Et profilbilde

Associate Professor
Kari Kaldestad { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Kari Kaldestad", "tel": "Telephone: +47 51834240", "email": "kari.kaldestad@uis.no" }

Faculty Faculty of Health Sciences
Department Department of Caring and Ethics
Room KA A-236

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Kaldestad, Kari (2018). Menneskets verdighet i kraft av det hellige rommet. Åbo Akademis Förlag. ISBN 9789517659031. 168 p.
 • Kaldestad, Kari; Lærum, Mari (2006). Geriatrisk vurdering - tverrfaglig samarbeid. In: Tverrfaglig geriatri. Fagbokforlaget.
 • Kaldestad, Kari (2018). Menneskets verdighet i kraft av det hellige rommet. Åbo Akademis Förlag. ISBN 9789517659031. 168 p.
 • Bjerga, Grethe Heidi; Jaastad, Turid Anita; Handeland, Maria; Kaldestad, Kari; Dysvik, Elin (2020). Kontinuitet i alle ledd i bachelorutdanningen gir kvalifiserte sykepleiere.
 • Kaldestad, Kari (2019). Eldre kvinners verdighet – med utgangspunkt i samtaler med eldre skrøpelige kvinner som får hjemmesykepleie.. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester,Rogaland;
 • Kaldestad, Kari; Jaastad, Turid Anita; Bjerga, Grethe Heidi; Handeland, Maria; Dysvik, Elin (2019). Kontinuitet i omsorgen er en motvekt til klokketiden og instrumentalistiske praksiser.
 • Kaldestad, Kari; Nåden, Dagfinn (2019). Glimt av verdighet - eldre kvinners livshistorie. Critical Perspectives on Person, Care and Aging; 2019-05-15 - 2019-05-16.
 • Kaldestad, Kari; Nåden, Dagfinn; Eriksson, Katie (2019). Dignity - a study of fragile old women living at home. Care4; 2019-02-04 - 2019-02-06.
 • Thorkildsen, Kari Marie; Rykkje, Linda; Kaldestad, Kari (2019). Spiritual care - an ethical basis for protecting patients dignity. VID Specialized University, Faculty of Health Studies;
 • Kaldestad, Kari (2018). Begrepet verdighet - vitnesbyrd fra eldre kvinner - begrepets ontologi. Høgskulen på Vestlandet;
 • Kaldestad, Kari (2018). Disputasjon.
 • Kaldestad, Kari (2018). Forholdet mellom verdighet og det hellige rommet.
 • Kaldestad, Kari (2018). Kvinnhering har forska på verdigheit.