Et profilbilde

Associate Professor
Åse Dagmar Knaben { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Åse Dagmar Knaben", "tel": "Telephone: +47 51833543", "email": "ase.d.knaben@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Early Childhood Education
Room HL K-264

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Berner, Karin (2017). Barns fortellinger om lek i barnehagen i en tid preget av moderne medier. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volume 101. Booklet 1. p. 31-44.
  • Knaben, Åse Dagmar (2017). Barnehagelærerstudenters begynnende profesjonelle identitetsutvikling. In: Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02680-0. p. 171-184.
  • Knaben, Åse Dagmar; Abrahamsen, Gerd Randi (2017). Pedagogiske lederes yrkesstabilitet. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volume 101. Booklet 4. p. 352-363. DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2017-04-07.
  • Jernes, Margrethe; Meland, Aud Torill; Knaben, Åse Dagmar; Martinsen, Marianne Torve; Brathagen, Kjersti (2015). Rapport fra SAK-prosjekt i region Sørvest. Universitetet i Stavanger. 10 p.
  • Knaben, Åse Dagmar (2010). Identity Formation of Women in Leadership Positions in Corporate America: Three Journeys to Top Leadership Positions. Texas A&M University. 161 p.
  • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Tungland, Inger Benny Espedal; Alvestad, Marit (2017). Pedagogy in the Knowledge Areas in the New Norwegian Preschool Teacher Education. EECERA; 2017-08-29 - 2017-09-01.
  • Alvestad, Marit; Knaben, Åse Dagmar (2013). "Leken er barnas liv - en måte å være på" - Førskolelærere om lek i barnehagen. Egersund kommune; 2013-02-05.
  • Knaben, Åse Dagmar (2013). En case om sårbarhet, det personlige i det profesjonelle.- et psykososialt perspektiv. 2013-11-21 - 2013-11-22.