Et profilbilde

Associate Professor
Lars Helle { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Lars Helle", "tel": "Telephone: +47 51833429", "email": "lars.helle@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Education and Sports Science
Room HG R-430

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Helle, Lars (2019). Here, there and everywhere - et blikk på konteksten undervisningen foregår i. In: Profesjonsrettet pedagogikk : innspill til læreres arbeid med inkludering. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205522596. p. 121-152.
 • Helle, Lars (2005). Småskolelæreren. Universitetsforlaget. ISBN 8215003389. 278 p.
 • Helle, Lars (2003). Om underveisvurdering. In: Karakter - mer enn karakterer. Læringssenteret. p. 73-91.
 • Helle, Lars (2003). Pedagogikk mellom teori og praksis. In: Pedagogikk - mangfold og muligheter (Arneberg/Overland - red). N.W. Damm & Søn. p. 17-59.
 • Nevøy, Anne; Helle, Lars (2019). Profesjonsrettet pedagogikk : innspill til læreres arbeid med inkludering. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205522596. 200 p.
 • Helle, Lars (2017). Å tenke didaktisk. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2056-4. 198 p.
 • Nevøy, Anne; Helle, Lars (2016). "Skolens utviklingsplaner og lærerprofesjonen" I: Innovasjoner i Jærskulen - lærerprofesjon i reformtid Rapporter fra Universitet i Stavanger nr. 60. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-681-4. 10 p.
 • Helle, Lars (2013). 1.-7. trinn : pedagogikk og elevkunnskap. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02136-2. 285 p.
 • Helle, Lars; Bø, Inge (2013). Pedagogisk ordbok. Praktisk oppslagsverk i pedagogikk, psykologi og sosiologi. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02180-5. 339 p.
 • Helle, Lars (2011). 5.-10.trinn. Pedagogikk og elevkunnskap. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01796-9. 296 p.
 • Helle, Lars; Bø, Inge (2008). Pedagogisk Ordbok. Praktisk oppslagsverk i pedagogikk, psykologi og pedagogikk. Universitetsforlaget. ISBN 9788215012889. 345 p.
 • Helle, Lars (2007). Læringsrettet vurdering. Univesitetsforlaget. ISBN 9788215011691. 213 p.
 • Helle, Lars (2006). Rom for handling. Organisasjonslæring i skolen. Universitetsforlaget. ISBN 8215009166. 249 p.
 • Helle, Lars (2004). Ungdomstrinnslæreren. Universitetsforlaget. ISBN 8215003370. 273 p.
 • Helle, Lars (2003). Mellomtrinnslæreren. Universitetsforlaget. ISBN 8215002447. 254 p.
 • Helle, Lars (2002). Rom for handling. Skoleutvikling i et helhetsperspektiv. Universitetsforlaget. ISBN 8215001394. 339 p.
 • Bø, Inge; Helle, Lars (2001). Pedagogisk ordbok. Praktisk oppslagsverk i pedagogikk, psykologi og sosiologi. Universitetsforlaget. ISBN 8215000452.
 • Helle, Lars (2000). Elevvurdering. Kontroll eller læring?. Tano-Aschehoug. ISBN 8251838959. 345 p.
 • Helle, Lars (1998). Skolens og elevenes valg - en utfordring til veilederkompetansen. Tano-Aschehoug. ISBN 8251837251. 285 p.
 • Helle, Lars (1997). Rom for handling. Skoleutvikling i lys av L97. Tano-Aschehoug. ISBN 8251835607. 350 p.
 • Helle, Lars (2018). Vurdering for læring. Rogaland Fylkeskommune;
 • Helle, Lars (2017). Vurdering for læring. Akershus fylkeskommune; 2017-09-08.
 • Finne, Christina; Helle, Lars (2016). Rapportering fra: Innovasjon i Jærskulen - lærerprofesjon i reformtid.. Hå Kommune; 2016-12-06.
 • Helle, Lars (2002). Fra undervisning til læring - betraktninger om "den postmoderne Sokrates" og frustrerte lærerkelnere. Norsk lærerlag - Bedre Skole; Landskonferanse: Veiledning i skolen.; 2002-03-05.
 • Helle, Lars (2002). Lærerrollen i den arbeidsplanorienterte skolen. Gjøvik kommune; 2002-08-16.
 • Helle, Lars (2002). Skolebasert vurdering. Stavanger kommune; 2002-04-02.
 • Helle, Lars (2002). Veiledning i utviklingsarbeid. Statens Utdanningskontor i Rogaland; 2002-02-15.
 • Helle, Lars (2001). Elevdeltakelse i vurdering. Kongsberg kommune; 2001-09-12.
 • Helle, Lars (2001). Elevvurdering og læring. Larvik kommune; 2001-09-01.
 • Helle, Lars (2001). Elevvurdering og læring. Norsk Lærerlag - Bedre skole; 2001-10-22.
 • Helle, Lars (2001). Fra undervisning til læring – noen betraktninger om ”Den postmoderne Sokrates” og frustrerte lærerkelnere.
 • Helle, Lars (2001). Skolevurdering - kontroll eller læring. Oslo kommune; 2001-04-17.
 • Helle, Lars (2001). Skolevurdering som redskap i skoleutviklingen.
 • Helle, Lars (2001). Vurdering og veiledning. Nesodden kommune; 2001-08-14.
 • Helle, Lars (2000). Elevvurdering - kontroll eller læring. Norsk lærerlag - Bedre skole; 2000-11-15.