Et profilbilde

Associate Professor
Hanne Jahnsen { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Hanne Jahnsen", "tel": "Telephone: +47 51832966", "email": "hanne.jahnsen@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Avdeling Porsgrunn

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Fandrem, Hildegunn; Jahnsen, Hanne; Sjursø, Ida Risanger (2019). Sosiale medier, digital mobbing og konsekvenser i skolen. In: Stress og mestring i skolen. Fagbokforlaget. ISBN 9788245032857. p. 147-167.
 • Jahnsen, Hanne; Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger (2019). Digital mobbing : hva er det, og hva kan lærere gjøre for å forebygge og stoppe det?. In: Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-62201-5. p. 206-228.
 • Jahnsen, Hanne; Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger (2019). Digital mobbing : hva er det, og hva kan lærere gjøre for å forebygge og stoppe det?. In: Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-56723-1. p. 187-210.
 • Jahnsen, Hanne; Angelskår, Terje (2018). "Den kommunikasjonen - jeg kunne gjort det annerledes" : om rektors rolle i mobbesaker. In: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. p. 71-93.
 • Støen, Janne; Jahnsen, Hanne (2018). "De har alltid vært uenige" : fire læreres tanker om egne handlinger i etterkant av en langvarig mobbesak. In: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. p. 95-116.
 • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne; Roth, Solveig (2016). Report on the findings on use of the Lp-model With T2 Level analysis. Høgskolen i Hedmark, Sepu. 53 p.
 • Roth, Solveig; Støen, Janne; Monica, Bekkelien; Jahnsen, Hanne (2016). Report on the findings on use of the LP model with data analysis. The Centre for Studies of Educational Practice. 52 p.
 • Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti (2015). Kort beskrivelse av LP-modellens omfang, historie og sentrale elementer. Læringsmiljøsenteret. 13 p.
 • Agledahl, Terje; Garvik, Margit; Idsø, Ella Maria Cosmovic; Jahnsen, Hanne; Oterkiil, Tonje Constance; Øverland, Klara (2014). Kartlegging for PP-tjenesten. Materiell som PP-tjenesten kan ha nytte av å vite om, kjenne til og finne fram til i sitt samarbeid med skoler og barnehager om å utvikle gode læringsmiljø. Universitet i Stavanger.
 • Knudsmoen, Hege; Jahnsen, Hanne; Tinnesand, Torunn (2013). «Nå bruker vi tid på analyse» – En flermetodisk undersøkelse om læringsmiljøet etter LP-modellen, LP 5 (2010–12). Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-901-7. 105 p.
 • Jahnsen, Hanne (2019). Stories about inclusion in School. Natiuonal Anti-Bullying Resource Center at Dublin University; 2019-06-04 - 2019-06-06.
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne (2019). God start -om muligheter for å etablere god praksis og skape endring. Larvik kommune; 2019-05-28.
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne (2019). Inkluderende klasseledelse. Larvik kommune; 2019-11-14.
 • Jahnsen, Hanne (2018). Aktivitetsplikten og mobbing. Uisn; 2018-10-18.
 • Jahnsen, Hanne (2018). Arbeid med barns psykososiale miljø. Aust-Agder PPT; 2018-11-08.
 • Jahnsen, Hanne (2018). Implementering av arbeidet med inkludering. region Sogn; 2018-09-18.
 • Jahnsen, Hanne (2018). Innføring i pedagogisk analyse. PP-tjenesten i Sandnes; 2018-11-26.
 • Jahnsen, Hanne (2018). "Mitt barn blir mobbet!"-historier om manglende oppfølging i nulltoleranse første år.
 • Jahnsen, Hanne (2018). Mobbing i skolen. Uisn; 2018-08-29.
 • Jahnsen, Hanne (2018). Mobbing og andre krenkelser. Vadsø kommune; 2018-08-17.
 • Jahnsen, Hanne (2018). Mobbing og krenkelser. Uisn; 2018-10-16.
 • Jahnsen, Hanne (2018). Opplæringsloven og aktivitetsplikten. Uisn; 2018-08-22.
 • Jahnsen, Hanne (2018). Styrer og rektors ansvar i Læringsmiljøprosjektet. Utdanningsdiraktoratet; 2018-04-24.
 • Jahnsen, Hanne (2018). Utfordringer i møte med)A og arbeidet med læringsmiljøet. Fylkesmann i Vestforl; 2018-11-05.
 • Jahnsen, Hanne; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Tiltak for å forebygge og stoppe mobbing i barnehage og skole. region Sogn; 2018-11-07.
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne (2018). Avdekking, stopping og forebygging av mobbing. Larvik kommune; 2018-08-14.
 • Fandrem, Hildegunn; Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti (2017). Teacher's role in immigrant pupil's experiences of belonging in Norwegian schools. European Association of Developmental Psychology; 2017-08-29 - 2017-09-01.
 • Jahnsen, Hanne (2017). Complicate and long lasting bullying cases.The voices of The head Teacher. Workshop on Aggression Cyprus. 2017-11-22 - 2017-11-25.
 • Jahnsen, Hanne (2017). God start.
 • Jahnsen, Hanne (2017). Hvordan observere klasseledelse.
 • Jahnsen, Hanne (2017). Klasseledelse relatert til mobbing. 2017-02-02.
 • Jahnsen, Hanne (2017). Kommunikasjon mellom aktørene.
 • Jahnsen, Hanne (2017). LP-kartlegging analyse av data.
 • Jahnsen, Hanne (2017). Lp-suksesser og utfordringer.
 • Jahnsen, Hanne (2017). Læringsmiljøprosjektet. rektors rolle og oppgaver.
 • Jahnsen, Hanne (2017). Nettverk.
 • Jahnsen, Hanne (2017). Partnerskap mot mobbing, foreldre foredrag.
 • Jahnsen, Hanne (2017). Systemarbeid i PP-tjenesten. Inkludering.
 • Jahnsen, Hanne (2017). Systemrettet arbeid- implementering. PPt og skoleeiers roller og oppgaver.
 • Jahnsen, Hanne (2017). Å høre til, mobbing i barnehagen.
 • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne (2017). Mobbing - Hva vet vi?.
 • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne (2017). rehabilitering av læringsmiljøet.
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn (2017). Inclusion of Immigrants in Norwegian Schools: The Role of Introductory Classes, Belonging and Diversity. 2017-06-07 - 2017-06-09.
 • Støen, Janne; Jahnsen, Hanne (2017). How we handled a bullying case. The University of Cyprus; 2017-11-23 - 2017-11-25.
 • Støen, Janne; Jahnsen, Hanne (2017). Mobbing - hva vet vi i 2017. Statped;
 • Jahnsen, Hanne (2016). 10 råd til skolen om digital mobbing.
 • Jahnsen, Hanne (2016). Avdekking, stopping og forebygging av mobbing. Halden kommune; 2016-03-03.
 • Jahnsen, Hanne (2016). How to analyze the results of the LP-survey. Tartu City Concil; 2016-04-20 - 2016-04-22.
 • Jahnsen, Hanne (2016). Kommunikasjon i stystemperspektiv. Lesja kommune; 2016-04-28 - 2016-04-29.
 • Jahnsen, Hanne (2016). Leadership in successful Intervensjons. Tartu City Concil; 2016-03-01 - 2016-03-04.
 • Jahnsen, Hanne (2016). Learning Environment and Pedagogical Analysis. 2016-02-11 - 2016-02-12.
 • Jahnsen, Hanne (2016). Lærende organisasjon. re kommune; 2016-01-25.
 • Jahnsen, Hanne (2016). Mobbing og arbeid med læringsmiljø. Tønsberg kommune; 2016-08-11.
 • Jahnsen, Hanne (2016). School Culture. tartu City concil; 2016-03-01 - 2016-03-04.
 • Jahnsen, Hanne (2016). Segregation for inclusion. Northampton university; 2016-11-23 - 2016-11-25.
 • Jahnsen, Hanne (2016). Systemarbeid i PP-thjenesten. Ringsaker kommune; 2016-09-08 - 2016-09-09.
 • Jahnsen, Hanne (2016). Teknologiforbud hindrer ikke nettmobbing.
 • Jahnsen, Hanne (2016). profesjonelle voksne i en profesjonell skole. Ålesund kommune; 2016-08-18.
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne (2016). Kvalitetsutvikling-kompetansebygging. Er vi i rute?. Osterøy kommune; 2016-09-21.
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn (2016). C from Norwegian research. University of Northampton; 2016-11-24.
 • Jahnsen, Hanne (2015). Analysemodellen. Vestnes kommune; 2015-01-21.
 • Jahnsen, Hanne (2015). Avdekking, stopping og forebygging av mobbing. re kommune; 2015-02-23.
 • Jahnsen, Hanne (2015). Councilors - LP-model. Tartu City Concil, Estland; 2015-09-15.
 • Jahnsen, Hanne (2015). Groupleaders and councilors - LP-model. Tartu City Concil, Estland; 2015-08-24.
 • Jahnsen, Hanne (2015). How can we succeed with innovation in Schools?. Tartu City Consil; 2015-01-28.
 • Jahnsen, Hanne (2015). Kartlegging av Læringsmiljø - workshop. Staped; 2015-08-15.
 • Jahnsen, Hanne (2015). Kartlegging av læringsmiljø og kontekst. Staped; 2015-08-15.
 • Jahnsen, Hanne (2015). Klasseledelse. Herøy kommune; 2015-05-27.
 • Jahnsen, Hanne (2015). Læringsmiljprosjektet. Tysfjord kommune; 2015-03-06.
 • Jahnsen, Hanne (2015). Mobbing, avdekking, stopping og forebygging. Råde kommune; 2015-03-25.
 • Jahnsen, Hanne (2015). Profesjonelle læringsfellesskap og skoleutvikling. Røros kommune; 2015-01-16.
 • Jahnsen, Hanne (2015). Teacher student relationship - what can the teacher do?. Tartu City Consil; 2015-03-15.
 • Jahnsen, Hanne (2015). The LP-Model - Learning Environment and Pedagogical Analysis. Tartu City Concil, Estland;
 • Jahnsen, Hanne (2015). The Learning Environments influence on students well-being. Tartu City Concil, Estland; 2015-03-15.
 • Jahnsen, Hanne (2015). Tilpasset opplæring. Lesja kommune; 2015-08-13.
 • Jahnsen, Hanne (2015). Å forske på engen praksis. Den profesjonelle lærer.. Larvik kommune; 2015-12-15.
 • Jahnsen, Hanne (2014). Care for Teachers 1. Universitetet i Stavanger; 2014-10-17 - 2014-10-18.
 • Jahnsen, Hanne (2014). Endringsarbeid i skolen. Lesja kommune; 2014-01-29.
 • Jahnsen, Hanne (2014). Endringsledelse. Læringsmiljøsenteret; 2014-06-11 - 2014-06-12.
 • Jahnsen, Hanne (2014). Erfaringer fra implementeringen av LP-modellen 2010-2013. Læringsmiljøprosjektet; 2014-06-11 - 2014-06-12.
 • Jahnsen, Hanne (2014). Hvordan få til varig endring i hele organisasjonen?. Tysfjord kommune; 2014-09-23 - 2014-09-25.
 • Jahnsen, Hanne (2014). Kartleggingsundersøkelsen i LP-skoler. Læringsmiljøsenteret; 2014-06-11 - 2014-06-12.
 • Jahnsen, Hanne (2014). Klasseledelse. Tysfjord kommune; 2014-01-11 - 2014-01-12.
 • Jahnsen, Hanne (2014). LP-modellens endringsstrategi. Læringsmiljøsenteret; 2014-06-11 - 2014-06-12.
 • Jahnsen, Hanne (2014). Learning Environment and Social Competence. Lions Quest Norge; 2014-01-10.
 • Jahnsen, Hanne (2014). Lærerens rolle og ansvar. Kompetansesenter Sør, Lindesnes regionen; 2014-08-11 - 2014-08-12.
 • Jahnsen, Hanne (2014). Profesjonelle lærere i et profesjonelt fellesskap. Røyken kommune; 2014-08-14.
 • Jahnsen, Hanne (2014). Videreføring avLP-modellen. Læringsmiljøsenteret; 2014-06-11 - 2014-06-12.
 • Jahnsen, Hanne; Grini, Nina (2014). Læringsmiljø. Sigdal kommune; 2014-08-13.
 • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne (2014). Cooperation, home - schools. Tartu; 2014-10-23 - 2014-10-24.
 • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne (2014). Group leaders and councilors. Tartu; 2014-10-23 - 2014-10-24.
 • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne (2014). How to succeed with innovations in schools. Tartu; 2014-10-23 - 2014-10-24.
 • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne (2014). Videreføring av LP-modellen. Risør kommune; 2014-09-08.
 • Tinnesand, Torunn; Jahnsen, Hanne (2014). Refleksjonsmodeller i veiledningsarbeid. PP-ledere i Telemark; 2014-05-22.
 • Turksma, Christa; Jahnsen, Hanne; Vaaland, Grete Sørensen (2014). CARE for teachers 2. NSLA; 2014-10-31 - 2014-11-01.
 • Tveitereid, Kirsti; Jahnsen, Hanne (2014). Brev til PP-tjenesten.Hvordan kan vi støtte?.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Jahnsen, Hanne (2014). CARE for teachers 3. NSLA;
 • Vaaland, Grete Sørensen; Jahnsen, Hanne; Turksma, Christa (2014). CARE for teachers 1. NSLA; 2014-10-17 - 2014-10-18.
 • Grini, Nina; Jahnsen, Hanne (2013). Ambulerende team -lokale kompetansesenter for inkludering.
 • Jahnsen, Hanne (2013). Den profesjonelle lærer. Ålesund kommune; 2013-01-15.
 • Jahnsen, Hanne (2013). Endringsledelse. Sigdal kommune; 2013-10-12.
 • Jahnsen, Hanne (2013). Endringsledelse. Læringsmiljøsenteret; 2013-08-06.
 • Jahnsen, Hanne (2013). Innovasjon - Lærende organisasjon. Modum kommune; 2013-01-28.
 • Jahnsen, Hanne (2013). Jenter, jenteproblematikk. Svarstad kommune; 2013-02-01.
 • Jahnsen, Hanne (2013). Klasseledelse. PPT-Telemark; 2013-05-05.
 • Jahnsen, Hanne (2013). Klasseledelse. PPT - Telemark; 2013-03-18.
 • Jahnsen, Hanne (2013). Klasseledelse. PPT; 2013-01-07.
 • Jahnsen, Hanne (2013). LP5-rapport. Læringsmiljøsenteret; 2013-04-28.
 • Jahnsen, Hanne (2013). Pedagogisk analyse. Lesja kommune; 2013-02-20.
 • Jahnsen, Hanne (2013). Pedagogisk analyse, LP-modul Trondheim. Trondheim kommune; 2013-12-11 - 2013-12-12.
 • Jahnsen, Hanne (2013). Pedagogisk analyse, workshop PPT-nettverk Telemark. PPT Telemark; 2013-11-13.
 • Jahnsen, Hanne (2013). Reflekterende team og pedagogisk analyse. Vestnes kommune; 2013-03-03.
 • Jahnsen, Hanne (2013). Rektoropplæring i LP-modellen. Læringsmiljøsenteret; 2013-06-18 - 2013-06-19.
 • Jahnsen, Hanne (2013). Sosial kompetanse - plan. Porsgrunn kommune; 2013-05-07.
 • Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti (2013). Innhenting og bruk av forskningsresultater. Barnehage- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark. Barnehage- og utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Telemark;
 • Tinnesand, Torunn; Jahnsen, Hanne (2013). Klasseledelse. Å komme i posisjon som veileder. Relasjonsbygging. Pedagogisk analyse. PP-nettverk i Telemark;
 • Tinnesand, Torunn; Jahnsen, Hanne (2013). Veilederrollen i systemrettet utviklingsarbeid. Forelesning. PP-tjeneste. Lærende nettverk. PP-nettverk i Telemark;