Et profilbilde

Associate Professor
Svein Ivar Langhelle { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Svein Ivar Langhelle", "tel": "Telephone: +47 51831370", "email": "svein.i.langhelle@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Cultural Studies and Languages
Room HG O-218

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Langhelle, Svein Ivar (2015). Då det blei synd å le : dei haugianske vekkingane som forandra Rogaland. In: Levende religion : globalt perspektiv - lokal praksis. Hertervig Akademisk. ISBN 978-828217219-6. p. 44-63.
 • Langhelle, Svein Ivar (2015). Nils Trulsen Bru. Bønder som maktfaktor.. In: "Mod som en konge" : bøndene, makten og politikken 1800-1850. Bodoni forlag. ISBN 978-82-7128-806-8. p. 71-83.
 • Langhelle, Svein Ivar (2015). Religious Freedom as seen from a Minoryty Perspective. In: Religious Freedom as seen from a Minority Perspective. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-611-1. p. 102-110.
 • Langhelle, Svein Ivar (2014). Haugianske møteplasser og samlingsformer med eksempel frå det sørvestre Norge 1820—1850. In: Vekkelsens møtesteder. Lund Universitet Kyrkohistoriska Arkivet. ISBN 978-91-89515-23-9. p. 77-88.
 • Langhelle, Svein Ivar (2013). Ei ny tid for jordbruket 18301870. In: Hå kulturhistorie band 2: frå 1000-talet til 1870. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0229-7. p. 389-406.
 • Langhelle, Svein Ivar (2013). Haugiansk vekkelse mellom tradisjon og modernitet. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. Volume 118. Booklet 2. p. 215-229.
 • Langhelle, Svein Ivar (2013). Religiøst liv i Hå: Kampen mot djevelen og det fordervelege. In: Hå kulturhistorie band 2: frå 1000-talet til 1870. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0229-7. p. 371-389.
 • Hempel, Kari Guttormsen; Langhelle, Svein Ivar; Tysdal, Olav; Østrem, Nils Olav (2012). Norvegr – en annerledes historie?. Heimen. ISSN 0017-9841. Volume 1. p. 3-12.
 • Langhelle, Svein Ivar (2011). Idealisert og inkludert, men ikkje likeverdig : ei drøfting av egalitet og mentalitet på Jæren omkring 1850. Heimen. ISSN 0017-9841. Volume 48. Booklet 1. p. 3-18.
 • Langhelle, Svein Ivar (2010). Avhold. In: Fra husklynge-. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1043-5. p. 125-155.
 • Langhelle, Svein Ivar (2010). En villet by. In: Fra husklynge-. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1043-5. p. 23-51.
 • Langhelle, Svein Ivar (2010). Pågangsmod. In: Fra husklynge-. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1043-5. p. 53-85.
 • Langhelle, Svein Ivar (2010). Sandnes-tyå. In: Fra husklynge-. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1043-5. p. 193-221.
 • Langhelle, Svein Ivar (2006). Frå religiøst fellesskap til personlege val. In: I Knut Helle (red): Vestlandets historie. Bind 3. Vigmustad og Bjørke.
 • Langhelle, Svein Ivar (2002). Religiøst svar på samfunnsmessige utfordringar? Det kulturelle og religiøse normskiftet i Nord-Rogaland 1820-1850. Historisk Tidsskrift. ISSN 0018-263X. Volume 81. Booklet 1. p. 5-26.
 • Frøyen, Anne Jorunn; Langhelle, Svein Ivar (2016). "Den driftige bonden" og jærsk heltedyrjing. Jærmuseet. ISBN 978-82-90929-44-7. 24 p.
 • Langhelle, Svein Ivar (2016). "Den driftige bonden" og jærsk heltedyrking. Jærmuseet. ISBN 978-82-90929-44-7. 24 p.
 • Berg, Roald; Langhelle, Svein Ivar (2015). "Mod som en konge" : bøndene, makten og politikken 1800-1850. Bodoni forlag. ISBN 978-82-7128-806-8. 172 p.
 • Langhelle, Svein Ivar (2015). Konfrontasjoner førte sjelden fram. Tollef Fjermestad og «Sandnes-tyå».. Arbeidernes historielag i Rogaland.. ISBN 978-82-999352-1-0. 10 p.
 • Langhelle, Svein Ivar (2015). Samhandling og alliansebygging. Arbeiderbevegelsens forutsetninger i Rogaland fram til 1940.. Arbeidernes historielag i Rogaland.. ISBN 978-82-999352-1-0. 28 p.
 • Langhelle, Svein Ivar; Lekve, Jørn (2014). Tysvær - Aktivitet og trivsel i 50 år. Bodoni forlag. ISBN 978-82-7128-720-7. 284 p.
 • Jøssang, Lars Gaute; Langhelle, Svein Ivar; Tysdal, Olav (2010). Fra husklynge-. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1043-5. 351 p.
 • Langhelle, Svein Ivar (2008). Slik levde dei. Tysvær frå 1920 til 1970. Tysvær kommune. ISBN 9788230311004. 401 p.
 • Langhelle, Svein Ivar (2000). Tysvær før og nå. Tysvær kommune. ISBN 8290773102.
 • Langhelle, Svein Ivar (2000). Tysvær før og nå. Tysvær kommune. ISBN 8290773102.
 • Langhelle, Svein Ivar (1997). Slik levde dei. Tysvær fram til 1820. Tysvær kommune. ISBN 8270963070.
 • Langhelle, Svein Ivar (1997). Slik levde dei. Tysvær frå 1820 til 1920. Tysvær kommune. ISBN 8270963070.
 • Langhelle, Svein Ivar (1983). Soga om Sola og Madla Bind II. Sola kommune. ISBN 8299037514.
 • Langhelle, Svein Ivar (1983). Soga om Sola og Madla bind III. Sola kommune. ISBN 8299037522.
 • Langhelle, Svein Ivar (2018). Bygningsloven av 1965. «Me øve 60»; 2018-06-18.
 • Langhelle, Svein Ivar (2018). Den religiøse motivasjonen til de første utvandrerne. Sons of Norway Leiv Eiriksson Lodge; 2018-09-25.
 • Langhelle, Svein Ivar (2018). Fattig og lite akseptert? Kvifor far til Lars Hertevig flytte til Stavanger.
 • Langhelle, Svein Ivar (2018). Lars Oftedals "seier" over Mauritz Kartevold.
 • Langhelle, Svein Ivar (2018). Religion between tradition and modernity in South-western Norway in the early 19th century. Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam Center for Religious; 2018-05-31 - 2018-06-01.
 • Langhelle, Svein Ivar (2018). Sandnes-tyå. Sandnes videregående skole; 2018-06-15.
 • Langhelle, Svein Ivar (2018). Self-confident farmers and Nordic revivals. ESCCH The European Social Science History; 2018-04-04 - 2018-04-08.
 • Langhelle, Svein Ivar (2017). Self-confident farmers and Nordic revivals. Umeå University; 2017-11-09 - 2017-11-10.
 • Langhelle, Svein Ivar (2016). Da det ble synd å le. Bondevekkelse mellom tradisjon og modernitet. Stavanger Museum MUST;
 • Langhelle, Svein Ivar (2016). Mellom tradisjon og modernitet. Haugebevegelsens kulturelle og normative kraft og nordisk bondevekkelse. Norsk Historisk Forening;
 • Langhelle, Svein Ivar (2015). Arbeiderbevegelsens forutsetninger i Rogaland. Arbeidernes historielag i Rogaland;
 • Langhelle, Svein Ivar (2015). Arbeiderbevegelsens forutsetninger i Rogaland og Sandnes. Sandnes Arbeiderparti;
 • Langhelle, Svein Ivar (2015). Bøndene, makten og Nils Bru. Rennesøy Historielag;
 • Langhelle, Svein Ivar (2015). Det ‘gode liv’ på bygdene eller småby i sentrum. Tysvær kommune som eksempel på ideal og praksis. Historisk Forening Norge;
 • Langhelle, Svein Ivar (2015). Då det blei synd å le. Hertervig Forlag;
 • Langhelle, Svein Ivar (2015). Frå liv på bygdene til aktivitet i sentrum. Refleksjonar kring eit bokprosjekt. Rogaland historielag;
 • Langhelle, Svein Ivar (2015). Import av matvarer som en følge av trelast- og sildeeksport fra Rogaland. IKS;
 • Langhelle, Svein Ivar (2015). Jærsk entreprenørskap. Jærmuseet;
 • Langhelle, Svein Ivar (2015). Kampen om «åndelig» og moralsk hegemoni og dens fortielse. Om å minnes kristenfolkets høvding, hans storhet og hans «syndefall», men glemme hans metoder. Norveck, nordisk forskningsnettverk om vekkelsesforskning;
 • Langhelle, Svein Ivar (2015). Mod som en Konge. Universitetsbiblioteket i Stavanger;
 • Langhelle, Svein Ivar (2015). Nytt syn på rett og galt, skikk og uskikk i Rogaland 1820-1850 (Tau). Aktivitetsklubben på Tau;
 • Langhelle, Svein Ivar (2015). Religion between Tradition and Modernity. International Association for the History of Religion;
 • Langhelle, Svein Ivar (2015). Religious Motivation behind the First Norwegian Emigration The Example of Skjold and Tysvær. The Cleng Peerson Legacy;
 • Langhelle, Svein Ivar (2015). Samfunnsmessige, kulturelle og mentalitetsmessige forutsetninger for jærsk entreprenørskap. Historisk Forening Norge;
 • Langhelle, Svein Ivar (2014). 1814 og romantiseringa av den jærske bonden. Hå gamle prestegard;
 • Langhelle, Svein Ivar (2014). Arveskifte og rettssaker som kjelder om folk og liv. Universitetet i Stavanger og Vindafjord kommune; 2014-04-04 - 2014-04-05.
 • Langhelle, Svein Ivar (2014). Den religiøse bakgrunnen for dei første utvandrarane. Tysvær historielag;
 • Langhelle, Svein Ivar (2014). Der det hele begynte – utvandring fra Tysvær. Universitetet i Stavanger;
 • Langhelle, Svein Ivar (2014). Eidsvollsmenn frå Rogaland. Stavanger. [Radio]; 2014-02-18.
 • Langhelle, Svein Ivar (2014). Frå liv på bygdene til aktivitet i sentrum. Tysvær kommune;
 • Langhelle, Svein Ivar (2014). Grunnloven, religionsfriheten og folkestyret. Ørland kultursenter;
 • Langhelle, Svein Ivar (2014). Jærsk arbeidsmoral. Historisk Forening Rogaland;
 • Langhelle, Svein Ivar (2014). «Kæ seie håbuen — om kommunesamanslåing». Hå folkebibliotek;
 • Langhelle, Svein Ivar (2014). Nils Trulsen Bru – Bondeleder, haugianar og politikar. Vitenskapsakademiet i Stavanger, Rennesøy kommune og Rennesø; 2014-09-26 - 2014-09-27.
 • Langhelle, Svein Ivar (2014). Nytt syn på rett og galt, skikk og uskikk. Bokn Sauelag;
 • Langhelle, Svein Ivar (2014). Pietismen. Gyland menighetsråd;
 • Langhelle, Svein Ivar (2014). Regioner og historie - noe å lære?. Gand Rotaryklubb;
 • Langhelle, Svein Ivar (2014). Rogalands historie og mentalitet. Rogaland Høyre;
 • Langhelle, Svein Ivar (2014). Sandnes-tyå. Politikk, tenkemåte og idel i Sandnes i mellomkrigsåra. Det religiøse livet i Sandnes. Høyland menighetsråd;
 • Langhelle, Svein Ivar (2014). The Conception of religious Freedom in the consultative Statements from Rogaland concerning the Dissenter Act of 1845. The seminar receives financial support from the Research Cou; 2014-09-03 - 2014-09-05.
 • Langhelle, Svein Ivar (2014). Tradisjonalisme som vei til modernisering. En sørvest-norsk 1800-talls religiøs vekkelse i samspill med ny utvikling i økonomi og samfunn. Universitetet i Joensuu; 2014-08-14 - 2014-08-17.
 • Langhelle, Svein Ivar (2013). Arven etter Hauge og Haugvaldstad. Noen av entreprenørskapets forutsetninger?. Programområde Religion, kultur og globalisering v UiS/NMS;
 • Langhelle, Svein Ivar (2013). Opposisjon ved sluttgranskning av doktorgradsarbeid – PhD-avhandling. Universitetet i Bergen; 2013-05-28.
 • Langhelle, Svein Ivar (2012). Historiske spor i sørvestnorsk religiøs geografi. På leting etter lange linjer og avgjørende moment. UiS, UiA, MHS; 2012-11-14 - 2012-11-15.
 • Langhelle, Svein Ivar (2012). Hå historia i arbeid. Korleis arbeider ein historikar med Hå si kulturhistorie?. Nærbø Rotary;
 • Langhelle, Svein Ivar (2012). Hå kulturhistorie etter 1870Ei drøfting av ulikskap og tenkemåte på Jæren med utgangspunkt i tilhøva kring 1870. Nærbø Senioruniversitet;
 • Langhelle, Svein Ivar (2012). Idealisert og inkludert, men ikkje likeverdig.Ei drøfting av egalitet og mentalitet på Jæren omkring 1850. Norsk Historisk forening; 2012-05-04 - 2012-05-06.
 • Langhelle, Svein Ivar (2012). ”Oppstigande sol” eller minne om det som var?. Tysvær kommune;
 • Langhelle, Svein Ivar (2012). Religion between tradition and modernity. A Norwegian case. European Social Science History Conference; 2012-04-10 - 2012-04-15.
 • Langhelle, Svein Ivar (2012). Religious impulses across the North Sea before 1800. NTNU; 2012-11-09 - 2012-11-10.
 • Langhelle, Svein Ivar (2011). Då bilen kom til Straumen. Slusedagkomiteen i Skjoldastraumen; 2011-06-25.
 • Langhelle, Svein Ivar (2011). Haugianske møteplasser og samlingsformer med eksempel fra det sørvestre Norge 1820-1850. Det nordiske forskernettverket Nordveck; 2011-06-17 - 2011-06-18.
 • Langhelle, Svein Ivar (2011). Idealisert og inkludert, men ikkje likeverdig. Ei drøfting av egalitet og mentalitet på Jæren omkring 1850. Time Pensjonistforening; 2011-09-30.
 • Langhelle, Svein Ivar (2011). Matvarehandel mellom Ryfylke, Skottland og Nederland. NTNU; 2011-11-04 - 2011-11-05.
 • Langhelle, Svein Ivar (2011). Nytt syn på rett og galt, skikk og uskikk 1820-1850. Pensjonistforening på Gandal; 2011-11-08.
 • Langhelle, Svein Ivar (2011). Nytt syn på rett og galt, skikk og uskikk i Rogaland 1820-1850. Forskningsdagene, Forskningsrådet; 2011-09-28.
 • Langhelle, Svein Ivar (2011). Religiøs kultur – fra fellesskap til personlige valg. Reformasjonsprosjektet på Austråt; 2011-04-27 - 2011-04-28.
 • Langhelle, Svein Ivar (2011). Sandnes-tyå. Politikk, tenkemåte og idel i Sandnes i mellomkrigsåra. Gandal eldresenter; 2011-04-12.
 • Langhelle, Svein Ivar (2010). "Det viktigste var å få ting gjort og få det til?. Sandnes Rotary; 2010-10-04.
 • Langhelle, Svein Ivar (2010). Eit sterkt og tungt folkeslag. 2010-10-20.
 • Langhelle, Svein Ivar (2010). Frå bakevje til knutepunkt. Perspektiv på Tysværs historie dei siste 100 åra. 2010-02-13 - 2010-02-14.
 • Langhelle, Svein Ivar (2010). Idealisert og inkludert, men ikkje likeverdig. Ei drøfting av egalitet og mentalitet i Hå på Jæren omkring 1850. 2010-08-23.
 • Langhelle, Svein Ivar (2010). Kommentar til Oline historie. IKS arbeidsseminar; 2010-05-05.
 • Langhelle, Svein Ivar (2010). Kva vil du som historikar halde fram som dei viktigaste trekka i Sandnes si historie?. 2010-11-09.
 • Langhelle, Svein Ivar (2010). Sandnes-tyå Politikk og mentalitet i mellomkrigsåra. Sandnes Idrettslag oldboys; 2010-03-24.
 • Langhelle, Svein Ivar (2010). Sandnes-tyå og jærsk mentalitet. 2010-11-24.
 • Langhelle, Svein Ivar (2010). Særtrekk ved det politiske og religiøse livet i Sandnes på slutten av 1800-tallet. Sandnes Historielag; 2010-02-01.
 • Langhelle, Svein Ivar (2009). Der de likevel fikk være med i det gode selskap. Om ?Sandnes-tyå? og byens politiske og religiøse særpreg 1860-1940. 2009-09-30.
 • Langhelle, Svein Ivar (2009). Der de likevel fikk være med i det gode selskap. Om ¿Sandnes-tyå¿ og byens politiske og religiøse særpreg 1860-1940. Forum for historie, kultur og samfunn; 2009-09-30.
 • Langhelle, Svein Ivar (2009). Lokalsamfunn i møte med hegemonisk kristendom. 2009-09-25 - 2009-09-26.
 • Langhelle, Svein Ivar (2009). Lokalsamfunn i møte med hegemonisk kristendom. 2009-11-25.
 • Langhelle, Svein Ivar (2009). Lokalsamfunn i møte med hegemonisk kristendom. 2009-09-25 - 2009-09-26.
 • Langhelle, Svein Ivar (2009). Skulehistorie for Grinde. Grinde skule; 2009-11-11.
 • Langhelle, Svein Ivar (2008). "Uden Haugianernes Assistance kan ikke en Præst udrette de stor Ting". 2008-09-03 - 2008-09-04.
 • Langhelle, Svein Ivar (2008). "Uden Haugianernes Assistance kan ikke en Præst udrette de stor Ting". 2008-09-03 - 2008-09-04.