Et profilbilde

Associate Professor
Kari Guttormsen Hempel { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Kari Guttormsen Hempel", "tel": "Telephone: +47 51833054", "email": "kari.hempel@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Early Childhood Education
Room HL K-159

 

Research fields

 

Selected publications

 

Research in progress

 

Work experience

 

Scientific publications (from Cristin)

 • Tautra, Per Ivar; Hempel, Kari Guttormsen; Langhelle, Arne (2018). Heimar og folk i Vikebygd 1 Midtbygda. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2538-5. 695 p.
 • Tautra, Per Ivar; Hempel, Kari Guttormsen; Langhelle, Arne (2018). Heimar og folk i Vikebygd 2 : Nordabygda, Sørabygda, Bjordal. Fagbokforlaget. ISBN 9788245025392. 1246 p.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2017). Hvorfor fikk Luther-jubileet i 1917 ulik betydning i de skandinaviske lutherske menighetene i USA?. In: Efter Reformationen: Beyond the REformation: Rapport til det 29. Nordiske Historikermøde bind 3. Aalborg Universitetsforlag. ISBN 978-87-7112-653-2. p. 188-221.
 • Hempel, Kari Guttormsen; Duedahl, Poul; Poulsen, Bo (2017). Indledning. In: Efter Reformationen: Beyond the REformation: Rapport til det 29. Nordiske Historikermøde bind 3. Aalborg Universitetsforlag. ISBN 978-87-7112-653-2. p. 5-8.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2015). "...vekkelsens opphavsmann, en hjemvendt amerikaner..." : Sven Foldøen og amerikanske forkynnelsesimpulser. In: Levende religion : globalt perspektiv - lokal praksis. Hertervig Akademisk. ISBN 978-828217219-6. p. 64-83.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2014). Norskamerikanske kirker og integreringsprosessen : holdninger til integrering i norskamerikanske kirker i 1880-årene. In: Norwegian-American Essays 2014 : "Migrant Journeys: The Norwegian-American Experience in a Multicultural Context". Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-758-9. p. 73-97.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2013). Kvinners posisjon i norskamerikanske immigrantmiljø :. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. Volume 118. Booklet 2. p. 230-247.
 • Hempel, Kari Guttormsen; Langhelle, Svein Ivar; Tysdal, Olav; Østrem, Nils Olav (2012). Norvegr – en annerledes historie?. Heimen. ISSN 0017-9841. Volume 1. p. 3-12.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2011). "Det kan ikke være noen velsignelse at du leser Fadervor som legger løgn til løgn, pastor!" Tekstanalyse som diskursanalyse. In: Nordic migration: research status, perspectives and challenges: rapporter til det 27. nordiske historikermøte, Tromsø 11.-14. august 2011. Orkana Forlag. ISBN 978-82-8104-153-0. p. 90-102.
 • Hempel, Kari Guttormsen; Duedahl, Poul; Poulsen, Bo (2017). Efter Reformationen: Beyond the REformation: Rapport til det 29. Nordiske Historikermøde bind 3. Aalborg Universitetsforlag. ISBN 978-87-7112-653-2. 225 p.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2018). Tro på prærien møter tro på Grønland. I hvilken grad bidrar minoriteters deltakelse i trossamfunn til å hemme eller fremme integrering?. UiS, Filiorum, arbeidspakke 1, Belonging; 2018-09-04.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2018). Tro på prærien møter tro på Grønland. Minoriteter, trossamfunn og integrering. NAHA, Norge; 2018-11-17.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2017). Hva betydde tilbakevandrerne for framveksten av dissenterbevegelsen i Norge tidlig på 1900-tallet?. Høgskolen i Volda; 2017-03-27 - 2017-03-28.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2017). Hvorfor fikk Luther-jubileet i 1917 ulik betydning i de skandinaviske lutherske menighetene i USA?. Aalborg Universitetet, Danmark; 2017-08-15 - 2017-08-18.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2017). Sjur Lothe-forretningsmann og forfatter, kunstner og verdiformidler.. Maritimt Forum, Haugesund; 2017-04-01.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2014). Gender and Religion. Høgskolen i Volda; 2014-03-24 - 2014-03-25.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2014). Gender and Religion: Organization among Norwegian-American Lutherans and Consequences for Developing Women's Role in the Congregations. Det norsk-amerikanske historielaget (NAHA-Norge); 2014-06-18 - 2014-06-21.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2014). Om utvandring fra Vikebygd, Vindafjord- tema i et lokalhistorieprosjekt. Universitetet i Stavanger;
 • Hempel, Kari Guttormsen (2013). Busetnadsogeprosjekt i startfasen. HIFO; 2013-05-03 - 2013-05-05.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2013). Bygdebokprosjekt for Vindafjord kommune. Busetnads- og befolkningshistorie. Universitetet i Agder; 2013-04-10 - 2013-04-11.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2013). Bygdebokprosjekt for Vindafjord kommune. Busetnads-og befolkningshistorie. Ved en startfase. Universitetet i Agder; 2013-04-10 - 2013-04-11.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2013). Kulturmøte - mellom bevaring og tilpasning. Norske immigrantmenigheters dilemma. Høgskulen i Volda/Loen; 2013-05-23 - 2013-05-24.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2013). Religion og transnasjonalisme. Universitetet i Stavanger og Utvandrersenteret i Rogaland;
 • Hempel, Kari Guttormsen (2013). Sverre Mørkhagen: Drømmen om Amerika. Innvandringen fra Norge 1825-1900.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2013). Toleranse og arroganse.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2012). Om sterke kirkekvinner i USA. Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder; 2012-11-14 - 2012-11-15.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2011). Are there any Blessings in a Prayer Read by a Liar Like You, Pastor!. NAHA-Norge; 2011-07-15 - 2011-07-18.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2006). Philip J. Anderson, Dag Blanck & Byron Nordstrom (Eds): Scandinavian in Old and New Lands: Essays in honor of H. Arnold Barton.
 • Førre, Kari Guttormsen; Hempel, Kari Guttormsen (2004). Elling Eielsen-pionerprest blant norske immigranter i USA. Vestnorsk Utvandringssenter; 2004-07-02 - 2004-07-04.