Et profilbilde

Head of Office
Stig Helleren { "honorific-suffix": "Head of Office", "fn": "Stig Helleren", "tel": "Telephone: +47 51834274", "email": "stig.helleren@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Faculty Administration SV
Administration IS
Room KA A-268

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Helleren, Stig (2005). Omstilling i Arbeidstilsynet: Tilsynsmeldingens konsekvenser for strategi og organisering. Rokkansenteret.
  • Helleren, Stig (2004). Arbeidstilsynets rollekonflikt: Vekslende tilsynsstrategier mellom kontroll og veiledning. Rokkansenteret.
  • Helleren, Stig (2004). Kontrollør eller veileder? En studie av policyendring i Arbeidstilsynet 1982-2002. Rokkansenteret.