Et profilbilde

Associate Professor
Harald Haukås { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Harald Haukås", "tel": "Telephone: +47 51833627", "email": "harald.haukas@uis.no" }

Faculty Faculty of Science and Technology
Department Department of Safety, Economics and Planning
Room KE D-423

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Aven, Terje; Haukås, Harald (1998). A note on the steady state downtime distribution of a monotone system. ?. Volume 59. Booklet 3. p. 269-276.
 • Aven, Terje; Haukås, Harald (1997). Asymptotic Poisson distribution for the Number of System Failures of a Monotone System. ?. Volume 58. Booklet 1. p. 43-54.
 • Aven, Terje; Haukås, Harald (1996). A general formula for the downtime distribution of a parallel system. ?. Volume 33. p. 772-775.
 • Aven, Terje; Haukås, Harald (1996). Formulae for the downtime distribution of a monotone system observed in a time interval. ?. Volume 52. p. 19-26.
 • Sandve, Kjell; Haukås, Harald (1996). Delkapittel 7.3 Risk comparison and methods. In: Rapport fra European Commission Offshore Installation Aband onment Study.
 • Setane, Hanne; Misund, Bård (veileder); Haukås, Harald (veileder) (2010). Risk and performance measurement of stock portfolios - gain-loss versus mean-variance. Universitetet i Stavanger. 140 p.
 • Haugland, Dag; Aven, Terje; Haukås, Harald (1997). MIRIAM. Rogalandsforskning.
 • Njå, Ove; Ringstad, Arne Jarl; Sandve, Kjell; Buytendorp, Hege; Wesøe, Hans Petter; Haukås, Harald (1997). Metode for å vurdere beredskapsopplæring. Hovedrapport. RF-Rogalandsforskning. ISBN 8272208296. 53 p.
 • Sandve, Kjell; Njå, O.; Ringstad, A.J.; Haukås, Harald; Buytendorp, H.; Wesøe, H.P. (1997). Metode for å vurdere beredskapsopplæring: Brukerveiledning. ISBN 82-7220-831-8.
 • Sandve, Kjell; Njå, O.; Ringstad, A.J.; Haukås, Harald; Buytendorp, H.; Wesøe, H.P. (1997). Metode for å vurdere beredskapsopplæring:Sammendragsrapport. ISBN 82-7220-847-4.
 • Sandve, Kjell; Njå, Ove; Ringstad, Arne J.; Haukås, Harald; Buytendorp, Hege; Wesøe, Hans P. (1997). Metode for å vurdere beredskapsopplæring, Hovedrapport. Rogalandsforskning. ISBN 82-7220-829-6.
 • Oglend, Atle; Haukås, Harald; Guttormsen, Atle; Osmundsen, Petter (2018). Oljeinntekter er som andre inntekter.
 • Oglend, Atle; Haukås, Harald; Guttormsen, Atle; Osmundsen, Petter (2018). Underbygger ikke oljeaksjesalg.
 • Haukås, Harald (2017). Mener Aksjesparekonto er overflødig. Finansavisen. [Newspaper]; 2017-09-22.
 • Haukås, Harald (2006). Risiko i aksjemarkedet i et Historisk perspektiv. Stavanger Fondsforvaltning; 2006-01-06.
 • Haukås, Harald (2005). Aksjer eller eiendom eller ....
 • Haukås, Harald (2005). Norges beste aksjefond. [Newspaper]; 2005-10-14.
 • Haukås, Harald (2004). Hva oppfattes som farlig?.
 • Haukås, Harald (2004). Hvordan formidle risiko?. 2004-12-02.
 • Haukås, Harald (2003). Er risikoen høy i aksjemarkedet?.
 • Haukås, Harald (1998). Avkastning og Risiko.
 • Haukås, Harald (1998). Måling av risiko og prestasjoner.
 • Haukås, Harald (1997). Utnytt svingningene i aksjemarkedet til din fordel.
 • Haukås, Harald; Staavi, T. (1997). Trygge fond med høy fortjeneste.