Et profilbilde

Professor
Nina Helgevold { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Nina Helgevold", "tel": "Telephone: +47 51833605", "email": "nina.helgevold@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Education and Sports Science
Room HG R-414

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Wood, Phil; Larssen, Deborah Lynn Sorton; Helgevold, Nina; Cajkler, Wasyl (2019). Lesson study in initial teacher education : Principles and practices. Emerald Group Publishing Limited. ISBN 9781787567986. 220 p.
 • Munthe, Elaine; Helgevold, Nina; Bjuland, Raymond (2015). Lesson Study I Utdanning Og Praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-47063-0. 119 p.
 • Helgevold, Nina (2011). Å lære å kommunisere i det moderne klasserommet. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-450-6.
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2003). Tilpasset opplæring. Undervisning og læring som samspill mellom lærer og elev.
 • Fauskanger, Janne; Helgevold, Nina; Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Kazima, Mercy (2020). Malawian primary mathematics teachers’ views on teaching and learning. Southern African Association for Research in Mathematics; 2020-01-14 - 2020-01-17.
 • Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Helgevold, Nina (2019). Lesson Study:analytic stance and depth of noticing in post-lesson discussions. World Association of Lesson Studies (WALS); 2019-09-03 - 2019-09-06.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina (2019). Collaboration between university teachers and mentor teachers to scaffold PE students learning through Lesson Study. World Assosiation of Lesson Studies; 2019-09-03 - 2019-09-06.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina (2018). Scaffolding LS as professional development for PE student teachers. World Assosiation of lesson Study; 2018-11-23 - 2018-11-26.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina; Larssen, Deborah Lynn Sorton (2018). Symposium: LS to improve student-teachers’ development as professional teachers in a European context. Our Research: Lesson study placement partnerships in teacher education – PAWLS (Practice abroad with LS). World Assosiation of Lesson Study; 2018-11-23 - 2018-11-26.
 • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina (2017). Muligheter og utfordringer med Lesson Study som skolebasert kunnskapsutvikling. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger; 2017-02-08.
 • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2017). Dybdelæring gjennom Lesson Study. Våland Skole; 2017-09-28 - 2017-09-29.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Helgevold, Nina; Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond (2017). Towards inter-rater reliability: A study of factors that may influence scoring of classroom videos. Universitetet i Stavanger; 2017-09-27 - 2017-09-28.
 • Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina (2017). Enhancing professional learning in Initial Teacher Education. ICSEI;
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina (2017). PE student teachers’ experiences with Lesson study in field practice.. ASSOCIATION FOR TEACHER EDUCATION IN EUROPE; 2017-10-25 - 2017-10-28.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina; Larssen, Deborah Lynn Sorton (2017). Scaffolding student teachers learning processes in Lesson Study through recorded summaries.. World Association of Lesson Studies (WALS); 2017-11-24 - 2017-11-28.
 • Helgevold, Nina; Murata, Aki (2016). Understanding Student Diversity through Intersubjectivity: Introducing Lesson Study in Teacher Education in Norway and The United States. Universität Zürich; 2016-06-20 - 2016-06-22.
 • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Cajkler, Wasyl; Wood, Philip; Helgevold, Nina; Elliot, John; Fauskanger, Janne; Bugge, Hans Erik; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Jakobsen, Arne (2016). Lesson study and initial teacher education(ITE): understanding learning and meaningful observation to guide beginning teachers. University of Exeter; 2016-09-03 - 2016-09-05.
 • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Østrem, Sissel; Drew, Ion Patrick Francis (2016). TasS Project (teachers as students): Lesson study in Initial Teacher education in Norway, a time-lagged experiment from field practice. University of Oslo; 2016-06-06 - 2016-06-08.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina (2016). Establishing an inquiry-based learning community in mentoring sessions during Initial Teacher Education. ATEE; 2016-08-22 - 2016-08-24.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Helgevold, Nina (2016). Rapportering fra: Innovasjoner i Jærskulen - profesjon i reformtid. Gjesdal skolekontor; 2016-12-08.
 • Thortveit, Jorunn; Helgevold, Nina; Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø (2016). Rapportering fra: Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid. Jærskulen; 2016-11-09.
 • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina (2015). Lesson Study inspirert praksisopplæring. Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning; 2015-01-26.
 • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel (2015). A comparison of content in mentoring sessions in two conditions, a Business-as-usual and a Lesson study intervention. AERA; 2015-04-15 - 2015-04-21.
 • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel (2015). Conversation patterns in mentoring conversations during internship in initial teacher education (ITE). ATEE; 2015-09-24 - 2015-09-26.
 • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina (2014). Lesson Study i praksisopplæringen. Institutt for grunnskolelærerutdanning (IGIS); 2014-12-12.
 • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Østrem, Sissel; Juhler, Martin Vogt; Larssen, Deborah (2014). Results from the TasS project. IGIS, Universitetet i Stavanger; 2014-09-16.
 • Helgevold, Nina; Østrem, Sissel (2014). Doings and performativity in mentoring conversations during internship. European Conference for Educational Research; 2014-09-02 - 2014-09-05.
 • Smedstad, Tormod; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina (2014). Lærere som lærer (Omtale av TasS prosjektet, UiS). Skolelederen 3, s. 14-15. [Journal]; 2014-03-10.
 • Helgevold, Nina (2013). Teaching (Science): To Attune to the Attunement of the Other(s). 2013-09-09 - 2013-09-13.
 • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel (2013). A comparison of content in mentoring sessions in two circumstances, a control group and a Lesson study intervention group. 2013-09-06 - 2013-09-08.
 • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel (2013). Mentoring conversations in student teachers practicum – content and processes. 2013-09-09 - 2013-09-13.
 • Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Østrem, Sissel (2013). Veiledningssamtaler i læringsstudenters praksisperioder – innhold og prosesser. 2013-04-22 - 2013-04-23.
 • Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina (2013). Lesson Study in Initial Teacher Education. WALS; 2013-09-06 - 2013-09-08.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina; Østrem, Sissel (2013). Hvilke faktorer trekkes fram som sentrale for god kroppsøvingsundervisning gjennom veiledningssamtaler for grunnskolelærerstudenter?. Norges Idrettshøskole; 2013-06-13 - 2013-06-14.
 • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Helgevold, Nina; Østrem, Sissel (2013). Mentoring conversations in Physical Education– content and processes in field work in initial Teacher Education. European College of Sport Science; 2013-06-26 - 2013-06-29.
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2012). Learning to be at teacher at the worksite - vertical and horizontal dimensions of learning as premises for professional development?. Tallinn University; 2012-05-09 - 2012-05-11.
 • Helgevold, Nina (2012). Arbeidsplaner i skolen – analysert og diskutert ut fra et læringsperspektiv i tillegg til et lærer-, elev - og foreldre perspektiv. Universitetet i Stavanger; 2012-04-18 - 2012-04-19.
 • Helgevold, Nina (2012). Den problematiske friheten Å lære å kommunisere i det moderne klasserommet.
 • Helgevold, Nina (2012). God undervisning - hvordan forstår vi det?. Fylkesmannen i Rogaland; 2012-11-27.
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2011). Fra å lære å bli lærer til å lære å være lærer. Overgangen mellom utdanning og yrke som etkontinuum? Implikasjoner for arbeidsplasslæring?. Høgskolen i Oslo; 2011-03-30 - 2011-03-31.
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2011). ”From Learning to Become a Teacher to Learning to be a Teacher” - Bordercrossing Understood as a Continuum.Implications for Learning at the Work Site?. 2011-04-28 - 2011-04-30.
 • Helgevold, Nina (2011). Bedre læringsmiljø?.
 • Helgevold, Nina (2011). God klasseledelse - hva betyr det?. Fylkesmannen i Rogaland; 2011-11-10.
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2010). Fra å lære å være lærer til å lære å bli lærer. 2010-05-05 - 2010-08-05.
 • Helgevold, Nina (2006). Interactions in a secondary classroom - inclusive ot exclusive practices - for whom?. 2006-09-13 - 2006-09-16.
 • Helgevold, Nina (2003). De nye pedagogiske metodene.
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2002). Fokusgruppeintervju som muntlig prøveform. 2002-10-15 - 2002-10-16.
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2002). Fokusgruppeintervju som muntlig prøveform i lærerutdanningen. 2002-09-09 - 2002-09-16.
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2002). "Fra plan til virkelighet" Hvordan et utviklingsarbeid kan gå fra formulering av intensjoner til realisering i hverdagen. 2002-03-20.
 • Hanssen, Brit; Helgevold, Nina (2002). Læreren som veileder nok en gang - kanskje et varsko er på tide?.
 • Helgevold, Nina (2006). "Interactions in a secondary classroom - inclusive or exclusive practices - for whom?.