Et profilbilde

Associate Professor
Håkon Larsen { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Håkon Larsen", "tel": "", "email": "hakon.larsen@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Media and Social Sciences

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Larsen, Håkon (2018). Archives, libraries and museums in the Nordic model of the public sphere. Journal of Documentation. ISSN 0022-0418. Volume 74. Booklet 1. p. 187-194. DOI: 10.1108/JD-12-2016-0148.
 • Larsen, Håkon (2018). Kultur, politikk og kvalitet: Offentlig debatt om kulturpolitikk. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. Volume 2. Booklet 4. p. 42-58. DOI: 10.18261/issn.2535-2512-2018-04-03.
 • Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon; Straume, Ingerid (2017). Åpne forskningsbibliotek. Innledende betraktninger. In: Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202571863. p. 11-21.
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon (2017). The Public Sphere in the Nordic Model. In: Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open. ISBN 978-3-11-054633-0. p. 46-70.
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon; Steen-Johnsen, Kari (2017). Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society. In: Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open. ISBN 978-3-11-054633-0. p. 1-21.
 • Larsen, Håkon (2017). Aktivering av nasjonens historie: Nasjonalbiblioteket i offentligheten. In: Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202571863. p. 51-70.
 • Larsen, Håkon (2017). The Public Sphere as an Arena for Legitimation Work: The Case of Cultural Organizations. In: Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open. ISBN 978-3-11-054633-0. p. 201-219.
 • Larsen, Håkon (2016). Performing Legitimacy: Studies in High Culture and the Public Sphere. Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-319-31047-3. 152 p.
 • Larsen, Håkon (2016). The crisis of public service broadcasting reconsidered: Commercialization and digitalization in Scandinavia. In: The Crisis of Journalism Reconsidered: Democratic Culture, Professional Codes, Digital Future. Cambridge University Press. ISBN 9781107448513.
 • Larsen, Håkon (2015). Hva er kultursosiologisk forskning?. In: Kultursosiologisk forskning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02499-8. p. 11-20.
 • Larsen, Håkon (2015). Jeffrey C. Alexander, Den sivile sfære og kultursosiologi. In: Den sivile sfære. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-44346-7. p. 98-109.
 • Larsen, Håkon (2014). Cultural Sociology as Social Research: A Conversation with Jeffrey C. Alexander. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. Volume 22. Booklet 1. p. 75-90.
 • Larsen, Håkon (2014). Den nya kultursociologin. Kultur som perspektiv och forskningsobjekt. Studentlitteratur AB. ISBN 9789144100340. 156 p.
 • Larsen, Håkon (2014). Legitimation work in state cultural organizations: the case of Norway. The International Journal of Cultural Policy. ISSN 1028-6632. Volume 20. Booklet 4. p. 456-470. DOI: 10.1080/10286632.2013.850497.
 • Larsen, Håkon (2014). Legitimeringsretorikken rundt offentlige institusjoner i Skandinavia. Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534. Booklet 66/67.
 • Larsen, Håkon (2014). The legitimacy of public service broadcasting in the 21st century: The case of Scandinavia. Nordicom Review. ISSN 1403-1108. Volume 35. Booklet 2. p. 65-76.
 • Larsen, Håkon; Mangset, Per (2014). Kulturpolitikk og sosiologi. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. Volume 44. Booklet 1. p. 5-11.
 • Enerhaug, Marit Falkum; Larsen, Håkon (2013). Norsk filmpolitikk på 2000-talet. Omstrukturering av ein bransje i vekst. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. ISSN 1403-3216. Volume 16. Booklet 1. p. 25-44.
 • Larsen, Håkon (2013). A methodological framework for comparative studies of public debate. Sosiologisk Årbok. ISSN 0808-288X. Volume 2. p. 139-153.
 • Larsen, Håkon (2013). Den nye kultursosiologien. Kultur som perspektiv og forskningsobjekt. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02130-0. 144 p.
 • Hegnes, Atle Wehn; Larsen, Håkon (2012). Pausens potensial. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. Volume 42. Booklet 1. p. 5-14.
 • Larsen, Håkon (2012). Kulturbegrepets historie i den nye kulturpolitikken. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. Volume 11. Booklet 4. p. 27-41.
 • Larsen, Håkon (2012). Medier, offentligheter, samfunn. In: Tanker om samfunn. Universitetsforlaget. ISBN 9788215019765. p. 196-212.
 • Larsen, Håkon; Rønning, Helge; Slaatta, Tore (2012). Europeisk bokpolitikk. Prisregulering som kulturpolitisk virkemiddel. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. ISSN 1403-3216. Booklet 1. p. 121-148.
 • Larsen, Håkon (2011). Bred kultursosiologi. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. Volume 19. Booklet 4. p. 379-394.
 • Larsen, Håkon (2011). Public service broadcasting as an object for cultural policy in Norway and Sweden : a policy tool and an end in itself. Nordicom Review. ISSN 1403-1108. Volume 32. Booklet 2. p. 35-47.
 • Larsen, Håkon (2010). Legitimation Strategies of Public Service Broadcasters: the Divergent Rhetoric in Norway and Sweden. Media Culture and Society. ISSN 0163-4437. Volume 32. Booklet 2. p. 267-283. DOI: 10.1177/0163443709355610.
 • Larsen, Håkon (2008). Det diskursives dialektikk. En analyse av offentlige samtaler om kunst og kultur. Sosiologisk Årbok. ISSN 0808-288X. Booklet 3-4. p. 63-83.
 • Larsen, Håkon (2008). I demokratiets tjeneste. Offentlig debatt om allmennkringkasting i Norge og Sverige. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. Volume 49. Booklet 3. p. 313-342.
 • Larsen, Håkon (2005). Will you take my picture? Some reflections on the relationship between photography and tourism. Sosiologisk Årbok. ISSN 0808-288X. Volume 1. p. 115-129.
 • Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon; Straume, Ingerid (2017). Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202571863. 220 p.
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon; Steen-Johnsen, Kari (2017). Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open. ISBN 978-3-11-054633-0. 269 p.
 • Hide, Øystein Edvardsen; Larsen, Håkon (2015). Den sivile sfære. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-44346-7. 110 p.
 • Larsen, Håkon (2015). Forord.
 • Larsen, Håkon (2015). Kultursosiologisk forskning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02499-8. 290 p.
 • Rønning, Helge; Slaatta, Tore; Torvund, Olav; Larsen, Håkon; Colbjørnsen, Terje (2012). Til bokas pris. Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa. Kulturdepartementet. 189 p.
 • Larsen, Håkon (2011). Legitimering av allmennkringkasting i Norge og Sverige. Unipub forlag. 176 p.
 • Larsen, Håkon (2008). Diskursteori.
 • Larsen, Håkon (2006). Kunstdiskurser i en massemedial offentlighet. En analyse av dominerende forståelser av kunst og kultur i NRK Fjernsynets Store Studio. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. 127 p.
 • Koizumi, Masanori; Larsen, Håkon (2019). Public libraries and democracy in the Nordic model. 2019-01-22 - 2019-01-24.
 • Larsen, Håkon (2019). Cappelens upopulære podcast. Jeffrey C. Alexander. Den sivile sfære. Soundcloud. [Internet]; 2019-03-29.
 • Larsen, Håkon (2019). De akademiske vanskelighetene. NFFO Bulletin. [Business/trade/industry journal]; 2019-01-17.
 • Larsen, Håkon (2019). Digitaliseringsimperativet - helliggjøring av teknologi i kulturpolitikken på ABM-feltet. Akershus fylkeskommune; 2019-01-11.
 • Larsen, Håkon (2019). Tellekantsystemet må oppdateres. [Internet]; 2019-02-10.
 • Larsen, Håkon; Henningsen, Erik (2019). Digitaliseringsimperativet.
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon (2018). The significance of the state for facilitating a civil sphere in Scandinavia. Linnéuniversitetet; 2018-06-08 - 2018-06-09.
 • Larsen, Håkon (2018). Den krevende kvaliteten.
 • Larsen, Håkon (2018). Den nye kultursosiologien: Teori og praksis. Høgskolen i Innlandet; 2018-09-06.
 • Larsen, Håkon (2018). Digitaliseringsimperativet – helliggjøringen av teknologi i kulturpolitikken på ABM-feltet. Nasjonalbiblioteket og OsloMet - Storbyuniversitetet; 2018-05-08.
 • Larsen, Håkon (2018). Per Mangset og Ole Marius Hylland: Kulturpolitikk. Organisering, legitimering og praksis.
 • Larsen, Håkon (2018). Skam og elitesmak i norsk offentlighet. Universitetet i Bergen; 2018-04-26 - 2018-04-27.
 • Larsen, Håkon (2018). Taking Elite Culture Seriously.
 • Larsen, Håkon (2018). The public sphere, legitimacy and culture. Det norske universitetssenter i Paris; 2018-10-29 - 2018-10-31.
 • Larsen, Håkon (2018). The significance of the state for facilitating Nordic civil spheres. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO; 2018-09-13 - 2018-09-14.
 • Audunson, Ragnar Andreas; Aabø, Svanhild; Evjen, Sunniva; Larsen, Håkon; Jahnsen, Heidi; Ødemark, Ingjerd Legreid; Vårheim, Andreas; Rydbeck, Kerstin; Johnston, Jamie; Blomgren, Roger; Jochumsen, Henrik; Hvenegaard Rasmussen, Casper (2017). Public libraries, as an infrastructure for a sustainable public sphere: A systematic review of research: a preliminary paper. Society for Cultural Policy Research in Finland; 2017-08-23 - 2017-08-25.
 • Larsen, Håkon (2017). Dag Østerberg, Rudolf Terland Bjørnerem: Musikkfeltet: Innføring i musikksosiologi.
 • Larsen, Håkon (2017). Fra Mozart til i dag. Morgenbladet. [Newspaper]; 2017-06-30.
 • Larsen, Håkon (2017). The Nordic Model of the Public Sphere. Universitetet i Oslo; 2017-03-20 - 2017-03-21.
 • Larsen, Håkon; Henningsen, Erik (2017). Discourses on digitalization and the future of ALM-organizations. CUPORE/University of Jyväskylä; 2017-08-23 - 2017-08-25.
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon (2016). The public sphere in the Nordic model. 2016-01-22 - 2016-01-24.
 • Larsen, Håkon (2016). Aktivisering av nasjonens hukommelse: Nasjonalbiblioteket og offentligheten. 2016-03-17.
 • Larsen, Håkon (2016). Det tomme kvalitetsbegrepet i kulturpolitisk debatt. Norsk kulturråd; 2016-02-11.
 • Larsen, Håkon (2016). Formidling av nasjonens hukommelse: Nasjonalbiblioteket og offentligheten. 2016-01-22 - 2016-01-24.
 • Larsen, Håkon (2016). Gjør empirisme sosiologien mer slagkraftig? Et svar til Marte Mangset.
 • Larsen, Håkon (2016). Kvalitet i det kulturpolitiske ordskiftet. Norsk kulturråd; 2016-10-06 - 2016-10-07.
 • Larsen, Håkon (2016). Om utgivelsen av Jeffrey C. Alexander "Den sivile sfære" og rollen til en fagkonsulent. Cappelen Damm Akademisk; 2016-09-21.
 • Larsen, Håkon (2016). Om utgivelsen av Jeffrey C. Alexanders «Den sivile sfære» og rollen til en fagkonsulent.
 • Larsen, Håkon (2016). Performing Legitimacy in the Culture Sector: The Case of Opera Houses. 2016-06-27 - 2016-06-29.
 • Larsen, Håkon (2016). Vil gi klassisk musikk til folket. Forskning.no. [Internet]; 2016-10-28.
 • Larsen, Håkon (2015). Demokratiske offentligheter i en digital tidsalder.
 • Larsen, Håkon (2015). Eyerman, Ron, Jeffrey C. Alexander & Elizabeth B. Breese (eds.), Narrating Trauma: On the Impact of Collective Suffering.
 • Larsen, Håkon (2015). Hvilken plass har kultursosiologien i Norge i dag? Samtale om kultursosiologiens relevans. 2015-09-25.
 • Larsen, Håkon (2015). Kunst trenger et publikum.
 • Larsen, Håkon (2015). Litteraturforskning med et samfunnsperspektiv. Jofrid Karner Smith, Tonje Vold og Knut Oterholm (red.) Litteratursosiologiske perspektiv.
 • Larsen, Håkon (2015). Performing Legitimacy in Performing Arts Organizations. Eastern Sociological Society; 2015-02-26 - 2015-03-01.
 • Larsen, Håkon (2015). Performing Legitimacy: A Cultural Approach to Arts and Media Organizations. Høgskolen i Telemark; 2015-08-25 - 2015-08-27.
 • Larsen, Håkon (2015). Samtidas meningsstrukturer. Om å sette kultur foran sosiologi. Norsk sosiologforening, østlandsavdelingen; 2015-10-21.
 • Larsen, Håkon (2015). Studying legitimacy in arts and media organizations: A cultural approach. Center for Cultural Sociology; 2015-05-01 - 2015-05-02.
 • Larsen, Håkon (2014). A Social Theory of Legitimation Work: Organizations in the Culture Sector. 2014-04-28 - 2014-04-30.
 • Larsen, Håkon (2014). Den amerikanske skolen for studier av kulturproduksjon.
 • Larsen, Håkon (2014). Klassikere er legitimerende. Ukeavisen ledelse. [Business/trade/industry journal]; 2014-04-25.
 • Larsen, Håkon (2014). Legitimation Work: A Social Theory. International Sociological Association; 2014-07-13 - 2014-07-19.
 • Larsen, Håkon (2014). Nye impulser og sosiologien i endring: Kultursosiologi og Bourdieu - hvor går vi?. Arrangementsforeningen Eilert; 2014-03-21.
 • Larsen, Håkon (2014). Performing Legitimacy in Arts Organizations. Center for Cultural Sociology; 2014-10-31.
 • Larsen, Håkon (2014). The Crisis of Public Service Broadcasting Reconsidered: Commercialization and Digitalization in Scandinavia. Social Trends Institute; 2014-05-01 - 2014-05-03.
 • Larsen, Håkon (2014). The Crisis of Public Service Broadcasting Reconsidered: Privatization and Digitalization in Scandinavia. 2014-01-17 - 2014-01-19.
 • Larsen, Håkon (2014). The Public Sphere as an Arena for Legitimation Work. 2014-06-10 - 2014-06-11.
 • Larsen, Håkon; Mangset, Per (2014). Om spesialnummeret av Sosiologi i dag. Sosiologi og kulturpolitikk. BI; 2014-04-24.
 • Larsen, Håkon (2013). Den nye kultursosiologien.
 • Larsen, Håkon (2013). Folkets operahus.
 • Larsen, Håkon (2013). Interview: Jeffrey C. Alexander on Cultural Sociology.
 • Larsen, Håkon (2013). Kulturnytt. NRK P2. [Radio]; 2013-09-06.
 • Larsen, Håkon (2013). Kulturpolitikkforskning - gjøkungen i det akademiske systemet?. Senter for kultur- og idrettsstudier, Bø i Telemark; 2013-10-30.
 • Larsen, Håkon (2013). Kultursosiologi er mer enn Bourdieu.
 • Larsen, Håkon (2013). Legitimation Work in Cultural Institutions: The Case of Norwegian Classical Music. Copenhagen Business School; 2013-08-14 - 2013-08-16.
 • Larsen, Håkon (2013). Legitimation Work in State Cultural Organizations: the case of Norway. Norsk sosiologforening; 2013-01-25 - 2013-01-27.
 • Larsen, Håkon (2012). Castells and the Media.
 • Larsen, Håkon (2012). Dag Solhjell og Jon Øien. Det norske kunstfeltet. En sosiologisk innføring.
 • Larsen, Håkon (2012). Den hyggelige kulturimperialisten. Et intervju med Håkon Larsen.
 • Larsen, Håkon (2012). Hva er kulturanalytisk kompetanse, og hvorfor trenger vi det?. Universitetet i Oslo; 2012-11-01.
 • Larsen, Håkon (2012). Medier, offentlighet og kultur. Norsk sosiologforening; 2012-01-20 - 2012-01-22.
 • Larsen, Håkon (2012). Serving the people. Legitimation work in state cultural institutions in Norway. Det norske instituttet; 2012-11-08 - 2012-11-09.
 • Larsen, Håkon; Rønning, Helge; Colbjørnsen, Terje (2012). E-bøker er med.
 • Rønning, Helge; Slaatta, Tore; Larsen, Håkon (2012). Forsvar for det litterære mangfoldet.
 • Rønning, Helge; Slaatta, Tore; Torvund, Olav; Larsen, Håkon; Colbjørnsen, Terje (2012). En boklov for distriktene.
 • Rønning, Helge; Slaatta, Tore; Torvund, Olav; Larsen, Håkon; Colbjørnsen, Terje (2012). Til orientering.
 • Larsen, Håkon (2011). A Broad Cultural Sociology. Universitetet i Oslo; 2011-08-04 - 2011-08-07.
 • Larsen, Håkon (2011). Best eller flest. Forskning.no. [Internet]; 2011-04-19.
 • Larsen, Håkon (2011). Doktoren svarer.
 • Larsen, Håkon (2011). Hva skal vi med NRK?. Kringkastingsringen; 2011-05-05.
 • Larsen, Håkon (2011). Kulturnytt. NRK P2. [Radio]; 2011-04-26.
 • Klemsdal, Lars; Hegnes, Atle Wehn; Larsen, Håkon; Lyng, Selma Therese; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Orupabo, Julia; Skilbrei, May-Len; Solbrække, Kari N.; Stefansen, Kari (2010). Sosiologi i dag er 40.
 • Larsen, Håkon (2010). A Methodological Framework for Comparative Cultural Sociology. 2010-01-29 - 2010-01-31.
 • Larsen, Håkon (2010). Kvalitet framfor seertall. Klassekampen. [Newspaper]; 2010-05-10.
 • Larsen, Håkon (2010). Med eit sosiologisk blikk på kringkastinga. Kringom Nr. 1 2010. [Newspaper]; 2010-04-01.
 • Larsen, Håkon (2010). Mediesosiologi.
 • Larsen, Håkon (2010). Syttende mai festival.
 • Larsen, Håkon (2010). The Cultural Sociology of Public Debate: A Comparative Perspective. 2010-07-11 - 2010-07-17.
 • Larsen, Håkon (2009). Nasjonaldag for alle.
 • Larsen, Håkon (2009). Public Service Braoadcasting as an Object for Cultural Policy. 2009-10-22 - 2009-10-23.
 • Larsen, Håkon (2009). Størst i Noreg versus best i verda. Apollon 4/2009. [Newspaper]; 2009-12-03.
 • Larsen, Håkon (2009). The Cultural Policy of Public Service Broadcasting in Norway and Sweden: Repertoires, Discourses, Rhetoric. Department of Sociology;
 • Larsen, Håkon (2008). Folkeopplysningens irrganger.
 • Larsen, Håkon (2008). Public Service Broadcasting for the 21st Century: A Scandinavian Outlook. 2008-08-20 - 2008-08-24.
 • Larsen, Håkon (2008). The importance of public service content. 2008-11-07 - 2008-11-08.
 • Larsen, Håkon (2007). Allmennkringkasterdiskursen i Norge og Sverige. En analyse av offentlig debatt om NRK og SVT. 2007-08-16 - 2007-08-19.
 • Larsen, Håkon (2007). I dag frågar sig allt fler - vad ska public service vara till för?. 2007-10-18.
 • Larsen, Håkon (2007). Ikke bland kortene.
 • Larsen, Håkon (2007). NRKs beskjedne ambisjoner.
 • Larsen, Håkon (2007). Norges beste.
 • Larsen, Håkon (2006). Kunstdiskurser i en massemedial offentlighet. En analyse av dominerende forståelser av kunst og kultur i NRK Fjernsynets Store Studio. 2006-09-25.