Et profilbilde

Associate Professor
Christin Ann Helene Eldegard Jensen { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Christin Ann Helene Eldegard Jensen", "tel": "Telephone: +47 51832631", "email": "christin.jensen@uis.no" }

Faculty Museum of Archaeology
Department Artefacts
Room AM A-306

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moéll; Jensen, Christin E; Lempiäinen-Avci, Mia Marika (2018). Steinalderboplasser på Kvitsøy. Arkeologiske og naturvitenskapelige undersøkelser av fire steinalderboplasser på Kvitsøy Gnr. 16, Bnr. 2/5, Kvitsøy kommune. Oppdragsrapport 2018/10. Arkeologisk Museum i Stavanger. 254 p.
 • Jensen, Christin E; Ahlqvist, Sara Jenny Sofia (2016). Botaniske analyser av stratifiserte kulturlag-Bjarkøyforbindelsen. Nordsand g.nr.138, b.nr. 14 Sandsøy, Harstad k., Troms. Oppdragsrapport 2016/5 C, Arkeologisk museum i Stavanger.. Arkeologisk Museum i Stavanger. 32 p.
 • Lillehammer, Grete Kirsten Grimsrud; Bakkevig, Sverre; Bang-Andersen, Sveinung; Bakke, Bitten; Hollund, Hege Ingjerd; Jensen, Christin E; Kristoffersen, Siv; Løken, Trond; Nitter, Marianne; Petersson, Håkan; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Ravn, Mads; Selsing, Lotte; Sandvik, Paula Utigard; Soltvedt, Eli-Christine (2016). Kulturarv i nåtid og framtid. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 978-82-7760-168-7. 322 p.
 • Jensen, Christin E; Ahlqvist, Jenny; Fredh, Daniel Erik (2015). Stratigrafisk undersøkelse av forhistoriske kulturlag på Eik, Sjernarøyene, g.nr. 67, b.nr. 2 i Finnøy k., Rogaland. Oppdragsrapport 2015/11.. Arkeologisk Museum i Stavanger. 38 p.
 • Jensen, Christin E (2014). Vegetasjonshistorisk undersøkelse av myr ved forhistorisk steinbrudd i Melsvik. gnr. 13, bnr.1, Alta kommune, Finnmark. AM Oppdragsrapport 2014/10. Arkeologisk Museum i Stavanger. 24 p.
 • Jensen, Christin E; Alm, Torbjørn (2013). Befaring av myrsildrelokalitet i Melsvik, Alta kommune. E6 Alta Vest. Oppdragsrapport 2013/11. Arkeologisk Museum i Stavanger. 16 p.
 • Jensen, Christin E; Sandvik, Paula Utigard; Storstad, Trond Magne; Virnovskaia, Tamara (2013). Mohalsen I, Vega k., Nordland. Analyser av makro- og mikrosubfossil samt trekull i prøver fra VM NTNUs undersøkelse i 2012. Oppdragsrapport C 2013/6. Arkeologisk Museum i Stavanger. 11 p.
 • Jensen, Christin E; Westling, Sara (2013). Ekren, gnr. 55, bnr. 2 Hadsel k, Nordland. Botaniske analyser. AM Oppdragsrapport C. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. 18 p.
 • Soltvedt, Eli Christine; Jensen, Christin E (2012). Botaniske analyser av makro- og mikrofossiler fra Jåsund, gnr 1, Sola k. Universitetet i Stavanger - Arkeologisk museum.
 • Jensen, Christin AH (2011). Fedjedalen g.nr. 3, b.nr. 75, Haugesund k. Botaniske analyser av forhistorisk boplass. Oppdragsrapport 2011/14. Arkeologisk museum i Stavanger. 18 p.
 • Jensen, Christin AH; Soltvedt, Eli-Christine (2011). Makrofossil- og pollenanalyser fra røysfelt på Mæland. Mæland gnr 68 bnr 6, Hå kommune. Oppdragsrapport 2011/32. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. 16 p.
 • Soltvedt, Eli-Christine; Jensen, Christin AH (2011). Makrosubfossil- og pollenanalyser fra forhistoriske åkerlag, hustomter og graver på Tjora. Oppdragsrapport 2011/24. Arkeologisk museum i Stavanger. 105 p.
 • Soltvedt, Eli-Christine; Jensen, Christin (2010). Sørbø i Sandnes k., gnr 45. Botaniske analyser av førhistorisk gardsanlegg. Universitetet i Stavanger, Arkeologisk Museum. 30 p.
 • Jensen, Christin; Fyllingen, Hilde; Soltvedt, Eli-Christine (2009). Vatne i Sandnes kommune, gnr 37 bnr 14. Arkeologisk og botanisk undersøkelse av rydningsrøyser. Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum. 30 p.
 • Sandvik, Paula Utigard; Jensen, Christin (2009). Analyse av makro- og mikrofossil i sedimentprøver frå Staver-Bryn-prosjektet ved KHM, UiO. Universitet i Stavanger, Arkeologisk museum. 65 p.
 • Sandvik, Paula Utigard; Jensen, Christin (2009). Analyse av makro- og mikrofossil i sedimentprøver frå den arkeologiske undersøkinga på Hellvik gnr. 60/13 m. fleire, Eigersund k., Rogaland. Arkeologisk museum UiS.
 • Sandvik, Paula Utigard; Jensen, Christin (2009). Staver-Bryn prosjektet, KHM UiO: Analyse av makro- og mikrofossil. Arkeologisk museum UiS.
 • Jensen, Christin (2007). The dynamics of the boreal forest-line in response to Holocene climate variability. Palaeobotanical reconstructions from Dividalen, Norway. Synthesis. University of Tromsø. ISBN 978-82-92461-78-5. 51 p.
 • Elverland, Ellen; Jensen, Christin (2006). Pollenanalytisk undersøkelse av et kulturlag fra Hestnessjøen, Tysfjord kommune, Nordland fylke. Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter Ájlukta/Drag og Universitetet i Tromsø. 13 p.
 • Jensen, Christin (2003). Kulturmiljøer fra jernalder til eldre historisk tid i Kyst-Finnmark. En undersøkelse med utgangspunkt i fenomenet mangeromsstufter. Universitetet i Tromsø, Inst. for Arkelogi. 26 p.
 • Jensen, Christin; Alm, Torbjørn (2002). Jierddavuobme/Gjerdalen, Hamarøy. Pollenanalytisk undersøkelse av gammel teltboplass. Ukjent. 14 p.
 • Jensen, Christin; Vorren, Karl Dag; Kirchhefer, Andreas J (2001). Sensitive records of climate change at the Arctic fringe. Nordic Arctic Research Project. Ukjent. 0 p.
 • Jensen, Christin (1991). Vegetasjons- og jordbrukshistorien på en "leikvang-gård" i Vesterålen - en palynologisk undersøkelse. University of Tromsø. 137 p.
 • Jensen, Christin E (2012). Gullkorn - frø til nytte og glede. utstillingen er tilrettelagt for internasjonalt publikum.
 • Jensen, Christin E (2019). Langvarig bosetting i karrig (?) øylandskap - noen resultater fra E39 Rogfast-prosjektet. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger; 2019-09-06 - 2019-09-07.
 • Jensen, Christin E (2019). Longterm settlement on islands of SW Norway. Irish Quaternary Association (IQUA); 2019-07-25 - 2019-07-31.
 • Jensen, Christin E (2018). Agricultural activity inferred from pollen and plant macrofossil analyses of ancient fields. European Archaeological Association; 2018-09-05 - 2018-09-08.
 • Jensen, Christin E (2018). Myra er ikke bare et CO2-lager.
 • Jensen, Christin E (2018). Myr-sjakting på Bokn. Blogg-innlegg Norark.
 • Jensen, Christin E (2018). Pollen and macrofossils from Field layers - do they tell the same story?. Nordic Archaeobotanical Group (NAG); 2018-09-19 - 2018-09-21.
 • Jensen, Christin E (2018). Våtmarker - et kulturhistorisk arkiv som faller mellom byråkratiets stoler. Hva kan gjøres for å redde det?. Arkeologisk museum-Universitet i Stavanger; 2018-03-14 - 2018-03-15.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Jensen, Christin E (2017). A Middle Mesolithic bark mat in South-Western Norway?. EAA; 2017-08-30 - 2017-09-03.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Jensen, Christin E (2017). Barklag med hasselnøtter - en utradisjonell lokalitet fra mellommesolitikum?. Universitetet i Bergen; 2017-03-21 - 2017-03-24.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Jensen, Christin E (2017). Kvitsøy,Site 4: A middle Mesolithic,transgressed site. 2017-02-22 - 2017-02-24.
 • Jensen, Christin E (2017). Agriculture in Northern Norway during Bronze Age and Early Iron Age. Nordic Archaeobotanical Group (NAG); 2017-09-05 - 2017-09-08.
 • Jensen, Christin E (2017). Natural and human adaptation to changing climates. UiS/NFR; 2017-12-14 - 2017-12-15.
 • Westling, Sara; Jensen, Christin E (2017). New indications of prehistoric rye (Secale cereale) cultivation in southwestern Norway. NAG; 2017-09-05 - 2017-09-08.
 • Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell; Jensen, Christin E (2016). Kvitsøyprosjektet. Arkeologisk museum i Stavanger - Universitetet i Stavanger; 2016-03-10.
 • Jensen, Christin E (2016). Bronsealderens jordbruk på Eik i Finnøy k., Rogaland.. Arkeologisk museum i Stavanger - Universitetet i Stavanger; 2016-03-10.
 • Jensen, Christin E (2016). Early agriculture North of the Arctic Circle in Norway. Royal Swedish Academy of Science; 2016-11-24 - 2016-11-25.
 • Jensen, Christin E; Dugstad, Sigrid Alræk (2016). Nåla i høystakken! Utgravingsprosjekt Kvitsøy. Blogginnlegg Norark.
 • Jensen, Christin E; Dugstad, Sigrid Alræk; Pedersen, Grethe Moell (2016). Barkteppet på Kvitsøy. I programmet Museum. NRK P2. [Radio]; 2016-04-09.
 • Soltvedt, Eli-Christine; Jensen, Christin E (2016). Uttak av Makro- og Pollen-prøver.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Jensen, Christin E (2015). Late Bronze Age farming and animal husbandry above the Arctic Circle in Norway: A discussion based on archaeological and palaeobotanical evidence from Sandvika, Tromsø municipality, Troms County. Agrarnettverket, FiF / Schauhütte-Archäologie, Dr. Mathias Mensch; 2015-05-18 - 2015-05-21.
 • Jensen, Christin E (2015). Jordbruket på Sjernarøyene går helt tilbake til eldre bronsealder.
 • Jensen, Christin E (2015). Natural and human adaptation to changing climates as reflected in the palaeobotanical proxy records.. Universitetet i Tromsø; 2015-09-15 - 2015-09-17.
 • Jensen, Christin E (2015). Planter avslører forbrytelser. Norsk Botanisk Forening; 2015-01-28.
 • Jensen, Christin E (2014). Planter avslører forbrytelser. Botanikk i kriminaletterforskningen. Arkeologisk museum i Stavanger; 2014-10-14.
 • Jensen, Christin E (2013). Antropogen påvirkning av kysthei på Vestvågøy i Lofoten. Universitetet i Trondheim; 2013-06-07 - 2013-06-09.
 • Jensen, Christin E (2013). Pollen production at the boreal fringe of Europe - results from northern Norway. Charles University in Prague, Faculty of Science;
 • Jensen, Christin E (2012). Åkerugras.
 • Jensen, Christin AH (2011). Forskningsnettverk om tidlig jordbruk - hva skjer?. Tromsø museum - universitetsmuseet; 2011-08-24 - 2011-08-26.
 • Jensen, Christin (2010). Botaniske metoder. 2010-05-05 - 2010-05-06.
 • Jensen, Christin (2010). Min jobb: Botaniker. [Newspaper]; 2010-12-08.
 • Jensen, Christin; Vorren, Karl-Dag (2010). NW Scandinavia 68-69°N, postglacial forest development and climate variability. 2010-07-06 - 2010-07-10.
 • Jensen, Christin (2009). Mangeromstufter i Finnmark - vegetasjonshistoriske undersøkelser. 2009-04-20 - 2009-04-21.
 • Vorren, Karl-Dag; Jensen, Christin; Ravna, Erling J Krogh; Blaauw, Maarten (2009). Holocene tree birch immigration to northern Fennoscandia in relation to regional climate changes, pollen productivity and macrofossil evidences. 2009-04-20 - 2009-04-21.
 • Jensen, Christin; Vorren, Karl Dag (2007). Holocene vegetation and climate of NW Fennoscandia. A case-study from the alpine forest-line ecotone of Dividalen, Norway. The Earth Science Institute, University of Iceland; 2007-05-02 - 2007-05-05.
 • Alm, Torbjørn; Jensen, Christin; Often, Anders (2006). Tromsøpalmens historie.
 • Jensen, Christin (2005). Cultural environments from the Iron Age and early historical period in coastal Finnmark. Palaeobotanical investigation, pollen analysis. Universitetet i Tromsø og Universitetet i Warsawa; 2005-04-21 - 2005-04-22.
 • Jensen, Christin; Elverland, Ellen (2003). Melkøya- ei øy i stadig forandring, med og uten menneskets hjelp.
 • Sortland, Andy B.; Engelskjøn, Torstein; Alm, Torbjørn; Granmo, Alfred; Skifte, Ola; Jensen, Christin; Mørkved, Brynhild; Nettelbladt, Mats (2003). Johannes Reiersen til minne.
 • Jensen, Christin (2002). Reconstructing Holocene forest development in the alpine forest-line ecotone of central northern Norway.
 • Jensen, Christin; Kuiper, J. G. J.; Vorren, Karl Dag (2001). First post-glacial establishment of forest-trees, - early Holocene vegetation and climate dynamics in central Troms, North Norway. 2001-01-06 - 2001-01-07.
 • Jensen, Christin (2000). Modern pollen deposition of the forest-line ecotone in central Troms, northern Norway. 2000-04-12 - 2000-04-17.
 • Jensen, Christin (1997). Variasjoner i den alpine skoggrensen i Dividalen, Troms, belyst ved pollen- og makrofossilanalyse. 1997-01-11 - 1997-01-12.
 • Jensen, Christin; Vorren, Karl Dag; Karlsen, Stein Rune; Kunzendorf, H. (1997). Reconstructions of Holocene Forest-Line Displacements and Climate in North Norway.
 • Jensen, Christin; Vorren, Karl Dag; Kirchhefer, Andreas J; Kunzendorf, H. (1997). Calibration of Pollen - Dendrochronological and temperature data, Dividalen, North Norway. 1997-06-26 - 1997-07-01.