Et profilbilde

Professor
Sissel Iren Eikeland Husebø { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Sissel Iren Eikeland Husebø", "tel": "Telephone: +47 51834194", "email": "sissel.i.husebo@uis.no" }

Faculty Faculty of Health Sciences
Department Department of Quality and Health Technology
Room KA A-269

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Husebø, Sissel Eikeland (2012). Conditions for learning in simulation practice: training for team-based resuscitation in nursing education. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-506-0. 115 p.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Bøe, Eli (2009). Videreutvikling av Sykepleielaboratoriet som en attraktiv læringsarena for studenter og ansatte ved Institutt for Helsefag, 2005-2007. Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger. 41 p.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2007). Utvikling og implementering av Rehabiliteringsskolen ved Øyane sykehjem. Øyane Sykehjem, Austbøgeilen 62, 4085 Hundvåg. 47 p.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Husebø, Mia Lunde (2005). Prosjektrapport Endring som praksis - en forutsetning for styrket brukermedvirkning ved Øyane sykehjem.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2004). Kunnskap-Kvalitet-Trivsel Sykehjemmet som læringsarena for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Nasjonalt formidlingssenter i geriatri. ISBN 8291951225.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2002). Årsrapport for prosjektposten 3A ved Sentralsjukehuset i Rogaland, Studieåret 2001/2002. Institutt forsykepleierutdanning, Avd. helse- og sosialfag, Høgskolen i Stavanger. 1 p.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2001). Årsrapport for prosjektposten 3A ved Sentralsjukehuset i Rogaland Studieåret 2000/2001. 30 p.
 • Husebø, Sissel Eikeland (1999). Effekten av et veiledningsprogram på hjertesviktpasienters fysiske- og psykososiale begrensninger og mestring av det å leve med hjertesvikt den første måneden etter utskriving fra sykehus. Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Furustøl, Monica; Byrkjeland, Hallgjerd (2012). To videocase til bruk i undervisning: "DIABETES" og "KATETER". UiS.
 • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Silvennoinen, Minna; Rosqvist, Eerika; Masiello, Italo (2019). Review of healthcare simulation in the Nordic countries. Monash University, Australia; 2019-05-19 - 2019-05-22.
 • Tjoflåt, Ingrid; Brandeggen, Tone Knutsen; Strandberg, Ellen Synnøve; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Husebø, Sissel Iren Eikeland (2019). Evaluation of vSim® for Nursing. Monash University, Australia; 2019-05-19 - 2019-05-22.
 • Husebø, Sissel Iren Eikeland (2018). Simulering som emnestudie i masterutdanning. SAFER; 2018-12-20.
 • Husebø, Sissel Iren Eikeland (2018). Status of Nordic research on simulation-based learning in healthcare. SAFER; 2018-12-20.
 • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Olsen, Øystein Evjen (2018). Klinisk ledelse i team-med fokus på forskningen. Nasjonalt nettverk for simulering; 2018-04-09 - 2018-04-10.
 • Kelly, Michelle; Berragan, Elizabeth; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Krogh, Kristian (2018). Culturally diverse learners and practitioners – ensuring meaningful outcomes from simulations.. THE SOCIETY IN EUROPE FOR SIMULATION APPLIED TO MEDICINE; 2018-06-27 - 2018-06-29.
 • Olsen, Øystein Evjen; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Qvindesland, Sigrunn Anna; Lorentzen, Helge (2018). Kan simuleringsbasert læring anvendes for å øke kompetansen i klinisk ledelse i sykehus?. Nasjonalt nettverk for simulering; 2018-04-09 - 2018-04-10.
 • Paulsen, Katrine Vikås; Tveit, Ingunn Langvik; Husebø, Sissel Iren Eikeland (2018). Aldersrelatert makuladegenerasjon: Informasjonsmøte på kveldstid gir tryggere pasienter.
 • Ree Jensen, Anne; Rossavik, Bente; Husebø, Sissel Iren Eikeland (2018). Avdelingssykepleiere blir bedre ledere med gruppeveiledning.
 • Aase, Karina; Aase, Ingunn; Haraldseid, Cecilie; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Guise, Veslemøy; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Tjoflåt, Ingrid (2017). Hva menes med effektiv utdanning og implementering? Utvalgte forskningsresultater fra SHARE. SAFER; 2017-12-15.
 • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Schibevaag, Martine Sande; Olsen, Øystein Evjen (2017). Evaluating Efforts to optimize team performance in the Emergency Department. International Nursing Association for Clinical Simulation &; 2017-06-21 - 2017-06-24.
 • Aaberg, Oddveig Reiersdal; Ballangrud, Randi; Hall-Lord, Marie Louise; Husebø, Sissel Iren Eikeland (2016). Management issues: Interprofessional teamwork and patient safety in surgical wards. The Organising Committee for EDCNS 2016; 2016-09-16 - 2016-09-17.
 • Ballangrud, Randi; Husebø, Sissel Iren Eikeland (2016). How “The Systems Engineering Initiative for Patient Safety” (SEIPS) can inform interprofessional teamwork in healthcare. NSQH network; 2016-05-19 - 2016-05-20.
 • Ballangrud, Randi; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Hall-Lord, Marie Louise (2016). Cross-cultural validation and psychometric testing of the Norwegian version of the TeamSTEPPS® Teamwork Perceptions Questionnaire (T-TPQ). Norsk sykepleierforbund; 2016-09-27 - 2016-09-28.
 • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Olsen, Øystein Evjen (2016). Improvement in emergency department length of stay using a simulation based Clinical Leadership in Teams’ course: a longitudinal before-after interventional study. Simulation Australasia and the SimTecT / SimHealth Organisin; 2016-09-26 - 2016-09-29.
 • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Olsen, Øystein Evjen (2016). The Practice of Clinical Leadership in the Emergency Department. NSQH network; 2016-05-19 - 2016-05-20.
 • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Wiig, Siri (2016). Is there a Nordic perspective to research on patient safety and quality?. Nordic Research Network for safety and Quality in healthcare; 2016-05-19 - 2016-05-20.
 • Kelly, Michelle; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Nestel, Debra; Reeady, Gabriel B; Smith, Catherine (2016). Theory and Simulation-based Education: Definitions, Values and Applications. Society for Simulation in Healthcare; 2016-01-16 - 2016-01-20.
 • Ballangrud, Randi; Husebø, Sissel Iren Eikeland (2015). TeamSTEPPS as a course curriculum for developing simulation-based training of interprofessional teams. SESAM; 2015-06-24 - 2016-06-26.
 • Husebø, Sissel Iren Eikeland (2015). Min jobb som intensivsykepleier og forsker - mellom forskning og avdeling.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Jensen, Anne Ree (2014). A pilot study of quality of care from the patients' perspective in three surgical units. University of Stavanger; 2014-10-02 - 2014-10-03.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Nordbø, Magnus; Torgersen, Åshild; Foreman, Rebecca Jane (2014). Patients' experiences with lifestyle changes and support from health professionals two years after gastric bypass (GBP): the study protocol of a focus group study. Sogn og fjordane University College, Helse Førde and UiB; 2014-06-18 - 2014-06-20.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Olsen, Øystein Evjen (2014). Klinisk ledelse i team i akuttmottak. Nettverk for medisinske vitenskaper, Institutt for helsefag; 2014-03-18.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Olsen, Øystein Evjen (2014). Quality from the patient's perspective in the emergency department. University of Stavanger; 2014-10-02 - 2014-10-03.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Olsen, Øystein Evjen; Qvindesland, Sigrunn Anna; Lorentzen, Helge (2014). Development and implementation of a pilot simulation-based training program in Clinical Leadership in Teams in the Emergency Department. University of Bern; 2014-09-10 - 2014-09-12.
 • Wiig, Siri; Guise, Veslemøy; Storm, Marianne; Husebø, Sissel Eikeland; schibevåg, lene; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina; Heskestad, Randi Nisja; Haraldseid, Cecilie; Dyrstad, Dagrunn Nåden (2014). Status on Nordic research on patient safety and quailty in healthcare and suggestions for future research. UiS;
 • Aase, Karina; Wiig, Siri; Husebø, Sissel Eikeland; Storm, Marianne; Hansen, Britt Sætre (2013). Vanskelige helsestandardarder.
 • Friberg, Febe; Husebø, Sissel Eikeland (2013). From Phenomenology to Ethnomethodology - with examples from Interaction Analysis (Febe Friberg); Educating for teamwork: Nursing students' coordination in simulated cardiac arrest situations (Sissel Eikeland Husebø). Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag; 2013-04-15.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2013). Erfaringer med videoanalyse som metode i forbindelse med simuleringstrening og Workshop: Videoanalyse. «Ressursgr. for forskning ved HIB, AIOB; 2013-06-24.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2013). Forskning på simulering ved UIS/SUS. Medisinsk simulatorsenter ved St. Olavs hospital; 2013-11-21.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2013). Presentasjon av Ph.D avhandling "Forutsetninger for læring i simulering av teambasert resuscitering i sykepleierutdanningen". Liv Helen Heggland, ass. oversykepleier; 2013-10-24.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2013). Presentation of research on simulation in nursing education - Underpinning philosophy and pedagogy in simulation. Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag; 2013-02-12.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Kelly, Michelle (2013). Theoretical frameworks in relation to debriefing. SESAM; 2013-06-12 - 2013-06-15.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Vestersjø, Marit (2013). Fasilitatorkurs for ansatte ved Universitetet i Agder. Universitetet i Agder; 2013-06-17 - 2013-06-19.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2012). Prosjektarbeid og forskning-sykepleieferdigheter ved UIS, 2005-2011. NSFs faggruppe for undervisning, fagutvikling og forskning; 2012-03-19 - 2012-03-20.
 • Nestel, Debra; Groom, Jeffrey; Husebø, Sissel Eikeland; O'Donnell, John M. (2012). Simulation for learning and Teaching Procedural Skills: The state of the science. Danish Research Network for Patient Safety and Quality in He; 2012-03-06 - 2012-03-07.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Friberg, Febe (2010). Om kommunikasjon og koordinering ved fullskalasimulering. Hva hender i teamet. 2010-09-29 - 2010-10-01.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Rossavik, Bente; Brandeggen, Tone (2010). High-fidelity simulation as a tool for improving nurses' competence in supervising nursing students Evaluation of a pilot training program. 2010-06-16 - 2010-06-18.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Søreide, Eldar; Rystedt, Hans; Friberg, Febe (2010). Educating for teamwork-Simulation to promote coordination skills in nursing education. 2010-05-20 - 2010-05-21.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2009). Validitet og reliabilitet ved bruk av videoopptak som datainnsamlingsmetode ved forskning på simulering. 2009-11-18.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2008). How a nursing practice is reconstituted in a simulated context. 2008-11-12 - 2008-11-14.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2008). Simulering som pedagogisk metode for å forbedre helsefagstudenters læring når det gjelder å håndtere akutte pasientsituasjoner på en sikker og effektiv måte. 2008-11-26.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2008). Sykepleiestudenters muligheter for læring i møte med teknologien -simulering som pedagogisk metode i sykepleierutdanningen. 2008-12-08.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Søreide, Eldar; Friberg, Febe; Rystedt, Hans (2008). Socio-cultural perspectives in simulation research-contributions to the body of knowledge of simulation as an educational method in nursing education. 2008-06-19 - 2008-06-21.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2007). Evaluation of an acute care simulation in a bachelor education in nursing. 2007-06-18 - 2007-06-20.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2007). Utvikling og implementering av en gruppebasert veiledningsmodell som fremmer pasientens medvirkning i en rehabiliteringsavdeling på sykehjem. 2007-04-16 - 2007-04-17.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2005). Endring som praksis, - en forutsetning for styrket brukermedvirkning?. 2005-09-13 - 2005-09-16.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2005). Endring som praksis, - en forutsetning for styrket brukermedvirkning?. 2005-04-26 - 2005-04-28.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2005). Improvement put into practice- A condition for empowerment in nursing home?. 2005-08-24 - 2005-08-26.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2005). Kompetansehevende prosjekter på Øyane sykehjem. 2005-04-26 - 2005-04-28.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2005). Learning in the Working Community (LWC) Developement and implementation of a model in a 55-bed nursing home in Stavanger, Norway. 2005-08-24 - 2005-08-26.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Thortveit, Jorunn (2005). Musikk og dans for beboere på sykehjem,- et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for helsefag, Institutt for musikk og dans, UiS og Øyane sykehjem. 2005-06-15 - 2005-06-17.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Thortveit, Jorunn (2005). Musikk og dans for beboere på sykehjem, -et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for helsefag, Institutt for musikk og dans, UiS og Øyane sykehjem. 2005-06-15 - 2005-06-17.
 • Øvrebø, Randi; Bakke-Erichsen, Anne; Harbin, Elisabeth; Husebø, Sissel Eikeland (2005). Nursing education - a gap between theory and practice?. 2005-08-24 - 2005-08-26.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2004). Hvordan få opplæringsmodellene ut?. 2004-11-26.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2004). Kompetanseheving i praksisfeltet, økt kvalitet på sykepleietjenester og studentenes kliniske studier, tre sider av samme sak? (Foredrag). 2003-03-13 - 2004-03-14.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2004). Kompetansgivende prosjekt.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2004). Kunnskap-Kvalitet-Trivsel.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2003). Kompetansekartlegging og kompetansebehov på Øyane sykehjem (foredrag). 2003-04-08.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2003). Kunnskap-Kvalitet-Trivsel, et kompetansegivende prosjekt for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere ved Øyane sykehjem (fordrag og poster). 2003-11-26.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2003). Kunnskap-Kvalitet-Trivsel-et kompetansegivende prosjekt (poster). 2003-05-06 - 2003-05-08.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2003). Kunnskap-Kvalitet-trivsel-et kompetansgivende prosjekt. 2003-09-11 - 2003-09-12.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2003). Seilduk mot smerter Intervju med prosjektleder S.E.Husebø, hjelpepleier N. Aarsheim og omsorgsarbeider R.Molven. [Newspaper]; 2003-03-01.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2002). "De søte pasientene" Om hvilke behov for undervisning og sykepleie pasienter med diabetes har mens de er innlagt på sykehus. Forskningsdagene i Stavanger, Stand Up forskere; 2002-09-26.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2002). Kartlegging av diabetesrelaterte kunnskaper og tilfredshet med sykepleien hos hospitaliserte pasienter med diabetes. 2002-10-02 - 2002-10-05.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2002). The 3A Ward Project. A successful project between the Department of Nursing Education and the Central hospital in Stavanger. 2002-08-21 - 2002-08-23.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2001). Prosjektposten fyller 10 år i år.