Et profilbilde

Associate Professor
Leif Arne Helgesen { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Leif Arne Helgesen", "tel": "Telephone: +47 51834231", "email": "leif.helgesen@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Social Studies
Room KA A-238

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Helgesen, Leif Arne; Helgesen, Leif Arne (2017). Menneskets dimensjoner. Lærebok i psykologi. 3.utgave.. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-53797-5. 413 p.
 • Helgesen, Leif Arne; Grasaas, Kari Kruger; Sjursen, Marit (2016). Psykologi og sosiologi for fagskoleutdanningene. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202421342. 220 p.
 • Helgesen, Leif Arne (2011). Menneskets dimensjoner. Lærebok i psykologi. 2.utgave. Høgskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-944-3. 423 p.
 • Helgesen, Leif A. (2007). Menneskets dimensjoner: Lærebok i psykologi. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 9788276347449. 328 p.
 • Gundersen, Marianne; Helgesen, Leif A.; Roland, Pål; Dahle, Else Åstein; Lind, Wencke Aamodt (2002). Studentaktive metoder - bruk av 3.års studenter i undervisningen av 1. års studenter : Alene er vi intet - sammen er vi alt. Høgskolen i Stavanger. 9 p.
 • Helgesen, Leif Arne (2016). Dette held ikkje, Høie!.
 • Helgesen, Leif Arne (2016). Idas sak kan hjelpe andre.
 • Helgesen, Leif A. (2004). Utfordringer i det å være foreldre til et funksjonshemmet barn Challenges for parents having a disabled child. Foreldreforeningen for handikappede barn; 2004-01-31.
 • Helgesen, Leif A. (2006). "Et vitenskapsfilosofisk essay om det psykiske og sosiale mennesket" Paper fra doktorgradskurs i vitenskapsfilosofi ved Universitetet i Stavanger.
 • Helgesen, Leif A. (2005). Rapport etter en faglig evaluering av Vibemyr Skoleverksted.
 • Helgesen, Leif A. (2003). "SLUTTRAPPORT fra en EVALUERINGSPROSESS med FOKUS på et pedagogisk FORSØKSPROSJEKT på grunnkurs ALLMENNE FAG ved DALANE videregående skole Skoleåret 2002 - 2003".
 • Helgesen, Leif A. (1985). Videobruk og videovanar blant barn og unge i Årdal.