Et profilbilde

Associate Professor
Olav Jacob Kringen { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Olav Jacob Kringen", "tel": "", "email": "olav.j.kringen@uis.no" }

Faculty Faculty of Science and Technology
Department Department of Safety, Economics and Planning

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Kringen, Olav Jacob (2018). Fra detaljregulering til formåls- og styringsbasert regulering. In: Regulering og standardisering : perspektiver og praksis. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028934. p. 50-66.
 • Kringen, Olav Jacob (2018). Regulering, standardisering, normering : terminologi, typologier og egenskaper. In: Regulering og standardisering : perspektiver og praksis. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028934. p. 27-49.
 • Kringen, Olav Jacob; Lindøe, Preben Hempel; Braut, Geir Sverre (2018). Innledning. In: Regulering og standardisering : perspektiver og praksis. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028934. p. 11-23.
 • Kringen, Olav Jacob; Masvik, Espen (2018). Funksjonsbasert regelverk og standardisering innen elsikkerhet. In: Regulering og standardisering : perspektiver og praksis. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028934. p. 218-238.
 • Lindøe, Preben Hempel; Kringen, Olav Jacob (2018). Standarder og standardiseringsprosesser. In: Regulering og standardisering : perspektiver og praksis. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028934. p. 67-87.
 • Lindøe, Preben Hempel; Kringen, Olav Jacob; Braut, Geir Sverre (2018). Oppsummering og utfordringer. In: Regulering og standardisering : perspektiver og praksis. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028934. p. 292-298.
 • Røed, Jan G.; Kringen, Olav Jacob; Tandberg, Torill (2018). Regulering av storulykkerisiko : hvordan krav til risikoanalyser skal bidra til å sikre et forsvarlig sikkerhetsnivå for berørte omgivelser. In: Regulering og standardisering : perspektiver og praksis. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028934. p. 191-217.
 • Lindøe, Preben Hempel; Kringen, Olav Jacob (2015). Risk governance of hazardous industrial ports and areas: A case study of industrial areas and harbors in Norway. Journal of Risk Research. ISSN 1366-9877. Volume 18. Booklet 7. p. 931-946. DOI: 10.1080/13669877.2015.1017829.
 • Kringen, Olav Jacob (2014). Liability, blame, and causation in Norwegian risk regulation. Journal of Risk Research. ISSN 1366-9877. Volume 17. Booklet 6. p. 765-779. DOI: 10.1080/13669877.2014.889203.
 • Kringen, Olav Jacob (2013). Proceduralization and Regulation of Culture: Experiments on the Frontiers of Risk Regulation. In: Trapping safety into rules : how desirable or avoidable is proceduralization?. Ashgate. ISBN 978-1-4094-5226-3. p. 205-224.
 • Arntzen, Annett; Kringen, Olav Jacob; Solbrække, Sidsel K (1999). Sosiologi og sosialantropologi, Samfunnskunnskap VKI. Gyldendal Norsk Forlag ASA. ISBN 82-05-24237-2. 297 p.