Et profilbilde

Associate Professor
Dag Husebø { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Dag Husebø", "tel": "Telephone: +47 51833271", "email": "dag.husebo@uis.no" }

Faculty Prorektor for utdanning
Department Prorektor for utdanning
Room AR T-301

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Husebø, Dag (2019). Digitale tankekart og fagspesifikk literacy i KRLE. In: Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03160-6. p. 195-212.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund (2019). Case Study 6: The House of Literature in Oslo. In: Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, Material and Ideological Dimensions. Springer Nature. ISBN 9783030167950. p. 151-157.
 • Husebø, Dag; Njå, Morten Bergsten (2019). Teknologi og praksisendring i klasserommet – en nærstudie av Nordøstskolen. In: Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03160-6. p. 131-144.
 • Husebø, Dag; Skeie, Geir; Allaico, Ann Kristin Tokheim; Bjørnevik, Torunn Helene (2019). Dialogue in an upper secondary school and the subject religion and ethics in Norway. Religion & Education. ISSN 1550-7394. Volume 46. Booklet 1. p. 101-114. DOI: 10.1080/15507394.2019.1577714.
 • Johannessen, Øystein Lund; Husebø, Dag (2019). Case Study 2: Building Young People´s Social Capital Through Networks of Interreligious Dialogue in Oslo. In: Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, Material and Ideological Dimensions. Springer Nature. ISBN 9783030167950. p. 39-54.
 • Johannessen, Øystein Lund; Husebø, Dag (2019). Case study 6: Interreligious educational activities. In: Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, Material and Ideological Dimensions. Springer Nature. ISBN 9783030167950. p. 239-249.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund (2018). Interreligious dialogue in Oslo in the years following the terror attacks of 22 July 2011. In: Religion and Dialogue in the City. Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education. Waxmann Verlag. ISBN 978-3-8309-3794-4. p. 115-139.
 • Skaftun, Atle; Igland, Mari Ann; Husebø, Dag; Nome, Sture; Nygard, Arne Olav (2018). Glimpses of dialogue: transitional practices in digitalised classrooms. Learning, Media & Technology. ISSN 1743-9884. Volume 43. Booklet 1. p. 42-55. DOI: 10.1080/17439884.2017.1369106.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2017). Universitetslærerarbeidet - utfordring av den naturlige innstilling?. UNIPED. ISSN 1893-8981. Volume 40. Booklet 1. p. 7-17. DOI: 10.18261/issn.1893-8981-2017-01-02.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2017). Utvikling av nytilsatte universitetslæreres profesjonskompetanse. In: Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202529819. p. 209-229.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir (2017). Teoribruk og teoriutvikling i aksjonsforskning i møte med mangfold som samfunnsrealitet. In: Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202529819. p. 95-112.
 • Husebø, Dag (2014). Tros- og livssynsfag i skandinavia – en sammenligning. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volume 5. p. 364-374.
 • Husebø, Dag; Rønneberg, Vibeke (2014). Lesing i RLE. In: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40457-4. p. 131-143.
 • Husebø, Dag (2013). Participative Trajectories. In: Exploring Context in Religious Education Research. Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives. Waxmann Verlag. ISBN 978-3-8309-2902-4. p. 39-55.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2012). "Å forelese er en ensom affære. Jeg er sikker på at de fleste går inn i klasserommet med en sommerfugl eller tusen i magen [...]" .... In: Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251928953. p. 185-204.
 • Husebø, Dag (2012). Bridging theory and practice in Norwegian teacher education. Educational Action Research. ISSN 0965-0792. Volume 20. Booklet 3. p. 455-471. DOI: 10.1080/09650792.2012.697665.
 • Husebø, Dag (2012). Pedagogisk tilnærming og fagkunnskap i samspill – En klasseromsstudie av undervisning i faget Religion, livssyn og etikk. Acta didactica Norden. ISSN 1504-9922. Volume 6. Booklet 1.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund (2010). Kunnskapsformer og kunnskapsutvikling i praksisfellesskap. In: Forskeren i møte med praksis. Refleksivitet, etikk og kunnskapsutvikling. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2598-3. p. 33-48.
 • Igland, Mari-Ann; Skaftun, Atle; Husebø, Dag (2019). Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03160-6. 281 p.
 • Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene; Steen-Olsen, Tove Herborg; Stjernstrøm, Else (2017). Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202529819. 471 p.
 • Husebø, Dag (2013). Fagdidaktisk utprøving av en fortolkende kulturbevisst tilnærming til Religion, livssyn og etikk-undervisning. Om forholdet mellom teori og praksis i lærerutdanningsfaget og skolefaget RLE. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-536-7. 130 p.
 • Hoel, Torlaug Løkensgard; Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2012). Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251928953. 294 p.
 • Hoel, Torlaug Løkensgard; Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2012). Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press? Spenninger i høgere utdanning.. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2895-3. 294 p.
 • Husebø, Dag (2019). Digital transformasjon – hvordan vil dette endre vår arbeidshverdag?. Forskerforbundets forening for teknisk/administrativt person; 2019-04-01 - 2019-04-02.
 • Husebø, Dag (2019). Digitalisering i sektoren – status og planer - nasjonalt og lokalt. NTNU og UiS; 2019-02-06.
 • Husebø, Dag (2019). EAIE-debate European Universities. DIKU; 2019-09-24 - 2019-09-27.
 • Husebø, Dag (2019). ECIU University. Institute Francais, Campus France, DIKU; 2019-09-24 - 2019-09-27.
 • Husebø, Dag (2019). Inspirasjon til universitetsbyggere «in the making». Høgskolen på vestlandet; 2019-01-22 - 2019-01-23.
 • Husebø, Dag (2018). Action Research – What, Why, How and When?. Forskerskolen PROFRES; 2018-03-07.
 • Husebø, Dag (2018). Behov for data i arbeidet med studiekvalitet. NTNU; 2018-01-03.
 • Husebø, Dag (2018). Digital Campus 2017-2019. Universitets og høgskolerådet; 2018-11-21.
 • Husebø, Dag (2018). Digitalisering 2.0. UHNett-Vest; 2018-03-21 - 2018-03-22.
 • Husebø, Dag (2018). Kompetanse som ferskvare. Rogaland fylkeskommune, NAV-Rogaland, BI-Stavanger, UiS; 2018-03-09.
 • Husebø, Dag (2018). UiS Digitale Campus. UHR; 2018-04-25 - 2018-04-26.
 • Husebø, Dag (2017). Nettbrett gjer gutane betre. NRK. [Internet]; 2017-03-22.
 • Husebø, Dag (2017). Nettbrett gjer gutane betre. NRK. [TV]; 2017-03-22.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir (2017). Dialogue in upper secondary school. Nordic Conference of Religious Education (NCRE 2017); 2017-06-12 - 2017-06-15.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir (2017). Videregående elevers erfaringer med tros- og livssynsdialog – Hva kan kirken lære av forskning på dialog i skolen?. Kirkelig dialogsenter; 2017-04-24 - 2017-04-25.
 • Husebø, Dag; Njå, Morten; Holm, Silje Cathin; Håland, Esther (2017). Integrering av digitale verktøy i klasserommet – et spørsmål om tid, sammenheng og hensikt. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Husebø, Dag; Nordmark, Ingvald (2017). Nettbrett gjer gutane betre. NRK. [Internet]; 2017-03-22.
 • Husebø, Dag; Skaftun, Atle (2017). Digital hverdag i ungdomsskolen. Universitetet i Stavanger; 2017-09-26 - 2017-09-28.
 • Johannessen, Øystein Lund; Husebø, Dag; Skeie, Geir (2017). Dialogue in Religious Education and History and Philosophy in upper secondary school – Norway. NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet; 2017-11-30 - 2017-12-01.
 • Skaftun, Atle; Igland, Mari-Ann; Husebø, Dag; Nøsen, Odin (2016). Respons i digitale klasserom. Norges Forskningsråd; 2016-11-08.
 • Boyesen, Marit; Husebø, Dag (2016). Å lede læring med kvalitet.
 • Christ, Inge; Husebø, Dag (2016). Innovative teaching experiments in PBL. Universitetet i Aalborg; 2016-11-18.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2016). En studie av nytilsatte universitetslæreres læring og utvikling av profesjonskompetanse gjennom deltakelse i formelle undervisningsgrupper. UiS; 2016-05-02 - 2016-05-04.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2016). Slik kan studentene lære mer.. Forskning.no. [Business/trade/industry journal]; 2016-07-26.
 • Husebø, Dag; Bjørnevik, Torunn Helene; Tokheim Allaico, Ann Kristin (2016). Dialog i Religion og etikk-faget. Universitetet i Stavanger; 2016-11-15.
 • Husebø, Dag; Lund Johannessen, Øystein (2016). HEF i dialog. Humanetisk forbund; 2016-10-02.
 • Skaftun, Atle; Husebø, Dag; Igland, Mari Ann (2016). Respons i ungdomsskolen. Erfaringer fra to års samarbeid.
 • Skeie, Geir; Brömssen, Kerstin von; Husebø, Dag; Lund Johannessen, Øystein; Undseth Bakke, Sidsel (2016). Critical events challenging human rights and values as part of religious education. York St Johns University; 2016-07-31 - 2016-08-05.
 • Skaftun, Atle; Igland, Mari Ann; Husebø, Dag; Nygard, Arne Olav; Nome, Sture (2015). Digitalisering av klasserommet: Skriftkulturelle overgangspraksiser i ungdomsskolen. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2015-05-18 - 2015-05-21.
 • Husebø, Dag; Nome, Sture (2015). Digitale kart i RLE. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2015-05-18 - 2015-05-21.
 • Husebø, Dag; Nome, Sture (2015). Responspraksis med kvalitet og potensial for fagundervisning. Grødem skolen; 2015-09-03.
 • Husebø, Dag; Nome, Sture (2015). The North East School. Internatinal Association of Mother Tongue Education; 2015-06-03 - 2015-06-06.
 • Husebø, Dag; Skaftun, Atle (2015). Brytninger mellom teknologi og praksis i den digitaliserte ungdomsskolen. UiS;
 • Skaftun, Atle; Igland, Mari-Ann; Husebø, Dag; Nygard, Arne Olav; Nome, Sture (2015). Going digital: Transitional practices in secondary school classrooms. Symposium.. International Association of Mother Tongue Education; 2015-06-03 - 2015-06-06.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2014). Professionalizing newly employed scientific staff as teachers in higher education. The University of Porto; 2014-09-02 - 2014-09-05.
 • Husebø, Dag (2014). CARN-Norge gruppesesjon. Collaborative Action Research Network; 2014-10-29 - 2014-11-01.
 • Husebø, Dag (2014). Forholdet mellom undervisning og læring. Individuell og kollektiv praksisutvikling. Sandnes kommune; 2014-10-22.
 • Husebø, Dag (2014). Helhetlig, sammenhengende og eksplisitt lesedidaktisk praksis. Haugesund kommune; 2014-09-22.
 • Husebø, Dag (2014). Universelt utformet didaktikk – læringsprosesser for mangfold i høgere utdanning. UiS; 2014-10-24.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2013). Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?. Universitetet i Stavanger; 2013-01-15.
 • Hoem, Toril Frafjord; Husebø, Dag; Nielsen, Ingrid (2013). Skolebasert kompetanseutvikling. Stavanger kommune i samarbeid med UIS; 2013-08-15.
 • Husebø, Dag (2013). Endringer i religionsundervisning i Skandinavia. Humanetisk forbund; 2013-09-27 - 2013-09-29.
 • Husebø, Dag (2013). Intervensjonsstudier i lærerutdanningens- og skolens klasserom - Om makt og motmakt, ansvar og ansvarsfraskrivelser. Skrivesenteret; 2013-10-16 - 2013-10-17.
 • Husebø, Dag; Hoem, Toril Frafjord (2013). Teachers and teacher educators understanding of their profession, the subjects they teach and their reading didactics. Universitetet i Tromsø; 2013-11-07 - 2013-11-09.
 • Rønneberg, Vibeke; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Husebø, Dag; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Staurseth, Hanne Egenæs (2013). Faglig lesing - lesing i fagene. Nasjonalt senter for leseforskning og leseopplæring; 2013-03-18 - 2013-03-19.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2012). " Å forelese er en ensom affære. jeg er sikker på at der fleste går inn i klasserommet med en sommerfugl eller to i magen (...) ". Universitetet i Gøteberg i samarbeid med andre svense høgsko; 2012-10-17 - 2012-10-19.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2012). Utdanningsledelse - utfordringer og muligheter sett fra UiS sitt ståsted. Universitetet i Tromsø sammen med nettverket for uniped; 2012-12-10 - 2012-12-11.
 • Husebø, Dag; Mathisen, Petter (2012). Utprøving og utforming av pedagogisk mentorskap for nyansatte - Betydningen av takt og utakt universitetspedagogisk samarbeid. Gøteborgs Universitet; 2012-10-17 - 2012-10-19.
 • Husebø, Dag; Skeie, Geir; Johannessen, Øystein Lund (2012). Subject oriented Action Research in school and teacher education - Intentions and Outcome. Cantebury Christ Church University; 2012-11-23 - 2012-11-25.
 • Husebø, Dag (2011). Bridging theory and practice in RE teacher education. University of Klagenfurth, Collaborative Action Research Net; 2011-11-04 - 2011-11-06.
 • Husebø, Dag (2011). Makt og motmakt i et religionsdidaktisk aksjonsforskningsprosjekt. NTNU, DronningMaudsMinne, HiNT, HiST; 2011-04-26 - 2011-04-27.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2010). Det tredje rommet. 2010-05-05 - 2010-08-05.
 • Husebø, Dag (2010). Læring og praksisutvikling i en integrert, prosjesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning.
 • Husebø, Dag (2010). Læring og praksisutvikling i et sosialt virksomhetssystem.
 • Husebø, Dag (2010). Participative trajectories in RE teacher training. 2010-05-29 - 2010-06-03.
 • Husebø, Dag (2010). Praksisutvikling i utdanning av religionslærere. 2010-05-26.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund (2010). ROM-prosjektet: Erfaringer og resultater fra et samarbeid mellom UiS og kommuner i Nord-Rogaland. 2010-11-08.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund (2010). Solidarisk kunnskap, hva er det?. 2010-11-24.
 • Mjåtveit, Atle; Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Melhus, Kjersti; Ree, Idar; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2008). Er det mulig å skape en felles kunnskapsbase for lærerutdannere gjennom veiledning av nyutdannede lærere? Skolen - Den nyutdannede - Allmennlærerutdanningen - Lagkamerater eller motstandere?. 2008-05-21 - 2008-05-24.
 • Skeie, Geir; Husebø, Dag (2007). Religionsfag til besvær? Om KRL-faget, rettssaker og livet i klasserommet. 2007-11-28.
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes; Husebø, Dag (2018). 1. Hjelp, jeg er blitt student!. Bibliotekene ved Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Østfold, Nord universitet. Stavanger.
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes; Husebø, Dag (2018). 2. Akademiske ord og begreper for dummies. Bibliotekene ved Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Østfold og Nord universitet. Stavanger.