevold, Lise (2008). Feil fokus, mener Lesesenteret. [Newspaper]; 2008-10-29.
 • Håland, Anne; Helgevold, Lise (2008). Lesestimulering og litteraturformidling. Selbu kommune; 2008-01-07 - 2008-01-08.
 • Håland, Anne; Helgevold, Lise (2008). Touch-metoden kan ta for mye tid. [Newspaper]; 2008-10-30.
 • Engen, Liv; Helgevold, Lise; Håland, Anne (2007). Lese- og skriveopplæring Teorier, prinsipper og metoder. Landsmidstødin, Færøyene; 2007-11-12 - 2007-11-16.
 • Hoel, Trude; Håland, Anne (2007). Lesegledere - engasjerte formidlere av ny barne- og ungdomslitteratur.
 • Håland, Anne (2007). Bøker er skriveopplæring!. 2007-12-03.
 • Håland, Anne (2007). Eg hinka rundt ringen- filmar om lese- og skriveopplæring på 1. trinn.
 • Håland, Anne (2007). Lesegledere- engasjerte formidlere av ny barne- og ungdomslitteratur.
 • Håland, Anne (2007). Lesestimulering og skriveopplæring på mellomtrinnet. Stavanger kommune; 2007-09-18.
 • Håland, Anne (2007). Lesestimulering og skriveopplæring på småskoletrinnet. Stavanger kommune; 2007-09-11.
 • Håland, Anne (2007). Lesing av ny litteratur. NOELES nettverket; 2007-10-29 - 2007-10-30.
 • Håland, Anne (2007). Litteraturformidling og bøker i bruk. 2007-03-07.
 • Håland, Anne (2007). "pappa er senil". [Newspaper]; 2007-08-20.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2007). Lesestimulering. PPT-kontoret på Lista; 2007-10-11.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2007). Lese- og skriveoplæring på 1. trinn. Lesesenteret; 2007-05-30 - 2007-05-31.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Lesesenteret; 2007-05-21 - 2007-05-22.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Lesesenteret; 2007-09-20 - 2007-09-21.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Lesesenteret; 2007-08-27 - 2007-08-28.
 • Håland, Anne (2006). Bok i bruk for 8.-10.trinn.
 • Håland, Anne (2006). Bok i bruk- litteraturformidling. Nettverket for skolebibliotekarer i Stavanger; 2006-05-11.
 • Håland, Anne (2006). Leseglederene, nasjonal videreføring. NOELES-nettverket; 2006-11-16.
 • Håland, Anne (2006). Om lesestimulering. [Newspaper]; 2006-11-16.
 • Håland, Anne (2006). Presentasjon av lesegledere. 2006-09-11.
 • Håland, Anne (2006). Prosesskriving, dialog om tekst. Lesestimulering og leseoppdragelse. Stryn kommune; 2006-03-07 - 2006-03-08.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2006). Lese- og skriveopplæring for 1. trinn. 2006-10-05 - 2006-10-06.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2006). lese- og skriveopplæring for 1. trinn. 2006-05-30 - 2006-05-31.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2006). lese- og skriveopplæring på 1. trinn. 2006-09-28 - 2006-09-29.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2006). lese- og skriveopplæring på 1. trinn. 2006-08-28 - 2006-08-29.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2006). lese- og skriveopplæring på 1. trinn. 2006-08-24 - 2006-08-25.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2006). lese- og skriveopplæring på 1. trinn. 2006-05-22 - 2006-05-23.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2006). lese- og skriveopplæring på 1. trinn. 2006-04-26 - 2006-04-27.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2006). lese- og skriveopplæring på 1. trinn. 2006-04-24 - 2006-04-25.
 • Hoel, Trude; Håland, Anne (2005). Bok i bruk for 1. 4. trinn.
 • Hoel, Trude; Håland, Anne (2005). Leselederne. 2005-09-02.
 • Håland, Anne (2004). "Nei, og så kysset jeg prinsessen så mye jeg ville"-dialog om tekst.
 • Mossige, Margunn; Håland, Anne (2017). Å støtta elevane si skriving. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking - Lesesenteret. Universitetet i Stavanger.
 • Eiksund, Hjalmar; Wadsten, Marit; Håland, Anne; Kvithyld, Trygve (2011). Lesing og skriving på tvers av fag. Snöball Film.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2011). Språkstimulering i barnehage og skule. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.