Et profilbilde

Associate Professor
Jan Otto Jacobsen { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Jan Otto Jacobsen", "tel": "Telephone: +47 51833024", "email": "jan.o.jacobsen@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Social Studies
Room KA A-303

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Krabberød, Tommy; Jacobsen, Jan Otto (2018). Military Strategies for Samhandling in Unforeseen Situations – A Historical Perspective. In: Interaction: ‘Samhandling’ Under Risk: A Step Ahead of the Unforeseen. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-53502-5. p. 467-480.
 • Jacobsen, Jan Otto (2005). Den militære organisasjons møte med den nye individualismen. Pacem : militært tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon. ISSN 1500-2322. Volume 8. Booklet 2. p. 183-194.
 • Jacobsen, Jan Otto; Offerdal, Audun Jon (1993). Auftragstaktik in the Norwegian Armed Forces. Defense analysis. ISSN 0743-0175. Volume 9. Booklet 2.
 • Krabberød, Tommy; Jacobsen, Jan Otto (veileder); Askvik, Steinar (veileder); Offerdal, Audun Jon (veileder) (2015). Organizing for naval operations: Implementing mission command on board the Nansen-class frigates. Universitetet i Bergen. ISBN 978-82-308-2645-4. 181 p.
 • Ramsdal, Helge; Jacobsen, Jan Otto; Michelsen, Svein; Osland, Oddgeir Kjell; Aarseth, Turid (2000). Mot en ny kommunal arbeidsgiverrolle? : lokal organisering, kommunale arbeidsgiverroller og forholdet til profesjonene. Senter for samfunnsforskning, Universitetet i Bergen. 107 p.
 • Jacobsen, Jan Otto (1996). Militærorganisasjonen - utfordringer og dilemmaer. Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. 456 p.
 • Jacobsen, Jan Otto (2016). Auftragstaktik - slik det ble utviklet av prøysserne.. Forsvarets stabsskole; 2016-01-20.
 • Jacobsen, Jan Otto (2016). Cohesion.
 • Jacobsen, Jan Otto (2016). Motivasjon og ledelse. Sjøforsvarsstaben; 2016-01-15.
 • Jacobsen, Jan Otto (2016). Oppdragsbasert ledelse sitt opphav: Auftragstaktik.
 • Jacobsen, Jan Otto (2015). Etikk i krig?. Profesjonsetisk nettverk; 2015-05-20 - 2015-05-21.
 • Jacobsen, Jan Otto (2013). Gruppens samhold – en betingelse for handlekraft i truende situasjoner?.
 • Jacobsen, Jan Otto (2012). Har politiet noe å lære av Forsvaret om lederskap?.
 • Jacobsen, Jan Otto (2012). Rettferdig krig eller så sender de ned bombefly mot fattigere land.
 • Jacobsen, Jan Otto; Krabberød, Tommy (2012). Den militære profesjon - managers of violence.
 • Jacobsen, Jan Otto (2007). Hva må gjøres med den norske skolen?.