Et profilbilde

Professor
Jan Erik Karlsen { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Jan Erik Karlsen", "tel": "Telephone: +47 51832273", "email": "jan.e.karlsen@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Media and Social Sciences
Room EOJ 307

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Karlsen, Jan Erik; Salomon, Robert H; Nielsen, Klaus T. (2019). Working environment regulation in Norway and Denmark. In: Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. Routledge. ISBN 9780815387237. p. 115-133.
 • Karlsen, Jan Erik (2018). Visjoner for det gode arbeidsliv : arbeidsmiljøloven i samfunnsvitenskapelig lys.. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202559540. 345 p.
 • Hahn Kristensen, Katrine; Karlsen, Jan Erik (2017). Strategies for internationalisation at technical universities in the Nordic countries. Tertiary Education and Management. ISSN 1358-3883. Volume 24. Booklet 1. p. 19-33. DOI: 10.1080/13583883.2017.1323949.
 • Sagvaag, Hildegunn; Fjær, Svanaug; Karlsen, Jan Erik (2017). Foreword. In: New Governance of Addictive Substances and Behaviours. Oxford University Press. ISBN 9780198759836.
 • Karlsen, Jan Erik (2016). Strategisk fremsynsledelse. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1996-4. 305 p.
 • Selmer-Anderssen, Stig Atle; Karlsen, Jan Erik (2016). Foresighting organizational learning equilibrium in European universities. European Journal of Futures Research. ISSN 2195-4194. Volume 4. Booklet 1. DOI: 10.1007/s40309-016-0108-y.
 • Karlsen, Jan Erik (2015). For det felles beste. In: Veivisere i norsk organisasjonsforskning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1871-4. p. 11-31.
 • Karlsen, Jan Erik (2015). Ledelse, makt og tillit. In: Veivisere i norsk organisasjonsforskning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1871-4. p. 347-349.
 • Karlsen, Jan Erik (2015). Norsk organisasjonskanon 1950-2000;Gjenlesningens fallgruver. En rød tråd eller sprikende staur?. In: Veivisere i norsk organisasjonsforskning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1871-4. p. 45-51.
 • Karlsen, Jan Erik (2015). Stabilitet og endring i sosiale prosesser. In: Veivisere i norsk organisasjonsforskning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1871-4. p. 138-140.
 • Karlsen, Jan Erik (2014). Design and application for a replicable foresight methodology bridging quantitative and qualitative expert data. European Journal of Futures Research. ISSN 2195-4194. Volume 2. Booklet 40. DOI: 10.1007/s40309-014-0040y.
 • Knudsen, Knud; Gunnarsdottir, Hulda Mjøll; Karlsen, Jan Erik (2014). Aldri fred å få? – Rollekonflikter midt i lederlivet. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. Volume 22. Booklet 01. p. 28-51.
 • Karlsen, Jan Erik (2013). Backcasting European University Governance 2042+. In: Resilient universities : confronting changes in a challenging world. Peter Lang Publishing Group. ISBN 978-3-0343-1716-0. p. 349-379.
 • Karlsen, Jan Erik (2013). Reframing University Adaptation. In: Resilient universities : confronting changes in a challenging world. Peter Lang Publishing Group. ISBN 978-3-0343-1716-0. p. 17-52.
 • Karlsen, Jan Erik; Gual, Antoni; Anderson, Peter (2013). Foresighting addiction and lifestyles in Europe 2030+. European Journal of Futures Research. ISSN 2195-4194. Volume 1. Booklet 15. DOI: 10.1007/s40309-013-0019-0.
 • Karlsen, Jan Erik; Karlsen, Hanne (2013). Classification of tools and approaches applicable in foresight studies. In: Recent developments in foresight methodologies. Springer. ISBN 978-1-4614-5214-0. p. 27-52.
 • Karlsen, Jan Erik; Pritchard, Rosalind M.O. (2013). Resilience - the ability to adapt. In: Resilient universities : confronting changes in a challenging world. Peter Lang Publishing Group. ISBN 978-3-0343-1716-0. p. 1-15.
 • Pritchard, Rosalind M.O.; Karlsen, Jan Erik (2013). Preface. In: Resilient universities : confronting changes in a challenging world. Peter Lang Publishing Group. ISBN 978-3-0343-1716-0.
 • Karlsen, Jan Erik (2012). Forbi bunnlinjen : balansert HMS-økonomi. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-39487-5. 208 p.
 • Karlsen, Jan Erik; Øverland, Erik F. (2012). Promoting Diversity in Long Term Policy Development. Journal of Futures Studies. ISSN 1027-6084. Volume 16. Booklet 3. p. 63-78.
 • Karlsen, Jan Erik; Valen, Harald (2011). The Social Construction of HSE Culture. The Case of Norwegian Petroleum. Safety Science Monitor. ISSN 1443-8844. Volume 15. Booklet 1.
 • Karlsen, Jan Erik; Øverland, Erik F.; Karlsen, Hanne (2010). Sociological Contributions to Futures? Theory Building. Foresight. ISSN 1463-6689. Volume 12. Booklet 3. p. 59-72.
 • Karlsen, Jan Erik; Valen, Harald (2010). The social construction of HSE culture: A case study from the Norwegian petroleum industry. In: Reliability, risk and safety : back to the future. CRC Press. ISBN 978-0-415-60427-7. p. 2140-2147.
 • Karlsen, Jan Erik; Øverland, Erik (2010). Carpe futurum : kunsten å forberede seg på fremtiden. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-26155-9. 278 p.
 • Lindøe, Preben; Karlsen, Jan Erik (2009). Public intervention for better governance - does it matter? : a study of the "Leros Strength" case. In: Local management and its impact on safety culture and safety within Norwegian shipping. CRC Press. ISBN 978-0-415-48513-5. p. 1595-1600.
 • Hovden, Jan; Lie, Terje; Karlsen, Jan Erik; Alteren, Bodil (2008). The safety representative under pressure. A study of occupational health and safety management in the Norwegian oil and gas industry. Safety Science. ISSN 0925-7535. Volume 46. Booklet 3. p. 493-509. DOI: 10.1016/j.ssci.2007.06.018.
 • Hovden, Jan; Lie, Terje; Karlsen, Jan Erik; Alteren, Bodil (2008). The safety representative under pressure. A study of occupational health and safety management in the Norwegian oil and gas industry. Safety Science. ISSN 0925-7535. Volume 46. Booklet 3. p. 493-509.
 • Karlsen, Jan Erik; Karlsen, Hanne (2007). Expert groups as production units for shared knowledge in energy foresights. Foresight. ISSN 1463-6689. Volume 9. Booklet 1.
 • Karlsen, Jan Erik; Lindøe, Preben (2006). The Nordic OSH model at a turning point?. Policy and Practice in Health and Safety. ISSN 1477-3996. Volume 4. Booklet 1. p. 17-30.
 • Karlsen, Jan Erik (1990). Pegasus og sigarkassen. Myter og symbolsk ledelse i oljevirksomheten.. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-21134-7. 319 p.
 • Karlsen, Jan Erik (1982). Arbeidervern på sokkelen. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-05958-8.
 • Karlsen, Jan Erik; Haye, Trygve (1982). Grunnleggende sikkerhetsopplæring for oljepersonell. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-06070-5. 120 p.
 • Karlsen, Jan Erik (1978). Arbeidsmiljø og arbeidsskader. Tiden Norsk Forlag. ISBN 82-10-01571-0. 99 p.
 • Karlsen, Jan Erik (1978). Arbeidsplassforhold og arbeidsmiljø. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-70439-4. 123 p.
 • Korsnes, Olav; Karlsen, Jan Erik (1977). Makt og avmakt i arbeids- og fagorganisasjon. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. Volume 18. Booklet 5/6.
 • Fjær, Svanaug; Sagvaag, Hildegunn; Karlsen, Jan Erik; Quale, Christian (2016). Foresight scenario: Vision for the future governance of addiction: Deliverable 15.2, Work Package 15. ALICE RAP Addiction and Lifestyles in Contemporary Europe Reframing Addictions Project. 27 p.
 • Karlsen, Jan Erik (2015). Veivisere i norsk organisasjonsforskning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1871-4.
 • Karlsen, Jan Erik (2015). Veivisere i norsk organisasjonsforskning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1871-4. 403 p.
 • Karlsen, Jan Erik; Pritchard, Rosalind M. O. (2013). Resilient universities : confronting changes in a challenging world. Peter Lang Publishing Group. ISBN 978-3-0343-1716-0. 412 p.
 • Quale, Christian; Karlsen, Jan Erik (2012). Pilot Study on Scientific Knowledge Enhancement in Angola. International Research Institute of Stavanger. 43 p.
 • Karlsen, Jan Erik (2011). Metoder for regulering av helse, miljø og sikkerhet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-31565-8. 233 p.
 • Karlsen, Jan Erik (2010). Ledelse av helse, miljø og sikkerhet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245010466. 257 p.
 • Karlsen, Jan Erik (2010). Systematisk HMS-arbeid. Ledelse for organisatorisk bærekraft. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 9788276348514. 196 p.
 • Karlsen, Jan Erik; Lie, Terje; Opedal, Ståle (2010). Slik skapes en ny sykehusenthet Evaluering av MOBA-enheten ved Stavanger Universitetssykehus. International Research Institute of Stavanger. 76 p.
 • Karlsen, Jan Erik; Bakke, Åshild; Lindøe, Preben (2002). Arbeidsmiljø for piloter i CHC-HS. RF-Rogalandsforskning. 53 p.
 • Karlsen, Jan Erik; Lie, Terje (2001). Et nordisk grep på arbeidsmiljøregulering? Organisering og bruk av virkemidler i de nordiske land. Nordisk Ministerråd. ISBN 9289306246. 125 p.
 • Karlsen, Jan Erik (1998). Administrative metoder og verktøy for HMS-ledelse. Høgskolen i Stavanger.
 • Karlsen, Jan Erik (1998). Ledelse av helse, miljø og sikkerhet. Bergen-Sandviken: Fagbokforlag. ISBN 82-7674-259-9. 246 p.
 • Karlsen, J.E. (1997). Nordsjøuniversitetet - Nettverk for høyere utdanning og forskning i Nordsjøregionen. Rogaland Research, Stavanger. 26 p.
 • Lindøe, P.H.; Karlsen, J.E. (1997). Leros Strength-forliset: En organisert ulykke?. Rogaland Research, Stavanger. ISBN 82-72220-828. 39 p.
 • Karlsen, Jan Erik (1977). Hva skjer i fagbevelsen? : en undersøkelse om LO-medlemmenes vurderinger av faglige spørsmål. Tiden Norsk Forlag. ISBN 8210014676. 349 p.
 • Karlsen, Jan Erik (2018). Arbeidsmiljølovens samfunnsvitenskapelige relevans. Norsk Arbeidslivsforum; 2018-06-06.
 • Karlsen, Jan Erik (2018). "The Times They Are A-changing". EAIR-The European Higher Education Society; 2018-08-26 - 2018-08-29.
 • Karlsen, Jan Erik (2018). Velg bok: Visjoner for det gode arbeidsliv.. Ukeavisen Ledelse. [Business/trade/industry journal]; 2018-10-19.
 • Karlsen, Jan Erik (2018). Visjoner for det gode arbeidsliv. Forskningsbiblioteket - Universitetet i Stavanger; 2018-02-08.
 • Mathiesen, Espen; Karlsen, Jan Erik (2018). Er kunstig intelligens en språklig tilsnikelse?. Auditorium UIS. [Internet]; 2018-04-06.
 • Karlsen, Jan Erik (2017). ... Og solen går sin gang... Vitenskapens utfordringer i den fjerde revolusjonens æra.. Vitenskapsakademiet i Stavanger; 2017-12-06.
 • Karlsen, Jan Erik (2017). Buraucratic and Craft Administration of Production: A Comparative Study. Universitetet i Bergen; 2017-05-04.
 • Karlsen, Jan Erik (2017). Derfor bok. Ukeavisen Ledelse. [Business/trade/industry journal]; 2017-03-10.
 • Karlsen, Jan Erik (2017). Kunstnerskap og vitenskap. Never the twain shall meet?. Vitenskapsakademiet i Stavanger/ Universitetet i Stavanger; 2017-11-24.
 • Karlsen, Jan Erik (2017). Megatrender og fremtidsstudier. UiS; 2017-08-22.
 • Karlsen, Jan Erik (2017). Reframing addictions in contemporary Europe. A large scale, international research collaboration.. Southeast University; 2017-09-18 - 2017-09-19.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Karlsen, Jan Erik (2017). Glød og intensitet - lys og skygge. En hyllest til Kjell Pahr Iversen og hans malerkunst. Universitetet i Stavanger. [Internet]; 2017-11-24.
 • Karlsen, Jan Erik (2016). De lange linjer.
 • Karlsen, Jan Erik (2016). Timing: magefølelse eller hardt arbeid?. Ukeavisen Ledelse. [Business/trade/industry journal]; 2016-11-25.
 • Karlsen, Jan Erik (2015). Framtidens skole. Universitetet i Stavanger/Vitenskapsakademiet i Stavanger; 2015-09-17.
 • Karlsen, Jan Erik (2015). Norsk organisasjonskanon - de beste blant oss. Norsk nettverk for organisasjonsforskning; 2015-11-25 - 2015-11-27.
 • Karlsen, Jan Erik; Karlsen, Hanne (2015). Time and temporalis in change and foresight. EGOS; 2015-07-01 - 2015-07-04.
 • Lindgren, Lena; Karlsen, Jan Erik (2015). Myk avhengighet. Morgenbladet. [Newspaper]; 2015-12-24.
 • Karlsen, Jan Erik (2014). Arenas for systematic improvement of work environment The case of Internal Control of Occupational Health and Safety in Norway. Uppsala university; 2014-12-08 - 2014-12-09.
 • Karlsen, Jan Erik (2014). Avhengighetens gåte og fremtid. Helse Vest RHF; 2014-06-12.
 • Karlsen, Jan Erik (2014). Fremtidsvisjoner - why bother?. SR-bank1; 2014-06-13.
 • Karlsen, Jan Erik (2014). HMS, BU og BSA. Initialord med mening?. Høgskolen i Bergen; 2014-04-09.
 • Karlsen, Jan Erik (2014). Har Fylkeskommunen fremtidsvisjoner?. Samfunnsviterne - Rogaland fylkeskommune; 2014-09-24.
 • Karlsen, Jan Erik (2014). Hvem har sagt at professorene skal styres?.
 • Karlsen, Jan Erik (2014). Norsk organisasjonsfaglig kanon. NEON; 2014-11-25 - 2014-11-27.
 • Karlsen, Jan Erik (2014). Strategisk fremsynsledelse. Universitetet i Stavanger; 2014-09-28.
 • Karlsen, Jan Erik; Karlsen, Bjørg (2014). Snapshot fra vår forskning. Madla Rotary forening; 2014-01-28.
 • Karlsen, Jan Erik; Karlsen, Bjørg (2014). Universitetet i Stavanger. 10-års historie - 1000 års fremtid?.
 • Jore, Sissel Haugdal; Karlsen, Jan Erik (2013). Resilience: conceptual opacity or discursive blindness?. Nettverk for organisasjonsforskning i Norge; 2013-11-28 - 2013-11-29.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2013). Slå sammen Bergen og Stavanger!.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2013). Vitenskap som yrke.
 • Karlsen, Jan Erik (2013). Er tiden moden for HMS-økonomi?. Direktoratet for Arbeidstilsynet; 2013-02-06.
 • Karlsen, Jan Erik (2013). Flaskehalser ved Stavanger Universitetssjukehus. NRK Rogaland P1. [Radio]; 2013-02-28.
 • Karlsen, Jan Erik (2013). Fremsynsledelse - kulturskolens forundringspakke. Norsk Kulturskoleråd; 2013-04-04 - 2013-04-05.
 • Karlsen, Jan Erik (2013). Hvor er vitenskapens sporhunder?.
 • Karlsen, Jan Erik (2013). Kritisk forskningsjournalistikk - fins den?.
 • Karlsen, Jan Erik (2013). Nettavhengighet og fremtid. NRK Hallo P3. [Radio]; 2013-05-08.
 • Karlsen, Jan Erik (2013). Stavanger bør gå først i nytenking om helse. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2013-06-04.
 • Karlsen, Jan Erik (2013). Sterkere søkelys på forskernes etikk.
 • Karlsen, Jan Erik (2013). Vakrere enn virkeligheten. Morgenbladet. [Newspaper]; 2013-05-03.
 • Karlsen, Jan Erik; Jore, Sissel Haugdal (2013). When Hindsight Was Utterly Wrong - How to Overlook a Non-plausible Future. The Society for Risk Analysis - Europe; 2013-06-17 - 2013-06-19.
 • Karlsen, Jan Erik; Karlsen, Bjørg (2013). Landsdelsuniversitet eller provinsskole?.
 • Karlsen, Jan Erik; Karlsen, Bjørg (2013). Vestlandet - en helseregion in verdensklasse?.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2012). Helsesektorens moderne tjenerskap.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2012). Helsesektorens moderne tjenerskap.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2012). Store forskjeller i helsefare på jobb.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2012). Utskrivningsklar, uønsket og ureturnerbar?.
 • Karlsen, Jan Erik (2012). Addiction - a growing menace.
 • Karlsen, Jan Erik (2012). Advarer mot avhengigheten.
 • Karlsen, Jan Erik (2012). Avhengig ungdom dyrker kropp, rus og spill.
 • Karlsen, Jan Erik (2012). Avhengighetens gåte. Universitet i Tromsø; 2012-11-21 - 2012-12-22.
 • Karlsen, Jan Erik (2012). Avhengighetsgenerasjonen.
 • Karlsen, Jan Erik (2012). Fakta om avhengighet i Europa. NTBtekst. [Internet]; 2012-05-01.
 • Karlsen, Jan Erik (2012). Hver femte helsekrone skyldes avhengighet.
 • Karlsen, Jan Erik (2012). Livsstil og avhengighet i 2030+. Universitetet i Tromsø; 2012-11-21 - 2012-11-22.
 • Karlsen, Jan Erik (2012). Myk avhengighet - nye sentrale livsinteresser?. Universitetet i Tromsø; 2012-11-21 - 2012-11-22.
 • Karlsen, Jan Erik (2012). Myk avhengighet hos ungdom. TV2. [TV]; 2012-05-23.
 • Karlsen, Jan Erik (2012). Streiker i velstandens tidsalder.
 • Karlsen, Jan Erik (2012). Streikeretten er en del av demokratiet.
 • Karlsen, Jan Erik (2012). Taxonomy for a Global addiction Footprint. University of Stavanger; 2012-06-04 - 2012-06-08.
 • Karlsen, Jan Erik; Mittelmark, Maurice B (2012). The war on drugs is lost.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2011). Finnes velferdsfellen?.
 • Karlsen, Jan Erik (2011). Academic Capitalism. Fact, fiction, wishful thinking or bugbear?. EAIR; 2011-08-28 - 2011-08-31.
 • Karlsen, Jan Erik (2011). Et bærekraftig Norge. Sommerbrev 2026.
 • Karlsen, Jan Erik (2011). Shared Giovernance 2.0. The demand for institutional resilience. The Danish School of Technology/University of Trento; 2011-12-05 - 2011-12-06.
 • Karlsen, Jan Erik; Karlsen, Bjørg (2011). Den norske pasientens fremtid.
 • Karlsen, Jan Erik; Karlsen, Bjørg (2011). Store ord og fett flesk?.
 • Karlsen, Jan Erik; Mittelmark, Maurice B (2011). Fortapt ungdom?.
 • Karlsen, Jan Erik; Sagvaag, Hildegunn (2011). Illegal rusøkonomi.
 • Karlsen, Jan Erik; Selvik, Arne (2011). Både USA og Norge trenger dem.
 • Karlsen, Jan Erik; Øverland, Erik (2011). Foresighting Knowledge Policy for the Next Generation. the SMARTT case of Norway. EAIR; 2011-08-28 - 2011-08-31.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2010). Helseregion i verdensklasse?.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2010). Helseregion i verdensklasse?.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2010). Pensjon, helse og det gode liv.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2010). Pensjon, helse og det gode liv.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2010). Veier til god helse.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2010). Veier til god helse.
 • Karlsen, Jan Erik (2010). «Avhengighetsgenerasjonen. Forskning om rus og psykiatri». Stavanger Universitetssykehus; 2010-06-23.
 • Karlsen, Jan Erik (2010). «Fra Arbeidervern til Humanressurser. Arbeidslivets fremtidsbilder». 2010-02-03 - 2010-02-04.
 • Karlsen, Jan Erik (2010). «Helsefakultet i 2020. Fremtidsbilder for Universitetet i Stavanger». Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag; 2010-12-09.
 • Karlsen, Jan Erik (2010). «Knowledge for a Sustainable future. Charging the Social Contract of Higher Education». EAIR 2012; 2010-11-03.
 • Karlsen, Jan Erik (2010). Skap en bærekraftig HMS-ledelse i fremtiden.
 • Karlsen, Jan Erik (2010). «Tilbakeskuing som fremsynsmetode. ABCD-modellen». Kunnskapsdepartementet; 2010-06-08 - 2010-06-09.
 • Karlsen, Jan Erik; Karlsen, Hanne (2010). Den sosiale konstruksjon av «nåtid». 2010-11-25 - 2010-11-26.
 • Karlsen, Jan Erik; Karlsen, Hanne (2010). Resilience ? timeless mindfulness or institutionalized wishful thinking?. 2010-05-20 - 2010-05-21.
 • Karlsen, Jan Erik; Valen, Harald (2010). «The Social construction of HSE Culture». A Case Study from the Norwegian Petroleum Industry. 2010-09-05 - 2010-09-09.
 • Karlsen, Jan Erik; Valen, Harald (2010). «The Social construction of HSE Culture». A Case Study from the Norwegian Petroleum Industry.
 • Karlsen, Jan Erik; Valen, Harald (2010). «To kill a mocking bird». The Social construction of HSE Culture. 2010-09-08 - 2010-09-10.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2009). Feilslått profesjonsutdanning?.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2009). Vårt nye helsebilde.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2008). Akuttmottak i krise?.
 • Karlsen, Jan Erik (2008). Akuttmottak i krise?.
 • Karlsen, Jan Erik (2008). Bare ost og vin?.
 • Karlsen, Jan Erik (2008). Fremtidens arbeidsmiljø. Utviklingstrekk i det moderne arbeidslivet. HMS-faglig Forums årskonferanse; 2008-05-22.
 • Karlsen, Jan Erik (2008). HMS-ledelse, vekst og bærekraft. Expo; 2008-06-17.
 • Karlsen, Jan Erik (2008). HMS-utfordringer i dagens arbeidsliv. HMS-faglig Forums årskonferanse; 2008-05-22.
 • Karlsen, Jan Erik (2008). IK-HMS forskriften trenger oppgradering.
 • Karlsen, Jan Erik (2008). Kan en superstandard designes?«The Organisational Triage Flow Scheme». 2008-11-26 - 2008-11-27.
 • Karlsen, Jan Erik (2008). Sustainable Production is Our Vision. The HSE Management Program at UiS. Stavanger; 2008-08-11.
 • Karlsen, Jan Erik (2008). The Norwegian Paradox and the Universities. Kunglia Svenska Ingenjörsvetenskapsakademiet. Nordic Innovation and Research and Foresight; 2008-04-02.
 • Karlsen, Jan Erik (2008). Varsler og finansmagi.
 • Karlsen, Jan Erik (2008). Å lære av de beste. Europeiske universitetsmodeller. Stavanger; 2008-02-28.
 • Karlsen, Jan Erik; Karlsen, Hanne (2008). HSE Identity. The Case of Norwegian Petroleum. 2008-09-30 - 2008-10-02.
 • Lindøe, Preben; Karlsen, Jan Erik (2008). Public intervention for better governance ¿ does it matter? A study of the «Leros Strength» case. 2008-09-22 - 2008-09-25.
 • Hovden, Jan; Lie, Terje; Karlsen, Jan Erik; Alteren, Bodil (2006). The safety representative under pressure. A study of the occupational health and safety regime in Norwegian oil and gas industry. TU Delft, NL;
 • Hetland, Jens; Mulder, Grietus; Karlsen, Jan Erik (2006). Actions and priorities required to pave the ground for a possible European hydrogen infrastructure. 2006-06-13 - 2006-06-16.
 • Hetland, Jens; Mulder, Grietus; Karlsen, Jan Erik (2006). The Challange of making hydrogen energy strategies viable from a top-down approach pertaining to Europe. 2006-02-15 - 2006-02-16.
 • Nybø, Geir; Karlsen, Jan Erik (2006). Diffusion of Flexible Voluntary Redundancy Packages in Norwegian Industry. 2006-09-11 - 2006-09-14.