Et profilbilde

Associate Professor
Ingrid Margrethe Leiknes { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Ingrid Margrethe Leiknes", "tel": "Telephone: +47 51831338", "email": "ingrid.leiknes@uis.no" }

Faculty Faculty of Health Sciences
Department Department of Caring and Ethics
Room KA A-284

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Leiknes, Ingrid Margrethe (2018). Livsverden - hva ligger i fenomenet.
  • Leiknes, Ingrid Margrethe (2016). Å leve med Parkinson's sykdom Sykepleierens oppgaver. Stavanger kommune;
  • Leiknes, Ingrid Margrethe (2016). Å leve med Parkinson's sykdom. Sykepleierens oppgaver. Stavanger kommune;
  • Leiknes, Ingrid Margrethe (2016). Å leve med Parkinso's sykdom. Sykepleierens oppgaver. Stavanger kommune;
  • Leiknes, Ingrid Margrethe; Lien, Unn-Tone; Severinsson, Ingeborg Elisabeth (2016). Måling av pårørendebelastning ved Parkinsons sykdom.
  • Leiknes, Ingrid; Høye, Sevald (2012). “Family caregivers experiences of provided home care to persons with Parkinsons disease” Omsorgspersoner til personer med Parkinsons sykdom i hjemmesykepleien. Sykeh Innland HF-Høgsk i Lilleha-Høgsk i Hedmark-Høgsk i Gjø; 2012-09-11 - 2012-09-12.