Et profilbilde

Associate Professor
Øystein Hatteland { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Øystein Hatteland", "tel": "Telephone: +47 51831363", "email": "oystein.hatteland@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Media and Social Sciences
Room EOJ 306

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Hatteland, Øystein (2011). Lemniskaten : en modell av ledelsesprosesser. In: Ledelse: Å bruke teori i praksis. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-934-4. p. 210-238.
 • Hatteland, Øystein (2006). Etableringsprosessen. In: I Jensen,J.I., L.Kolvereid, T. Erikson (red:) Perspektiver på entreprenørskap. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Våge, Magne; Våge, Magne; Bjerkås, Trygve; Borch, Odd Jarl; Foss, Lene; Hatteland, Øystein; Lindberg, Frank; Soelberg, Frode; Soelberg, Frode; Sørheim, Roger; Widding, Lars Øystein; Jenssen, Jan Inge; Jenssen, Jan Inge; Kolvereid, Lars; Kolvereid, Lars; Ljunggren, Anne Elisabeth; Madsen, Einar Lier; Rasmussen, Einar; Rasmussen, Einar; Richter, Kim (2006). Perspektiver på entreprenørskap. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276346731. 306 p.
 • Engen, Ole Andreas; Gjelsvik, Martin; Hatteland, Øystein; Kvadsheim, Henrik; Nybø, Geir; Tveterås, Ragnar (2004). Radikale innovasjoner i etablerte foretak. Fagbokforlaget. ISBN 8245000981. 252 p.
 • Hatteland, Øystein (1999). Konstruktivt om entreprenørskap. Bokmelding av Olav R. Spilling (red.) ENTREPRENØRSKAP på norsk. Universitetsforlaget. 3 p.
 • Hatteland, Øystein; Heggheim, Alf Henning (1997). Evaluering av BU-fondets etablererstipendordning i Rogaland: Analyse basert på tildelingene gjort i 1993. Høgskolen i Stavanger. ISBN 82-7644-044-4. 49 p.
 • Hatteland, Øystein (1996). Evaluering av Etablererskolen for kvinner i Rogaland. Prøveperioden 1991-93. Høgskolen i Stavanger. ISBN 82-7644-031-2. 43 p.
 • Hatteland, Øystein (1996). Perspektiver på etablereropplæringen. Høgskolen i Stavanger. ISBN 82-7644-030-4.
 • Hatteland, Øystein (2014). Fagsentrert eller personsentrert lederopplæring? Ja takk – begge deler!. NEON; 2014-11-25 - 2014-11-27.
 • Hatteland, Øystein (2014). Looking for synergies between DJF and Theory-U. International Association for Dynamic-Judgmentforming.; 2014-09-13 - 2014-09-16.
 • Hatteland, Øystein (2014). Min vei til Dynamic Judgment forming og Teori U – som didaktiske verktøy i undervisning av ledere og entreprenører. Oslogruppen av Antroposofisk Selskap i Norge; 2014-01-31 - 2014-02-01.
 • Hatteland, Øystein (2014). Moral intuition, -imagination & -technique in the fairitale Soria Moria castle. International Association for Dynamic Judgement-formation; 2014-09-13 - 2014-09-16.
 • Hatteland, Øystein (2014). Teori U – døråpner for mer enhetlig og samfunnsansvarlig ledelse? Erfaringer fra masterprogram i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger. Oslogruppen av Antroposofisk Selskap i Norge; 2014-01-31 - 2014-02-01.
 • Hatteland, Øystein; Viste, Ingunn (2014). Virksomheten som «sosial skulptur». Om «varme» som ressurs og rettesnor i organisasjonsdesignarbeidet. NEON; 2014-11-25 - 2014-11-27.
 • Hatteland, Øystein (2013). HG - før, under og etter salget av JHE. Institutt for kultur- og språkvitskap; 2013-04-02.
 • Hatteland, Øystein (2012). Rudolf Steiner som såmann til en fornyet voksenpedagogikk. Om min vei til DJF og Teori U som inpirasjonskilder i undervisningen. Stavangergruppen av antropsofisk selskap; 2012-11-13.
 • Hatteland, Øystein (2006). Studiepoeng for studentbedrifter.
 • Hatteland, Øystein (2001). ”Evalueringsarbeidet Jæren rådgivning - landbruksrettleiing i grenselandet mellom ulike organisasjoner”. 2001-06-06.
 • Hatteland, Øystein (2001). ”Prosjektet Jæren Rådgjeving”. 2001-04-17.
 • Hatteland, Øystein (1999). Two paradigms in farm management thinking. A presentation with emphasis on their relevance when conducting research on learning and information gathering in decision making.
 • Hatteland, Øystein (2004). Gjennomført eksaminasjon av Helan Ramya Gamages PhD thesis UNDERSTANDING THE SOCIAL REALITIES OF ENTREPRENEURIAL PERFORMANCE IN SRI LANKA: AN ALTERNATIVE PARADIGM.
 • Hatteland, Øystein (2001). Strategier og virkemidler i tiltaksarbeid for entreprenørskap. Forelesningsnotat.