Et profilbilde

Associate Professor
June Junge { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "June Junge", "tel": "Telephone: +47 51833405", "email": "june.junge@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Early Childhood Education
Room HL K-203

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Junge, June (2012). Kjennetegn ved læreres kollegasamtaler, og betydningen av disse for læringspotensialet i samtalene. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Booklet 5. p. 373-385.
 • Junge, June (2012). Læreres bruk av narrativer i kollegasamtaler :. Nordic Studies in Education. ISSN 1891-5914. Volume 32. Booklet 2. p. 126-141.
 • Junge, June (2019). Internasjonalisering Institutt for Barnehagelærerutdanningen, UiS International Week; Outdoor Education, April 2019 Evalueringsrapport. UiS, Institutt for Barnehagelærerutdanningen. 16 p.
 • Junge, June (2019). Internasjonalisering Institutt for Barnehagelærerutdanningen, UiS Rapport fra studieåret 2018-19. UiS, Institutt for Barnehagelærerutdanningen. 24 p.
 • Junge, June (2013). Læreres kollegasamtaler - et rom for læring? En studie av samtaler i en studiegruppe med fire ungdomsskolelærere. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-515-2. 108 p.
 • Abrahamsen, Gerd; ukjent-for-m004645, ukjent-for-m004645; Junge, June (2001). Internasjonalt studentsamarbeid på Internett -et pilotprosjekt i førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Stavanger og U iversitetet i Jyväskylä. Høgskolen i Stavanger, avdeling for lærerutdanning. 15 p.
 • Alvestad, Aase M.; Junge, June (2001). IKT basert undervisning -erfaringsutveksling og videreutvikling av IKT. Høgskolen i Stavanger, avdeling for lærerutdanning. 4 p.
 • Alvestad, Aase M.; Junge, June (2001). Roller og relasjoner i førskolelærerstudiet -et innføringsseminar. Høgskolen i Stavanger, avdeling for lærerutdanning. 8 p.
 • Junge, June (2001). Evaluering, Pedagogisk teori og Praksis, Førskolelærerutdanningen studieåret 2000/01 - F1A-B. HIS, Avdeling for Lærerutdanning. 27 p.
 • Junge, June; Alvestad, Aase M. (2001). Roller og relasjoner i Førskolelærerstudiet - Oppstartseminar. HIS, Avdeling for Lærerutdanning. 10 p.
 • Junge, June; Alvestad, Aase M.; Abrahamsen, Gerd (2001). Internasjonalt studentsamarbeid. Et pilotprosjekt ved førskolelærerstudiet ved Høgskolen i Stavanger og Universitetet i Jyväskylä. HIS, avdeling for Lærerutdanning. 10 p.
 • Alvestad, Aase M.; Junge, June (2000). IKT basert undervisning -et pilotprosjekt i førskolelærerutdanningen. Høgskolen i Stavanger, avdeling for lærerutdanning. 15 p.
 • Alvestad, Aase M.; Junge, June (2000). Utvikling og evaluering av IKT basert undervisning i førskolelærerutdanningen. Høgskolen i Stavanger, avdeling for lærerutdanning. 12 p.
 • Junge, June (2006). The search for meaning in a study group meeting. 2006-08-21 - 2006-08-24.
 • Junge, June; Munthe, Elaine (2005). Use of video to promote learning for teachers Preconditions for learning in a school for all: pilot study. 2005-08-23 - 2005-08-27.