Et profilbilde

Assistant Professor
Mette Irene Hvalby { "honorific-suffix": "Assistant Professor", "fn": "Mette Irene Hvalby", "tel": "Telephone: +47 51832392", "email": "mette.hvalby@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Education and Sports Science
Room HG R-427

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Hvalby, Mette Irene (2019). Bedre rustet til profesjonsutøvelsen? Studenter som aktører i profesjonsfellesskap. In: Profesjonsrettet pedagogikk : innspill til læreres arbeid med inkludering. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205522596. p. 176-198.