Et profilbilde

Associate Professor
Wenche Hovland { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Wenche Hovland", "tel": "Telephone: +47 51834282", "email": "wenche.hovland@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Social Studies
Room KA A-216

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Studsrød, Ingunn; Hovland, Wenche; Bie, Turid (2017). Den gode vilje er ikke nok: Fylkesnemndas høring av barn. In: Barneomsorg på norsk: i samspill og spenning mellom hjem og stat. Universitetsforlaget. ISBN 9788215029818. p. 62-79.
 • Hovland, Wenche; Andersen, Lin Iren Giske (2016). Er du hjemme? Hvordan ungdom opplever å bli plassert i nye hjem. Fagbokforlaget. ISBN 9788245020991. 112 p.
 • Hovland, Wenche (2007). Uniformer deg, for å fremstå som "deg selv"!. In: Veivisere for et fremtidig barnevern : familieråd og barn i moderne barnevern / Liv E. Schjelderup og Cecilie Omre (red.). Tapir Akademisk Forlag. p. 187-196.
 • Hovland, Wenche (2014). Transittliv i barnevernets regi. Universitetet i Stavanger. 300 p.
 • Marthinsen, Edgar; Røe, Melina; Hovland, Wenche (2006). Ungdom - "rik" og "fattig". NTNU, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap.
 • Hovland, Wenche (2019). Betydning av søskenrelasjoner for barn som er flyttet av barnevernet. 2019-11-14 - 2019-11-15.
 • Hovland, Wenche (2018). Barn og medbestemmelse. Ressurssenter for barn og familier Barne og Familieenhenten; 2018-10-25.
 • Hovland, Wenche (2018). Barn som lever i fattigdom. Redd Barna; 2018-12-03.
 • Hovland, Wenche (2017). Moderne fattigdom.
 • Studsrød, Ingunn; Hovland, Wenche (2016). Understanding and managing children's views in Court hearings- A qualitative Research study. International Association of Schools of Social work; 2016-06-27 - 2016-06-30.
 • Studsrød, Ingunn; Hovland, Wenche; Willumsen, Elisabeth (2013). Adolescents perceptions of relationship with caretakers in out-of-home care: a cross country comparative study, in Europe and beyond. European Network for Social Action; 2013-04-16 - 2013-04-19.