Et profilbilde

Associate Professor
Anne Høigård { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Anne Høigård", "tel": "", "email": "anne.hoigard@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Early Childhood Education

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Høigård, Anne (2009). Observasjon av språk. In: Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen. Kunnskapsdepartementet.
 • Høigård, Anne (2009). Språkstimulering i barnehagen: Ein barnehage med språkutviklande leik. In: Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen. Kunnskapsdepartementet.
 • Høigård, Anne (2009). Språkstimulering i barnehagen: Ein barnehage med utforsking av skriftspråket. In: Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen. Kunnskapsdepartementet.
 • Høigård, Anne (2009). Språkutvikling hos barn. In: Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen. Kunnskapsdepartementet.
 • Høigård, Anne (2004). ABC-bøker - læringssyn og arbeidsmåter. In: Morsmål og skolestart. Landskonferanse for norsklærere i lærerutdanninga. Schæffergården 22. - 24. april 2003. Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning. p. 23-44.
 • Høigård, Anne (2013). Barns språkutvikling. Muntlig og skriftlig. Universitetsforlaget. ISBN 9788215020624. 355 p.
 • Høigård, Anne; Mjør, Ingeborg; Hoel, Trude (2009). Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen. Kunnskapsdepartementet. 70 p.
 • Mjør, Ingeborg; Høigård, Anne; Hoel, Trude (2009). Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen. Kunnskapsdepartementet. 70 p.
 • Mjør, Ingeborg; Høigård, Anne; Hoel, Trude (2009). Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen. Kunnskapsdepartementet. 70 p.
 • Høigård, Anne (2006). Barns språkutvikling. Muntlig og skriftlig. 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 8215005896. 319 p.
 • Høigård, Anne (1999). Barns språkutvikling : muntlig og skriftlig. Tano Aschehoug. ISBN 82-518-3782-0. 342 p.
 • Høigård, Anne (2012). Er kartlegging nødvendig for å drive godt språkarbeid i barnehagen?.
 • Høigård, Anne (2011). Sett! Møtt! Hørt! Forstått! Språkarbeid og språkutvikling i barnehagen. Eigersund kommune; 2011-09-29.
 • Høigård, Anne (2010). Hva betyr et systematisk pedagogisk tilbud for tilrettelegging av språkmiljø og språkstimulering for alle førskolebarn?. Rennesøy kommune i samarbeid med fem andre Rogalands-kommuner; 2010-11-03.
 • Høigård, Anne (2010). Kartlegging av språk og språkmiljø i et tospråklig perspektiv. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring; 2010-03-24.
 • Høigård, Anne (2010). Praktisk språkstimulering i hverdagen. Barnehagens foreldreutvalg; 2010-04-13.
 • Høigård, Anne (2010). Språkmiljø og språkstimulering i barnehagen. Sandefjord kommune og Høgskolen i Vestfold; 2010-09-24.
 • Høigård, Anne (2010). Språkstimulering og språkmiljø i barnehagen. Øverby kompetansesenter, Gjøvik; 2010-11-08.
 • Høigård, Anne (2010). Språkutvikling og språkstimulering i barnehagealder. Styrerne i bl.a. Hundvåg andelsbarnehage og Krabat barnehage; 2010-11-19.
 • Høigård, Anne (2009). Kompetanseutviklingsprosjektet Språklig og kulturelt mangfold i barnehagen. Hva har vi lært? Erfaringer og faglige refleksjoner. 2009-05-28.
 • Høigård, Anne (2009). Language learning through play. Artevelde Hogeschool; 2009-03-19.
 • Høigård, Anne (2009). Lingvistic and cultural diversity in the kindergarten : developing competance in multicultural education. Artevelde Hogeschool; 2009-03-17.
 • Høigård, Anne (2009). Språkutvikling og språkstimulering. Sør-Varanger kommune; 2009-11-16.
 • Høigård, Anne (2008). Barns språkutvikling og leseopplæring. Sandnes kommune; 2008-12-03 - 2008-12-17.
 • Høigård, Anne (2008). Barns språkutvikling og tospråklighet. Johannes læringssenter; 2008-08-15.
 • Høigård, Anne (2008). Hvordan kan vi best støtte barnas språkutvikling? Språk og lesing i barnehagen. Grannes barnehage; 2008-04-24.
 • Høigård, Anne (2008). Korleis stimulerer vi barna til å ta sine første steg inn i skrifta?. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa; 2008-04-17.
 • Høigård, Anne (2008). Språkglede med svakheter Bokanmeldelse.
 • Høigård, Anne (2008). Tospråklig utvikling. Sandnes kommune og Fylkesmannen i Rogaland; 2008-10-29.
 • Høigård, Anne (2007). Comment on Dorit Aram "Literacy interventions among preschoolers" & "Promoting home literacy practice". 2007-05-24.
 • Høigård, Anne (2007). Hvordan tilrettelegge for språkstimulering i barnehagen?. Oslo kommune; 2007-01-25.
 • Høigård, Anne (2007). Språkarbeid i barnehagen. Karmøy kommune; 2007-08-11.
 • Høigård, Anne (2007). Språkstimulering med særlig fokus på minoritetsspråklige barn. Sandnes kommune; 2007-11-13 - 2007-11-14.
 • Høigård, Anne (2005). Bokstaver i barnehagen. Høgskolen i Sør-Trøndelag; 2005-05-26 - 2005-05-27.
 • Høigård, Anne (2005). Hvordan kan barnehagen stimulere barns skriftspråklige utvikling?. Myrsnibå barnehage; 2005-01-26.
 • Høigård, Anne (2005). Skal barnehagen lære barna å lese og skrive?. Steinkjer kommune; 2005-02-18.
 • Høigård, Anne (2005). Språkarbeid i barnehagen. Fylkesmennene i Rogaland og Hordaland; 2005-05-10 - 2005-05-11.
 • Høigård, Anne (2003). ABC. 2003-04-22 - 2003-04-24.
 • Høigård, Anne (2003). Debatten om lese- og skriveopplæringa i lys av nyere forskning. Høgskolen i Agder; 2003-03-26.
 • Høigård, Anne (2003). Grunnleggende lese- og skriveopplæring. Språksyn, abc-er og metodeproblem. Høgskolen i Volda; 2003-01-17.
 • Høigård, Anne (2003). Hvordan lærer vi egentlig å snakke? Språktilegnelse i morsmål og andrespråk. Senter for kompetanseutvikling i den flerkulturelle skolen / Gautesete skole; 2003-10-21.
 • Høigård, Anne (2002). "Det var en gang en konge - og så ville han ta henne." Utvikling av fortellerkompetanse hos barn.
 • Høigård, Anne (2002). Tilbake til gamlemåten? Tendenser i ti nye abc-er.
 • Høigård, Anne (2001). "Viss vi brenne på jern så kan det bli til gløtt" : Om samtalar mellom barn.
 • Høigård, Anne (2000). Barn og språktilegnelse.
 • Høigård, Anne (1999). Det var en gang en konge. Også så ville han ta henne. Utvikling av tekstkompetanse hos barn.
 • Høigård, Anne (1999). Du va' moren, og så sa du at eg måtte komma inn. Språkutvikling og rolleleik.
 • Høigård, Anne (1998). Hvordan kan lese- og skrivevansker forebygges ut fra Rammeplan for barnehagen?.
 • Høigård, Anne (1997). Språket som system.
 • Høigård, Anne (1997). Utvikling av dialogferdighet.
 • Høigård, Anne (2001). Språklige utfordringer for 6-åringen : Forutsetninger for skriftspråkstilegnelse.