Et profilbilde

Assistant Professor
Gitte Kjeldsen { "honorific-suffix": "Assistant Professor", "fn": "Gitte Kjeldsen", "tel": "Telephone: +47 51832662", "email": "gitte.kjeldsen@uis.no" }

Faculty Museum of Archaeology
Department Collections
Room AM A-402

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Kjeldsen, Gitte (2018). Deep time rock art in SW-Norway. Adoranten. ISSN 0349-8808. Volume 2017. p. 96-102.
  • Kjeldsen, Gitte (2012). Norwegian rock art in the past, the present and the future. In: Working with Rock Art. Recording, presenting and understanding rock art using indigenous knowledge. Wits University Press. ISBN 978-1-86814-545-4. p. 273-279.
  • Høgestøl, Mari; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Bakke, Bitten Åse Britt; Bakkevig, Sverre; Borgarp, Catinka; Kjeldsen, Gitte; Hjemgaard, Ann Kathrine Meeks; Nitter, Marianne; Walderhaug, Olav (2006). Helleristningslokaliteter i stavangerområdet, Rogaland. Dokumentasjon, sikring og tilrettelegging. AmS-rapport. ISSN 0802-4936. Booklet 19.
  • Kjeldsen, Gitte (2005). Bronsealderens bergkunst på Austre Åmøy i Rogaland. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. ISSN 0800-868X. Volume 25. p. 29-39.
  • Høgestøl, Mari; Bakke, Bitten Åse Britt; Bakkevig, Sverre; Bjelland, Torbjørg; Borgarp, Catinka; Kjeldsen, Gitte; Walderhaug, Olav (1999). Helleristningsfeltene på Austre Åmøy, Stavanger kommune Rogaland. Dokumentasjon, sikring og tilrettelegging av feltene I til VI-5. AmS-rapport. ISSN 0802-4936. Booklet 9.
  • Høgestøl, Mari; Kjeldsen, Gitte; Bakke, Bitten Åse Britt; Borgarp, Catinka (1999). Dokumentasjon, skadekartlegging, skjøtsel og tilrettelegging av helleritningsfelt på Austre Åmøy. AmS-rapport. ISSN 0802-4936. Volume 9. p. 21-62.
  • Høgestøl, Mari; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Bakke, Bitten Åse Britt; Bakkevig, Sverre; Borgarp, Catinka; Kjeldsen, Gitte; Hjemgaard, Ann Kathrine Meeks; Nitter, Marianne; Walderhaug, Olav (2006). Helleristningslokaliteter i stavangerområdet, Rogaland. Dokumentasjon, sikring og tilrettelegging. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 82-7760-129-8. 100 p.
  • Høgestøl, Mari; Bakke, Bitten Åse Britt; Bakkevig, Sverre; Bjelland, Torbjørg; Borgarp, Catinka; Kjeldsen, Gitte; Walderhaug, Olav (1999). Helleristningsfeltene på Austre Åmøy, Stavanger kommune Rogaland. Dokumentasjon, sikring og tilrettelegging av feltene I til VI-5. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 82-7760-052-6. 99 p.
  • Kjeldsen, Gitte (2002). Å forstå helleristninger.
  • Kjeldsen, Gitte (2000). Nytt funn av helleristningsfigurer på Austre Åmøy.