Et profilbilde

Associate Professor
Olav Andreas Kvitastein { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Olav Andreas Kvitastein", "tel": "", "email": "olav.kvitastein@uis.no" }

Faculty UiS Business School
Department UiS Business School

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Skauge, Tom; Kvitastein, Olav Andreas; Hansen, Hanne Sjøvold (2017). Barnehagelærerutdanninga i reform - Studenterfaringar 2014-2016. Følgegruppe for barnehagelærerutdanninga. ISBN 978-82-7709-213-3. 78 p.
  • Kluge, Beate; Bjørkum, Alvhild Alette (veileder); Kvitastein, Olav Andreas (veileder) (2016). Implementering av ny teknologi i offentlige forsknings- og helsemiljø med impedansspektroskopi som eksempel. Høgskolen i Bergen. 110 p.
  • Sataøen, Svein Ole; Kvitastein, Olav Andreas; Gulbrandsen, Lars (2016). Barnehagelæreryrket og barnehagelærerutdanningen. Barnehagelærerutdanningen - opptak og gjennomføring. Behovet for barnehagelærere. Dimensjonering av barnehagelærerutdanningen.. Høgskolen i Bergen. ISBN 978-82-7709-209-6. 19 p.
  • Stensaker, Inger; Kjøde, Arne; Kvitastein, Olav A. (2009). Developing social capital through the SLU leadership development program. SNF Report.
  • Kvitastein, Olav A.; Johansen, Svein Tvedt; Suphellen, Magne (1996). Rekruttering av innvandrere med høyere utdanning. SNF-rapport 71/96. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning. 100 p.
  • Aarstad, Jarle; Ness, Håvard; Haugland, Sven Arne; Kvitastein, Olav Andreas (2017). Exploring cross-level interdependencies: Firm's strategic actions and tourism destination network structures. Handelshøyskolen BI; 2017-04-26 - 2017-04-28.
  • Sund, Berit; Lines, Rune; Grønhaug, Kjell; Kvitastein, Olav A (2015). A behavioral agency explanation of managerial effort level and effort alignment: Monetary compensation versus motivational potential of the managerial job. Academy of Management; 2015-08-07 - 2015-08-11.
  • Kvitastein, Olav A.; Espedal, Bjarne; Lange, Birthe Kåfjord (2006). Organizational performance: When leadership cooperation is the norm. 2006-08-11 - 2006-08-16.
  • Samdal, Knut; Kjølle, Gerd; Singh, Balbir; Kvitastein, Olav A. (2006). Interruption costs and consumer valuation of reliability of service in a liberalised power market. 2006-06-11 - 2006-06-15.
  • Kvitastein, Olav A.; Kvitastein, Olav A.; Grønhaug, Kjell (2000). Do cultural differences affect perceptions of the importance of marketing?.