Et profilbilde

Associate Professor
Kari Kaldestad { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Kari Kaldestad", "tel": "Telephone: +47 51834240", "email": "kari.kaldestad@uis.no" }

Faculty Faculty of Health Sciences
Department Department of Caring and Ethics
Room KA A-236

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Kaldestad, Kari (2018). Menneskets verdighet i kraft av det hellige rommet. Åbo Akademis Förlag. ISBN 9789517659031. 168 p.
  • Kaldestad, Kari; Lærum, Mari (2006). Geriatrisk vurdering - tverrfaglig samarbeid. In: Tverrfaglig geriatri. Fagbokforlaget.
  • Kaldestad, Kari (2018). Menneskets verdighet i kraft av det hellige rommet. Åbo Akademis Förlag. ISBN 9789517659031. 168 p.
  • Kaldestad, Kari; Jaastad, Turid Anita; Bjerga, Grethe Heidi; Handeland, Maria; Dysvik, Elin (2019). Kontinuitet i omsorgen er en motvekt til klokketiden og instrumentalistiske praksiser.
  • Kaldestad, Kari; Nåden, Dagfinn (2019). Glimt av verdighet - eldre kvinners livshistorie. Critical Perspectives on Person, Care and Aging; 2019-05-15 - 2019-05-16.
  • Kaldestad, Kari; Nåden, Dagfinn; Eriksson, Katie (2019). Dignity - a study of fragile old women living at home. Care4; 2019-02-04 - 2019-02-06.
  • Kaldestad, Kari (2018). Begrepet verdighet - vitnesbyrd fra eldre kvinner - begrepets ontologi. Høgskulen på Vestlandet;
  • Kaldestad, Kari (2018). Disputasjon.
  • Kaldestad, Kari (2018). Forholdet mellom verdighet og det hellige rommet.
  • Kaldestad, Kari (2018). Kvinnhering har forska på verdigheit.