Et profilbilde

Assistant Professor
Ingunaya Myhre Larsen { "honorific-suffix": "Assistant Professor", "fn": "Ingunaya Myhre Larsen", "tel": "Telephone: +47 51833407", "email": "ingunn.s.myhre@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Early Childhood Education
Room HL U-312

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Myhre, Ingunn Sira; Stenerud, Marianne Therese (2013). Solen er et egg.
  • Myhre, Ingunn Sira; Stenerud, Marianne Therese (2013). Solen er et egg.
  • Myhre, Ingunn Sira (2011). A view from within.
  • Myhre, Ingunn Sira (2013). Nærvær i barnehage. Forskningsdagene; 2013-09-25.
  • Myhre, Ingunn Sira (2013). Nærvær i et fenomenologisk perspektiv. IBU, UiS; 2013-01-22.
  • Myhre, Ingunn Sira (2012). Nærværets didaktiske betydning - en studie av nærvær i emosjonelle og estetiske læreprosesser. IBU, UiS; 2012-10-02.
  • Myhre, Ingunn Sira (2006). Subjektivitet i et feministisk lys ? muligheten for en kjønnet fenomenologi. Nettverk for feministisk teori og kjønnsforskning; 2006-10-24.