Et profilbilde

Associate Professor
Margareth Kristoffersen { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Margareth Kristoffersen", "tel": "Telephone: +47 51834173", "email": "margareth.kristoffersen@uis.no" }

Faculty Faculty of Health Sciences
Department Department of Caring and Ethics
Room KA A-263

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Kristoffersen, Margareth (2013). Strekke seg mot tinder, stå i kneiker: Om å fortsette i sykepleien. En studie av livsforståelsens betydning for sykepleieres utøvelse av sykepleie. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-520-6. 418 p.
 • Skjærpe, Jorunn; Kristoffersen, Margareth; Storm, Marianne (2019). Opportunities for shared decision-making in care coordination in mental health. Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning og Sintef; 2019-03-12 - 2019-03-13.
 • Kristoffersen, Margareth (2018). Considering boundaries to care responsibility in caring relationships – relevant or not?. College University of Cork; 2018-09-01 - 2018-09-02.
 • Kristoffersen, Margareth (2017). Finnes det grenser for sykepleieres ansvar i en krevende sykepleier-pasient relasjon?. NSFs faggruppe for kreftsykepleiere; 2017-09-27 - 2017-09-29.
 • Kristoffersen, Margareth (2017). Å strekke seg mot tinder. NSFs faggruppe for kreftsykepleiere; 2017-09-27 - 2017-09-29.
 • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe (2017). Strong evaluations – relevant or not as grounds for remaining in the nursing profession?. Int Care ethics observatory & Centre biomedical ethics & law; 2017-09-15 - 2017-09-16.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland; Kolltveit, Beate-Christin Hope; Graue, Marit; Vibeke, Zoffmann; Karlsen, Bjørg; Kristoffersen, Margareth (2017). Diabetes eHealth Intervention may disrupt the patterns of nurse-patient communication in the primary care. Foundation of European Nurses in Diabetes; 2017-09-08 - 2017-09-09.
 • Kristoffersen, Margareth (2016). Hvorfor fortsetter sykepleiere i yrket.
 • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe (2016). Creational phenomenology; a significant perspective in nursing philosophy?. Ipons, University of Laval og University of Alberta; 2016-08-22 - 2016-08-24.
 • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe (2016). Å fortsette i sykepleien - livsforståelsens betydning. Norsk Sykepleierforbund; 2016-09-27 - 2016-09-28.
 • Kristoffersen, Margareth (2015). Økte effektivitetskrav skaper konflikter.
 • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe (2015). Considering destructive demands within relationship-based nursing care - relevant or not?. International Philosophy of Nursing Society (IPONS); 2015-08-24 - 2015-08-26.
 • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe; Brinchmann, Berit Støre (2015). Nurses' selfunderstanding can bring light to experiences of moral challenges in everyday nursing care. International Care Ethics (ICE) Observatory,Ethox Foundation; 2015-07-17 - 2015-07-18.
 • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe (2014). Leadership - a contributor to meeting the demands of efficiency in nursing practice. The Hacettepe UNiversity, Faculty of Nursing; 2014-10-27 - 2014-10-29.
 • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe (2014). Selvrealisering - en mektig moralsk kilde for profesjonell praksis. Høgskolen i Oslo og Akershus, Senter for profesjonsforskning; 2014-10-23 - 2014-10-24.
 • Kristoffersen, Margareth (2013). Hva er det som er av betydning for å fortsette i sykepleien. NSF Rogaland;
 • Kristoffersen, Margareth (2013). Hvorfor fortsetter sykepleiere i sykepleien?. Programområdet Virtue in Health, IH, UiS; 2013-09-29 - 2013-09-30.
 • Kristoffersen, Margareth (2013). Strekke seg mot tinder, stå i kneiker: OM å fortsette i sykepleien.
 • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe; Henriksen, Jan-Olav (2011). Remaining in the Nursing Profession - a Study of the Performace of Professional Nursing based on Understanding of Life. Ewha Womans University; 2011-06-23 - 2011-06-25.
 • Kristoffersen, Margareth (2005). Sykepleiefaglig identitet. KBK,Stavanger Universitetssykehus; 2005-01-24.
 • Kristoffersen, Margareth (2001). Kallet - utfordringer for sykepleierutdanningen?.
 • Kristoffersen, Margareth (1992). Er organisasjonsmodell viktig for kvaliteten i sykepleien?.
 • Birkeli, Torunn Elisabeth; Kristoffersen, Margareth; Halvorsrud, Liv (1978). Å være student i møte med sykepleiere [To be a student in meeeting with nurses].