Et profilbilde

Professor
Torgeir Martin Hillestad { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Torgeir Martin Hillestad", "tel": "Telephone: +47 51834248", "email": "torgeir.hillestad@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Social Studies
Room P11 110

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Hillestad, Torgeir Martin (2018). Den sosiale virkelighetens ontologi. Concreto Academic Papers. ISBN 978-82-993427-7-3. 479 p.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2015). Psykologiens epistemologiske forutsetninger. Concreto Academic Papers. ISBN 978-82-993427-6-6. 332 p.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2013). Erkjennelsespsykologi. Faglige og teoretiske refleksjoner. Ariadne forlag. ISBN 978-82-90477-48-1. 159 p.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2006). Barn og seksualitet i den sosiale verden. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. Volume 43.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2006). Sosialt arbeid - årsak, norm og vitenskap. In: Fasetter i sosialt arbeid. Tapir Akademisk Forlag.
 • Hillestad, Torgeir (1997). Illusjonen om en revolusjonær psykologi. ?.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2018). Vitenskapsfilosofiske notater. Concreto Academic Papers. 45 p.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2017). Realisme og konstitusjon. Kunnskaps- og begrepsforutsetninger i psykologi og sosialvitenskap. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-707-1. 50 p.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2014). Begrepet ondskap. Teoretiske refleksjoner over moralske sammenbrudd i terrorens tid. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-565-7. 69 p.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2014). Psychological Man: Structure or Social Change. Journal of Abstract and Normative Psychology.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2014). Some Basic Controversies Concerning the Origins of Altruism. Journal of Abstract and Normative Psychology. Temporary Annuals. 8 p.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2014). The Metapsychology of Evil: Main Theoretical Perspectives Causes, Consequences and Critique. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-588-6. 163 p.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2011). Moralske imperativ. Psykologiske og filosofiske forutsetninger for moraldannelse. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-455-1. 106 p.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2011). Sykdomsbegrepet. Noen kunnskapsteoretiske og normative forutsetninger. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-462-9. 66 p.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2010). Avvik og vitenskap. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276444193.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2008). Psykologiske tekster og essays. Concreto Academic Papers.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2006). Normalitet og avvik. Forusetninger for et objektivt prykopatologisk avviksbegrep. Universitetet i Bergen. ISBN 8230800979. 334 p.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2005). Psykososiale behandlingsperspektiv. Concreto forlag.
 • Hillestad, Torgeir Martin (1999). Individer og konflikter. Ariadne forlag. ISBN 82-90477-41-4. 262 p.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2017). Misvisende om ondskap.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2016). Problematisk schizofrenikritikk.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2015). Finnes det absolutte kriterier for moral?.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2015). Fredelige eller aggressive egentlig?.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2013). Det ondes banalitet?.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2013). Ondskapen er ikke banal.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2013). Samfunnspsykologiske feiltakelser.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2013). Selvmotsigende radikal psykiatrikritikk.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2012). Den kritiske psykologiens elendighet.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2012). Er moralen virkelig?.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2012). Hvor kommer ondskapen fra?.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2012). Manglende årsaksforståelse av 22. juli-terroren :.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2012). Politikk eller psykiatri.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2012). Terror og politiske diagnoser :.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2011). Den uforklarlige ondskapen :.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2011). Nazisme og galskap.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2010). En nyttig inngang. Bokanmeldelse av R. Hagen, T. E. Nysæter og L. E. Ottesen Kennair: ?Innføring i personlighetspsykologi?, Tapir Akademisk Forlag, 2009.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2010). Refleksjoner over helse.Bokanmeldelse av J. G. Mæland: ?Hva er helse?, Universitetsforlaget, 2009.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2008). Den økonomiske krisen.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2008). Gruppehat og individ.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2008). Samfunn i moralsk endring.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2007). Har moralen noen framtid?.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2007). Individ eller samfunn.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2007). Individ eller samfunnOm moralsk sentralisme i samfunnet.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2007). Menns voldsbruk og ideologi.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2007). Samfunn i moralsk endring.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2006). Fri oss fra radikalismen.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2006). Hallgeir Langeland om verdiskapning.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2006). Hvordan arv og miljø påvirker.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2005). Det radikale prosjektet.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2005). Menneskelig frihet og sosial kontroll.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2005). Politikk på moralske premisser.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2005). Samfunnsmessige idealer og realiteter.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2005). Var Norge i krig under krigen.