Et profilbilde

Professor
Terje Hillesund { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Terje Hillesund", "tel": "Telephone: +47 51831641", "email": "terje.hillesund@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Media and Social Sciences
Room EOJ SV-330

 

Research fields

 

Selected publications

 

Research in progress

 

Work experience

 

Scientific publications (from Cristin)

 • Hillesund, Terje; Claire, Bélisle (2017). Ce que la remédiatisation change dans l'édition et la lecture. In: L'édition critique à l'ère du numérique. L'Harmattan. ISBN 9782343129679. p. 133-175.
 • Hillesund, Terje; Bélisle, Claire (2014). What Digital Remediation Does to Critical Editions and Reading Practices. In: Digital Critical Editions. University of Illinois Press. ISBN 978-0-252-03840-2. p. 114-154.
 • Hillesund, Terje (2011). Digital Humanities: Why Worry about Reading?. In: Going digital : evolutionary and revolutionary aspects of digitization / ed. Karl Grandin. Center for History of Science. ISBN 9789171901750. p. 128-161.
 • Hillesund, Terje (2010). Digital reading spaces: How expert readers handle books, the Web and electronic paper. First Monday. ISSN 1396-0466. Volume 15. Booklet 04.mai.
 • Hillesund, Terje (2007). Reading Books in the Digital Age subsequent to Amazon, Google and the long tail. First Monday. ISSN 1396-0466. Volume 12. Booklet 9.
 • Hillesund, Terje (2006). Bøker i en digital tid. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. Volume 13. Booklet 4. p. 319-338.
 • Hillesund, Terje (2006). Digital Libraries and the Need for a Universal Digital Publication Format. Journal of Electronic Publishing. ISSN 1080-2711. Volume 9. Booklet 2.
 • Hillesund, Terje (2006). Kommersiell vs. åpen publisering. In: Hva skal vi med vitenskap?. Universitetsforlaget. p. 74-82.
 • Hillesund, Terje (2005). Digital Text Cycles: From Medieval Manuscripts to Modern Markup. Journal of Digital Information. ISSN 1368-7506. Volume 6. Booklet 1.
 • Hillesund, Terje (2005). Kommersiell istedenfor åpen publisering en kritikk av den norske systemet for dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. Booklet Årg. 12, nr 2. p. 155-166.
 • Hillesund, Terje (2002). Many Outputs - Many Inputs: XML for Publishers and E-book Designers. Journal of Digital Information. ISSN 1368-7506. Volume 3. Booklet 1.
 • Hillesund, Terje (2001). Will E-books Change the World?. First Monday. ISSN 1396-0466. Volume 6. Booklet 10.
 • Østbye, Helge; Helland, Knut; Knapskog, Karl; Hillesund, Terje (1997). Tekstanalyse. In: Metodebok for mediefag. Fagbokforlaget. p. 55-80.
 • Hillesund, Terje (1994). Talehandlinger i Olav Tryggvasons saga. Norskrift. ISSN 0800-7764. Booklet 84. p. 1-44.
 • Hillesund, Terje (1993). Journalisten - en språklig aktør. ?. Booklet 4.
 • Hillesund, Terje (1992). Tenking. En fenomenologisk refleksjon. ?. Booklet 3.
 • Hillesund, Terje (2002). Digital lesing. Høgskolen i Stavanger. ISBN 8276441785. 100 p.
 • Hillesund, Terje (2002). Digital lesing. Høgskolen i Stavanger. ISBN 8276441793. 100 p.
 • Hillesund, Terje (2000). Ebøker i Norge: Prosjektbeskrivelse. Høgskolen i Stavanger.
 • Hillesund, Terje (2000). Et eget senter i Stavanger? Om multimedieproduksjon i fjernundervisningen ved HiS. Høgskolen i Stavanger.
 • Hillesund, Terje (1996). Aktører, talehandlinger og nyhetsdramaturgi: Avisene som handlingsmedium. Universitetet i Bergen, institutt for medievitenskap.
 • Hillesund, Terje (1994). Står det noe nytt? Innføring i analyse av aviser og nyheter. ISBN 8271471325.
 • Hillesund, Terje (1992). Maktens ansikt. Fædrelandsvennen og Bykle kommune - en politisk føljetong. Høgskolen i Stavanger. 45 p.
 • Hillesund, Terje (1991). Kommunaljournalistikk i "Grimstad Adressetidende" : budskap og handling : en kvalitativ analyse. Høgskolen i Stavanger. ISBN 8291089027. 77 p.
 • Hillesund, Terje (1989). Medie-om-mediestoff. Er fjernsynet Dagbladets skjulte redaktør?. Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi. 169 p.
 • Hillesund, Terje (2018). Book Review: Books on Screens: Players in the Swedish e-book market.
 • Hillesund, Terje (2018). Embodied Reading. Universitetet i stavanger; 2018-04-16 - 2018-04-17.
 • Hillesund, Terje (2017). Embodiment og lesing. Universitetet i Stavanger; 2017-10-23 - 2017-10-24.
 • Hillesund, Terje (2017). Westeros - et sted å rømme til? Om modernisme og eskapisme. Nettverk for kjønnsforsning, Universitetet i Stavanger;
 • Hillesund, Terje (2016). Autentisitet og dokumentargenrene. Programområdet "Mediert autentisk virkelighet" ved UiS; 2016-12-15 - 2016-12-16.
 • Hillesund, Terje (2016). Autentisitetsbegrepet hos Gunn Enli og Bill Nichols. Programområdet "Mediert autentisk virkelighet" ved UiS;
 • Hillesund, Terje (2016). Digital (sam)handling i sosiologisk perspektiv. Institutt for medie-, kultur- og samgunnsfag, UiS;
 • Hillesund, Terje (2016). Ebøker versus papirbøker. Kommer papirbøker til å dø?. NRK P1 Kveldsåpent. [Radio]; 2016-01-07.
 • Hillesund, Terje (2016). Reading and Writing. Faculty of Arts and Education, University of Satvanger;
 • Hillesund, Terje (2015). Digitalisert samhandling. Hva skjedde?. Sosiologforeningen Rogaland;
 • Hillesund, Terje (2013). Lesere og lesing i digitale omgivelser. 2013-04-08 - 2013-04-10.
 • Hillesund, Terje (2012). Mot en heldigital lesekultur? Om lesing på papir, lesebrett og PC. Troms fylkeskommune; 2012-02-01.
 • Hillesund, Terje (2011). Lesebrett og lesemåter. Vil alt heretter leses på iPad? Foredrag om møtet mellom ny, digital tekstformidling og våre lesemåter og lesesituasjoner. Norsk Kulturråd;
 • Hillesund, Terje (2011). Nye lesemedier og nye lesemåter: Er en tekst presentert i et nytt medium fremdeles den samme?. Nasjonalbiblioteket; 2011-02-17 - 2011-02-18.
 • Hillesund, Terje (2010). E-bøker og digitale tekster: Hva leser vi og hvordan?. 2010-11-25 - 2010-11-26.
 • Hillesund, Terje (2010). Papirlesing versus digital lesing. 2010-05-31 - 2010-06-02.
 • Hillesund, Terje (2009). Digital Humanities: Why Worry about Reading?. 2009-06-23 - 2009-06-26.
 • Hillesund, Terje (2008). Data og nye medier har sin virkning.
 • Hillesund, Terje (2008). Digitale Diskurser Martin Engebretsen: Digitale diskurser - Nettavisen som flerbruksarena.
 • Hillesund, Terje (2008). En advarsel til Aftenbladet.
 • Hillesund, Terje (2008). Hva var sakprosa Johan L. Tønnesson: Hva er sakprosa.
 • Hillesund, Terje (2008). Mot ny lesekultur.
 • Hillesund, Terje (2006). Kommunikasjon, budskap og formidling. 2006-10-02 - 2006-10-04.
 • Hillesund, Terje (2006). Norge styrker maktmisbruk. Forskerforum 3/2006. [Business/trade/industry journal]; 2006-02-21.
 • Hillesund, Terje (2005). Digital Libraries in Need of an Open Reader. 2005-09-05 - 2005-09-06.
 • Hillesund, Terje (2001). Strukturendringer i bokbransjen. Norsk kulturråd; 2001-04-26.
 • Hillesund, Terje (1995). Nyhetsanalyse og pragmatisk språkvitenskap Vitenskapsteoretisk innlegg til Dr.Polit.-graden. 1995-05-12.
 • Hillesund, Terje (1994). Språkanalyse og medieforskning Anmeldelse av W.Vagle, M.Sandvik og J.Svennevig (1993) Tekst og kontekst, Oslo: LNU/Cappelen.
 • Hillesund, Terje (2002). Ebøker i Norge: Nettsted.
 • Hillesund, Terje (2001). Harry Potter ligger gratis på nett.
 • Hillesund, Terje (2001). Ned som en skinnfell mens vi venter på Microsoft.
 • Hillesund, Terje (2001). Pocket PC 2002 (Nå kan forlagene begynne..).