Et profilbilde

Associate Professor
Kristin Humerfelt { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Kristin Humerfelt", "tel": "Telephone: +47 51834283", "email": "kristin.humerfelt@uis.no" }

Faculty Faculty of Health Sciences
Department Department of Quality and Health Technology
Room KA A-108

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Hanssen, Helene; Humerfelt, Kristin; Kjellevold, Alice; Norheim, Anne; Sommerseth, Rita (2015). Faglig skjønn i utøvelse av profesjonelt helse- og sosialfaglig arbeid. In: Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1927-8. p. 17-44.
 • Humerfelt, Kristin (2015). Et godt faglig skjønn forutsetter anerkjennelse av brukerne. In: Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1927-8. p. 131-149.
 • Humerfelt, Kristin (2014). Fra handlingslammelse til handlingskraft -Å identifisere omsorgssituasjonen til barn som har foreldre med rus- pg psykiske probelmer. Fontene forskning. ISSN 1890-9868. Volume 02/14. Booklet 02. p. 31-43.
 • Hanssen, Helene; Humerfelt, Kristin; Kjellevold, Alice; Norheim, Anne; Sommerseth, Rita (2010). Faglig skjønn i utøvelse av profesjonelt helse- og sosialfaglig arbeid. In: Faglig skjønn og brukermedvirkning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0866-1. p. 21-49.
 • Humerfelt, Kristin (2010). Et faglig skjønn forutsetter anerkjennelse av brukerne. In: Faglig skjønn og brukermedvirkning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0866-1. p. 131-149.
 • Hanssen, Helene; Humerfelt, Kristin; Kjellevold, Alice; Willumsen, Elisabeth (2005). Brukermedvirkning: retorikk eller realisme. In: Willumsen, Elisabeth (red.): Brukernes medvirkning! Kvalitet og legitimitet i velferdstjenestene. Universitetsforlaget.
 • Humerfelt, Kristin (2005). Begrepene brukermedvirkning og brukerperspektiv - honnørord med lavt presisjonsnivå. In: Willumsen, Elisabeth (red.): Brukernes medvirkning! Kvalitet og legitimitet i velferdstjenestene. Universitetsforlaget. p. 15-33.
 • Humerfelt, Kristin (2005). Verdige historier, men uverdig bruk?. In: Brukernes medvirkning! Kvalitet og legitimitet i velferdstjenestene. Universitetsforlaget. p. 75-92.
 • Hanssen, Helene; Humerfelt, Kristin; Kjellevold, Alice; Norheim, Anne; Sommerseth, Rita (2015). Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1927-8. 210 p.
 • Humerfelt, Kristin (2012). Brukermedvirkning i arbeid med individuell plan- anerkjennelse og krenkelse. NTNU. ISBN 978-82-471-3992-9. 303 p.
 • Humerfelt, Kristin (2001). Brukermedvirkning, et samarbeid mellom to komplementære kulturer: En studie av et samarbeid mellom tidligere rusmiddelmisbrukere og sosialarbeidere med fokus på brukermedvirkning. 125 p.
 • Dombestein, Heidi; Norheim, Anne; Humerfelt, Kristin; Oftedal, Bjørg Frøysland (2017). Filial Motivation and Staying Power in the Caregiver Role when Parents with Dementia Live at Home. 2017-10-04 - 2017-10-06.
 • Norheim, Anne; Hanssen, Helene; Humerfelt, Kristin (2017). Innovation in Community-Based Health Care: Testing and validating a checklist to improve informal carers' involvement and support. Adelaide Convention Centre; 2017-10-04 - 2017-10-06.
 • Dombestein, Heidi; Hurup Thompsen, Line; Hanssen, Helene; Tande Mortensen, Mari; Humerfelt, Kristin; Norheim, Anne (2016). Utkast til sjekkliste for planlagt og strukturert samarbeid med voksne pårørende. Fylkesmannen i Rogaland;
 • Humerfelt, Kristin (2015). Fra handlingslammelse til handlingskraft -å identifisere omsorgssituasjonen til barn av foreldere med rus- og psykiske problemer. UiS; 2015-06-10 - 2015-06-11.
 • Humerfelt, Kristin (2015). From Inability to Act to Ability to act; Identifying Care Conditions of Children with Parents with Mental Illness and/or Drug/Alcohol-Related Problems. Swedish Family Care Centre, CarersUk, Anhörigas Riksforbund; 2015-09-03 - 2015-09-06.
 • Humerfelt, Kristin (2015). Hvordan kan SUS og UiS forske sammen om pårørende? Kunnskapsstatus. SUS- UiS; 2015-02-11.
 • Humerfelt, Kristin (2015). Nettverk for pårørendeforskning. NAPHA; 2015-10-28 - 2015-10-29.
 • Humerfelt, Kristin (2015). Pårørende må i varetas bedre. erfaringskompetanse.no. [Internet]; 2015-11-05.
 • Humerfelt, Kristin (2014). Individuell plan - et nyttig redskap for brukere med rusmiddelproblemer. Korfor, Kompetansesenteret for rusmiddelforskning; 2014-12-16.
 • Humerfelt, Kristin (2014). Individuell plan - og brukere med rusmiddelproblemer. Fylkesmannen i Rogaland; 2014-11-20.
 • Humerfelt, Kristin (2014). Individuell plan- et nyttig verktøy for brukere med rusproblemer?. Stavanger kommune; 2014-04-10.
 • Humerfelt, Kristin (2013). Tidlig indentifisering av barn i familier med rus- og psykiske problemer. PårørendeSenteret i Stavanger; 2013-05-07.
 • Humerfelt, Kristin (2012). Best Practice- how to identify and follow up children with parents with mental illness and or alcholo/drug problems. University of Lancashire; 2012-09-04 - 2012-09-06.
 • Humerfelt, Kristin (2012). Beste oppfølging av barn som lever i familier med rusmiddelproblemer og psykisk lidelse. Pårørende forskning; 2012-06-14 - 2012-06-15.
 • Humerfelt, Kristin (2012). Brukermedvirkning i arbeidet med individuell plan, anerkjennelse og krenkelse. FORSA; 2012-10-04 - 2012-10-05.
 • Delås, Grethe Marit; Hanssen, Helene; Humerfelt, Kristin; Kjellevold, Alice; Norheim, Anne; Sommerseth, Rita (2011). Gi eldre verdig behandling. Hvor går grensen mellom profesjonell omsorg og pårørendes involvering i offentlige institusjoner?.
 • Humerfelt, Kristin (2011). Individuell Plan (IP) og helse- og sosialtjeneste brukere med rusmiddelproblemer -med fokus på brukermedvirkning. Forsa Island; 2011-08-11 - 2011-08-13.