Et profilbilde

Assistant Professor
Eva Torborg Hærem { "honorific-suffix": "Assistant Professor", "fn": "Eva Torborg Hærem", "tel": "Telephone: +47 51834177", "email": "eva.haerem@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Social Studies
Room KA A-204

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Hærem, Eva Torborg; Aadnesen, Bente Marie Nes (2016). Kulturmøter. In: Filosofi og ledelse : en antologi om dialogen som nøkkel til forståelse. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-228-8. p. 291-301.
 • Hærem, Eva (2005). Miljøarbeid i skolen. In: Miljøarbeid i skolen .Organisjonens betydning. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Skjæveland, Alice; Hærem, Eva (2002). Viktigheten av informasjon, sosial støtte og sosialt nettverk når en person rammes av alvorlig sykdom som kreft. ?.
 • Hærem, Eva; Willumsen, Elisabeth (1997). Observasjon i tverretatlig samarbeid. In: Samarbeid for barnets beste. Ad Notam Gyldendal, Oslo.
 • Aadnesen, Bente Nes; Hærem, Eva (2014). Barnevernets undersøkelse. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02351-9. 205 p.
 • Hærem, Eva; Aadnesen, Bente Nes (2008). Barnevernets undersøkelse. Universitetsforlaget. ISBN 9788215013589. 142 p.
 • Aadnesen, Bente Nes; Hærem, Eva (2007). Interkulturelt barnevernsarbeid. Universitetsforlaget. ISBN 9788215009728. 152 p.
 • Hærem, Eva; Aadnesen, Bente Nes (2004). Barnevernets undersøkelse. Universitetsforlaget. ISBN 8215006795. 140 p.
 • Aadnesen, Bente Nes; Hærem, Eva (2005). Barnevernets undersøkelse. isop seminarer; 2005-10-26 - 2005-10-27.
 • Aadnesen, Bente Nes; Hærem, Eva (2005). Hvordan undersøker barnevernet. [Radio]; 2005-10-21.
 • Hærem, Eva (2005). Hvordan undersøker barnevernet?. [Radio]; 2005-10-21.
 • Hærem, Eva (2005). Vurderinger i barnevernets undersøkelse. ISOP-seminarer; 2005-09-26 - 2005-09-27.
 • Skjæveland, Alice; Hærem, Eva (2004). Social support to patients/clients, communication og teaching. 2004-04-08 - 2004-07-08.
 • Hærem, Eva (2002). Om bruk av ulike observasjonsmetoder i barnehage og skole. Rennesøy kommune, kultur og oppvekstetaten; 2002-01-02.
 • Hærem, Eva (2001). Bokanmeldelse i av "Det er noe med den ungen."av Clas Jostein Claussen.
 • Hærem, Eva (2001). Om sosialfaglige vurderinger i barnevernet. Avdeling for lærerutdanning.; 2001-11-15.
 • Hærem, Eva; Misund, Britt Ingunn (2001). Norsk skole en lukket institusjon.Barnevern og miljøarbeidere stenges ute. [Newspaper]; 2001-12-13.
 • Hærem, Eva (2002). Veiledning av 1 klasse teamet ved førskolelærerutdanningen ved His om mappedokumentasjon.