Et profilbilde

Associate Professor
Margrethe Jernes { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Margrethe Jernes", "tel": "Telephone: +47 51833511", "email": "margrethe.jernes@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Early Childhood Education
Room HL K-259

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Mangen, Anne; Hoel, Trude; Jernes, Margrethe; Moser, Thomas (2019). Shared, dialogue-based reading with books vs tablets in early childhood education and care (ECEC): Protocol for a mixed-methods intervention study.. International Journal of Educational Research. ISSN 0883-0355. Volume 97. p. 88-98. DOI: 10.1016/j.ijer.2019.07.002.
 • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Berner, Karin (2017). Barns fortellinger om lek i barnehagen i en tid preget av moderne medier. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volume 101. Booklet 1. p. 31-44.
 • Jernes, Margrethe (2017). Supporting children's technological development: The role of the practitioner. In: Young children in a digital age. Supporting Learning and development with technolgy in early years. Routledge. ISBN 978-1-138-80480-7. p. 73-83.
 • Jernes, Margrethe; Alvestad, Marit (2017). Forskende fellesskap i barnehagen - utfordringer og muligheter. In: Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02680-0. p. 71-84.
 • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe (2014). Preschool Teachers on Implementation of Digital Technology in Norwegian Kindergartens. Forum on Public Policy: A Journal of the Oxford Round Table. ISSN 1938-9809. Volume 2014. Booklet 1.
 • Jernes, Margrethe (2013). Barns perspektiv på aktiviteter der digital teknologi inngår :. Barn. ISSN 0800-1669. Volume 31. Booklet 1. p. 45-64.
 • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Kvinge, L.M.; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram (2012). Digitale verktøy og dataspel i barnehagen: didaktiske utfordringar. In: Ledelse og profesjonsutøvelse i barnehage og skole. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01942-0. p. 21-35.
 • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram; Kvinge, Lars M. (2012). Bruk av dataspill i norske barnehager - utbredelse og holdninger blant personalet. In: Medialisert barndom. Digital kultur i barnehagen. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02025-9. p. 109-125.
 • Jernes, Margrethe; Engelsen, Knut Steinar (2012). Stille kamp om makten. En studie av barns interaksjon i digital kontekst i barnehagen. Nordic Studies in Education. ISSN 1891-5914. Volume 32. Booklet 3-4. p. 281-296.
 • Jernes, Margrethe; Alvestad, Marit; Sinnerud, Martha (2010). Er det bra, eller? Pedagogiske spenningsfelt i møte med digitale verktøy i norske barnehager. Nordisk Barnehageforskning. ISSN 1890-9167. Volume 3. Booklet 3.
 • Jernes, Margrethe; Alvestad, Marit; Sinnerud, Marta (2010). ”Er det bra, eller?” : pedagogiske spenningsfelt i møte med digitale verktøy i norske barnehager. Nordisk Barnehageforskning. ISSN 1890-9167. Volume 3. Booklet 3. p. 115-131.
 • Bølgan, Nina; Jernes, Margrethe; Wigstøl, Kari (2006). Nettbasert etterutdanning i IKT i barnehagen. In: Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel. Delrapport 5 - perspektiver på kompetanse og kompetanseutvikling i og utenfor barnehagesektoren. Høgskolen i Vestfold. ISBN 8278601763. p. 27-31.
 • Jernes, Margrethe; Meland, Aud Torill; Knaben, Åse Dagmar; Martinsen, Marianne Torve; Brathagen, Kjersti (2015). Rapport fra SAK-prosjekt i region Sørvest. Universitetet i Stavanger. 10 p.
 • Jernes, Margrethe (2013). Interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen. Universitetet i Stavanger Brage. ISBN 978-82-7644-524-4. 150 p.
 • Engelsen, K. S.; Jernes, Margrethe; Kvinge, L.M.; Vangsnes, V.; Økland, N.T. (2011). Digitale objekts plass i barns sosiale og språklege danning i barnehagen (DIGOB). Prosjektnr. NFR: 187576. Høgskolen Stord/Haugesund.
 • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Kvinge, L.M.; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram (2011). Digitale objekts plass i barns sosiale og språklege danning i barnehagen (DIGOB). Sluttrapport. Høgskolen Stord/Haugesund. 85 p.
 • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Kvinge, Lars M.; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram (2011). Digitale objekst plass i barns sosiale og språklege danning i barnehagen (DIGOB): Prosjektnr. NFR:187576. HSH Rapportserie.
 • Kvinge, Lars M.; Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Økland, Nils Tore Gram; Vangsnes, Vigdis (2010). Utbreiing, bruk og haldningar til digitale verktøy og spel i norske barnehagar. Resultat frå ei nasjonal spørjeundersøking. HSH rapportserie. 136 p.
 • Jernes, Margrethe (2007). Rapport fra studieturer til Danmark, Skottland, Spania og Sverige 2006/2007, internt notat. Høgskolen Stord/Haugesund. 39 p.
 • Bølgan, Nina; Jernes, Margrethe; Wigstøl, Kari (2005). IKT i barnehagen – barn og digitale medierEtterutdanningskurs for barnehagefolk. Høgskolen Stord/Haugesund. 6 p.
 • Jernes, Margrethe (2003). "Modig på nettet " - studenters erfaringer med IKT i praksisveiledning. Universitetet i Bergen/Høgskolen i Bergen. 1 p.
 • Jernes, Margrethe (2003). "Modig på nettet" - studenters erfaringer med IKT i praksisveiledning. Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen/Høgskolen i Bergen.
 • Jernes, Margrethe (1996). Temabok. H.Aschehoug & co.. ISBN 82-03-30280-7. 46 p.
 • Jernes, Margrethe; Meling, Bjørn (2006). Eurohill school - a documentation from the SITE-project, a Socrates Comenius 2.1 project.
 • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe (2019). Developing a tool for didactic evaluation of Picture book apps for shared Reading in groups. 2019-03-07 - 2019-03-08.
 • Hoel, Trude; Mangen, Anne; Jernes, Margrethe (2019). VEBB: Developing a tool for didactic evaluation of picture book apps for shared reading in groups. 2019-02-04.
 • Jernes, Margrethe (2019). Lesing av digitale tekster. Senter for leseforskning, Universitetet i Stavanger; 2019-04-09.
 • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude (2019). E-bøker i barnehagens språkarbeid. 2019-05-02.
 • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude (2019). E-bøker i barnehagens språkarbeid. 2019-02-04.
 • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude (2019). E-bøker i barnehagens språkarbeid. 2019-03-13.
 • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude (2019). E-bøker i barnehagens språkarbeid. 2019-03-14.
 • Mangen, Anne; Hoel, Trude; Jernes, Margrethe (2019). Høytlesing – med øynene, ørene, hendene og fingrene.
 • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe (2019). Mangfoldighet i veiledning og kommunikasjon sammen med foreldre i den åpne barnehagen.
 • Gillen, Julia; Arnott, Lorna; Marsh, Jackie; Bus, Adriana; Castro, Teresa Sofia; Dardanou, Maria; Duncan, Pauline; Enriquez-Gibson, Judith; Flewitt, Rosie; Gray, Colette; Holloway, Donell; Jernes, Margrethe; Kontovourki, Stavroula; Kucirkova, Natalia; Kumpulainen, Kristiina; March-Boehnck, G; Mascheroni, Giovanna; Nagy, Krisztina; O’Connor, Jane; O’Neill, Brian C; Palaiologou, Ioanna; Poveda, David; Salomaa, Saara; Severina, Elena; Tafa, Eufimia (2018). Digital Literacy and young children: towards better understandings of the benefits and challenges of digital technologies in homes and early years settings. Policy briefing of DigiLitEY COST Action IS1410 and the Digital Childhoods SIG of the European Early Childhood Research Association. 31st August.
 • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe (2018). How teacher's scaffolding during shared Reading in Groups might be affected by affordances of Picture book apps. The Jean Piaget Society; 2018-05-31 - 2018-06-02.
 • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe (2018). Young Children’s Reading on Screen: What can be done to Promote the Availability and Quality of Digital Books/Book Apps for Young Children?.
 • Jernes, Margrethe; Mangen, Anne; Hoel, Trude (2018). Research protocol: Research & Innovation project with practitioners in kindergarten. European Early Childhood Education Research Association; 2018-07-28 - 2018-08-31.
 • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg (2018). Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB - UiS - deltid B. UiS; 2018-10-24.
 • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg (2018). Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB ved UiS - deltid A. UiS; 2018-10-24.
 • Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal (2018). Kommunikasjon i møte med foreldre i den Åpne barnehagen. Trondheim Kommune; 2018-11-05.
 • Jernes, Margrethe; Undheim, Marianne (2018). Barnehagens digitale praksis - barns digitale hverdag. Sandnes kommune; 2018-11-02.
 • Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Hoel, Trude (2018). Shared reading with books and apps: does the medium matter?. Jyväskylä University; 2018-05-07 - 2018-05-09.
 • Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Schulz-Heidorf, Katrin (2018). Shared reading with books and apps: does the medium matter?. International Society for the Empirical Study of Literature; 2018-07-25 - 2018-07-29.
 • Undheim, Marianne; Jernes, Margrethe (2018). Barnehagens digitale praksis. Sandnes kommune; 2018-06-01.
 • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude (2017). Forskning og innovasjon i samarbeid med praksisfeltet; Bøker og apper: Utvikling av VEBB. 2017-02-08.
 • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude (2017). Metodologiske overveielser i innovasjonsprosjektet VEBB. 2017-04-25.
 • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Tungland, Inger Benny Espedal; Alvestad, Marit (2017). Pedagogy in the Knowledge Areas in the New Norwegian Preschool Teacher Education. EECERA; 2017-08-29 - 2017-09-01.
 • Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal (2017). Kommunikasjon, samarbeid og veiledning i åpne barnehager - Bergen 3. mai, 2017. SIK i samarbeid med Udir; 2017-05-03.
 • Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal (2017). Kommunikasjon, smarbeid og veiledning i åpne barnehager - Oslo 11. mai, 2017. SIK i samarbeid med Udir; 2017-05-11.
 • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe (2017). Kommunikasjon, samarbeid og veiledning i åpne barnehager - Stavanger 28.april 2017. SIK i samarbeid med Udir; 2017-04-28.
 • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe (2017). Kommunikasjon, samarbeid og veiledning i åpne barnehager Sandefjord 10.mai. SIK i samarbeid med Udir; 2017-05-10.
 • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe (2016). Digital Content Analysis; Norway. 2016-11-07 - 2016-11-08.
 • Jernes, Margrethe (2016). Digital literacy - knowledge and wisdom in pre-school teacher education. Researching e-Reading.. DigiLitEY Project Fourth Meeting.; 2016-11-06 - 2016-11-07.
 • Jernes, Margrethe (2016). Noen ord om artikkelskriving. Høgskolen Stord/Haugesund; 2016-10-01.
 • Jernes, Margrethe (2016). Pedagogiske grunnlagsproblem. Danning i barnehagen i historisk lys.. Høgskolen Stord/Haugesund; 2016-11-06.
 • Jernes, Margrethe (2016). Problemløsning og refleksjon. Faser i veiledning – ulike metoder. Veiledningspedagogikk for barnehage- og grunnskolelærere.. Høgskolen Stord/Haugesund; 2016-11-23.
 • Jernes, Margrethe (2016). Problemløsning og refleksjon. Faser i veiledning - ulike modeller.. Høgskolen Stord/Haugesund; 2016-01-20.
 • Jernes, Margrethe; Rosell, Lars Yngve; Tungland, Inger Benny Espedal (2016). Fra inspirasjon til uttrykk i barnehagelærerutdanningen - læring og danning gjennom digital animasjon.. Universitetet i Stavanger; 2016-05-02 - 2016-05-04.
 • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe (2016). Educational Sciences - Close to practice. European Early Childhood Education Research Assosiation; 2016-08-31 - 2016-09-03.
 • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe (2015). Metodologiske perspektiver - forskningsprosjekter der barn og voksne deltar. Universitetet i Stavanger; 2015-02-03.
 • Jernes, Margrethe (2015). Problemløsning og refleksjon. Faser i veiledning – ulike metoder. Høgskolen Stord/Haugesund; 2015-02-11.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Jernes, Margrethe (2015). Den pedagogiske møteplassen mellom barnehager og barnehagelærerutdanningen. Institutt for barnehagelærerutdanningen; 2015-09-09.
 • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe (2014). Metodologiske perspektiver - forskningsprosjekter der barn og barnehagelærere er deltakere. Programområdet LiB, IBU; 2014-11-18.
 • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe (2014). Preschool Teachers on Implementation of Digital Technology in some Norwegian Kindergartens. Oxford Round Table; 2014-07-26 - 2014-07-30.
 • Jernes, Margrethe (2014). Digital kompetanse – kunnskap og klokskap i barnehagelærerutdanningen. Universitetet i Agder; 2014-05-21 - 2014-05-22.
 • Jernes, Margrethe (2014). Digital kompetanse – kunnskap og klokskap i barnehagelærerutdanningen. Senter for IKT i utdanningen; 2014-02-06 - 2014-02-07.
 • Jernes, Margrethe (2014). Digital literacy - knowledge and wisdom in pre-school teacher education. EECERA; 2014-09-07 - 2014-09-10.
 • Jernes, Margrethe (2014). Fattig tale? Om barns språk seg imellom i digital kontekst. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2014-04-07 - 2014-04-08.
 • Jernes, Margrethe (2014). Muligheter og fallgruver med bruk av teknologi. Universitetet i Stavanger; 2014-04-23.
 • Jernes, Margrethe (2014). Pedagogisk teori og praksis. Høgskolen Stoprd/Haugesund; 2014-09-17.
 • Jernes, Margrethe (2014). Problemløsning og refleksjon. Faser i veiledning – ulike metoder. Høgskolen Stord/Haugesund; 2014-02-14.
 • Jernes, Margrethe (2014). Spørsmål i veiledning. Sandnes Kommune; 2014-02-18.
 • Jernes, Margrethe (2014). Veiledning. Stavanger KFUK/KFUK Ynglingen; 2014-04-09.
 • Jernes, Margrethe; Espedal Tungland, Inger Benny (2014). Foreldresamtalen. Foreldresamarbeid. Universitetet i Stavanger; 2014-04-23.
 • Jernes, Margrethe (2013). Interactions in digital contexts in kindergarten. EECERA; 2013-08-29 - 2013-08-31.
 • Jernes, Margrethe (2013). Interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen. Presentasjon av doktoravhandling.. Høgskolen i Oslo og Akershus; 2013-05-24.
 • Jernes, Margrethe (2013). Kunnskap og klokskap - en kritisk pedagog?.
 • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe (2013). Supervision of staff, Norwegian experiences. Artevelde University College Ghent; 2013-06-04 - 2013-06-07.
 • Jernes, Margrethe (2012). Children talk about digital technology in some Norwegian kindergartens. European Early Childhood Education Research Association; 2012-08-30 - 2012-09-01.
 • Jernes, Margrethe (2011). ALACT modellen – en problemløsnings- og refleksjonsmodell. Høgskolen Stord/Haugesund; 2011-11-25.
 • Jernes, Margrethe (2011). ”I think everything is fun with the computer!” Interviews with children on their experiences with technology in kindergarten. EECERA org.; 2011-09-14 - 2011-09-17.
 • Jernes, Margrethe (2011). Quiet struggle for superiority. Some elements regarding children's interaction in a digital context in kindergarten. EECERA org.; 2011-09-14 - 2011-09-17.
 • Jernes, Margrethe (2011). Stille kamp om makten. En studie av barns interaksjon i digital kontekst i barnehagen hvor inklusjonsproblematikk er aktualisert. Universitet i Stavanger; 2011-11-30.
 • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram (2010). Barnehageforskning - når praksisfeltet inkluderes i beskrivende forskning.
 • Jernes, Margrethe (2010). Children in interaction in a digital context. 2010-06-16 - 2010-06-18.
 • Jernes, Margrethe (2010). Data ? en naturlig del av hverdagen?. 2010-03-19.
 • Jernes, Margrethe (2010). Children in interaction in a digital context. EECERA org.; 2010-09-06 - 2010-09-08.
 • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha; Alvestad, Marit (2010). Practitioner's experiences and perspectives on digital technology in everyday life in Norwegian kindergartens. 2010-08-06 - 2010-08-09.
 • Jernes, Margrethe (2009). Digitale objekt i barnehagen. 2009-05-09.
 • Jernes, Margrethe (2009). Digitale objekt i barnehagen. 2009-05-05.
 • Jernes, Margrethe (2009). Digitale objekt i barnehagen - et forskningsperspektiv. Orientering om et praksisorientert forskningsprosjekt ved Høgskolen Stord/Haugesund. 2009-05-07.
 • Jernes, Margrethe (2009). Erfaringer fra feltforskning. 2009-12-07.
 • Jernes, Margrethe (2009). Erfaringer fra feltforskning, tema 2. 2009-06-16.
 • Jernes, Margrethe (2009). Voksen deltakelse i barns digitale lek i barnehagen. 2009-04-27.
 • Jernes, Margrethe (2009). Voksen deltakelse i barns digitale lek i barnehagen. 2009-04-29.
 • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha; Alvestad, Marit; Alvestad, Marit (2009). Digital objects in Norwegian kindergartens. 2009-08-26 - 2009-08-29.
 • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha; Alvestad, Marit; Alvestad, Marit (2009). Digitale objekt i barnehagen. 2009-04-23 - 2009-04-24.
 • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram (2008). The function of digital objects in children's social and linguistic growth and education in kindergarten settings. 2008-09-03 - 2008-09-06.
 • Jernes, Margrethe; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram (2008). Digitale spel og verktøy i barns kultur og barnehagens kvardag. 2008-06-17 - 2008-06-18.
 • Jernes, Margrethe; Økland, Nils Tore Gram (2008). The position of digital objects in children's social and linguistic education in kindergarten. 2008-04-17 - 2008-04-18.
 • Jernes, Margrethe (2007). IKT i barnehagen. 2007-09-07.
 • Jernes, Margrethe (2007). Om å arbeide med seg selv for å forstå barn.
 • Jernes, Margrethe (2007). Pedagogisk bruk av IKT og digitale verktøy i barnehagen for alle barn. 2007-04-18 - 2007-04-19.
 • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha (2007). Går det an å være profesjonell og samtidig glad i barn?.
 • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha (2007). IKT i barnehagen. 2007-11-12.
 • Jernes, Margrethe (2006). Danse med pedagoger - om den sosiokulturelle reproduksjon av forskjeller og ulikheter.
 • Jernes, Margrethe (2006). IKT i barnehagen. 2006-11-23 - 2006-11-24.
 • Jernes, Margrethe (2006). Workshop for førskolelærere. 2006-11-23 - 2006-11-24.
 • Jernes, Margrethe; Bølgan, Nina; Wigstøl, Kari; Wigstøl, Kari (2005). IKT i barnehagen - barn og digitale medier Etterutdanningskurs for barnehagefolk. 2005-01-09.
 • Jernes, Margrethe (2001). Budskap i fysisk miljø og dagsrytme.
 • Kaltvedt, Elsa Helen; Meland, Aud Torill; Jernes, Margrethe (2015). Den digitale møteplassen mellom barnehagen og barnehagelærerutdanningen. Universitetet i Stavanger. Institutt for barnehagelærerutdanning.
 • Jernes, Margrethe (2009). Grounded Theory i bruk. Paper på metodekurset ?Kvalitative analysemetoder i praksis?.
 • Jernes, Margrethe (2008). Med åpent blikk - tanker om triangulering ... eller?.
 • Haugen, Synnøve; Jernes, Margrethe (2002). Veiledning og tilbakemelding i basisgruppe.
 • Jernes, Margrethe (2002). Erfaringer med IKT i førskolelærerutdanningen i PLUTO.
 • Jernes, Margrethe (2002). Rolleendringer i PLUTO-FLU - betraktninger over studenters, fag- og praksislæreres og praksisveileders endringer av roller i forhold til partnerbarnehagene i førskolelærerutdanningen.
 • Jernes, Margrethe (2001). Erfaringens bevegende kraft.
 • Jernes, Margrethe (2000). Kognitiv mesterlære.
 • Jernes, Margrethe (2000). Pedagogisk veiledning. Kompendium til kurs, 12 sider.
 • Jernes, Margrethe (2000). Samtale som forskningsmetode.
 • Jernes, Margrethe; Meling, Bjørn; Hagesæther, Anny (2000). Pedagogisk veiledning. Kurspakke for 9-timers innføringskurs.
 • Jernes, Margrethe (1998). Forbilde og veileder.