Et profilbilde

Assistant Professor
Karin Hole { "honorific-suffix": "Assistant Professor", "fn": "Karin Hole", "tel": "Telephone: +47 51833426", "email": "karin.hole@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Early Childhood Education
Room HL K-263

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Hole, Karin (2017). Hva lærer voksne når barn forteller? En fenomenologisk tilnærming til barns livsverdener. In: Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02680-0. p. 85-100.